Mijn DSI

Tucht

Als financieel professional kun je je certificeren bij DSI. Als gecertificeerde moet je je houden aan de DSI gedragscode over onder andere deskundigheid en integriteit.

Wat is DSI Tucht?

Het tucht voor financieel professionals is een soort rechtspraak waarbij een speciale instantie, de DSI Tuchtcommissie, beoordeelt of een professional volgens de geldende gedragsregels heeft gewerkt.

Professionals die handelen, adviseren of informeren over beleggingen aan particulieren en bedrijven en werkzaam zijn bij een werkgever die zich heeft aangesloten bij DSI vallen onder dit tuchtrecht. Ook compliance professionals waarvan de werkgever is aangesloten bij DSI vallen hieronder.

Zelfstandig ondernemers vallen ook onder het DSI tuchtrecht, mits zij DSI-gecertificeerd zijn en opdrachten vervullen voor tenminste één opdrachtgever die ook deelnemer is in DSI.

Hoe werkt het DSI Tuchtrecht

Als een professional zich niet heeft gehouden aan de DSI Gedragscode (artikel 7 van het Algemeen Reglement), kunt u een melding indienen bij DSI Tucht.

DSI Tucht heeft een eigen aanklager in dienst die onderzoekt of er voldoende grond is om de klacht naar de DSI Tuchtcommissie te brengen.

Als de klacht bij de DSI Tuchtcommissie wordt ingebracht en de Tuchtcommissie verklaart de klacht gegrond, dan kan aan de professional een sanctie worden opgelegd zoals:

  • Een waarschuwing.
  • Een geldboete (van maximaal € 25.000).
  • Een (tijdelijke) schorsing van de DSI-certificering.
  • Een permanente beëindiging van een DSI-certificering.

Elke sanctie die wordt opgelegd door de DSI Tuchtcommissie is terug te vinden in het openbaar register van DSI. Iedereen kan dit openbaar register raadplegen, dus ook (toekomstige) werkgevers en (toekomstige) klanten van de professional. Zoals u begrijpt heeft een schorsing of permanente intrekking van een DSI-certificering een zware impact op de loopbaan van de gecertificeerde.

Tegen de uitspraak van de Tuchtcommissie kan hoger beroep worden ingesteld bij de Commissie van Beroep.