Mijn DSI

Eindtermen DSI

Eindtermen behorende bij de DSI-registers

Hier vind je de eindtermen die behoren bij de DSI-registers. De eindtermen/normen heeft DSI opgesteld naar aanleiding van het convenant met de Autoriteit Financiële Markten met betrekking tot de ESMA-Richtsnoeren.

DSI zorgt ervoor dat gecertificeerde professionals die informeren of adviseren over beleggen minimaal aan de eisen uit de ESMA richtsnoeren voldoen. Er is een brede commissie aangesteld, bestaande uit experts en ervaringsdeskundigen uit de financiële sector, die de eindtermen opstellen. Op basis van deze eindtermen hebben verschillende opleiders examens gemaakt die moeten worden gevolgd om voor een DSI certificering in aanmerking te komen. Meer informatie over de ESMA richtsnoeren, vind je hier.

Domein: Vaardigheden (Retail)

Eindtermen Vaardigheden (ESMA) .PDF

Domein: Anti Money Laundering

DSI leerdoelen DSI AML Professional .PDF

Domein: Integriteit (Retail)

DSI leerdoelen integriteit retail .PDF