Mijn DSI

Daarom certificeren

Bij stichting DSI kunt u zich als financiële professional certificeren, of u nu als werknemer of als ZZP-er werkzaamheden verricht voor een financiële instelling die bij DSI is aangesloten. Daarmee laat u uw (potentiële) cliënten en uw omgeving zien dat u op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen en eisen op het gebied van integriteit, kennis en vakbekwaamheid.

Ook verzekert u zich ervan dat u voldoet aan de verplichte Europese ESMA-Richtsnoeren.

Een DSI-gecertificeerde professional wordt regelmatig getoetst op integriteit, kennis en vakbekwaamheid. Dankzij deze eisen is een DSI-gecertificeerde professional altijd op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving, weet om te gaan met integriteit dilemma’s, heeft de juiste opleiding en werkervaring en houdt zich aan de DSI Gedragscode.

De DSI-gecertificeerde professional die deze gedragscode overtreedt kan aangeklaagd worden en eventueel bestraft. In ons openbare register kan gecontroleerd worden of een instelling of professional is aangesloten bij DSI.

 • Dé norm
  • DSI-certificering is sinds 1999 dé norm
  • Honderden financiële ondernemingen zijn aangesloten bij DSI en stellen DSI-certificering verplicht voor beleggings- en compliance professionals
  • Duizenden financieel professionals zijn DSI-gecertificeerd en tonen hiermee hun vakbekwaamheid en integriteit aan
 • Onderscheidend
  • Met uw DSI-certificering toont u klanten, prospects en vakgenoten aan dat u integriteit en vakbekwaamheid hoog in het vaandel heeft staan
  • U biedt klanten de zekerheid dat u zich houdt aan de DSI-gedragscode en aantoonbaar voldoet aan de meest actuele eisen op uw vakgebied
  • Uw certificering is zichtbaar in het openbare register op dsi.nl
 • Betrokken
  • DSI is opgericht door de sector zelf om de integriteit en deskundigheid in de sector te bevorderen.
  • DSI staat voor onafhankelijke, serieuze zelfregulering
  • Professionals die zelf werkzaam zijn in de sector hebben zitting in diverse commissies die adviseren over de voorwaarden voor DSI-certificering
  • U voldoet als financieel professional aan de actuele eisen die de sector aan u stelt
 • Betrouwbaar
  • DSI staat voor onafhankelijke, serieuze zelfregulering tegen kostprijs
  • Uw certificering bij DSI schept vertrouwen, doordat helder is aan welke normen u voldoet en dit inzichtelijk is via het openbare DSI-register op dsi.nl
  • DSI-certificering is onderdeel van een convenant met de toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Certificering aanvragen

Meer informatie

Certificering wijzigen

Meer informatie

Welke voordelen biedt een DSI-certificering?

Een bij DSI gecertificeerde professional:

 • Is gecertificeerd op zijn of haar specifieke vakgebied
 • Voldoet aan de verplichte Europese ESMA-Richtsnoeren (indien van toepassing)
 • Is gescreend
 • Is getraind in het herkennen van en omgaan met integriteitsdilemma’s
 • Is aantoonbaar deskundig
 • Houdt de vakbekwaamheid aantoonbaar up-to-date (via een verplicht Permanent Vakbekwaam-programma)
 • Leeft de Gedragscode na
 • Valt onder het tuchtrecht

Een certificering voor iedere functiegroep

DSI telt 10 registers waarvoor u zich kunt certificeren, plus het Register Integriteit. Ook uw beroepsgroep kent er één. Kijk op de DSI Certificeringen-pagina voor een overzicht. Op de Tarieven-pagina vindt u de tarieven.

Naar de DSI-Certificeringen

Naar de Tarieven-pagina

Veelgestelde vragen

 • Is een DSI-certificering verplicht?

  Een DSI-certificering is dé norm in de beleggingssector. Honderden financiële ondernemingen in Nederland zijn aangesloten bij DSI en stellen een certificering bij DSI verplicht voor beleggingsprofessionals. DSI is op initiatief van de sector opgericht om invulling te geven aan zelfregulering en heeft een convenant met de toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

  Het is niet wettelijk verplicht om bij DSI aangesloten of gecertificeerd te zijn. Wél is het een wettelijke verplichting voor financiële ondernemingen om een integere bedrijfsvoering  te borgen. Daar helpt DSI bij, door de deskundigheid en integriteit van financieel professionals te bevorderen en te bewaken.

 • Wat is de meerwaarde van certificering bij DSI?

  U toont klanten, prospects, uw werkgever en de toezichthouder hiermee  objectief aan dat u integriteit en vakbekwaamheid hoog in het vaandel heeft staan en hierin investeert. DSI-certificering is een waardevol visitekaartje. Indien DSI-gecertificeerd per 2018, voldoet u ook aan de verplichte Europese ESMA-Richtsnoeren. Daarnaast wordt u opgenomen in ons openbaar register dat voor iedereen toegankelijk is.

 • Waarin onderscheidt DSI zich ten opzichte van soortgelijke instanties?

  DSI staat voor onafhankelijke, serieuze zelfregulering. De aanpak van DSI kenmerkt zich door een systeem dat de integriteit en deskundigheid van financieel professionals enerzijds bevordert en aantoonbaar maakt en dat anderzijds ook ingrijpt als daar noodzaak  toe is. Middels een convenant met de AFM borgt DSI ook dat u als DSI-gecertificeerde per 2018 voldoet aan de verplichte Europese ESMA-Richtsnoeren.

  Iedere professional die DSI-gecertificeerd is is uitvoerig gescreend, beschikt  over relevante opleidingen en werkervaring,  heeft trainingen doorlopen om  goed met integriteitdilemma’s om te kunnen gaan en wordt periodiek getoetst op het gebied van integriteit en vakbekwaamheid. Bovendien committeren gecertificeerden zich aan de DSI-gedragscode. Wordt deze overtreden, dan is tuchtrecht van toepassing. Dit ‘gesloten systeem’ maakt dat consumenten, werkgevers en toezichthouders erop kunnen vertrouwen dat gecertificeerden aan de meest recente eisen voldoen die de sector en de European Securities & Markets Authority stellen.

 • Hoe wordt toezicht gehouden op een integere bedrijfsvoering door DSI zelf?

  De procedures van DSI zijn vastgelegd in de AO/IB (administratieve organisatie en interne beheersmaatregelen). Een accountant houdt toezicht op de naleving door DSI van deze procedures en rapporteert hierover aan zowel het bestuur als de AFM (in het kader van het convenant tussen DSI en de AFM).

 • Kan ik me in meerdere registers laten opnemen?

  Dat kan indien u voldoet aan de functieprofielen en de toelatingseisen. Een overzicht van de verschillende DSI-registers en bijbehorende voorwaarden vindt u hier.

 • Ik ben geen werknemer. Kan ik mij ook certificeren?

  Jazeker. U kunt zich certificeren als ZZP’er, als u uitzendkracht bent of gedetacheerd, als franchisenemer of als medewerker van een instelling die is aangesloten op de AFM-vergunning van een DSI-deelnemer.

 • Als ik mijn certificering/passieve registratie beëindig, hoe lang blijven mijn diploma's dan geldig?

  Uw diploma’s blijven geldig zolang zij voldoen aan de huidige eisen van het register waarin u gecertificeerd was. U kunt, ook als u geen DSI certificering heeft, uw vakbekwaamheid bijhouden. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan de periodieke toetsen die horen bij uw certificering. Houd hiervoor zelf de website van DSI in de gaten. Mocht u de periodieke toets toch gemist hebben, dan kunt u altijd opnieuw examen doen. De examens worden altijd tegelijk met de periodieke toets geüpdatet.

 • Hoe bereid ik mij voor op mijn examen?

  DSI accrediteert uitsluitend examens. De wijze waarop u zich voorbereidt op deze examens staat u vrij. Informeer bij uw werkgever en/of opleidingsinstituten welke opleidingsmogelijkheden er zijn.

 • Wie mag supervisor zijn?

  Dit is bepaald door de European Securities & Markets Authority (ESMA), de opsteller van de verplichte ESMA-Richtsnoeren. Alleen medewerkers die zowel een passende kwalificatie als passende ervaring hebben (zoals bedoeld in de ESMA-Richtsnoeren) mogen binnen hun organisaties optreden als supervisors van kandidaat-gecertificeerden, ofwel professionals die nog niet voldoen aan de richtsnoeren. Betreffende medewerker mag niet langer dan 4 jaar onder supervisie werken. Voor meer informatie verwijzen wij naar de ESMA-Richtsnoeren en de AFM.

 • Hoe wordt de werkervaring van een fulltimer/part-timer beoordeeld?

  De Autoriteit Financiële Markten vereist 12 maanden relevante werkervaring op fulltime basis.

  DSI stelt op basis daarvan de volgende eis in relatie tot DSI-certificering:
  De gecertificeerde moet in de afgelopen vijf jaren gedurende twaalf maanden (op fulltime basis) een substantieel deel van zijn/haar tijd besteed hebben aan werkzaamheden die gerelateerd zijn aan het register, hetzij in de huidige functie, hetzij in voorgaande functies.

  Dit betekent dat bij een parttime dienstverband het benodigde aantal maanden werkervaring hoger moet liggen (berekening afhankelijk van het parttime percentage).

 • Waarom moet ik mijn certificering beëindigen als ik niet meer werkzaam ben bij een DSI-deelnemer?

  Als DSI-gecertificeerde toont u niet alleen uw vakbekwaamheid aan, u onderwerpt zich ook aan de DSI gedragscode en zo valt u onder het tuchtrecht van DSI. Werkgevers die bij ons zijn aangesloten, zijn verplicht om incidenten met betrekking tot hun DSI-gecertificeerde medewerkers aan DSI te melden. Op deze manier werkt de zelfregulering. Omdat werkgevers die niet zijn aangesloten bij DSI geen meldingsplicht hebben, kunt u uw certificering alleen voeren onder een aan DSI deelnemende werkgever. Werkgevers met een AFM- of DNB-vergunning kunnen zich aansluiten bij DSI.

 • Waarom moet mijn huidige werkgever tekenen voor 12 maanden fulltime werkervaring, als ik die ook opdeed bij een andere werkgever?

  DSI verwacht van werkgevers dat zij bij indiensttreding van medewerkers een goed zicht hebben op de werkervaring van hun medewerkers. Daarom vraagt DSI van werkgevers dat zij schriftelijk, op de werkgeversverklaring van de werknemer, verklaren dat is voldaan aan de twaalf maanden-eis.