Mijn DSI

DSI Tucht

Uitspraken DSI Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep

Op deze pagina vindt u uitspraken van onze Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep. De commissies DSI behandelen tuchtzaken tussen gecertificeerde financiële professionals enerzijds en DSI anderzijds.

De gecertificeerde financiële professionals zijn onderworpen aan het tuchtreglement van DSI. Een direct belanghebbende kan een melding bij DSI doen als een DSI-gecertificeerd persoon zich niet houdt aan de Gedragscode van DSI.

Zoeken

Sanctie

Jaar