Mijn DSI

Greenwashing: let's be real

Een bijdrage aan het debat over greenwashing

Greenwashing is de laatste jaren een veel besproken onderwerp in de beleggingsindustrie. Door de sterke groei van het aanbod van diverse ESG-beleggingen, is het niet verrassend dat veel producten (nog) niet altijd voldoen aan wat beleggingsaanbieders beloven. Financiële organisaties denken na over hoe ze zich kunnen wapenen tegen beschuldigingen van greenwashing. Europese toezichthouders zullen naar verwachting in mei 2024 een gezamenlijk rapport uitbrengen over greenwashing, waarmee financiële risico’s en reputatie in de komende jaren top of mind blijft.

De huidige wetgevende focus lijkt volledig gericht te zijn op transparantie als dé oplossing. Moeten beleidsacties niet directer zijn? En wat te denken van alle beloften die CEO’s en besturen hebben gedaan? Zou er binnen de beleggingsondernemingen niet een meer constructieve dialoog moeten zijn over de weg naar een koolstofneutrale economie en welke keuzes en afwegingen daarvoor moeten worden gemaakt? Ontdek in ons whitepaper de belangrijkste kwesties die naar voren kwamen in gesprekken met professionals uit de financiële sector.

Join the webinar on greenwashing

The Chartered Institute for Securities & Investment (CISI) and DSI Foundation warmly invite you to an upcoming webinar on March 28, where our guests speakers from DSI, EY and ACCA will join the lively conversation on greenwashing. The speakers will delve into the most important issues that emerged from conversations with industry professionals while researching the recent white paper from DSI on Greenwashing: Let’s be real!

Join the webinar

Download whitepaper

Download whitepaper

© Stichting DSI | Met deze whitepaper wil DSI actief bijdragen aan de levendige discussie over greenwashing. De aanbevelingen kunnen ter harte worden genomen door zowel de financiële sector, toezichthouders als wetgevers.
© Stichting DSI | Met deze whitepaper wil DSI actief bijdragen aan de levendige discussie over greenwashing. De aanbevelingen kunnen ter harte worden genomen door zowel de financiële sector, toezichthouders als wetgevers.

Uitkomsten ronde tafel bijeenkomsten DSI en EY

Dit document is het resultaat van meerdere rondetafelgesprekken die DSI in samenwerking met EY heeft georganiseerd gedurende 2023. Het weerspiegelt de  belangrijkste kwesties die naar voren kwamen in gesprekken met professionals uit de industrie. Deze professionals zijn gespecialiseerd in marketing, compliance en investing, en werken bij banken, pensioenfondsen en vermogensbeheerders. Ze hebben regelmatig te maken met de besproken kwesties en bieden inzichten die door beleidsmakers over het hoofd kunnen worden gezien tijdens het proces van het creëren van nieuwe regels voor de financiële sector.

Vertrouwen op het spel

Het gesprek over greenwashing moet niet alleen gaan over regelgeving maar ook over ethiek en integriteit. Greenwashing daagt fundamenteel het vertrouwen uit dat in de financiële sector wordt gesteld. DSI staat voor een sterk vertrouwen van de consument in de beleggingsindustrie. Om die reden vinden wij het belangrijk om de discussie te (blijven) voeren over greenwashing in de sector.

De opkomst van greenwashing in de beleggingsindustrie, aangewakkerd door de sterke groei van het aanbod van diverse ESG-beleggingen, roept serieuze vragen op over de integriteit en ethiek binnen de financiële sector. Financiële organisaties staan voor de uitdaging om beschuldigingen van greenwashing te weerstaan, met toenemend regelgevingsrisico en mogelijke financiële en reputatie gerelateerde gevolgen. De discussies rondom greenwashing mogen niet beperkt blijven tot regelgeving; ze raken de essentie van vertrouwen in de financiële sector en kunnen leiden tot een verkeerde allocatie van kapitaal.

Verwachtingen versus realiteit

De verwachtingen van beleggers verschillen vaak van de werkelijke resultaten van duurzame beleggingsproducten. Dit wordt verergerd door complexe terminologie en communicatieproblemen binnen organisaties. Hoewel duurzame financiële regelgeving transparantie benadrukt, biedt deze momenteel geen duidelijke oplossingen. Daarnaast vergroot de overvloed aan ESG-gegevens het risico op vertroebeling van het doel.

Het temperen van opzettelijke greenwashing en het richten op concrete doelstellingen, in plaats van vage claims, is noodzakelijk voor de industrie en regelgevers. Een gemeenschappelijk begrip van duurzaamheid en sterke standaarden binnen de industrie zijn cruciaal voor het opbouwen van vertrouwen. Het whitepaper, voortgekomen uit rondetafelgesprekken tussen DSI en EY, biedt inzicht in deze complexe vraagstukken en pleit voor een eerlijke dialoog, betere definities en doordachte regelgeving in plaats van verhoogde regelgeving.

Een bijdrage aan de discussie

Met dit whitepaper wil DSI actief bijdragen aan de levendige discussie over greenwashing. De aanbevelingen kunnen ter harte worden genomen door zowel de financiële sector, toezichthouders als wetgevers. DSI richt zich voornamelijk op professionaliteit en integriteit in de financiële sector en met name in de beleggingsindustrie. Deze twee focuspunten zijn van groot belang voor dit onderwerp. Het document heeft nadrukkelijk niet tot doel een alomvattend verhaal over greenwashing te vertellen.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit onderwerp of wil je dat DSI ook binnen jouw organisatie meedenkt over het voeren van de discussie over greenwashing? Neem dan contact op met DSI via Floris Mreijen, directeur-bestuurder via 020-620 74 12 of ons contactformulier.