Mijn DSI

DSI Openbaar Register

Register van alle (kandidaat) gecertificeerde professionals

Professionals uit de beleggingssector die zich via een certificering registeren bij DSI, worden vermeld in ons openbaar register. Wie zaken wil doen met een professional bij een organisatie of met een zelfstandige, kan de naam van die persoon opzoeken in het register.

DSI Openbaar Register

Direct naar register

DSI Certificering

Meer informatie

Zowel gecertificeerde als kandidaat gecertificeerde professionals krijgen een vermelding in het DSI Openbaar Register. Beide voldoen ze aan de gedragscode die door DSI is opgezet. Het verschil zit hem in het stukje opleidingen of werkervaring. Het verschil tussen gecertificeerd en kandidaat-gecertificeerd, hebben we hier nader toegelicht.

Als consument is het belangrijk om door te hebben dat een samenwerking aangaan met DSI-gecertificeerde professionals wordt geadviseerd, omdat zij aan alle vereisten voldoen. Een DSI gecertificeerde professional is gescreend, voldoet aan de actuele en wettelijk verplichte opleidingseisen, beschikt over de juiste werkervaring en staat voor integer handelen.

Als de DSI-gecertificeerde professional een sanctie opgelegd heeft gekregen door de Tuchtcommissie van DSI, of de Commissie van Beroep, dan wordt in het register een aantekening vermeld bij diens naam.

Het DSI Openbaar Register is tot stand gekomen op verzoek van, en in samenwerking met ondernemingen en brancheverenigingen in de financiële sector.