Mijn DSI

ESMA richtsnoeren

De Europese Autoriteit voor effecten en markten

De AFM en Stichting DSI hebben afspraken gemaakt voor het waarborgen van de ESMA richtsnoeren voor de beoordeling van kennis en bekwaamheid. DSI brengt dit in de praktijk door middel van certificering en permanente educatie van beleggingsprofessionals. Op deze manier streeft DSI naar een financiële sector waarin consumenten, ondernemers en financiële instellingen vertrouwd zaken kunnen doen. Wat houden de ESMA richtsnoeren nu precies in en voor wie zijn ze van toepassing? In onderstaand artikel geven wij antwoord op deze vragen.

Wat zijn de doelstellingen van ESMA?

De Europese Autoriteit voor effecten en markten is een onafhankelijke instantie, gevestigd in Parijs. De rol van ESMA is op te delen in drie verschillende doelstellingen. Te beginnen met beleggersbescherming. Het tegemoetkomen binnen de behoeften en rechten van beleggers zonder verantwoordelijkheden te verwaarlozen. Het tweede doel richt zich op het creëren van ordelijke markten. Het stimuleren van een integere, transparante, efficiënte en gezonde markt. Als laatste streeft ESMA naar financiële stabiliteit. Zorgen dat de gevolgen van eventuele schokken en onevenwichtigheden zo min mogelijk impact hebben op het financiële stelsel. Inclusief een economische groei bevorderen.

Wat houdt het ESMA activiteitenplan in?

Om ervoor te zorgen dat ESMA haar doelstellingen kan behalen hebben zij een vierdelig activiteitenplan:

  • Het op de hoogte houden van beleggers rondom de risico’s, markten en financiële markt.
  • De invoering van een single rulebook.
  • Samenhang en efficiëntie creëren tussen toezichtspraktijken.
  • En als laatst het controleren van bepaalde financiële organen.

Bij DSI hebben we vooral te maken met MIFID II. Deze regels zien toe op het creëren van een efficiënte en transparante Europese financiële markt en beleggersbescherming.

"Gecertificeerden van 7 DSI registers voldoen aan de ESMA-richtsnoeren"

De toezichthouder

Binnen Nederland is de AFM de nationale toezichthouder. Dit betekent dat zij in hun toezicht op de financiële markt, de richtsnoeren toepassen. DSI en de AFM hebben samen een convenant getekend, waarin zij beide de verantwoordelijkheid op zich nemen voor het borgen van kennis en vakbekwaamheid van relevante personen. Doordat wij als DSI de richtsnoeren waarborgen moet het voor de professionals makkelijker zijn om ze na te leven.

De rol van DSI

DSI zorgt ervoor dat gecertificeerde professionals die informeren of adviseren over beleggen minimaal aan de eisen uit de richtsnoeren voldoen. Er is een brede commissie aangesteld, bestaande uit experts en ervaringsdeskundigen uit de financiële sector, die eindtermen opstellen. Op basis van deze eindtermen zijn examens gemaakt die moeten worden gevolgd om voor een DSI certificering in aanmerking te komen.

DSI registers die voldoen aan de ESMA-richtsnoeren

Wanneer je dus DSI-gecertificeerd bent onder één van de onderstaande registers, kun je ervan uitgaan dat je aantoonbaar voldoet aan de eisen van de ESMA-richtlijnen: