Mijn DSI

DSI Certificering

Wat is een DSI certificering?

Bij stichting DSI kunnen professionals uit de beleggingssector zich certificeren, of zij nu als werknemer of als ZZP-er werkzaamheden verrichten, voor een financiële instelling die bij DSI zijn aangesloten. Met een DSI-certificering laten professionals aan (potentiële) cliënten en de omgeving zien dat zij op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en eisen op het gebied van integriteit, kennis en vakbekwaamheid. Ook verzekeren zij zich er in sommige registraties van, dat zij voldoen aan de verplichte ESMA-Richtsnoeren. Ontdek de voordelen van een DSI-Certificering

Voor professionals

Meer informatie

Voor werkgevers

Meer informatie

Voor opleiders

Meer informatie

Permanent Vakbekwaam

DSI (kandidaat-) gecertificeerden worden jaarlijks getoetst op integriteit, kennis en vakbekwaamheid via het volgen van het Permanent Vakbekwaam programma. Het volgen van dit programma is verplicht voor DSI gecertificeerden en kandidaat-gecertificeerden. Dankzij dit programma is een DSI-gecertificeerde professional altijd op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving, weet om te gaan met integriteit dilemma’s, heeft de juiste opleiding en werkervaring en houdt zich aan de DSI Gedragscode.

Verschil tussen gecertificeerd en kandidaat-gecertificeerd.

Tijdens het traject waarin je werkt naar DSI-gecertificeerd worden, bent je eerst kandidaat-gecertificeerd. Je voldoet dan aan de gedragscode maar (nog) niet aan alle opleidingseisen en/of werkervaring die vereist zijn. Het verschil tussen gecertificeerd en kandidaat-gecertificeerd, hebben we hier nader toegelicht.

DSI Openbaar Register

Alle geregistreerden die zich certificeren bij DSI, worden vermeld in het DSI Openbaar Register. Wie zaken wil doen met een professional bij een organisatie of met een zelfstandige, kan controleren of hij/zij is aangesloten bij DSI.