Mijn DSI

Bestuur, Raad van Toezicht & Commissies

Stichting DSI is ontstaan vanuit de financiële sector en vervult een actieve rol bij het handhaven van strikte zelfregulering op het gebied van vakbekwaamheid en integriteit, op verzoek van de financiële sector zelf. Wij hechten grote waarde aan samenwerking met alle belanghebbende partijen in de sector.

Deze nauwe samenwerking stelt ons in staat om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en standpunten van de partijen waarvoor we zijn opgericht. Deze samenwerking is geïntegreerd in de structuur van onze organisatie, met een Raad van Toezicht, Directeur-bestuurder en diverse commissies.

Directeur-bestuurder & Raad van Toezicht

De directeur-bestuurder bestuurt de stichting, terwijl de Raad van Toezicht toezicht houdt op het beleid.

Meer informatie

DSI Tuchtcommissie

Tuchtzaken worden gehoord en beoordeeld door de DSI Tuchtcommissie

Meer informatie

DSI Commissie van Beroep

Behandelt het beroep van uitspraken van de Tuchtcommissie

Meer informatie

Directeur-bestuurder & Raad van Toezicht

Onze Raad van Toezicht bestaat uit vijf experts in de financiële wereld. Hun belangrijkste taak is toezicht houden op het beleid van de directeur-bestuurder van DSI, Floris Mreijen. Daarnaast hebben ze een adviserende rol. Je kunt de taken en bevoegdheden van zowel de Raad van Toezicht als de Directeur-bestuurder vinden in het Algemene Reglement, dat hier bekeken kan worden.

Directeur-bestuurder

Raad van Toezicht

 • Tanja Nagel (voorzitter)
 • Jaco Aardoom
 • Theo Andringa
 • Erik Luttenberg
 • Daniëlle Melis

Brancheorganisaties

DSI Tuchtcommissie

De Tuchtcommissie van DSI bestaat uit onafhankelijke experts. Ze komen samen om tuchtzaken te behandelen en na zorgvuldige afweging van alle feiten een oordeel te vellen. Als iemand het niet eens is met de uitspraak, kan deze eventueel in beroep gaan bij de Commissie van Beroep.

DSI Tucht- en Geschillencommissie

 • mr. R.K. (Rein) Pijpers, voorzitter
 • mr. L. (Laura) Stortelder, secretaris
 • M.L.M.N. (Marieke) Heltzel, plaatsvervangend secretaris
 • mr. S.A. (Bas) Boele
 • mr. C.E. (Edgar) du Perron
 • drs. A. (Alae) Laghrich RMFI
 • prof. mr. dr. K. (Kleis) Broekhuizen
 • drs. S. (Saskia) Klep
 • drs. J.N.M. (Hans) Pieterse

In onderstaand document (.pdf) vindt u een overzicht met beroepsgegevens en nevenactiviteiten van de commissieleden

Tuchtcommissie DSI – beroepsgegevens & nevenfuncties

Commissie van Beroep

Als je het niet eens bent met beslissingen van de DSI Tuchtcommissie, kun je eventueel in beroep gaan bij de Commissie van Beroep. Deze commissie bestaat uit de volgende leden:

Commissie van beroep

 • mr. H. (Hans) Hofhuis (voorzitter)
 • mr. J. (Jaap) Drijftholt (secretaris)
 • mr. L.G. (Linda) Broekhuizen
 • mr. dr. S.B. (Sander) van Baalen
 • mr. R.J. (Rutger) Schimmelpenninck
 • mr. W. (Warner) Los
 • mr. F.W.J. (Erik-Jan) Meijer
 • mr. R.E. (Rob) van Esch
 • mr. A. (Anita) Smeeing – Van Hees
 • prof. dr. B.M. (Barbara) Wisse

In onderstaand document (.pdf) vindt u een overzicht met beroepsgegevens en nevenactiviteiten van de commissieleden

Commissie van Beroep DSI – beroepsgegevens & nevenfuncties

DSI Accreditatiecommissie

DSI Accreditatiecommissie accrediteert opleidings- en/of examen instituten.

Meer informatie

DSI Adviescommissies

DSI Adviescommissies bestaan uit experts uit de beleggingssector.

Meer informatie

DSI Geschillencommissie

Beoordeelt geschillen met betrekking tot certificering tussen DSI en derden

Meer informatie

DSI Accreditatiecommissie

DSI accrediteert opleidingen en examens. Het volgen van een geaccrediteerde opleiding of het afleggen van een geaccrediteerd examen is een vereiste voor professionals voor opname van in één van onze registers. Opleidings- en/of examen instituten kunnen bij onze Accreditatiecommissie verzoeken tot accreditatie indienen. 

Taken van de Accreditatiecommissie bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Besluiten over accrediteren van initiële opleiding
 • Actualisatie van de eindtermen van opleidingen en examens
 • Aansluiting van de te accrediteren opleidingen examens op de 4.1.2. bedoelde eindtermen
 • Het accrediteren van permanente educatie (PV) programma’s

De Accreditatiecommissie neemt in haar besluitvorming de adviezen van de betreffende Adviescommissies mee. De Accreditatiecommissie vergadert ten minste twee maal per jaar. Voor vragen over de Accreditatiecommissie kunt u contact opnemen met: mr. M.A. van der Lecq, secretaris via telefoonnummer tel 020 – 535 6 176 of via het contactformulier.

Accreditatiecommissie DSI

 • C. (Clemens) Spoorenberg, voorzitter
 • L.F.M.P. (Bert) van den Broek
 • Drs. R.A.M. (Ronald) Janssen
 • Dr. R. (Ronald) van Dijk
 • Mr. dr. E.J. (Emanuel) van Praag
 • M.L.M.N. (Marieke) Heltzel
 • mr. M.A. (Mark) van der Lecq, secretaris

DSI Adviescommissies

DSI werkt samen met adviescommissies die ingedeeld zijn op basis van certificeringscategorieën. Deze commissies, bestaande uit experts uit diverse geledingen in de financiële sector, beoordelen opleidingen en examenprocedures op hun waarde en doen zo voorbereidend werk voor de Accreditatiecommissie.

Adviescommissie Retail

 • T. (Thomas) Benders
 • A. (Annika) Soutendijk
 • F. (Frank) Hoogendijk
 • M. (Michiel) van Vugt
 • S. (Stella) Posthumus
 • M.H. (Maarten) Oortwijn

Adviescommissie Institutioneel

 • S. (Sjoerd) van Peer
 • T.G.A. (Jos) Keijzers
 • G.J. (Gerben) de Zwart
 • J. (Jasper) Valstar
 • M. (Maarten) Blankevoort
 • A (Amresh) Jagessar
 • E. (Emiel) Goemans

Adviescommissie Integriteit

 • J.L.S.M. (Jos) Hillen, voorzitter
 • H.P.M. (Henri) Ruijgrok
 • F. (Floris) Demenint
 • E.E. (Edwin) van Bruggen
 • G. (Gijs) Verschuuren

Adviescommissie Effectenhandelaar

 • E.E. (Edwin) van Bruggen
 • R. (Rob) Wesselius

Adviescommissie Compliance Professional

 • Drs. H.P.M. (Henri) Ruijgrok RA, voorzitter
 • S (Sandra) de Jong-Wester
 • R (Raymond) Höhle
 • K (Karen) Klaver
 • J (Jerzy) Havers

Adviescommissie Beleggingsanalist

 • H.H. (Harman) Kloos RBA

DSI Geschillencommissie

De Geschillencommissie behandelt uiteenlopende geschillen met betrekking tot certificering tussen DSI en derden. Het geschillenreglement is van toepassing op deze geschillen en geldt voor zowel DSI als deelnemers aan DSI.

De uitspraken van de Geschillencommissie zijn openbaar en kun je op deze pagina terugvinden. Als je meer informatie wilt, neem dan gerust contact op met DSI via het contactformulier.