Mijn DSI

Informeren Beleggen Retail

DSI ESMA Register

Het Informeren Beleggen Retail-register omvat experts die niet-professionele beleggers informeren over complexe beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, beleggingsfondsen en derivaten. Certificering in dit DSI-register geeft aan dat financiële professionals voldoen aan strenge vakbekwaamheidseisen van zowel DSI als ESMA.

Hoe meld je je aan voor deze certificering?

Voor toelating en behoud van deze certificering gelden diverse eisen, variërend van toelatingseisen tot verplichte deelname aan een Permanent Vakbekwaam programma. Hieronder een overzicht van de eisen.

Een certificering begint altijd met een registratie bij DSI. Dit doe je via MijnDSI. Dit kan al voordat je voldoet aan alle vereisten. We registreren je dan als kandidaat-gecertificeerd. Zodra je volledig voldoet aan alle vereisten, zetten wij jouw registratie om naar gecertificeerd. Bekijk hier stap-voor-stap het aanvraagproces voor een certificering bij DSI.

Toelatingseisen

 • Algemene toelatingseisen
  • De werkgever of opdrachtgever is deelnemer van DSI.
  • De kandidaat moet een registratiescreening doorlopen.
  • De kandidaat zal de DSI-gedragscode moeten onderschrijven en nakomen.
  • De kandidaat zal zijn kennis van wet- en regelgeving op peil moeten houden.
  • Bij DSI gecertificeerde beleggingsprofessionals doorlopen vanaf 2020 jaarlijks een programma om hun vakbekwaamheid up-to-date te houden: het Permanent vakbekwaam programma. Voor meer informatie, klik hier.
 • Integriteit

  Voor toegang tot de financiële sector en DSI-registratie is ethisch gedrag essentieel. Als gecertificeerde dien je met succes de e-learning DSI Integriteitsmodule te voltooien. Je kunt je aanmelden voor deze e-learning bij het Nederlands Compliance Instituut. Klik hier voor meer details en inschrijving.

 • Kennis

  Als je je wilt certificeren voor het register Informeren Beleggen Retail, heb je de keuze uit verschillende geaccrediteerde opleidingsinstituten waar je een examen kunt afnemen. Deze partijen bieden ook een opleidingstraject om je voor te bereiden op deze examens. Je bent vrij in je keuze voor een aanbieder. Informeer vooraf bij je werkgever of er een collectieve afspraak is gemaakt met een van de opleiders.

  Opleidingsinstituten kennis

  • NIBE-SVV: ESMA Retail kennisexamen Informeren
  • Dukers & Baelemans: ESMA Kennisexamen Informeren Beleggen Retail. Dit examen wordt afgenomen door Examen Instituut Financiële Dienstverlening (EIFD)
  • Lindenhaeghe: MiFID / ESMA Kennisexamen Informeren Beleggen (Retail)
 • Vaardigheden

  Professionals in het register Informeren Beleggen Retail dienen sinds 2018 te voldoen aan de vakbekwaamheidseisen zoals vermeld in MiFID II en de ESMA-richtsnoeren. Onderdeel hiervan is ook de toetsing van de vaardigheden. Via het examen toon je als professional aan over de benodigde vaardigheden te beschikken om vakbekwaam aan de slag te gaan en te blijven.

  Opleidingsinstituten Vaardigheden

  Het separaat voldoen van een examen op het gebied van de vakvaardigheden geldt alleen als je je voor het eerst registreert voor een DSI register (zogenaamde initiële opleiding). Het examen voor de vaardigheden, kun je volgen bij verschillende aanbieders. Je bent vrij in je keuze voor een aanbieder. Informeer vooraf wel bij je werkgever of er een collectieve afspraak is gemaakt met een van de opleiders.

 • Ervaring

  De gecertificeerde heeft in de afgelopen vijf jaren gedurende twaalf maanden (op fulltime basis) een substantieel deel van zijn/haar tijd besteed aan werkzaamheden gerelateerd aan het register, hetzij in de huidige functie, hetzij in voorgaande functies.

 • Tarief certificering

  De tarieven van een DSI Certificering vind je hier.

Register Informeren Beleggen Retail

Voor professionals die klanten informeren over beleggingsoplossingen

Wat houdt het register Informeren Beleggen Retail in?

Meer informatie

Welke professionals staan er in het register?

Meer informatie

Wat houdt het Permanent Vakbekwaam programma in?

Meer informatie

Wat houdt het register in?

Het register Informeren Beleggen Retail is bedoeld voor professionals die klanten informeren op het gebied van beleggingen.

Een professional in het register moet voldoen aan de ESMA richtsnoeren op het gebied van vakkennis en bekwaamheid. Het succesvol afleggen van een DSI geaccrediteerd examen wordt door AFM als een passende kwalificatie beschouwd in de zin van de ESMA richtsnoeren. Deze richtsnoeren dienen als doel om o.a. de belegger te beschermen en de sector te stimuleren om integer, transparant en efficiënt te werken.

Professionals in het register kunnen twee verschillende statussen hebben: gecertificeerd of kandidaat-gecertificeerd. Beide voldoen aan de gedragscode die door DSI is opgezet. Het verschil zit hem in het onderdeel opleiding of werkervaring. Zolang men (nog) niet aan deze onderdelen voldoet, is men kandidaat-gecertificeerd.

Gecertificeerde professionals in het register Informeren Beleggen Retail hebben met succes een e-learning integriteit afgelegd en een kennis- en vaardigheidsexamen afgerond. Ze hebben de afgelopen vijf jaren gedurende twaalf maanden (op fulltime basis) een substantieel deel van hun tijd besteed aan werkzaamheden gerelateerd aan het register en doorlopen jaarlijks het Permanent Vakbekwaam programma van DSI.

Wie staan er in het register?

In het register Informeren Beleggen Retail staan bijvoorbeeld professionals die werkzaam zijn in de beleggingssector op afdelingen als een beursorderlijn of een operations beleggen. Deze professionals verstrekken klanten inhoudelijke informatie over beleggingsproducten en beleggingsdiensten en/of ze houden zich bezig met het verwerken en ontvangen van beleggingsorders.

De gemeenschappelijke overeenkomst van de geregistreerden is, dat ze niet-professionele beleggers informeren zoals bijvoorbeeld particulieren.

Over welke kennis beschikt een geregistreerde?

De kennis waarover een geregistreerde in het register Informeren Beleggen Retail dient te beschikken, staat omschreven in de eindtermen van DSI. Deze eindtermen zijn opgesteld door de DSI adviescommissies en de DSI Accreditatiecommissie en zijn gebaseerd op de wettelijke eisen die door ESMA enkele jaren geleden zijn opgesteld.

Als informerende professional op het gebied van beleggingen dien je te voldoen aan de vakbekwaamheidseisen van MiFID II. De ESMA richtsnoeren voor Informeren Beleggen Retail spelen hierop in. Een professional in het DSI register Informeren Beleggen Retail beschikt over vakkennis op het gebied van de volgende onderwerpen:

 • Risico’s en kenmerken van beleggingsproducten.
 • Kosten van beleggingsproducten en -diensten.
 • Informatieverstrekking over beleggingsproducten en –diensten
 • Werking financiële markten.
 • Impact macro-economische ontwikkeling op financiële markten en waarde.
 • Marktmisbruik herkennen en bestrijding witwassen.
 • Kennis over marktstructuren van de beleggingsproducten.
 • Basiskennis waarderingsmethoden.

Permanent Vakbekwaam

Jouw DSI certificering up-to-date houden

Als DSI (kandidaat-) gecertificeerde in het register Informeren Beleggen Retail ben je verplicht jaarlijks het Permanent Vakbekwaam programma (PV) succesvol te doorlopen. Hiervoor heb je de keuze uit verschillende geaccrediteerde opleidingsinstituten:

Opleidingsinstituten permanent vakbekwaam

Door het jaarlijks succesvol doorlopen van het DSI Permanent Vakbekwaam-programma (PV programma), voldoe je aan alle eisen die gesteld worden door de wet. Meer informatie over het Permanent Vakbekwaam programma lees je hier.

Belangrijk: Je bent vrij in je keuze voor een opleider. Informeer vooraf bij je werkgever of er een collectieve afspraak is gemaakt met één van de opleiders.

Meer informatie

Heb je vragen over het register Informeren Beleggen Retail en vind je deze antwoorden niet terug op onze FAQ pagina, neem dan contact op met één van de DSI Customer Care Officers. Wij helpen je graag verder! Je kunt contact met ons opnemen via onze contactpagina of telefoon 020-6201274.