Mijn DSI

DSI Tucht

Een DSI (kandidaat) gecertificeerde professional geeft aan zich te houden aan de DSI gedragscode over onder andere deskundigheid en integriteit. Voor het handhaven van deze gedragscode is DSI Tucht van toepassing. Op deze pagina staat meer informatie over de werking van het tuchtrecht, de mogelijkheden om een melding te maken en de uitspraken van de DSI Tuchtcommissie.

Hoe werkt DSI Tucht?

Meer informatie

Uitspraken DSI Tuchtcommissie

Meer informatie

Tuchtmelding doen bij DSI

Meer informatie

Wat is DSI Tucht?

Het DSI Tucht is een soort rechtspraak waarbij een speciale instantie, de DSI Tuchtcommissie, beoordeelt of een DSI gecertificeerde professional volgens de geldende gedragsregels heeft gewerkt. Deze gedragsregels zijn vastgelegd in de DSI gedagscode en zijn door iedere (kandidaat) gecertificeerde verplicht.

Het Tuchtrecht van DSI heeft een preventieve werking. Je weet als beleggingsprofessional dat een veroordeling van de Tuchtcommissie een impact heeft op je carrière en dat de normen uit de gedragscode niet vrijblijvend zijn. 

DSI Tuchtrecht biedt vele praktijkvoorbeelden over integriteitsdilemma’s in de beleggingssector. De uitspraken van de DSI Tuchtcommissie worden op de website van DSI gepubliceerd. Op deze manier worden de leereffecten van de tuchtuitspraken teruggebracht naar de praktijk. 

Hoe werkt het DSI Tuchtrecht

Als een professional zich niet heeft gehouden aan de DSI Gedragscode (artikel 7), kunt u een melding bij DSI indienen over deze professional. DSI heeft een eigen aanklager in dienst die onderzoekt of er voldoende grond is om de klacht naar de DSI Tuchtcommissie te brengen. 

Als de klacht bij de DSI Tuchtcommissie wordt ingebracht en de Tuchtcommissie verklaart de klacht gegrond, dan kan aan de professional een sanctie worden opgelegd zoals;

  • Een waarschuwing.
  • Een geldboete (van maximaal 25.000 EURO).
  • Een (tijdelijke) schorsing van de DSI-certificering. 
  • Een permanente beëindiging van een DSI-certificering. 

Elke sanctie die wordt opgelegd door de DSI Tuchtcommissie is terug te vinden in het DSI Openbaar Register. Zoals u begrijpt heeft een schorsing of permanente intrekking van een DSI-certificering een zware impact op de loopbaan van de gecertificeerde.

Tegen de uitspraak van de Tuchtcommissie kan in hoger beroep worden gegaan bij de Commissie van Beroep. 

Wie vallen er onder het DSI Tuchtrecht?

Professionals die handelen, adviseren of informeren over beleggingen aan particulieren en bedrijven en werkzaam zijn bij een werkgever die zich heeft aangesloten bij DSI vallen onder het DSI Tuchtrecht. Ook compliance professionals waarvan de werkgever is aangesloten bij DSI vallen hieronder.

Zelfstandig ondernemers vallen ook onder het DSI Tuchtrecht, mits zij DSI-gecertificeerd zijn en opdrachten vervullen voor tenminste één opdrachtgever die ook deelnemer is aan DSI.

Norm overschrijdend gedrag melden?

Wanneer u in aanraking bent gekomen met een professional die zich niet heeft gehouden aan de gedragscode van DSI kunt u een melding maken bij DSI. De melding wordt vervolgens in behandeling genomen. In het bovenstaande filmpje wordt hier aandacht aan besteed. 

Melding doen

De functie van DSI Tucht is corrigerend. Daarmee doet DSI Tucht geen uitspraak over de civielrechtelijke aansprakelijkheid van een professional of zijn werkgever. Ook kan DSI Tucht geen schadevergoeding toekennen. Alleen de burgerlijke rechter of Kifid kan de professional veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding. 

U kunt uw DSI tuchtmelding per email versturen naar juridischezaken@dsi.nl of deze schriftelijk opsturen naar het onderstaande adres. Uw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. 

Stichting DSI
t.a.v. secretariaat
Beursplein 5
2012 JW Amsterdam

Uitspraken DSI Tuchtrecht

Bent u benieuwd naar uitspraken die in het verleden hebben plaats gevonden? Klik dan hier. Deze uitspraken zijn leervoorbeelden voor integriteitsdilemma’s waar iedere beleggingsprofessional in de uitoefening van zijn of haar vak tegenaan zou kunnen lopen. We hebben verschillende uitspraken verwerkt in korte films. Kijk hier voor de voorbeelden op het DSI YouTube kanaal.

Deze uitspraken op onze website, zijn uitspraken van onze Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep. De commissies behandelen tuchtzaken tussen gecertificeerde financiële professionals enerzijds en DSI anderzijds.