Mijn DSI

DSI Gedragscode

Richtlijnen en verplichtingen op het gebied van kennis, vaardigheden en integriteit

Wie zich certificeert bij DSI onderwerpt zich aan de DSI Gedragscode en het bijbehorende tuchtreglement. De gedragscode geeft gecertificeerden richtlijnen en verplichtingen op het gebied van kennis, vaardigheden en integriteit in de uitoefening van zijn of haar werk. De informatie op deze pagina geeft een nadere toelichting op de gedragscode.

De DSI gedragscode vormt onlosmakelijk onderdeel van het algemeen reglement van DSI. Dit Algemeen Reglement DSI kunt u inzien via deze link. In het document treft u eveneens een toelichting op de verschillende definities die worden gebruikt in de DSI gedragscode.

DSI Gedragscode

DSI Gedragscode .PDF