Mijn DSI

Screening aanvragen

Via MijnDSI.nl vraagt u digitaal een screening aan. Nadat u een account heeft aangemaakt doorloopt u stap voor stap het aanvraagproces. Wij vragen u een aantal gegevens te verstrekken en documenten te uploaden. Zodra u uw screeningsaanvraag volledig heeft ingediend, starten de Screening Officers van DSI met de verificaties. Voor de verificaties wordt o.a. contact opgenomen met (ex-)werkgevers en opleidingsinstituten.

Nadat de screening is afgerond ontvangt u het digitale screeningsrapport.

Direct een screening aanvragen

DSI Screening in 5 stappen

 • 1
  Voorbereiden

  Voor de aanvraag van een screening hoeft u zich niet specifiek voor te bereiden. U kunt de doorlooptijd verkorten door alvast het diploma van uw hoogst afgeronde opleiding en overige recente diploma’s te verzamelen (maximaal 3), in te scannen of te fotograferen en op te slaan. Verder heeft u tijdens uw aanvraag één of meerdere keren uw DigiD nodig (met sms autorisatie). Als u de inloggegevens hiervan niet meer weet, kunt u deze opvragen via DigiD.nl. Houd uw CV bij de hand alsmede emailadressen van oud-werkgevers.

 • 2
  Aanvragen

  U start de aanvraag van uw screening door een account aan te maken op MijnDSI.nl.  De Screening bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Persoonlijke gegevens + ID
  • Vragenlijst m.b.t. integriteit
  • Digitale VOG-aanvraag
  • Opleidingen en diploma’s
  • Werkervaring afgelopen 5 jaar
 • 3
  Indienen

  Heeft u alle benodigde informatie verstrekt, dan kan de screeningsaanvraag worden ingediend. Voordat DSI begint met de uitvoering van de screening wordt de aanvraag nog éénmaal gecontroleerd op volledigheid. DSI verifieert steekproefsgewijs de originele, papieren Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Heeft u bij de aanvraag van uw screening een steekproef-melding gekregen, dan verzoeken wij u om:

  • De digitale versie van de VOG in kleur te uploaden in uw MijnDSI
  • De papieren versie van de VOG op te sturen naar:

  DSI
  T.a.v. Screening
  Postbus 3861
  1001 AR Amsterdam

 • 4
  Uitvoeren

  DSI start met de uitvoering van de screening. Hierbij wordt alle aangeleverde informatie door onze Screening Officers gecontroleerd en geverifieerd. Hiervoor kan contact worden opgenomen met uw (ex-)werkgevers en opleidingsinstituten. Een screeningsprocedure neemt tijd in beslag vanwege de nodige verificaties die DSI uitvoert. We zijn hier maximaal 10 werkdagen mee bezig, nadat de aanvraag compleet bij DSI is ingediend.

 • 5
  Afronden

  Als de screening is afgerond, krijgt u per e-mail bericht dat uw digitale screeningsrapport voor u klaar staat in uw MijnDSI account. Het rapport is uitsluitend voor u beschikbaar. Nadat u bent ingelogd in uw MijnDSI-omgeving kunt u het rapport downloaden of direct doorzenden aan uw werkgever of opdrachtgever

Veelgestelde algemene vragen

 • Wat doet DSI?

  DSI is een onafhankelijke stichting die de integriteit en deskundigheid binnen de financiële sector bewaakt. Als onderdeel daarvan screent DSI ook personen.  De screening is primair gericht op medewerkers die werkzaam of gedetacheerd zijn binnen de financiële sector.  De toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM), ondersteunt de wijze waarop DSI screent. Meer informatie over DSI vindt u hier.

 • Waarom moet ik gescreend worden?

  Omdat u een integriteitsgevoelige functie bekleedt of gaat bekleden is aan u gevraagd bij DSI een screening  te doorlopen. Integer handelen is belangrijk. Aan de buitenkant kun je niet zien of een medewerker eerlijk met de belangen van klant en werkgever omgaat.  Een screening voorkomt onduidelijkheid en stelt de werkgever in staat om de juiste integriteitsanalyse te maken.

 • Hoe gaat de DSI Screening in zijn werk?

  Via MijnDSI kunt u digitaal een screening aanvragen. Nadat u een account heeft aangemaakt doorloopt u stap voor stap het aanvraagproces.  U wordt gevraagd een aantal gegevens te verstrekken en documenten te uploaden. Direct nadat u de screeningsaanvraag heeft ingediend start DSI met de uitvoering van de screening.  De aangeleverde gegevens worden door de Screening Officers  gecontroleerd  en geverifieerd.  Voor de verificatie wordt er o.a. contact opgenomen met (ex-)werkgevers en opleidingsinstituten.

  Nadat de screening is afgerond ontvangt u het digitale screeningsrapport.  Meer informatie over de procedure vindt u in de stappencarrousel hierboven.

 • Hoe kan ik mij voorbereiden op de screening?

  Voor de aanvraag van een screening hoeft u zich niet specifiek voor te bereiden. Wel kan de doorlooptijd van uw screening worden verkort door alvast uw diploma’s te verzamelen en te digitaliseren (foto of scan) en door uw identiteitsbewijs te digitaliseren en op te slaan als .jpeg-bestand.  Verder zult u tijdens uw aanvraag één of meerdere keren worden gevraagd om uw DigiD in te voeren (met sms autorisatie). Indien u de inloggevens hiervan niet meer weet kunt u deze alvast opvragen via DigiD.nl.

 • Wat kost de DSI Screening en hoe moet ik betalen?

  DSI biedt de screening tegen kostprijs aan. De tarieven van de DSI screenings treft u hier aan.  In veel gevallen betaalt uw werkgever deze kosten voor u.  Indien uw werkgever de kosten niet betaalt of u de screening aanvraagt als zelfstandige, dan kunt u de screeningskosten veilig en eenvoudig betalen met iDEAL.

 • Hoe gaat DSI met mijn persoonlijke gegevens om?

  DSI hecht uiteraard zeer veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens.  DSI voldoet aan de privacywet- en regelgeving en is geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder het meldingsnummer 1318359.  De procedurele werkwijze en technische systemen van DSI zijn gericht op het tegengaan van verlies, diefstal of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking en worden door zowel interne als externe audits doorlopend bewaakt.

Veelgestelde vragen over het aanvraagproces

 • Wat wordt er door DSI gecontroleerd?

  • Werkervaring van de afgelopen 5 jaar;
  • Diploma’s en opleidingen;
  • Identiteitsbewijs;
  • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG);
  • Vragenlijst met betrekking tot integriteit;
  • Faillissementen;
  • De open en besloten DSI-registers.

 • Hoe vraag ik een VOG aan?

  DSI verzorgt de aanvraag van uw VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag). Hiervoor hebben we een aantal gegevens nodig. Deze voert u in tijdens uw screeningsaanvraag. De uitgifte en betaling van de VOG verloopt via Dienst Justis (Ministerie van Justitie en Veiligheid). U dient hiervoor met iDEAL te kunnen betalen. Dienst Justis stuurt de VOG per post naar u toe.

 • Waarom moet ik mijn VOG naar DSI uploaden?

  De  Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een belangrijk onderdeel van de DSI Screening. De echtheid van dit document is vast te stellen door een controle op echtheidskenmerken. DSI doet dit conform de richtlijnen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

  DSI verifieert de fysieke VOG steekproefsgewijs. Als u geselecteerd bent voor de steekproef (u krijgt een melding nadat u uw kleurenscan heeft geüpload), verzoeken wij u, naast het uploaden van een duidelijke kleurenscan, het originele document naar DSI te versturen. Indien u niet bent geselecteerd, hoeft u alleen een kleurenscan van uw VOG in uw aanvraag te uploaden.

 • Waarom heeft DSI mijn identiteitsbewijs nodig?

  Om uw identiteit als aanvrager van een screening vast te stellen vragen wij u om een scan of foto van goede kwaliteit van uw identiteitsbewijs te uploaden als .jpeg-bestand. DSI controleert het identiteitsbewijs en verifieert of deze als gestolen of vermist bekend staat. Het op het identiteitsbewijs afgedrukte BSN nummer wordt door DSI niet gebruikt of verwerkt. U kunt het nummer desgewenst onherkenbaar maken.

 • Waarom moet ik mijn (ex-)werkgevers en opdrachtgevers benaderen?

  Tijdens het aanvragen van de screening wordt u gevraagd de werkervaring van de afgelopen 5 jaar op te geven. Uw werkgevers in die afgelopen 5 jaar dienen een DSI werkgeversverklaring te ondertekenen. Door het ondertekenen van deze verklaring bevestigt de (ex-) werkgever uw functie, integriteit en de deskundigheid tijdens de periode dat u voor hem of haar werkte.

  Ook is er een mogelijkheid om een toelichting te geven. In uw aanvraag kunt u de werkgeversverklaring eenvoudig digitaal verzenden naar een tekenbevoegd persoon binnen de organisatie waarvoor u gewerkt heeft. Indien u niet beschikt over een e-mail adres kunt u ook een werkgeversverklaring downloaden om te laten ondertekenen. DSI controleert alle werkperiodes en werkgeversverklaringen op volledigheid. Daarnaast neemt DSI contact op met één of meerdere (ex-) werkgevers/opdrachtgevers om de ondertekening van de werkgeversverklaring te verifiëren.

 • Wat moet ik doen als mijn (ex-)werkgever niet reageert?

  Het laten ondertekenen van een werkgeversverklaring is een belangrijk onderdeel van uw screening. Toch kan het zijn dat een (ex-) werkgever niet direct reageert op uw verzoek om (digitaal) een werkgeversverklaring te ondertekenen. Voor een voorspoedige afronding van uw aanvraag raden wij u aan zo snel mogelijk telefonisch contact op te nemen met de ondertekenaar.

  Als dit ondanks vele pogingen niet is gelukt dan kunt u bij de werkgeversperiode een tekstdocument uploaden. In dit document geeft u duidelijk aan wat u heeft geprobeerd om het document te laten ondertekenen. Indien een werkgeversverklaring niet kan worden ondertekend, zal dit resulteren in een aandachtspunt op het screeningsrapport.

 • Langer dan vijf jaar in dienst bij uw werkgever?

  Als u al langer dan vijf jaar in dienst bent bij uw huidige werkgever, is het mogelijk dat de werkervaring (op verzoek van uw werkgever) buiten beschouwing wordt gelaten tijdens de screening. In dat geval is het tabblad ‘Werkervaring’ vervallen en hoeft u dus niets op te geven.

 • Hoe vul ik mijn werkervaring in als zelfstandige?

  Natuurlijk kunt u ook als zelfstandige een screening aanvragen. Met uitzondering van de opgave van de werkervaring verloopt het aanvraagproces gelijk.

  Was u de afgelopen vijf jaar werkzaam als zelfstandige, dan kunt u bij de gevraagde werkervaring uw eigen onderneming opgeven en een uittreksel van de Kamer van Koophandel uploaden (niet ouder dan een jaar). Daarnaast vragen wij u één opdrachtgever op te geven waarbij u langer dan twee maanden een opdracht vervuld heeft (bij voorkeur de meest recente). Deze opdrachtgever dient de DSI werkgeversverklaring voor u te ondertekenen.

  Als u korter dan 5 jaar werkzaam bent als zelfstandige, geeft u uw eigen onderneming op en upload u het uittreksel van de Kamer van Koophandel. Daarnaast vult u de werkgevers in voor wie u de resterende periode werkzaam bent geweest. Zij dienen de DSI werkgeversverklaring voor u te ondertekenen.

Veelgestelde vragen over het indienen van de aanvraag

 • Kan ik, nadat ik mijn aanvraag heb ingediend, mijn gegevens nog wijzigen?

  Helaas, nee. Bij het indienen van uw aanvraag verklaart u uw gegevens volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. DSI voert de screening uit op basis van deze gegevens. Vanaf dat moment  is het niet meer mogelijk om uw gegevens te wijzigen.

 • Waarom ontvang ik een email dat mijn screening nog niet compleet is?

  Voordat DSI begint met de uitvoering van de screening wordt uw aanvraag eerst gecontroleerd op volledigheid. Er wordt gekeken of de verstrekte informatie compleet is en of de juiste documenten zijn geupload.

  Als dit niet het geval is kan de screening nog niet worden uitgevoerd en ontvangt u hier direct bericht over. Wij geven u vervolgens de gelegenheid om alsnog de juiste gegevens te verstrekken.

  U kunt hiervoor inloggen in uw MijnDSI-omgeving en bij het betreffende onderdeel zien wat er nog ontbreekt. Uw aanvraag wordt opnieuw  in behandeling genomen nadat u uw gecorrigeerde aanvraag heeft ingediend.

Veelgestelde vragen tijdens het screeningsproces

 • Wat is de doorlooptijd van een screening?

  Op dit moment duurt het langer voordat wij uw ingediende screeningaanvraag in behandeling kunnen nemen. Dit komt door een toename van het aantal screeningsaanvragen. Hierdoor ontstaat er wachttijd voor het in behandeling nemen van een screeningaanvraag.

  Een screeningsprocedure neemt tijd in beslag vanwege de nodige verificaties die DSI uitvoert. Nadat DSI uw screeningsaanvraag in behandeling heeft genomen, kunt u rekening houden met een doorlooptijd van gemiddeld 10 werkdagen voor het afgeven van het rapport.

  DSI is druk bezig om de aanvragen sneller in behandeling te kunnen nemen. Wij hopen op uw begrip.

 • Hoe controleert en verifieert DSI mijn gegevens?

  Elke screening is maatwerk en wordt uitgevoerd door gespecialiseerde  screeningsofficers. DSI controleert en verifieert uw gegevens door het raadplegen van verschillende (openbare) bronnen. Voor het verifiëren van diploma’s en werkperiodes neemt DSI contact op met het betreffende instituut of (ex-)werkgevers.

  In geval van de (ex-)werkgevers wordt er niet alleen contact opgenomen met de ondertekenaar van de werkgeversverklaring. Ook de functie van de ondertekenaar wordt geverifieerd.

 • Hoe kan ik zien wat de status is van mijn screening?

  U kunt de status van uw screeningsaanvraag bekijken door in te loggen in uw MijnDSI omgeving. Bij “mijn aanvragen” ziet u de status van uw screening.

 • Heeft mijn werkgever of opdrachtgever toegang tot mijn persoonlijke gegevens?

  Nee, uw screening is strikt persoonlijk. Uw werkgever heeft zowel voor als na de screening geen toegang tot uw persoonlijke informatie of screeningsuitslagen.

  DSI zal hier ook telefonisch of per e-mail geen mededelingen over doen. Wel is het voor de werkgever of opdrachtgever mogelijk om de status van de screening online te bekijken. Dit beperkt zich tot inzage in de fase waarin het screeningsproces zich bevindt.

Veelgestelde vragen over de afronding

 • Wat staat er in het screeningsrapport?

  DSI stelt het screeningsrapport op nadat de screening volledig is afgerond. Het rapport vermeldt de uitkomsten van de controles en verificaties die zijn uitgevoerd.  Het rapport is een feitenconstatering en geen waardeoordeel.

 • Hoe ontvang ik mijn screeningsrapport

  Direct nadat de screening is afgerond ontvangt u een e-mail met daarin het bericht dat uw screeningrapport voor u klaar staat. U kunt uw screeningsrapport downloaden door te klikken op de link in de mail. Nadat u bent ingelogd vindt u het rapport onder ‘documenten’. Daarnaast heeft u de mogelijkheid het screeningsrapport snel en eenvoudig door te zenden aan uw werkgever of opdrachtgever.

 • Krijgt mijn (potentiële) werkgever mijn screeningsrapport ook te zien?

  Nee, het screeningsrapport is uitsluitend voor u als aanvrager van de screening beschikbaar.  Nadat u het document heeft gelezen bepaalt u zelf of u het screeningsrapport doorzendt aan uw werkgever of opdrachtgever. Indien u besluit het rapport niet door te zenden dan verzoeken wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met uw werkgever of opdrachtgever.

 • Wie beoordeelt mijn screeningsrapport?

  Het screeningsrapport wordt door uw werkgever of opdrachtgever beoordeeld nadat u het hen heeft toegezonden.  Uw werkgever of opdrachtgever maakt aan de hand van het screeningsrapport (en eventuele aandachtspunten) een integriteitsanalyse.

 • Waarom staan er op mijn screeningsrapport één of meerdere aandachtspunten?

  Op het screeningsrapport wordt aangegeven welke gegevens door DSI zijn gecontroleerd en geverifieerd.  In bijzondere gevallen kan het voorkomen dat het niet lukt om uw gegevens of documenten te verifiëren.  Dit wordt bij het betreffende onderdeel vermeld als aandachtspunt. Indien er door bijvoorbeeld een ex-werkgever een voorbehoud wordt gemaakt, of er sprake lijkt te zijn van fraude, resulteert dit ook in een aandachtspunt.

 • Van welke echtheidskenmerken is mijn screeningrapport voorzien?

  Het digitale screeningsrapport wordt eenmalig uitgegeven na het afronden van een screening. Bij het genereren van het rapport (PDF) wordt het rapport voorzien van een digitaal echtheidskenmerk. Hierna is het niet meer mogelijk om het rapport te bewerken.

  Elke wijziging die gedaan wordt zal resulteren in een zichtbare waarschuwing. Het rapport is hiermee ongeldig. De echtheidskenmerken kunt u bekijken door het rapport te openen in Adobe PDF Reader / Adobe DC.

 • De echtheidskenmerken van mijn screeningsrapport zijn vervallen, wat kan ik doen?

  Als u vanuit mijndsi.nl het rapport opent in Adobe Reader, dan kunt u het rapport met echtheidskenmerken met gebruikmaking van Adobe Reader verzenden. Echter, als u in uw browser het rapport opent en in uw browser kiest voor afdrukken (op papier of naar een .PDF-bestand), dan vervallen de echtheidskenmerken.

  Uw rapport blijft beschikbaar in mijndsi.nl. U kunt het rapport opnieuw downloaden naar uw computer – dus niet openen in uw browser – en bij voorkeur openen met Adobe Reader, om het zo met echtheidskenmerken te kunnen verzenden.