Mijn DSI

Berisping wegens onzorgvuldige omgang met vertrouwelijke informatie en belangenverstrengeling

22/03/2023
Deel deze pagina

Op 21 februari 2023 heeft de Tuchtcommissie DSI uitspraak gedaan in een zaak tegen een bij een bank werkzame Senior Relatiemanager Private Banking. In de klacht heeft DSI erop gewezen dat de gecertificeerde vertrouwelijke gegevens onzorgvuldig heeft behandeld. Bovendien heeft de gecertificeerde met zijn handelwijze de schijn van belangenverstrengeling gewekt. De Tuchtcommissie heeft de klacht van DSI gegrond verklaard en de gecertificeerde een berisping opgelegd.

Download volledige uitspraak .PDF