Mijn DSI

Wat is DSI's openbaar register?

Financieel professionals die zich certificeren bij DSI, worden vermeld in ons openbaar register. Wie zaken wil doen met een professional bij een organisatie of met een zelfstandige, kan de naam van die persoon opzoeken in het register.

Alleen bij DSI gecertificeerde professionals krijgen een vermelding in het openbaar register. Kandidaat-gecertificeerden — zij die (nog) de vereiste examens met goed gevolg moeten afleggen – en passief gecertificeerden worden niet vermeld.

Wie zaken doet met een bij DSI gecertificeerde professional, weet zeker dat hij of zij is gescreend door onze Screening Officers, voldoet aan de actuele en wettelijk verplichte opleidingseisen en staat voor integer handelen.

Veel DSI-gecertificeerde professionals wijzen daarom (potentiële) klanten graag op hun vermelding in DSI’s openbaar register via hun eigen website of die van hun werkgever, op hun visitekaartjes en in andere uitingen.

Als de DSI-gecertificeerde professional een sanctie opgelegd heeft gekregen door de Tuchtcommissie van DSI, of de Commissie van Beroep, dan wordt in het register een aantekening vermeld bij diens naam.

Het openbaar register is tot stand gekomen op verzoek van, en in samenwerking met ondernemingen en brancheverenigingen in de financiële sector.

Direct naar het openbaar register