Mijn DSI

Bestuur & Commissies

Stichting DSI is ontstaan vanuit de beleggingssector. De stichting geeft op verzoek van de sector uitvoering aan strikte zelfregulering. Samenwerking met alle betrokken partijen vanuit de sector is voor DSI dan ook zeer belangrijk. Hierdoor blijven we op de hoogte van ontwikkelingen en meningen van de partijen waarvoor wij zijn opgericht. Deze samenwerking is dan ook verweven in de opbouw van de organisatie met een algemeen bestuur en diverse commissies. 

Bestuur en directie

Het bestuur is als hoogste orgaan van DSI belast met het besturen van de stichting.

Meer informatie

DSI Tuchtcommissie

Tuchtzaken worden gehoord en beoordeeld door de DSI Tuchtcommissie

Meer informatie

DSI Commissie van Beroep

Behandelt het beroep van uitspraken van de Tuchtcommissie

Meer informatie

DSI Accreditatiecommissie

DSI Accreditatiecommissie accrediteert opleidings- en/of examen instituten.

Meer informatie

DSI Adviescommissies

DSI adviescommissies bestaan uit experts uit de beleggingssector.

Meer informatie

DSI Geschillencommissie

Beoordeelt geschillen met betrekking tot certificering tussen DSI en derden

Meer informatie

Bestuur Stichting DSI

Het bestuur is als hoogste orgaan van DSI belast met het besturen van de stichting. Het bestuur stelt het beleid en de begroting vast. Hierbij richt zij zich naar het belang en de doelstellingen van de stichting. Het bestuur benoemt de algemeen directeur, de leden van de vaste en ad hoc commissies en de accountant. De voorzitter van het bestuur is onafhankelijk van de brancheorganisaties.

Bestuur

 • Tanja Nagel, voorzitter
 • Eelco Dubbeling, vice-voorzitter, namens de Nederlandse Vereniging van Banken
 • Martin Heuvelmans, penningmeester, namens het Verbond van Verzekeraars
 • Theo Andringa, namens de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs
 • Iris van de Looij, namens de Dutch Fund and Asset Management Association
 • Matthijs Pars, namens de Association of Proprietary Traders
 • Simone Huis in ’t Veld, namens Euronext Amsterdam

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, vice-voorzitter en penningmeester.

Directie
 • Floris Mreijen, algemeen directeur
Organisaties gerepresenteerd in DSI:

DSI Tuchtcommissie

De Tuchtcommissie van DSI bestaat uit onafhankelijke experts. De commissie komt bijeen om tuchtzaken te horen en na weging van alle feiten een oordeel te vellen. Uitspraken kunnen eventueel aangevochten worden voor de Commissie van Beroep.

DSI Tucht- en Geschillencommissie

 • mr. R.K. (Rein) Pijpers, voorzitter
 • mr. L. (Laura) Stortelder, secretaris
 • M.L.M.N. (Marieke) Heltzel, plaatsvervangend secretaris
 • mr. S.A. (Bas) Boele
 • mr. C.E. (Edgar) du Perron
 • drs. A. (Alae) Laghrich RMFI
 • prof. mr. dr. K. (Kleis) Broekhuizen
 • drs. S. (Saskia) Klep
 • dr. D.A.M. (Daniëlle) Melis
 • drs. J.N.M. (Hans) Pieterse

In onderstaand document (.pdf) vindt u een overzicht met beroepsgegevens en nevenactiviteiten van de commissieleden

Tuchtcommissie DSI – beroepsgegevens & nevenfuncties

Commissie van Beroep

Uitspraken van de DSI Tuchtcommissie kunnen eventueel aangevochten worden voor de Commissie van Beroep. De commissie van Beroep bestaat uit de volgende leden:

Commissie van beroep

 • mr. H. (Hans) Hofhuis (voorzitter)
 • mr. J. (Jaap) Drijftholt (secretaris)
 • mr. L.G. (Linda) Broekhuizen
 • mr. dr. S.B. (Sander) van Baalen
 • mr. R.J. (Rutger) Schimmelpenninck
 • mr. W. (Warner) Los
 • mr. F.W.J. (Erik-Jan) Meijer
 • mr. R.E. (Rob) van Esch
 • mr. A. (Anita) Smeeing – Van Hees
 • prof. dr. B.M. (Barbara) Wisse

In onderstaand document (.pdf) vindt u een overzicht met beroepsgegevens en nevenactiviteiten van de commissieleden

Commissie van Beroep DSI – beroepsgegevens & nevenfuncties

DSI Accreditatiecommissie

DSI Accreditatiecommissie accrediteert opleidings- en/of examen instituten.

Meer informatie

DSI Adviescommissies

DSI Adviescommissies bestaan uit experts uit de beleggingssector.

Meer informatie

DSI Geschillencommissie

Beoordeelt geschillen met betrekking tot certificering tussen DSI en derden

Meer informatie

DSI Accreditatiecommissie

DSI accrediteert opleidingen en examens. Het volgen van een geaccrediteerde opleiding of het afleggen van een geaccrediteerd examen is een vereiste voor  professionals voor opname van in één van onze registers. Opleidings- en/of examen instituten kunnen bij onze Accreditatiecommissie verzoeken tot accreditatie indienen. 

Taken van de Accreditatiecommissie omvatten:

 • Besluiten over accrediteren van initiële opleiding
 • Actualisatie van de eindtermen van opleidingen en examens
 • Aansluiting van de te accrediteren opleidingen examens op de 4.1.2. bedoelde eindtermen
 • Te accrediteren permanente educatie programma’s

De Accreditatiecommissie neemt in haar besluitvorming de adviezen van de betreffende Adviescommissies mee. De Accreditatiecommissie vergadert ten minste twee maal per jaar. Voor vragen over de Accreditatiecommissie kunt u contact opnemen met: mr. M.A. van der Lecq, secretaris | Postbus 3861 1001 AR Amsterdam | tel 020 – 535 6 176 | info@dsi.nl

Accreditatiecommissie DSI

 • C. (Clemens) Spoorenberg, voorzitter
 • L.F.M.P. (Bert) van den Broek
 • Drs. R.A.M. (Ronald) Janssen
 • Dr. R. (Ronald) van Dijk
 • Mr. dr. E.J. (Emanuel) van Praag
 • M.L.M.N. (Marieke) Heltzel
 • mr. M.A. (Mark) van der Lecq, secretaris

DSI Adviescommissies

DSI werkt samen met adviescommissies die ingedeeld zijn op basis van certificeringscategorieën. Deze commissies, bestaande uit experts uit diverse geledingen in de financiële sector, beoordelen opleidingen en examenprocedures op hun waarde en doen zo voorbereidend werk voor de Accreditatiecommissie.

Adviescommissie Retail

 • J.G.M. (Hans) Coenen
 • A. (Annika) Soutendijk
 • F. (Frank) Hoogendijk
 • M. (Michiel) van Vugt
 • S. (Stella) Posthumus
 • M.H. (Maarten) Oortwijn

Adviescommissie Institutioneel

 • S. (Sjoerd) van Peer
 • F. (Frank) Plessius
 • T.G.A. (Jos) Keijzers
 • G.J. (Gerben) de Zwart
 • J. (Jasper) Valstar
 • M. (Maarten) Blankevoort
 • A (Amresh) Jagessar

Adviescommissie Integriteit

 • J.L.S.M. (Jos) Hillen, voorzitter
 • H.P.M. (Henri) Ruijgrok
 • F. (Floris) Demenint
 • E.E. (Edwin) van Bruggen
 • G. (Gijs) Verschuuren

Adviescommissie Effectenhandelaar

 • E.E. (Edwin) van Bruggen
 • R. (Rob) Wesselius

Adviescommissie Compliance Professional

 • Drs. H.P.M. (Henri) Ruijgrok RA, voorzitter
 • F. (Floris) Demenint
 • R (Raymond) Höhle
 • K (Karen) Klaver
 • J (Jerzy) Havers

Adviescommissie Beleggingsanalist

 • H.H. (Harman) Kloos RBA

DSI Geschillencommissie

De Geschillencommissie velt oordelen over diverse soorten geschillen met betrekking tot certificering tussen DSI en derden. Op deze geschillen is het geschillenreglement van toepassing. Zowel DSI als de deelnemers aan DSI zijn onderworpen aan het geschillenreglement.