Mijn DSI

Dit is de titel van de zelf in te vullen vragen

Dit is de titel

test

Administratie | Facturatie

Certificering | Aanvragen

 • Welke voorwaarden stelt DSI voor toelating in een register?

  Voor de toelating van professionals in een register en het behouden van de certificering zijn er verschillende eisen van toepassing. Deze eisen variëren van toelatingseisen tot het verplicht volgen van een Permanent Vakbekwaam programma. Onderstaand een overzicht van de verschillende eisen.

  Kennisexamen
  Voor het certificeren voor een specifiek register, dient een kandidaat met succes een kennisexamen te hebben volbracht bij één van de geaccrediteerde opleidingsinstituten. De examens en voorwaarden verschillen per register.

  Toetsing van de Vaardigheden
  Professionals dienen voor certificering in één van de ESMA registers te voldoen aan de vakbekwaamheidseisen zoals vermeld in MiFID II en de ESMA-richtsnoeren. Onderdeel hiervan is ook de toetsing van de vaardigheden. Via het examen toon men als professional aan over de benodigde vaardigheden te beschikken om vakbekwaam aan de slag te gaan en te blijven.

  DSI Integriteitsprogramma
  Een professional dient het DSI-Integriteitsprogramma met goed gevolg te hebben afgelegd. Dit programma bestaat uit een E-learning van het Nederlands  Compliance Instituut en bij een aantal register het volgen van een aanvullende workshop.

  Werkervaring
  Een gecertificeerde heeft in de afgelopen vijf jaren gedurende twaalf maanden (op fulltime basis) een substantieel deel van zijn/haar tijd besteed aan werkzaamheden gerelateerd aan het register, hetzij in de huidige functie, hetzij in voorgaande functies.

  Permanent Vakbekwaam
  Iedere gecertificeerde is verplicht jaarlijks het Permanent Vakbekwaam programma te doorlopen. Hiermee houden gecertificeerden de kennis en vakbekwaamheid up-to-date. Deze opleidingen worden gevolgd aan één van een geaccrediteerde opleidingsinstituten.

 • Wat wordt er getoetst tijdens de screening?

  Bij het aanvragen of wijzigen van een certificering worden er verschillende onderdelen getoetst door Validata. Welke onderdelen er worden getoetst tijdens de screening, is afhankelijk van het type aanvraag. Bij aanvang van de screening informeert Validata jou altijd over het proces van screenen en welke documenten noodzakelijk zullen zijn om aan te leveren.

  Via deze link kom je bij een document dat per type aanvraag de screeningsonderdelen toont.

 • Hoe vraag ik als ZZP-er een DSI certificering aan?

  Ben je ZZP-er en wil je je certificeren bij DSI? Op deze pagina vind je een uitgebreide uitleg over hoe het aanvraagproces bij DSI verloopt als ZZP-er. Het aanvraagproces verschilt indien je als ZZP-er een eigen AFM vergunning hebt of niet. Selecteer het proces dat voor jou van toepassing is en bekijk de details:

  • DSI Certificering aanvragen voor ZZP-ers met AFM registratie – bekijk proces
  • DSI Certificering aanvragen voor ZZP-ers zonder AFM registratie – bekijk proces

   

 • Ik wil een nieuwe certificering aanvragen, maar ben al eerder gecertificeerd. Wat hebben jullie van mij nodig?

  Informatie die de afgelopen twee jaar bij ons is aangeleverd, hoeft u niet opnieuw aan te bieden. Voor het aanvragen van een nieuwe certificering dient u wel opnieuw een screening door Validata te doorlopen, indien de screening langer dan 1 jaar geleden is afgenomen.

  Kijk hier voor meer informatie over het aanvragen van een certificering.

 • Hoe vraag ik een additionele certificering aan?

  Bent je werkzaam in verschillende functies gerelateerd aan meerdere DSI-registers? Je kunt via MijnDSI dan een Additionele Certificering aanvragen. Bekijk op deze pagina een overzicht van alle DSI certificeringen. Meer informatie over het aanvragen van een additionele certificering lees je op deze pagina.

  Let op: Als je nu gecertificeerd bent voor een ‘Informeren’-register en je wilt naar een ‘Adviseren’-register, kies dan voor ‘Certificering wijzigen’ in plaats van een ‘Additionele certificering’

 • Wat gebeurt er met de data/geüploade stukken van de certificeringsaanvragen die nu nog in MijnDSI staan?

  Conform ons privacy statement wordt er omgegaan met de data. We hebben verschillende categorieën persoonsgegevens met verschillende bewaartermijnen. 

 • Waarom moet mijn huidige werkgever tekenen voor 12 maanden fulltime werkervaring, als ik die ook opdeed bij een andere werkgever?

  DSI wil ervoor zorgen dat werkgevers bij indiensttreding goed op de hoogte zijn van de werkervaring van hun medewerkers. Daarom verlangt DSI dat werkgevers schriftelijk op de werkgeversverklaring aangeven dat aan de eis van twaalf maanden is voldaan.

 • Hoe wordt de werkervaring van een fulltimer/parttimer beoordeeld?

  De Autoriteit Financiële Markten vereist 12 maanden relevante werkervaring op fulltime basis.

  DSI stelt op basis daarvan de volgende eis in relatie tot DSI-certificering:
  De gecertificeerde moet in de afgelopen vijf jaren gedurende twaalf maanden (op fulltime basis) een substantieel deel van zijn/haar tijd besteed hebben aan werkzaamheden die gerelateerd zijn aan het register, hetzij in de huidige functie, hetzij in een voorgaande functies.

  Dit betekent dat bij een parttime dienstverband het benodigde aantal maanden werkervaring hoger moet liggen (berekening afhankelijk van het parttime percentage).

 • Wie mag supervisor zijn?

  Dit is bepaald door de European Securities & Markets Authority (ESMA), de opsteller van de verplichte ESMA-Richtsnoeren. Alleen medewerkers die zowel een passende kwalificatie als passende ervaring hebben (zoals bedoeld in de ESMA-Richtsnoeren) mogen binnen hun organisaties optreden als supervisors van kandidaat-gecertificeerden, ofwel professionals die nog niet voldoen aan de richtsnoeren. Betreffende medewerker mag niet langer dan 4 jaar onder supervisie werken. Voor meer informatie verwijzen wij naar de ESMA-Richtsnoeren en de AFM.

 • Ik ben geen werknemer. Kan ik mij ook certificeren?

  Jazeker. U kunt zich certificeren als ZZP’er, als u uitzendkracht of gedetacheerd bent, als franchisenemer of als medewerker van een instelling die is aangesloten op de AFM-vergunning van een DSI-deelnemer. Voor ZZP-ers hebben wij een speciale pagina hiervoor gemaakt: certificeren als ZZP-er

 • Kan ik me in meerdere registers laten opnemen?

  Dat kan indien je voldoet aan de functieprofielen en de toelatingseisen. Een overzicht van de verschillende DSI-registers en bijbehorende voorwaarden vind je hier.

 • Kan ik, nadat ik mijn aanvraag heb ingediend, mijn gegevens nog wijzigen?

  Helaas, nee. Bij het indienen van uw aanvraag verklaart u uw gegevens volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. DSI voert de certificering uit op basis van deze gegevens. Vanaf dat moment is het niet meer mogelijk om uw gegevens te wijzigen.

  Mocht u nog aanvullende vragen hebben, neem dan contact op met één van onze Customer Care Officers van DSI via 020 620 12 74 of via ons contactformulier.

 • Ik moet betalen voor mijn certificeringsaanvraag op MijnDSI, dat klopt niet. Wat moet ik doen?

  U heeft in het dropdownmenu zeer waarschijnlijk niet uw werkgever geselecteerd. U kunt het best uw werkgever vragen een uitnodiging toe te sturen. Hiermee doorloopt u meteen de juiste certificering en wordt de certificering door de werkgever betaald.

Certificering | Algemeen

 • Hoe vind je je eigen DSI-registratienummer?

  De meest eenvoudige manier om je DSI-registratienummer te vinden is via het DSI Openbaar Register. Zie als voorbeeld de onderstaande printscreen uit het Openbaar Register. Daar zie je links onderaan het DSI registratienummer staan.

  Zoektip Openbaar Register op achternaam

  Via het zoekveld onder Achternaam Professional in het Openbaar Register kun je controleren hoe je bent geregistreerd bij DSI. Vul altijd je dubbele achternaam in, het systeem zoekt namelijk een exacte match. 

  Tip 1 | Begint de achternaam met een voorvoegsel, laat dit voorvoegsel dan weg. Zoek je bijvoorbeeld met de achternaam de Boer, dan zoek je op Boer. 

  Tip 2 | Indien je een dubbele achternaam hebt, dien je beide namen in te voeren. Tussen de namen zet je: een spatie, streep en spatie. Heet je bijvoorbeeld Van den Berg – Bakker, dan zoek je op Berg – Bakker. Let hierbij ook op het goed gebruik van hoofdletters.

   

 • Hoe meld ik mij aan voor een examen (kennis, vaardigheden en/of integriteit)?

  Bent u op dit moment kandidaat-gecertificeerd in een van onze registers en wilt u zich aanmelden voor een examen (Kennis, Vaardigheden, Integriteit). Kijk voor meer informatie in het register waarin u bent opgenomen in ons Overzicht Certificeringen. Onder de toelatingseisen van ieder register staat alle informatie over de opleidingen per vakbekwaamheidsonderdeel en de aanmelding daarvoor.

  Let op! Het is wellicht ook mogelijk om u via uw werkgever aan te melden voor een examen.

 • Wat is een passieve registratie?

  Een passieve registratie hangt vast aan onze oude registers (voor 2018). De status hing onder andere samen met de werkervaringseis. Het is niet meer mogelijk een passieve registratie aan te vragen. Per 1 januari 2024 is DSI gestopt met het aanbieden van deze status.

   

 • Ik wil het logo van DSI gebruiken in mijn communicatie naar klanten. Mag ik dat doen?

  Als u gecertificeerd bent, dan wilt u dat natuurlijk uitdragen. Als DSI-gecertificeerd professional mag u daarvoor het DSI-logo gebruiken. Aan dit logo gebruik zijn wel voorwaarden verbonden. Lees hier verder voor de algemene voorwaarden en het gebruik ervan op social media als Twitter en LinkedIn

 • Wat is het verschil tussen gecertificeerd en kandidaat-gecertificeerd?

  Zowel gecertificeerden als kandidaat-gecertificeerden krijgen een vermelding in het DSI Openbaar Register. Beide voldoen ze aan de gedragscode die door DSI is opgezet. Het verschil zit hem in het stukje opleidingen of werkervaring. Het verschil tussen gecertificeerd en kandidaat-gecertificeerd, hebben we hier nader toegelicht.

 • Welke soorten categorieën certificeringen zijn er?

  DSI onderscheidt drie verschillende categorieën certificeringen waarvoor professionals zich kunnen registeren: voor Retail, Institutioneel en Specialisten.

  • DSI Retail: professionals die staan geregistreerd in één van de retail registers, hebben klantcontact met niet-professionele beleggers. Ze geven advies of informeren bijvoorbeeld een particulier over een beleggingsproduct. Ze zijn werkzaam bij een financiële instelling of vermogensbeheer.
  • DSI Institutioneel: professionals die staan geregistreerd in één van de institutionele registers, hebben klantcontact met professionele beleggers. Ze geven advies of informeren bijvoorbeeld een pensioenfonds over een beleggingsproduct. Ze zijn werkzaam bij een financiële instelling of vermogensbeheer
  • DSI Specialist: professionals die vanuit de uitoefening van hun vak willen aantonen dat ze op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en eisen op het gebied van kennis en vakbekwaamheid. Ze registeren zich in één van de specialisten registers. Dit zijn beleggingsanalisten, compliance professionals en effectenhandelaren.
 • Hoe bereid ik mij voor op mijn examen?

  DSI voert uitsluitend accreditatie van examens uit, de overige zaken rond examens worden opgepakt door de opleiders.  De wijze waarop u zich voorbereidt op deze examens staat u vrij. Informeer bij uw werkgever en/of opleidingsinstituten welke opleidingsmogelijkheden er zijn.

 • Hoe wordt toezicht gehouden op een integere bedrijfsvoering door DSI zelf?

  De procedures van DSI zijn vastgelegd in de AO/IB (administratieve organisatie en interne beheersmaatregelen). Een accountant houdt toezicht op de naleving door DSI van deze procedures en rapporteert hierover aan zowel het bestuur als de AFM (in het kader van het convenant tussen DSI en de AFM).

 • Waarin onderscheidt DSI zich ten opzichte van soortgelijke instanties?

  DSI staat voor onafhankelijke, serieuze zelfregulering. De aanpak van DSI kenmerkt zich door een systeem dat de integriteit en deskundigheid van financiele professionals enerzijds bevordert en aantoonbaar maakt en dat anderzijds ook ingrijpt als daar noodzaak toe is. Middels een convenant met de AFM borgt DSI ook dat u als DSI-gecertificeerde per 2018 voldoet aan de verplichte Europese ESMA-Richtsnoeren.

  Iedere professional die DSI-gecertificeerd is, is uitvoerig gescreend, beschikt over relevante opleidingen en werkervaring, heeft trainingen doorlopen om goed met integriteitdilemma’s om te kunnen gaan en wordt periodiek getoetst op het gebied van integriteit en vakbekwaamheid. Bovendien committeren gecertificeerden zich aan de DSI-gedragscode. Wordt deze overtreden, dan is tuchtrecht van toepassing. Dit ‘gesloten systeem’ maakt dat consumenten, werkgevers en toezichthouders erop kunnen vertrouwen dat gecertificeerden aan de meest recente eisen voldoen die de sector en de European Securities & Markets Authority stellen.

 • Wat is de meerwaarde van certificering bij DSI?

  Je toont hiermee objectief aan dat je integriteit en vakbekwaamheid hoog in het vaandel hebt staan en hierin investeert, zowel aan klanten, prospects, je werkgever als aan de toezichthouder. DSI-certificering is een waardevol visitekaartje. Als je DSI-gecertificeerd bent per 2018, voldoe je ook aan de verplichte Europese ESMA-Richtsnoeren. Daarnaast word je opgenomen in ons openbaar register dat voor iedereen toegankelijk is.

 • Is een DSI-certificering verplicht?

  Een DSI-certificering is dé norm in de beleggingssector. Honderden financiële ondernemingen in Nederland zijn aangesloten bij DSI en stellen een certificering bij DSI verplicht voor beleggingsprofessionals. DSI is op initiatief van de sector opgericht om invulling te geven aan zelfregulering en heeft een convenant met de toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

  Het is niet wettelijk verplicht om bij DSI aangesloten of gecertificeerd te zijn. Wel is het een wettelijke verplichting voor financiële ondernemingen om een integere bedrijfsvoering te borgen. Daar helpt DSI bij, door de deskundigheid en integriteit van financiële professionals te bevorderen en te bewaken.

Certificering | Werkgever

Certificering | Wijzigen of beëindigen

 • Ik ben (binnenkort) niet meer werkzaam bij een Deelnemer kan ik mijn certificering behouden?

  Gecertificeerden en Kandidaat Gecertificeerden die niet meer voor een Deelnemer werkzaam zijn kunnen de certificering voor maximaal één jaar continueren. De kosten voor gebruik van deze service bedragen €75. Heb je vragen over de voorwaarden en de aanmelding? Neem dan contact op met onze Customer Care Officers via telefoonnummer 020 – 620 12 74 of stuur een bericht via het contactformulier op onze website.

 • Waarom doorloop je nogmaals een screening bij het wijzigen van je certificering?

  Als sector hebben we er gezamenlijk voor gekozen dat een DSI registratie up-to-date moet zijn. Zo kunt je er op vertrouwen dat de informatie in het Openbaar Register correct is. Bij het wijzigingen of aanvullen van een certificering controleren wij enkele onderdelen via een screeningsprocesdure bij Validata. Wij doen dit bij iedere wijziging en/of aanvulling om de juistheid van de gegevens in het Openbaar Register te waarborgen.

  We begrijpen dat het vervelend is dat je nogmaals een screening moet doorlopen. Je staat immers al in het Openbaar Register en hebt eerder al een uitgebreide toetsing doorlopen. Toch vraagt iedere wijziging weer een nieuwe controle omdat er veranderingen plaats kunnen hebben gevonden waarvan wij niet op de hoogte zijn. Wij vragen om je begrip voor deze aanvullende screening zodat we er met elkaar voor zorgen dat alle DSI registraties up-to-date zijn.

 • Hoe wijzig ik mijn certificering?

  Je wilt je certificering wijzigen, omdat je bijvoorbeeld een andere functie bent gaan uitoefenen of je gaat werken bij een andere werkgever. Via de pagina wijzigen certificering vind je alle informatie over het wijzigen van je certificering of het aanvragen van een additionele certificering.

 • Hoe wijzig ik mijn functie?

  Wijzigt u van functie? Pas dit aan in uw persoonlijke MijnDSI-account. Voor uitgebreidere informatie, kun je ook op deze pagina kijken.

 • Hoe beëindig ik mijn certificering vanwege uitdiensttreding?

  Is een certificering niet meer noodzakelijk, geef uw uitdiensttreding door via certificering@dsi.nl onder vermelding van uw registratienummer.

 • Hoe wijzig ik mijn status in het register?

  Heb je jouw laatste vakbekwaamheidsonderdeel behaald en kan jouw status van kandidaat-gecertificeerd naar gecertificeerd, of wordt jouw status niet goed weergegeven in het Openbaar Register?

  Stuur een bericht met vermelding van jouw registratienummer naar DSI via ons contactformulier. Dan zorgen wij ervoor dat de juiste status binnen twee werkdagen in het Openbaar Register getoond wordt.

 • Hoe voeg ik een behaald certificaat toe?

  Van harte gefeliciteerd met het behalen van uw certificaat! Wij worden iedere twee weken op de hoogte gesteld van de behaalde examens door de opleidingsinstituten. Vervolgens voegen wij de examenresultaten toe aan de certificeringen. U hoeft hier helemaal niets voor te doen.

 • Hoe beëindig ik mijn aanvraag?

  Om uw aanvraag te beëindigen stuurt u een e-mail naar certificering@dsi.nl met het verzoek de aanvraag te beëindigen. Vermeld in de e-mail het aanvraagnummer en de reden van beëindiging. Wij archiveren dan de aanvraag. Gedurende de wettelijke bewaartermijn is de informatie nog beschikbaar.

 • Hoe kan ik mijn passieve registratie omzetten naar een actieve DSI registratie?

  Per 1 januari 2024 is DSI gestopt met het aanbieden van de status passief gecertificeerd. Was je passief gecertificeerd en heb je ons voor 31 december 2023 geen bericht gestuurd dat je jouw certificering wilde omzetten naar een actieve registratie, dan hebben wij jouw DSI-registratie automatisch beëindigd. Wij danken je in dat geval voor je betrokkenheid bij DSI en nodigen je uit om je in te schrijven op de DSI nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van toekomstige ontwikkelingen.

 • Waarom moet ik mijn certificering beëindigen als ik niet meer werkzaam ben bij een DSI-deelnemer?

  Als je DSI-gecertificeerd bent, laat je niet alleen zien dat je vakbekwaam bent, maar je onderwerpt je ook aan de DSI-gedragscode en valt daarmee onder het tuchtrecht van DSI. Werkgevers die bij ons zijn aangesloten, moeten incidenten met betrekking tot hun DSI-gecertificeerde medewerkers aan DSI melden. Zo werkt zelfregulering. Werkgevers die niet zijn aangesloten bij DSI hebben geen meldingsplicht. Daarom kun je je certificering alleen behouden als je bij een werkgever bent die deelneemt aan DSI. Werkgevers met een AFM- of DNB-vergunning kunnen zich aansluiten bij DSI. Kijk hier voor meer informatie.

 • Als ik mijn certificering beëindig, blijven mijn diploma's dan geldig als ik mijzelf weer wil certificeren?

  Je diploma’s blijven geldig zolang zij voldoen aan de huidige eisen van het register waarin je gecertificeerd was. De huidige eisen van het register kun je bekijken op deze pagina bij het specifieke register.

 • Ik ben van werkgever gewisseld en ik wil nu mijn certificering in MijnDSI aanpassen. Mijn werkgever is niet zichtbaar en ik kan deze nu niet wijzigen. Wat moet ik doen?

  Als je werkgever niet zichtbaar is in MijnDSI, kan dit komen doordat je werkgever geen deelnemer is van Stichting DSI. Om je als professional te certificeren, moet je werkgever verbonden zijn aan onze stichting.

  Meer informatie over het aanmelden van bedrijven als deelnemer vind je hier. Als je nog aanvullende vragen hebt, kun je altijd contact opnemen met een van onze customer care officers via ons contactformulier. Vermeld naast je vraag de volgende gegevens in je e-mail:

  • Je voor- en achternaam
  • Je DSI registratienummer
  • In welk DSI register je ingeschreven staat

  We nemen je e-mail in behandeling en komen hier zo spoedig mogelijk bij je op terug.

   

DSI Certificaat

 • Waarom staat de registratiedatum op 1-1-2018 als ik al langer geregistreerd ben bij DSI?

  Op 1 januari 2018 zijn we overgestapt naar een nieuw registerbouwwerk dat aansluit op de nieuwe wettelijke norm, ESMA. Als gevolg van deze overstap zijn de gegevens omgezet, en voor elke (kandidaat) gecertificeerde is deze datum als startdatum gehanteerd. Als je je startdatum wilt aanpassen, kun je contact met ons opnemen via het contactformulier. We zullen dan de gegevens aanpassen in onze administratie.

 • Waarom staat PV 2023 nog niet als behaald op mijn certificaat als ik die al wel behaald heb?

  De examenresultaten van het PV-programma komen pas binnen nadat het jaar is afgesloten. Voor PV 2023 ontvangen we deze resultaten in januari 2024 van de opleiders. Dit komt doordat het grootste deel van de gecertificeerden tegen die tijd het PV-programma kan hebben voltooid, vanwege de opleider waar de PV-opleiding wordt gevolgd. Zodra we de resultaten hebben verwerkt in de administratie, sturen we je automatisch een bijgewerkt certificaat met de aangepaste gegevens per e-mail.

Logo gebruik

 • Gebruik op social media - Facebook

  DSI moedigt het gebruik van het logo op social media toe. Ook hier zijn echter voorwaarden aan verbonden.

  Je mag het DSI-logo voeren op jouw Facebook-pagina, mits je je houdt aan de hierboven gestelde voorwaarden. Uitsluitend DSI-gecertificeerden met een actieve registratie mogen hun certificering vermelden. Het is ook toegestaan het logo van DSI te gebruiken in combinatie met jouw Facebook profielfoto, mits deze beeltenis jezelf, dus jij als persoon weergeeft.

  Voorwaarden Facebook-gebruik:

  • Je mag de DSI-naam niet gebruiken in jouw Facebook profielnaam (zoals Jan Janssen DSI of Karin de Groot DSI) omdat dit zou kunnen suggereren dat je voor DSI werkt;
  • Je mag jouw DSI-certificering alleen vermelden indien jouw Facebook-pagina jouw eigen voor- en achternaam weergeeft;
  • Het DSI-logo en/of vermelding van jouw registratie mag niet gebruikt worden in combinatie met bedrijfsnamen, rechtspersonen, of anonieme of fictieve personen.
 • Gebruik op social media - Linkedin

  DSI moedigt het gebruik van het logo op social media toe. Ook hier zijn echter voorwaarden aan verbonden. Je mag het DSI-logo voeren op jouw LinkedIn-profiel, mits je je houdt aan algemene voorwaarden. Vermelding van jouw actieve DSI-registratie mag uitsluitend in de Certificaten-sectie van jouw LinkedIn-profiel.

  Let op: je mag jouw DSI-registratie niet voeren in de Ervaring / Experience-sectie van jouw profiel omdat dit zou suggereren dat je bij DSI werkt of gewerkt hebt.

  Hoe voeg je jouw DSI-certificering toe aan je LinkedIn-profiel.

  Klik op deze link om op LinkedIn te delen dat je DSI-gecertificeerd bent of dat je bent geslaagd voor het Permanent Vakbekwaam programma van DSI. Kies bij organisatie voor Stichting DSI. Het certificaatnummer en de credential URL zijn geen verplichte velden.

  Niet meer helder op het netvlies in welk register je ook weer zit? Je kunt jezelf hier – https://www.mijndsi.nl/link/register/ – opzoeken in ons register. Let op: het moet gaan om een actieve registratie.

 • Gebruik op social media - X (voorheen Twitter)

  DSI moedigt het gebruik van het logo op social media toe. Ook hier zijn echter voorwaarden aan verbonden.

  Je mag het DSI-logo voeren op je X-account, mits je je houdt aan de hierboven gestelde algemene voorwaarden. Uitsluitend DSI-gecertificeerden met een actieve registratie mogen in het X-profiel hun certificering vermelden. Het is ook toegestaan het logo van DSI in de vorm van een bijvoorbeeld Twibbon te voeren op uw X-avatar mits de avatar-beeltenis jezelf, dus jou als persoon weergeeft.

  Voorwaarden gebruik:

  • Je mag de DSI-naam niet gebruiken in je X-naam (zoals bijvoorbeeld @janjanssenDSI of @karindegroot_DSI) omdat dit zou kunnen suggereren dat je voor DSI werkt;
  • Het DSI-logo mag alleen worden vermeld als jouw profiel ook jouw voor- en achternaam draagt;
  • Het DSI-logo en/of vermelding van jouw registratie mag niet gebruikt worden in combinatie met bedrijfsnamen, rechtspersonen, of anonieme of fictieve personen.
 • Hoe het DSI-logo te gebruiken?

  In toenemende mate willen deelnemende ondernemingen het DSI-logo inzetten bij de promotie van financiële diensten of producten. Wij juichen dit uiteraard toe, maar we willen wel dat ons logo rechtmatig wordt gebruikt. Onrechtmatig gebruik doet afbreuk aan de DSI-registratie.

  Let op: aan het gebruik van het DSI-logo is een aantal voorwaarden verbonden. De belangrijkste zijn:

  • Het is voor niet-DSI-deelnemers of niet-DSI-gecertificeerden verboden om het DSI-logo te gebruiken op een wijze die een actieve deelname aan of registratie bij DSI suggereert;
  • Een DSI-deelnemer mag het logo alleen gebruiken indien de medewerkers op integriteitgevoelige functies, of ten minste de medewerkers met klantcontact en hun leidinggevenden, DSI-gecertificeerd zijn en zichtbaar in het DSI Openbaar Register;
  • Uit de wijze waarop het logo door een DSI-deelnemer wordt gebruikt, dient duidelijk te blijken dat het logo verwijst naar bij DSI gecertificeerd personeel;
  • Het DSI-logo mag alleen worden gebruikt om DSI of producten of diensten van DSI aan te duiden;
  • Het DSI-logo mag niet worden gebruikt op een manier die suggereert dat DSI het bedrijf, producten of faciliteiten van een derde sponsort, goedkeurt of aanbeveelt indien dit niet het geval is;
  • Het DSI-logo mag niet worden gebruikt op een manier waardoor een negatief beeld wordt gegeven van DSI of haar producten of diensten.
 • Ik ben kandidaat-gecertificeerd. Mag ik het logo voeren?

  Ja. Iedere professionals die vermeld staan in het Openbare DSI-register mogen het DSI-logo voeren. Ook kandidaat gecertificeerden staan hierin geregistreerd.

 • Wanneer je het DSI-logo mag voeren?

  Dat is uitsluitend  toegestaan wanneer je beschikt over een certificering die zichtbaar is in het DSI Openbaar Register. Voer je werkzaamheden uit voor een onderneming die bij DSI is aangesloten, maar is er geen sprake van een dienstverband of gezagsrelatie? In dat geval – je bent bijvoorbeeld ZZP’er – mag je jouw DSI-registratie uitsluitend voeren in relatie tot de werkzaamheden die je voor de betreffende onderneming uitvoert (en dus niet in relatie tot andere opdrachtgevers).

  Ben je DSI-gecertificeerd en is jouw registratie zichtbaar in ons Openbaar Register, dan mag je in jouw uitingen (zoals bijvoorbeeld op je visitekaartje) het DSI-logo voeren met de functietitel zoals je die gewend bent in je eigen organisatie.

MijnDSI Algemeen

 • Het lukt mij niet om in MijnDSI in te loggen met mijn huidige gebruikersnaam en wachtwoord. Wat nu?

  Dit probleem is bij ons bekend. Mogelijk vervult u een dubbelrol bijvoorbeeld doordat u voor verschillende Business Units contactpersoon bent en/ of u als contactpersoon van uw werkgever ook zelf DSI gecertificeerde bent.

  Wij kunnen uw wachtwoord voor u resetten en/ of uw dubbelrol toevoegen aan uw profiel zodat u in de toekomst kunt wisselen tussen uw verschillende rollen.

  Wij vragen u dit te melden bij uw relatiebeheerder Nana Asante via n.asante@dsi.nl onder vermelding van ‘wachtwoord resetten deelnemer certificering’. Wij vragen u de volgende gegevens toe te voegen aan de e-mail:

  • Uw voor- en achternaam
  • Indien u bij DSI gecertificeerd bent uw registratienummer
  • De bedrijfsnaam
  • Uw functie.

  Wij nemen uw e-mail na ontvangst in behandeling en u ontvangt van ons bericht als wij uw inlog hebben gereset.

 • Als ik op MijnDSI in mijn account kijk is mijn account leeg. Dit klopt niet. Wat moet ik doen?

  Onderaan je scherm zie je een regel met de naam van je werkgever. Als je hierop dubbelklikt, kom je in je aanvraag terecht.

  Zie je deze regel niet?

  • MijnDSI werkt het beste via de browsers Firefox en Chrome. Het functioneert minder goed op Internet Explorer en Microsoft Edge. Gebruik je Internet Explorer of Microsoft Edge? Dan vragen we je om in te loggen via Chrome, mogelijk zijn dan de problemen met je account opgelost.
  • MijnDSI werkt optimaal op de computer/desktop en laptop. Het werkt minder goed op tablet, iPad en smartphone. We verzoeken je vriendelijk om in te loggen op je computer of laptop, wellicht worden de problemen met je account dan opgelost.

  Blijft je account leeg? Neem dan contact op met onze Customer Care Officers via ons contactformulierof bel met 020 620 12 74.

 • Ik kan mijn aanvraag niet zien op MijnDSI. Wat moet ik doen?

  Als u dubbel klikt op de regel met het vierkantje met het potloodje dan verschijnt uw aanvraag. Ziet u uw aanvraag nu nog niet? Neem dan contact op met onze Customer Care Officers via certificering@dsi.nl of bel met 020 620 12 74.

 • Als ik in mijn account kijk is mijn account leeg. Dit klopt niet. Wat moet ik doen?

  Onder in uw scherm ziet u een regel staan met de naam van uw werkgever. Als u hier dubbel op klikt komt u in uw aanvraag.

  Ziet u deze regel niet? MijnDSI werkt het best via browsers Firefox en Chrome. MijnDSI werkt minder goed op Internet Explorer en Microsoft Edge. Gebruikt u Internet Explorer of Microsoft Edge? Dan willen wij u vragen om in te loggen via Chrome, mogelijk zijn dan de problemen met uw account verholpen.

  Blijft uw account leeg? Neem dan contact op met onze servicedesk via info@mijndsi.nl of bel met 020 620 12 74.

 • Ik wil via mijn tablet of mobiele telefoon wijzigingen doorvoeren op MijnDSI, maar het lukt niet. Wat moet ik doen?

  MijnDSI is op dit moment helaas alleen toegankelijk via een desktop of laptop. In de toekomst zullen wij het mogelijk gaan maken om ook via een mobile device wijzigingen door te voeren op MijnDSI. Wij vragen u om de wijziging door te voeren via een desktop of laptop.

 • Ik heb nog geen MijnDSI account. Hoe kan ik een account aanmaken?

  Heeft u nog geen account van MijnDSI, meldt u dan eerst aan bij “Ik heb nog geen account” op MijnDSI.

 • Ik kan niet inloggen in MijnDSI met mijn huidige gegevens. Wat moet ik doen?

  Wat vervelend dat u niet kan inloggen met uw huidige gebruikersnaam en wachtwoord. Wij kunnen dit voor u resetten.

  Klik in het inlogscherm onder ‘gebruikersnaam en wachtwoord’ op ‘Ik kan niet inloggen’. U vult uw e-mailadres in en wij sturen u een e-mail met een link om uw wachtwoord te wijzigen

MijnDSI Certificering - Openbaar register

 • Mijn werkgever is niet zichtbaar bij mijn certificering in het openbaar register. Hoe kan dat?

  Uw huidige werkgever dient zichtbaar te zijn in het Openbaar Register. Mocht dit niet het geval zijn, dan is er mogelijk iets verkeerd gegaan met de verwerking  van uw gegevens.

  Onze Customer Care Officers kunnen uw registratie in ons backoffice systeem aanpassen. U kunt hun bereiken via e-mail: certificering@dsi.nl. Vermeld naast uw vraag de volgende gegevens in uw e-mail:

  • Uw  voor- en achternaam
  • Uw DSI registratienummer
  • In welk DSI register u ingeschreven staat

  Wij nemen uw mail in behandeling en komen hier zo spoedig mogelijk bij u op terug.

 • Ik ben DSI gecertificeerd, maar ik sta niet in het register. Hoe kan dat?

  Er is mogelijk iets verkeerd gegaan met de registratie van uw gegevens. Wij kijken dit graag persoonlijk voor u na. Zou u contact willen opnemen met één van onze Customer Care Officers, zodat zij uw registratie in ons backoffice systeem kunnen controleren? U kunt hen bereiken via e-mail: certificering@dsi.nl. Vermeld naast uw vraag de volgende gegevens in uw e-mail:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw DSI registratienummer
  • In welk DSI register u ingeschreven staat

  Wij zullen uw mail in behandeling nemen en komen hier zo spoedig mogelijk bij u op terug.

 • Mijn certificering in het openbaar register klopt niet. Hoe kan ik dit wijzigen?

  Er is mogelijk iets verkeerd gegaan met de registratie van uw gegevens. Wij kijken dit graag persoonlijk voor u na.

  Zou u contact willen opnemen met één van onze Customer Care Officers, zodat zij uw registratie in ons backoffice systeem kunnen controleren? U kunt hen bereiken via e-mail: certificering@dsi.nl. Vermeld naast uw vraag de volgende gegevens in uw e-mail:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw DSI registratienummer
  • In welk DSI register u ingeschreven staat

  Wij zullen uw mail in behandeling nemen en komen hier zo spoedig mogelijk bij u op terug.

MijnDSI Certificering - Overige vragen

 • Hoe beëindig ik mijn aanvraag in MijnDSI?

  Heeft u een nieuwe certificeringsaanvraag gestart in MijnDSI, maar wilt u deze niet voortzetten? Een eenmaal gestarte aanvraag kunt u niet zelf beëindigen. Stuurt u a.u.b. een email naar certificering@dsi.nl met het verzoek uw aanvraag te beëindigen. Vermeld u in uw e-mail a.u.b. ook het aanvraagnummer en de reden van beëindiging. Wij archiveren dan uw aanvraag. Gedurende de wettelijke bewaartermijn is de informatie nog beschikbaar.

 • Ik heb een opleiding voor een certificaat gehaald. Moet ik het diploma naar DSI toesturen?

  Nee, dat hoeft niet. Wij ontvangen periodiek de uitslagen van alle opleiders en verwerken dit automatisch in uw certificering. U hoeft dus niets te doen.

 • Als ik in MijnDSI mijn ID bewijs upload kan ik niet verder. Wat moet ik doen?

  De afbeelding is waarschijnlijk niet scherp genoeg of het bestandstype wordt niet gepakt. Als u een scherpere foto maakt << van minimaal xxx Mb/ xx aantal pixels>> van uw ID-bewijs en dit < opslaat als xxxx bestand > en dit bestand uploadt in de aanvraag, verwachten wij dat het systeem de upload accepteert.

  Lukt het nu nog niet om het bestand te uploaden? Neem dan contact op met onze servicedesk via info@mijndsi.nl of bel met 020 620 12 74.

 • Als ik in MijnDSI de werkgever wil selecteren in het dropdownmenu, dan kom ik de juiste naam niet tegen. Wat moet ik doen?

  In het vernieuwde MijnDSI hebben we voor uw (toekomstig) werkgever de mogelijkheid ingebouwd om u een uitnodiging te sturen voor een screening.

  Komt u de naam van uw werkgever niet tegen, dan kunt u het best contact opnemen met uw werkgever om te vragen of zij u willen uitnodigen via MijnDSI. Hierdoor doorloopt u meteen de juiste screening en wordt de screening betaald door uw werkgever.

Permanent Vakbekwaam 2020

Permanent Vakbekwaam 2021

Permanent Vakbekwaam 2022

Permanent Vakbekwaam 2023

 • Ik heb mijn PV 2023 niet behaald, hoe kan ik mijn certificeringsstatus herstellen?

  De deadlines voor het behalen van PV 2023 is verstreken. Er zijn geen inhaalmogelijkheden meer. Als je PV 2023 niet hebt behaald, vind je in artikel 10 van het reglement Permanent Vakbekwaam hoe de certificeringsstatus hersteld kan worden.

  Sta je als kandidaat gecertificeerde ingeschreven in één van de onderstaande registers, dan moet het toepasselijke kennisexamen voor het betreffende register worden behaald.

  • Informeren Beleggen Retail;
  • Adviseren Standaard Beleggen Retail;
  • Adviseren Maatwerk Beleggen Retail;
  • Informeren Beleggen Institutioneel;
  • Adviseren Beleggen Institutioneel;
  • Informeren Treasury;
  • Adviseren Treasury.

  Sta je als kandidaat gecertificeerde ingeschreven in het register Effectenhandelaar dan volstaat het kennisexamen DSI Effectenhandelaar van NIBE-SVV voor herstel van de certificering.

  Sta je als kandidaat gecertificeerde ingeschreven in het register Beleggingsanalist of Compliance Professional dan bieden wij jou, bij wijze van uitzondering, de mogelijkheid om het Permanent Vakbekwaam programma 2023 eenmalig te volgen. Een verzoek om hieraan deel te nemen kan tot 1 juli 2024 via certificering@dsi.nl ovv jouw registratienummer worden ingediend. Het Permanent Vakbekwaam programma 2023 dient dan binnen drie maanden te zijn afgerond.

 • Kan ik tussentijds overstappen van PV opleider?

  Om jouw kennis, door PV, up-to-date te houden is het nodig dat je een compleet programma bij één dezelfde opleider volgt. DSI biedt zelf geen opleidingen aan, maar laat dit uitvoeren door externe opleiders. Deze opleiders worden door DSI geaccrediteerd en bieden actuele en relevante programma’s aan. DSI bewaakt de kwaliteit en de inhoud van de programma’s door de onderwerpen van de programma’s jaarlijks vast te stellen. De volgorde waarin de onderwerpen worden behandeld verschilt per opleider. Daarom verwerken wij alleen PV resultaten waar het volledige jaarprogramma bij één dezelfde opleider is gevolgd. Als je wilt overstappen, kan dat bij overgang van het PV jaar. 

 • Hoe stuur ik mijn diploma of examenresultaat naar DSI toe als ik ben geslaagd voor PV 2023?

  Als je bent geslaagd, hoef je jouw resultaat of diploma niet naar DSI te sturen. In april 2024 ontvangen we van alle opleiders een lijst met geslaagde kandidaten. Op dat moment zullen we jouw resultaat verwerken en opnemen in het Openbaar Register.

 • Is het volgen van het PV-programma verplicht?

  Het jaarlijks voltooien van het Permanent Vakbekwaam programma is verplicht voor DSI-gecertificeerden, met uitzondering van de professionals geregistreerd in het DSI Register Integriteit. Niet tijdig afronden kan directe gevolgen hebben voor je mogelijkheid om zelfstandig te werken, aangezien je dan niet meer voldoet aan de wettelijke eisen van de ESMA-richtsnoeren. Zorg er daarom voor dat je altijd op tijd start met het volgen van het PV-programma dat aansluit bij jouw DSI-registratie.

 • In welk jaar moet ik voor het eerst PV doen?

  Heb je je in 2023 voor de eerste keer bij DSI aangemeld voor een (kandidaat-) certificering, dan start je per 1 januari 2024 met PV 2024. Ben je voor 1 januari 2023 aangemeld, dan start je met PV 2023. Dit wordt ook bevestigd in de bevestiging van inschrijving wanneer je je inschrijft. Lees hier meer over PV 2023. 

 • Kan ik al starten met PV 2023, als ik PV 2022 nog niet succesvol heb afgerond?

  We raden jou aan om te beginnen met PV 2023.

  Ben je vóór 1 januari 2022 als (kandidaat) gecertificeerde ingeschreven bij één van de DSI registers, en ben je niet geslaagd voor PV 2022 dan kan de certificeringsstatus worden hersteld om alsnog aan de vakbekwaamheidseisen te voldoen. Op 1 juli 2023 is de toegang tot PV 2022 namelijk gesloten.

  Ben je na 1 januari 2022 geregistreerd bij DSI, dan was je niet PV-plichtig over 2022. Je kunt direct starten met PV 2023.

 • Aan welke leerdoelen moet ik voldoen voor PV 2023

  De PV-leerdoelen verschillen per register. Je kunt hier de leerdoelen per register inzien.

 • Ik ben nog kandidaat gecertificeerd omdat ik nog niet alle benodigde diploma’s heb behaald, moet ik dan wel het PV-programma afronden?

  Ja, als je vóór 1 januari 2023 bij DSI staat ingeschreven, dan geldt de PV-verplichting ook voor jou. Het is belangrijk dat je jouw kennis up-to-date houdt. Ook als je nog niet over alle diploma’s beschikt. Voor (kandidaat) gecertificeerden in het register Integriteit geldt de PV-verplichting in 2023 niet.

 • Ik heb mijn PV 2023 gehaald, wanneer wordt mijn status in het Openbaar Register bijgewerkt?

  Wij worden twee keer per jaar door de opleidingsinstituten geïnformeerd over de examenresultaten van het PV-programma. Dat is in januari en april. Dat zijn de momenten dat wij de statussen in het Openbaar Register bijwerken.

 • Bij welk opleidingsinstituut kan ik terecht voor het behalen van mijn leerdoelen?

  Je kunt dit terugvinden in dit overzicht. Er zijn meerdere opleidingsinstituten die geaccrediteerde PV-programma’s aanbieden. Wij raden je aan om bij jouw werkgever na te vragen of er een specifiek opleidingsinstituut gekozen is. Bij een groot aantal werkgevers is dat namelijk het geval.

 • Ik ben ingeschreven in het register Integriteit, geldt PV ook voor mij?

  Op dit moment is er nog geen Permanent Vakbekwaam programma (PV) voor het Register Integriteit. De PV verplichting geldt nog niet voor jou.

 • Ik heb me in 2023 bij DSI geregistreerd, geldt de PV-verplichting ook voor mij?

  Nee, als je in 2023 bij DSI bent aangemeld dan begint de PV-verplichting pas in 2024.

  Let op! Als je in de afgelopen twee jaar al eerder bij DSI gecertificeerd bent geweest geldt de PV-verplichting wel omdat je met jouw deelname aan het programma de certificering bijhoudt/update.

 • Wanneer moet ik de PV over 2023 uiterlijk afgerond hebben?

  Als voor 1 januari 2023 bent ingeschreven bij DSI, betekent dit dat je verplicht PV 2023 dient te volgen. Wij verwachten dat je PV 2023 voor 1 januari 2024 succesvol hebt afgerond, zodat je per 1 januari 2024 kunt starten met het PV 2024 programma. Lees hier meer over PV 2023 voor extra informatie. De uiterlijke deadline voor het afronden van PV 2023 is 1 april 2024.

  Bent je nog niet gestart met één van de PV opleidingen, neem dan contact op met één van de opleiders die het PV 2023 programma aanbiedt, om je aan te melden voor dit programma.

  Gevolgen van het niet op tijd afronden van PV 2023.

  Het jaarlijks voltooien van het Permanent Vakbekwaam programma is verplicht voor DSI-gecertificeerden, met uitzondering van de professionals geregistreerd in het DSI Register Integriteit. Niet tijdig afronden kan directe gevolgen hebben voor je mogelijkheid om zelfstandig te werken, aangezien je dan niet meer voldoet aan de wettelijke eisen van de ESMA-richtsnoeren. Zorg er daarom voor dat je altijd op tijd start met het volgen van het PV-programma dat aansluit bij jouw DSI-registratie.

Permanent Vakbekwaam 2024

 • Kan ik tussentijds overstappen van PV opleider?

  Om jouw kennis, door PV, up-to-date te houden is het nodig dat je een compleet programma bij één dezelfde opleider volgt. DSI biedt zelf geen opleidingen aan, maar laat dit uitvoeren door externe opleiders. Deze opleiders worden door DSI geaccrediteerd en bieden actuele en relevante programma’s aan. DSI bewaakt de kwaliteit en de inhoud van de programma’s door de onderwerpen van de programma’s jaarlijks vast te stellen. De volgorde waarin de onderwerpen worden behandeld verschilt per opleider. Daarom verwerken wij alleen PV resultaten waar het volledige jaarprogramma bij één dezelfde opleider is gevolgd. Als je wilt overstappen, kan dat bij overgang van het PV jaar. 

 • In welk jaar moet ik voor het eerst PV doen?

  Heb je je in 2024 voor de eerste keer bij DSI aangemeld voor een (kandidaat-) certificering, dan start je per 1 januari 2025 met PV 2025. Ben je voor 1 januari 2024 aangemeld, dan start je met PV 2024. Dit wordt ook bevestigd in de bevestiging van inschrijving wanneer je je inschrijft. Lees hier meer over PV 2024. 

 • Ik heb me in 2024 bij DSI geregistreerd, geldt de PV-verplichting ook voor mij?

  Nee, als je in 2024 bij DSI bent aangemeld dan begint de PV-verplichting pas in 2024.

  Let op! Als je in de afgelopen twee jaar al eerder bij DSI gecertificeerd bent geweest geldt de PV-verplichting wel omdat je met jouw deelname aan het programma de certificering bijhoudt/update.

 • Kan ik al starten met PV 2024, als ik PV 2023 nog niet succesvol heb afgerond?

  Zodra het PV 2024-programma beschikbaar is bij de opleidingsinstituten, kun je starten met PV 2024. We raden echter aan om eerst PV 2023 af te ronden. Kijk hier voor alle informatie over PV 2024

  Als je vóór 1 januari 2023 bent ingeschreven, ben je verplicht om PV 2023 succesvol af te ronden. Kandidaten die zich in 2023 hebben aangemeld voor een (kandidaat-) certificering starten met PV 2024 vanaf 1 januari 2024. Raadpleeg de informatie over PV 2023 voor meer details. Mocht je meerdere DSI-registraties hebben, dan dien je voor elke registratie het specifieke PV-programma te volgen. Let op: het PV-programma is niet verplicht voor gecertificeerden die alleen in het Register Integriteit staan ingeschreven.  De uiterlijke afrondingsdatum voor PV 2023 is 1 april 2024.

  Ben je na 1 januari 2023 geregistreerd bij DSI, dan was je niet PV-plichtig over 2023. Je kunt direct starten met PV 2024.

 • Ik ben ingeschreven in het register Integriteit, geldt PV ook voor mij?

  Op dit moment is er nog geen Permanent Vakbekwaam programma (PV) voor het Register Integriteit. De PV verplichting geldt nog niet voor jou.

 • Bij welk opleidingsinstituut kan ik terecht voor het behalen van mijn leerdoelen?

  Je kunt dit terugvinden in dit overzicht. Er zijn meerdere opleidingsinstituten die geaccrediteerde PV-programma’s aanbieden. Wij raden je aan om bij jouw werkgever na te vragen of er een specifiek opleidingsinstituut gekozen is. Bij een groot aantal werkgevers is dat namelijk het geval.

 • Ik ben nog kandidaat gecertificeerd omdat ik nog niet alle benodigde diploma’s heb behaald, moet ik dan wel het PV-programma afronden?

  Ja, als je vóór 1 januari 2024 bij DSI staat ingeschreven, dan geldt de PV-verplichting ook voor jou. Het is belangrijk dat je jouw kennis up-to-date houdt. Ook als je nog niet over alle diploma’s beschikt. Voor (kandidaat) gecertificeerden in het register Integriteit geldt de PV-verplichting in 2024 niet.

 • Wanneer moet ik de PV over 2024 uiterlijk afgerond hebben?

  Als voor 1 januari 2024 bent ingeschreven bij DSI, betekent dit dat je verplicht PV 2024 dient te volgen. Wij verwachten dat je PV 2024 voor 1 januari 2025 succesvol hebt afgerond, zodat je per 1 januari 2025 kunt starten met het PV 2025 programma. Lees hier meer over PV 2024 voor extra informatie. De uiterlijke deadline voor het afronden van PV 2024 is 1 april 2025.

  Bent je nog niet gestart met één van de PV opleidingen, neem dan contact op met één van de opleiders die het PV 2024 programma aanbiedt, om je aan te melden voor dit programma.

  Gevolgen van het niet op tijd afronden van PV 2024.

  Het jaarlijks voltooien van het Permanent Vakbekwaam programma is verplicht voor DSI-gecertificeerden, met uitzondering van de professionals geregistreerd in het DSI Register Integriteit. Niet tijdig afronden kan directe gevolgen hebben voor je mogelijkheid om zelfstandig te werken, aangezien je dan niet meer voldoet aan de wettelijke eisen van de ESMA-richtsnoeren. Zorg er daarom voor dat je altijd op tijd start met het volgen van het PV-programma dat aansluit bij jouw DSI-registratie.

 • Aan welke leerdoelen moet ik voldoen voor PV 2024

  De PV-leerdoelen verschillen per register. Je kunt hier de leerdoelen per register inzien.

Screening door Validata

 • Wat wordt er getoetst tijdens de screening?

  Bij het aanvragen of wijzigen van een certificering worden er verschillende onderdelen getoetst door Validata. Welke onderdelen er worden getoetst tijdens de screening, is afhankelijk van het type aanvraag. Bij aanvang van de screening informeert Validata jou altijd over het proces van screenen en welke documenten noodzakelijk zullen zijn om aan te leveren.

  Via deze link kom je bij een document dat per type aanvraag de screeningsonderdelen toont.

 • Hoe vraag ik een VOG aan?

  De screening wordt uitgevoerd door Validata. Op deze pagina treft u meer informatie over het aanvragen van een VOG. Validata kan u verder helpen met het beantwoorden van deze vraag. Via deze link krijgt u meer informatie over het screeningsproces bij Validata.

  Voor meer informatie kunt u kijken op een speciale FAQ pagina van Validata voor veel gestelde vragen over het screeningsproces. Validata is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 20:00 (op vrijdagen tot 18:00) per telefoon via +31 (0) 88 050 2100 en e-mail per support@validatagroup.com

 • Waarom heeft Validata mijn identiteitsbewijs nodig?

  De screening wordt uitgevoerd door Validata. Zij kunnen u helpen met het beantwoorden van deze vraag. Via deze link krijgt u meer informatie over het screeningsproces bij Validata

  Voor meer informatie kunt u kijken op een speciale FAQ pagina van Validata voor veel gestelde vragen over het screeningsproces. Validata is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 20:00 (op vrijdagen tot 18:00) per telefoon via +31 (0) 88 050 2100 en e-mail per support@validatagroup.com

 • Wat is de doorlooptijd van een screening?

  De screening wordt uitgevoerd door Validata. Zij kunnen u persoonlijk helpen met het beantwoorden van deze vraag. Over het algemeen geldt dat nadat de kandidaat de vereiste gegevens heeft aangeleverd, de gemiddelde doorlooptijd van een screening bij Validata circa 10 werkdagen is. Onderdelen die een langere doorlooptijd hebben, zijn de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en de verificatie van buitenlandse diploma’s.

  Via deze link krijgt u meer informatie over het screeningsproces bij Validata.

  Voor meer informatie kunt u kijken op een speciale FAQ pagina van Validata voor veel gestelde vragen over het screeningsproces. Validata is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 20:00 (op vrijdagen tot 18:00) per telefoon via +31 (0) 88 050 2100 en e-mail per support@validatagroup.com

 • Wat wordt er door Validata gecontroleerd?

  De screening wordt uitgevoerd door Validata. Zodra u een certificeringsaanvraag heeft ingediend via MijnDSI, krijgt u automatisch een uitnodiging van Validata voor het uitvoeren van een personeelsscreening. Afhankelijk van de aanvraag kunnen de volgende onderdelen deel uitmaken van het screeningsproces: identiteitsbewijs, hoogst afgeronde opleiding, werkervaring, VOG en de integriteitsvragenlijst.

  Via deze link krijgt u meer informatie over het screeningsproces bij Validata

  Voor meer informatie kunt u kijken op een speciale FAQ pagina van Validata voor veel gestelde vragen over het screeningsproces. Validata is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 20:00 (op vrijdagen tot 18:00) per telefoon via +31 (0) 88 050 2100 en e-mail per support@validatagroup.com

 • Wat moet ik doen als mijn (ex-)werkgever niet reageert?

  De screening wordt uitgevoerd door Validata. Zij kunnen u helpen met het beantwoorden van deze vraag. Via deze link krijgt u meer informatie over het screeningsproces bij Validata.

  Voor meer informatie kunt u kijken op een speciale FAQ pagina van Validata voor veel gestelde vragen over het screeningsproces. Validata is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 20:00 (op vrijdagen tot 18:00) per telefoon via +31 (0) 88 050 2100 en e-mail per support@validatagroup.com

 • Hoe kan ik zien wat de status is van mijn screening?

  De screening wordt uitgevoerd door Validata. Door in te loggen in het systeem van Validata (Valluga) krijgt u inzicht in de status van uw screening. Via deze link krijgt u meer informatie over het screeningsproces bij Validata.

  U kunt de status van uw certificeringsaanvraag bekijken door in te loggen in uw MijnDSI omgeving. Bij “mijn aanvragen” ziet u de status van uw aanvraag.

  Voor meer informatie kunt u kijken op een speciale FAQ pagina van Validata voor veel gestelde vragen over het screeningsproces. Validata is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 20:00 (op vrijdagen tot 18:00) per telefoon via +31 (0) 88 050 2100 en e-mail per support@validatagroup.com

 • Hoe ontvang ik mijn screeningsrapport?

  De screening wordt uitgevoerd door Validata. Validata communiceert met u waar en wanneer het rapport voor u beschikbaar is. Via deze link krijgt u meer informatie over het screeningsproces bij Validata.

  Voor meer informatie kunt u kijken op een speciale FAQ pagina van Validata voor veel gestelde vragen over het screeningsproces. Validata is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 20:00 (op vrijdagen tot 18:00) per telefoon via +31 (0) 88 050 2100 en e-mail per support@validatagroup.com

 • Wat als ik langer dan vijf jaar in dienst ben bij mijn werkgever?

  De screening wordt uitgevoerd door Validata. Zij kunnen u helpen met het beantwoorden van deze vraag. Via deze link krijgt u meer informatie over het screeningsproces bij Validata

  Voor meer informatie kunt u kijken op een speciale FAQ pagina van Validata voor veel gestelde vragen over het screeningsproces. Validata is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 20:00 (op vrijdagen tot 18:00) per telefoon via +31 (0) 88 050 2100 en e-mail per support@validatagroup.com

 • Waarom staan er op mijn screeningsrapport één of meerdere aandachtspunten?

  De screening wordt uitgevoerd door Validata. Zij kunnen u helpen met het beantwoorden van deze vraag. Via deze link krijgt u meer informatie over het screeningsproces bij Validata

  Voor meer informatie kunt u kijken op een speciale FAQ pagina van Validata voor veel gestelde vragen over het screeningsproces. Validata is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 20:00 (op vrijdagen tot 18:00) per telefoon via +31 (0) 88 050 2100 en e-mail per support@validatagroup.com

 • Hoe vul ik mijn werkervaring in als zelfstandige?

  De screening wordt uitgevoerd door Validata. Zij kunnen u helpen met het beantwoorden van deze vraag. Via deze link krijgt u meer informatie over het screeningsproces bij Validata

  Voor meer informatie kunt u kijken op een speciale FAQ pagina van Validata voor veel gestelde vragen over het screeningsproces. Validata is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 20:00 (op vrijdagen tot 18:00) per telefoon via +31 (0) 88 050 2100 en e-mail per support@validatagroup.com

 • Hoe deel ik 5 jaar werkervaring?

  De screening wordt uitgevoerd door Validata. Zij kunnen u helpen met het beantwoorden van deze vraag. Via deze link krijgt u meer informatie over het screeningsproces bij Validata.

  Voor meer informatie kunt u kijken op een speciale FAQ pagina van Validata voor veel gestelde vragen over het screeningsproces. Validata is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 20:00 (op vrijdagen tot 18:00) per telefoon via +31 (0) 88 050 2100 en e-mail per support@validatagroup.com

 • Van welke echtheidskenmerken in mijn screeningsrapport voorzien?

  Het digitale screeningsrapport wordt eenmalig uitgegeven na het afronden van een screening. Bij het genereren van het rapport (PDF) wordt het rapport voorzien van een digitaal echtheidskenmerk. Hierna is het niet meer mogelijk om het rapport te bewerken.

  Elke wijziging die gedaan wordt zal resulteren in een zichtbare waarschuwing. Het rapport is hiermee ongeldig. De echtheidskenmerken kunt u bekijken door het rapport te openen in Adobe PDF Reader / Adobe DC.

 • Wat staat er in het screeningsrapport?

  De screening wordt uitgevoerd door Validata. Zodra u een certificeringsaanvraag heeft ingediend via MijnDSI, krijgt u automatisch een uitnodiging van Validata voor het uitvoeren van een personeelsscreening. Afhankelijk van de aanvraag kunnen de volgende onderdelen deel uitmaken van het screeningsproces: identiteitsbewijs, hoogst afgeronde opleiding, werkervaring, VOG en de integriteitsvragenlijst. Kijk hier voor een voorbeeld screeningsrapport

  Via deze link krijgt u meer informatie over het screeningsproces bij Validata.

  Voor meer informatie kunt u kijken op een speciale FAQ pagina van Validata voor veel gestelde vragen over het screeningsproces. Validata is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 20:00 (op vrijdagen tot 18:00) per telefoon via +31 (0) 88 050 2100 en e-mail per support@validatagroup.com

 • Waarom moet ik mijn (ex-)werkgevers en opdrachtgevers benaderen?

  De screening wordt uitgevoerd door Validata. Zij kunnen u helpen met het beantwoorden van deze vraag. Via deze link krijgt u meer informatie over het screeningsproces bij Validata

  Voor meer informatie kunt u kijken op een speciale FAQ pagina van Validata voor veel gestelde vragen over het screeningsproces. Validata is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 20:00 (op vrijdagen tot 18:00) per telefoon via +31 (0) 88 050 2100 en e-mail per support@validatagroup.com

 • Hoe controleert en verifieert Validata mijn gegevens

  De screening wordt uitgevoerd door Validata. Zij kunnen u helpen met het beantwoorden van deze vraag. Via deze link krijgt u meer informatie over het screeningsproces bij Validata.

  Voor meer informatie kunt u kijken op een speciale FAQ pagina van Validata voor veel gestelde vragen over het screeningsproces. Validata is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 20:00 (op vrijdagen tot 18:00) per telefoon via +31 (0) 88 050 2100 en e-mail per support@validatagroup.com

 • Waarom moet ik mijn VOG naar Validata uploaden?

  De screening wordt uitgevoerd door Validata. Op deze pagina treft u meer informatie over het aanvragen van een VOG. Validata kan u verder helpen met het beantwoorden van deze vraag. Via deze link krijgt u meer informatie over het screeningsproces bij Validata.

  Voor meer informatie kunt u kijken op een speciale FAQ pagina van Validata voor veel gestelde vragen over het screeningsproces. Validata is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 20:00 (op vrijdagen tot 18:00) per telefoon via +31 (0) 88 050 2100 en e-mail per support@validatagroup.com

 • Waarom ontvang ik een email dat mijn screening nog niet compleet is?

  De screening wordt uitgevoerd door Validata. Zij kunnen u helpen met het beantwoorden van deze vraag. Via deze link krijgt u meer informatie over het screeningsproces bij Validata

  Voor meer informatie kunt u kijken op een speciale FAQ pagina van Validata voor veel gestelde vragen over het screeningsproces. Validata is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 20:00 (op vrijdagen tot 18:00) per telefoon via +31 (0) 88 050 2100 en e-mail per support@validatagroup.com

 • Hoe kan ik mij voorbereiden op de screening?

  De screening wordt uitgevoerd door Validata. Zodra u een certificeringsaanvraag heeft ingediend via MijnDSI, krijgt u automatisch een uitnodiging van Validata voor het uitvoeren van een personeelsscreening. Afhankelijk van de aanvraag kunnen de volgende onderdelen deel uitmaken van het screeningsproces: identiteitsbewijs, hoogst afgeronde opleiding, werkervaring, VOG en de integriteitsvragenlijst.

  Via deze link krijgt u meer informatie over het screeningsproces bij Validata

  Voor meer informatie kunt u kijken op een speciale FAQ pagina van Validata voor veel gestelde vragen over het screeningsproces. Validata is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 20:00 (op vrijdagen tot 18:00) per telefoon via +31 (0) 88 050 2100 en e-mail per support@validatagroup.com

 • Mijn organisatie is certificeringsklant. Screent u nog wel medewerkers van mijn organisatie?

  De screening bij DSI wordt uitgevoerd door Validata. Zodra uw medewerker een certificeringsaanvraag heeft ingediend via MijnDSI, krijgt hij/zij automatisch een uitnodiging van Validata voor het uitvoeren van een personeelsscreening. Afhankelijk van de aanvraag kunnen de volgende onderdelen deel uitmaken van het screeningsproces: identiteitsbewijs, hoogst afgeronde opleiding, werkervaring, VOG en de integriteitsvragenlijst.

  Via deze link krijgt u meer informatie over het screeningsproces bij Validata.

  Voor meer informatie kunt u kijken op een speciale FAQ pagina van Validata voor veel gestelde vragen over het screeningsproces. Validata is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 20:00 (op vrijdagen tot 18:00) per telefoon via +31 (0) 88 050 2100 en e-mail per support@validatagroup.com

 • Wie beoordeelt mijn screeningsrapport?

  Het screeningsrapport wordt door uw werkgever of opdrachtgever beoordeeld nadat u het hen heeft toegezonden. Uw werkgever of opdrachtgever maakt aan de hand van het screeningsrapport (en eventuele aandachtspunten) een integriteitsanalyse.

 • Hoe verloopt het aanvraagproces van een DSI certificering?

  Voor een nieuwe certificeringsaanvraag zal een professional vijf stappen doorlopen:

  Stap 1: Start aanvraag
  De professional start een certificeringsaanvraag in MijnDSI. Hij / zij selecteert het juiste register en vult gegevens in zoals o.a. correspondentiegegevens en eventuele behaalde opleidingen die uitgevoerd moeten worden voor het register. Ook kan de professional hier een eerder screeningsrapport via DSI, Validata, DNB of AFM uploaden, zodat niet opnieuw een volledige screening hoeft te worden uitgevoerd

  Daarnaast vragen wij contactgegevens op van een leidinggevende, zodat wij kunnen verifiëren bij de (toekomstige) werkgever of de professional reeds voldoet aan de 12 maanden werkervaringseis ten aanzien van het register.

  Stap 2: Ingediend bij DSI
  De professional dient de aanvraag in bij DSI. Wij checken of alle gegevens correct zijn ingevuld. Bij akkoord sturen wij een aanvraag door naar Validata om te starten met de screening.

  Stap 3: Aanvraag bij Validata
  De professional wordt door Validata uitgenodigd voor een employement screening. Validata informeert de professional over het proces van de screening en welke onderdelen van toepassing zijn binnen de screening. De volgende onderdelen kunnen deel uitmaken van het screeningsproces: identiteitsbewijs, hoogst afgeronde opleiding, werkervaring, insolventieregister, VOG en de integriteitsvragenlijst. Gemiddeld neemt de screening 10 werkdagen in beslag.

  Stap 4: Aanvraag bij DSI
  Na afronding van de screening ontvangt zowel de professional als DSI het screeningsrapport. DSI controleert de gegevens. Indien alles akkoord is, zal de certificeringsaanvraag worden goedgekeurd. Afhankelijk van reeds behaalde examens en werkervaring ten aanzien van het register, is de professional nu kandidaat gecertificeerd of gecertificeerd.

  Stap 5: Goedkeuring
  De professional ontvangt van DSI een bevestiging van de afgehandelde certificeringsaanvraag. Wij nemen de professional op in het DSI Openbaar Register.