Mijn DSI

Screening van gecertificeerde medewerkers

Employement screening

Als uw medewerker zich certificeert bij DSI of zijn of haar huidige certificering wilt wijzigen, voert DSI een screening uit. Personeelsscreening is een standaard onderdeel van de certificeringsprocedure bij DSI. Wij leggen u uit hoe deze screening verloopt en hoe uw medewerker deze kan aanvragen.

MijnDSI: de digitale aanvraagportal van DSI

Het aanmelden voor een certificering of het wijzigen van certificering verloopt via MijnDSI. MijnDSI is de digitale omgeving van DSI waarin uw medewerker gegevens kan invullen, bestanden kan uploaden en werkgeversverklaringen kan versturen.

Bij het aanvragen of wijzigingen van een certificering in MijnDSI, wordt uw medewerker na het invullen van enkele basis vragen, automatisch doorgelinkt naar de digitale omgeving voor het uitvoeren van een personeelsscreening. Hier doorloopt de betreffende persoon stap-voor-stap de aanvraagprocedure voor de screening. 

Zodra de certificeringsaanvraag volledig is ingediend, start DSI met het verifiëren van de werkervaring en de opleidingen. Voor deze verificaties wordt o.a. contact opgenomen met (ex-)werkgevers en opleidingsinstituten. Nadat de screening is afgerond, is eveneens de certificering afgerond. Uw medewerker ontvangt het screeningsrapport digitaal en kan dan eveneens direct de status van de certificering inzien.

Screening procedure in 5 stappen

 • 1
  Voorbereiden

  Voor de screening hoeft de medewerker zich niet specifiek voor te bereiden. De doorlooptijd kan worden verkort door alvast het diploma van de hoogst afgeronde opleiding en overige recente diploma’s te verzamelen (maximaal 3), in te scannen of te fotograferen en op te slaan. Verder heeft uw medewerker tijdens de aanvraag één of meerdere keren uw DigiD nodig (met sms autorisatie). Als uw medewerker de inloggegevens hiervan niet meer weet, kunnen deze worden opgevraagd via DigiD.nl.

 • 2
  Aanvragen

  De screening bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Persoonlijke gegevens + ID
  • Vragenlijst m.b.t. integriteit
  • Digitale VOG-aanvraag
  • Opleidingen en diploma’s
  • Werkervaring afgelopen 5 jaar
 • 3
  Indienen

  Heeft uw medewerker alle benodigde informatie verstrekt, dan kan de screening worden ingediend. DSI verifieert steekproefsgewijs de originele, papieren Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Heeft uw medewerker bij de aanvraag van de screening een steekproef-melding gekregen, dan verzoeken wij uw medewerker om:

  • De digitale versie van de VOG in kleur te uploaden in uw MijnDSI
  • De papieren versie van de VOG op te sturen naar:

  DSI
  T.a.v. Screening
  Postbus 3861
  1001 AR Amsterdam

 • 4
  Uitvoeren

  DSI start met de uitvoering van de screening. Hierbij wordt alle aangeleverde informatie gecontroleerd en geverifieerd. Hiervoor kan contact worden opgenomen met (ex-)werkgevers en opleidingsinstituten. Een screeningsprocedure neemt tijd in beslag vanwege de nodige verificaties die DSI uitvoert. We zijn hier maximaal 10 werkdagen mee bezig, nadat de aanvraag compleet is ingediend via MijnDSI.

 • 5
  Afronden

  Als de screening is afgerond, krijgt uw medewerker per e-mail bericht dat het digitale screeningsrapport voor hem of haar klaar staat in het persoonlijke MijnDSI account. Het rapport is uitsluitend voor uw medewerker beschikbaar. Nadat deze is ingelogd in de persoonlijke MijnDSI-omgeving kan uw medewerker het rapport downloaden of direct doorzenden aan u als werkgever of opdrachtgever.

Privacy

Uw privacy vinden wij erg belangrijk. Wij zorgen ervoor dat de gegevens die u met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In onze privacy statement lichten wij graag toe hoe wij dat doen.