Mijn DSI

Over ons

DSI streeft naar een financiële sector waarin consumenten, ondernemers en financiële instellingen vertrouwd zaken kunnen doen. Een sector die vrij is van incidenten door professionals die regels overtreden. Dat versterkt het vertrouwen.

Een gezonde financiële sector

Stichting DSI geeft op verzoek van de sector uitvoering aan strikte zelfregulering. Hier geven wij uitvoering aan middels personeelsscreening, certificering, tuchtrecht en een openbaar register. Wij screenen (nieuwe) medewerkers in de sector en certificeren personeel. We toetsen gecertificeerden regelmatig op integriteit, kennis en vakbekwaamheid. Wie de aan de certificering verbonden gedragsregels overtreedt, kan door het DSI tuchtrecht aangeklaagd worden en bestraft met boetes. Tuchtrecht is breder dan strafrecht; DSI kan mensen aanspreken op hun gedrag. Gewone toezichthouders kunnen dit niet.

Gesloten systeem

Met de drie pilaren – Personeelsscreening, Certificering en Tucht — biedt DSI een uniek, gesloten systeem dat het risico op incidenten drastisch kan reduceren.

DSI is in 1999 opgericht door de financiële sector zelf. De stichting heeft convenanten en afspraken met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank en wordt breed gesteund door de brancheorganisaties in de financiële sector.