Mijn DSI

DSI Certificering FAQ

Vragen en antwoorden over DSI Certificering

Wij helpen u op weg

Het kiezen of wijzigen van een certificering levert vragen op. Dit geldt zowel voor professionals als voor werkgevers. Met deze DSI Certificering FAQ pagina maken wij u als professional en werkgever op een praktische manier wegwijs in DSI Certificering. Daarnaast geven we uitleg over het gebruik van MijnDSI en het verplichte Permanent Vakbekwaam programma. 

Handleiding Certificering aanvragen

Voor professionals
Aanvragen van een certificering in MijnDSI door professionals

Download hier

Handleiding Werkgeversportal

Voor werkgevers
Gebruikershandleiding over de werkgeversportal in MijnDSI

Download hier

Direct naar de veel gestelde vragen:

DSI Certificering – Algemene vragen
DSI Certificering – Werkgevers vragen
DSI Permanent Vakbekwaam – PV 2021
MijnDSI FAQ – Algemene vragen
MijnDSI FAQ – Certificering

Uw antwoord niet gevonden?

Staat uw vraag niet op deze FAQ pagina? Of wilt u persoonlijk advies over het aanmelden voor een specifieke certificering? Neem dan contact op met onze helpdesk via certificering@dsi.nl of bel met 020-6201274. Wij helpen u graag op weg!


 

DSI Certificering - FAQ Algemeen

Certificering - Algemeen

 • Ik wil het logo van DSI gebruiken in mijn communicatie naar klanten. Mag ik dat doen?

  Als u gecertificeerd bent, dan wilt u dat natuurlijk uitdragen. Als DSI-gecertificeerd professional mag u daarvoor het DSI-logo gebruiken. Aan dit logo gebruik zijn wel voorwaarden verbonden. Lees hier verder voor de algemene voorwaarden en gebruik op social media als Twitter en LinkedIn

 • Welke soorten categorieën certificeringen zijn er?

  DSI onderscheidt drie verschillende categorieën certificeringen waarvoor professionals zich kunnen registeren: voor Retail, Institutioneel en Specialisten.

  • DSI Retail: professionals die staan geregistreerd in één van de retail registers, hebben klantcontact met niet-professionele beleggers. Ze geven advies of informeren bijvoorbeeld een particulier over een beleggingsproduct en zijn werkzaam bij een financiële instelling of vermogensbeheer.
  • DSI Institutioneel: professionals die staan geregistreerd in één van de institutionele registers, hebben klantcontact met professionele beleggers. Ze geven advies of informeren bijvoorbeeld een pensioenfonds over een beleggingsproduct en zijn werkzaam bij een financiële instelling of vermogensbeheer
  • DSI Specialist: professionals die vanuit de uitoefening van hun vak willen aantonen dat ze op de hoogte zijn van de laatste ontwikkeling en eisen op het gebied kennis en vakbekwaamheid, registeren zich in één van de specialisten registers. Dit zijn beleggingsanalisten, compliance professionals en effectenhandelaren.
 • Waarom moet mijn huidige werkgever tekenen voor 12 maanden fulltime werkervaring, als ik die ook opdeed bij een andere werkgever?

  DSI verwacht van werkgevers dat zij bij indiensttreding van medewerkers een goed zicht hebben op de werkervaring van hun medewerkers. Daarom vraagt DSI van werkgevers dat zij schriftelijk, op de werkgeversverklaring van de werknemer, verklaren dat is voldaan aan de twaalf maanden-eis.

 • Waarom moet ik mijn certificering beëindigen als ik niet meer werkzaam ben bij een DSI-deelnemer?

  Als DSI-gecertificeerde toont u niet alleen uw vakbekwaamheid aan, u onderwerpt zich ook aan de DSI gedragscode en zo valt u onder het tuchtrecht van DSI. Werkgevers die bij ons zijn aangesloten, zijn verplicht om incidenten met betrekking tot hun DSI-gecertificeerde medewerkers aan DSI te melden. Op deze manier werkt de zelfregulering. Omdat werkgevers die niet zijn aangesloten bij DSI geen meldingsplicht hebben, kunt u uw certificering alleen voeren onder een aan DSI deelnemende werkgever. Werkgevers met een AFM- of DNB-vergunning kunnen zich aansluiten bij DSI.

 • Hoe wordt de werkervaring van een fulltimer/part-timer beoordeeld?

  De Autoriteit Financiële Markten vereist 12 maanden relevante werkervaring op fulltime basis.

  DSI stelt op basis daarvan de volgende eis in relatie tot DSI-certificering:
  De gecertificeerde moet in de afgelopen vijf jaren gedurende twaalf maanden (op fulltime basis) een substantieel deel van zijn/haar tijd besteed hebben aan werkzaamheden die gerelateerd zijn aan het register, hetzij in de huidige functie, hetzij in voorgaande functies.

  Dit betekent dat bij een parttime dienstverband het benodigde aantal maanden werkervaring hoger moet liggen (berekening afhankelijk van het parttime percentage).

 • Wie mag supervisor zijn?

  Dit is bepaald door de European Securities & Markets Authority (ESMA), de opsteller van de verplichte ESMA-Richtsnoeren. Alleen medewerkers die zowel een passende kwalificatie als passende ervaring hebben (zoals bedoeld in de ESMA-Richtsnoeren) mogen binnen hun organisaties optreden als supervisors van kandidaat-gecertificeerden, ofwel professionals die nog niet voldoen aan de richtsnoeren. Betreffende medewerker mag niet langer dan 4 jaar onder supervisie werken. Voor meer informatie verwijzen wij naar de ESMA-Richtsnoeren en de AFM.

 • Hoe bereid ik mij voor op mijn examen?

  DSI accrediteert uitsluitend examens. De wijze waarop u zich voorbereidt op deze examens staat u vrij. Informeer bij uw werkgever en/of opleidingsinstituten welke opleidingsmogelijkheden er zijn.

 • Als ik mijn certificering/passieve registratie beëindig, hoe lang blijven mijn diploma's dan geldig?

  Uw diploma’s blijven geldig zolang zij voldoen aan de huidige eisen van het register waarin u gecertificeerd was. U kunt, ook als u geen DSI certificering heeft, uw vakbekwaamheid bijhouden. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan de periodieke toetsen die horen bij uw certificering. Houd hiervoor zelf de website van DSI in de gaten. Mocht u de periodieke toets toch gemist hebben, dan kunt u altijd opnieuw examen doen. De examens worden altijd tegelijk met de periodieke toets geüpdatet.

 • Ik ben geen werknemer. Kan ik mij ook certificeren?

  Jazeker. U kunt zich certificeren als ZZP’er, als u uitzendkracht bent of gedetacheerd, als franchisenemer of als medewerker van een instelling die is aangesloten op de AFM-vergunning van een DSI-deelnemer.

 • Kan ik me in meerdere registers laten opnemen?

  Dat kan indien u voldoet aan de functieprofielen en de toelatingseisen. Een overzicht van de verschillende DSI-registers en bijbehorende voorwaarden vindt u hier.

DSI Certificering - FAQ werkgevers

Certificering Werkgever

 • Waarom moet ik als huidige werkgever tekenen voor de 12 maanden fulltime werkervaring van een werknemer, als die nog maar kort voor mij werkt?

  DSI verwacht van werkgevers dat zij bij indiensttreding van medewerkers een goed zicht hebben op de werkervaring van hun medewerkers. Daarom vraagt DSI van u als werkgever dat u schriftelijk, op de werkgeversverklaring van de werknemer, verklaart dat is voldaan aan de twaalf maanden-eis.

 • Aan welke eisen moeten mijn medewerkers voldoen voor certificering?

  Op deze pagina vindt u een overzicht van wat er in brede zin komt kijken bij certificering. Hier wordt stilgestaan bij onder andere de opleidingseisen, ervaringseisen, et cetera. Op onze certificeringen-pagina wordt per register in detail ingegaan op de eisen.

  Op deze pagina vindt u ons algemeen reglement en de bijlage bij ons algemeen reglement, met daarin de vastgelegde minimumeisen en de door DSI geaccrediteerde examens.

 • Mijn medewerkers zijn niet in dienst als werknemers. Kunnen zij zich wel certificeren?

  Zij kunnen zich certificeren als ZZP’er, als uitzendkracht of gedetacheerde, als franchisenemer of als medewerker als uw instelling is aangesloten op de AFM-vergunning van een DSI-deelnemer.

 • We zijn gefuseerd of overgenomen door een andere organisatie of opgesplitst. Hoe geef ik dit door?

  Bij een fusie of een overname dient een kopie van de notarisakte naar DSI gestuurd te worden.  Vervolgens kunnen uw medewerkers die bij DSI gecertificeerd zijn worden ingeschreven onder de naam van de andere organisatie, mits deze aangesloten is bij DSI.

 • Hoe wordt toezicht gehouden op een integere bedrijfsvoering door DSI zelf?

  De procedures van DSI zijn vastgelegd in de AO/IB (administratieve organisatie en interne beheersmaatregelen). Een accountant houdt toezicht op de naleving door DSI van deze procedures en stelt de rapportage hierover ter beschikking aan zowel het bestuur als de AFM (in het kader van het convenant tussen DSI en de AFM).

 • Waarin onderscheidt DSI zich ten opzichte van soortgelijke instanties?

  DSI staat voor onafhankelijke, serieuze zelfregulering. De aanpak van DSI kenmerkt zich door een systeem dat de integriteit en deskundigheid van financieel professionals enerzijds bevordert en aantoonbaar maakt en dat anderzijds ook ingrijpt als daar noodzaak  toe is.

  Iedere professional die DSI-gecertificeerd is is uitvoerig gescreend, beschikt  over relevante opleidingen en werkervaring,  heeft trainingen doorlopen om  goed met integriteitdilemma’s om te kunnen gaan en wordt periodiek getoetst op het gebied van integriteit en vakbekwaamheid. Bovendien committeren gecertificeerden zich aan de DSI-gedragscode. Wordt deze overtreden, dan is tuchtrecht van toepassing. Dit ‘gesloten systeem’ maakt dat consumenten, werkgevers en toezichthouders erop kunnen vertrouwen dat gecertificeerden aan de meest recente eisen voldoen die de sector stelt.

 • Wat is de meerwaarde van deelname en registratie bij DSI voor mijn bedrijf?

  U toont klanten, prospects en de toezichthouder hiermee objectief aan dat uw organisatie de integriteit en vakbekwaamheid van medewerkers hoog in het vaandel heeft staan. Bovendien geeft u op deze wijze mede invulling aan de wettelijke eis om een integere bedrijfsvoering te borgen. Ook toont u aan dat uw medewerkers, mits volledig DSI-gecertificeerd, voldoen aan de verplichte Europese ESMA-Richtsnoeren, waarvan de handhaving plaatsvindt door de AFM.

 • Is een DSI-certificering verplicht?

  DSI is op initiatief van de sector opgericht om invulling te geven aan zelfregulering. Het is niet wettelijk verplicht om bij DSI aangesloten of gecertificeerd te zijn. Wél is het een wettelijke verplichting voor financiële ondernemingen om een integere bedrijfsvoering  te borgen. Daar helpt DSI bij, door de deskundigheid en integriteit van financieel professionals te bevorderen en te bewaken. DSI heeft een convenant met de toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Veel financieel ondernemingen stellen een DSI-registratie verplicht voor hun beleggingsspecialisten.

DSI Permanent Vakbekwaam - PV 2021

Permanent Vakbekwaam 2021

MijnDSI FAQ

MijnDSI Algemeen

MijnDSI Screening - aanvraag & uploads

 • Als ik in MijnDSI een document upload, kan ik niet verder. Wat moet ik doen?

  Het vernieuwde MijnDSI vraagt om een scherpe afbeelding om zo de echtheid van het document op een goede manier te kunnen controleren. Lukt het uploaden van uw document niet, dan kunt u proberen om een scherpere foto van de afbeelding te maken en toe te voegen. Let op, het bestand mag maximaal 5 MB groot zijn.

  Blijven de problemen ontstaan?

  • Betreft het een screening? Neem dan contact op met onze Screening Officers via screening@dsi.nl of bel met 020-620 12 74.
  • Betreft het een certificering? Neem dan contact op met onze Certificering Officers via certificering@dsi.nl of bel met 020-620 12 74.

MijnDSI FAQ - Certificering

MijnDSI Certificering - Openbaar register

 • Mijn werkgever is niet zichtbaar bij mijn certificering in het openbaar register. Hoe kan dat?

  Niet alle certificeringen worden op dit moment op de juiste manier weergegeven in het vernieuwde MijnDSI. Dit probleem is bij ons bekend. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing, echter de oplossing is er nog niet. Zodra het probleem met het openbaar register is opgelost, leest u dit op deze pagina.

  Is het urgent en heeft u binnen één werkweek een antwoord?

  De DSI medewerkers kunnen uw registratie in ons backoffice systeem aanpassen. U kunt team certificering bereiken via e-mail: certificering@dsi.nl. Vermeld naast uw vraag de volgende gegevens in uw e-mail:

  • Uw  voor- en achternaam
  • Uw DSI registratienummer
  • In welk DSI register u ingeschreven staat

  Wij nemen uw mail in behandeling en komen hier zo spoedig mogelijk bij u op terug. Let op: de wachttijden zijn langer dan u van ons gewend bent.

 • Ik ben DSI gecertificeerd, maar ik sta niet in het register. Hoe kan dat?

  MijnDSI kent op dit moment een probleem met het correct weergeven van sommige certificeringen. Wij zijn bekend met dit probleem. Onze IT afdeling en software ontwikkelaar werken er hard aan om een oplossing voor het probleem te vinden. Zodra het probleem met het openbaar register is opgelost, leest u dit op deze pagina.

  Heeft u binnen vijf werkdagen een antwoord nodig op uw vraag?

  Onze DSI medewerkers kunnen uw registratie eventueel in ons backoffice systeem aanpassen. U kunt team certificering bereiken via e-mail: certificering@dsi.nl. Vermeld naast uw vraag de volgende gegevens in uw e-mail:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw DSI registratienummer
  • In welk DSI register u ingeschreven staat

  Wij zullen uw mail in behandeling nemen en komen hier zo spoedig mogelijk bij u op terug.

 • Ik ben van werkgever gewisseld en ik wil nu mijn certificering in MijnDSI aanpassen. Mijn werkgever is niet zichtbaar en ik kan deze nu niet wijzigen. Wat moet ik doen?

  Op dit moment worden niet alle certificeringen correct weergegeven in het vernieuwde MijnDSI. Dit probleem is bij ons bekend. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing, echter de oplossing is er nog niet. Zodra het probleem met het openbaar register is opgelost, leest u dit op deze pagina.

  Is het urgent en heeft u binnen één werkweek een antwoord nodig op uw vraag?

  De DSI medewerkers kunnen uw registratie in ons backoffice systeem aanpassen. U kunt team certificering bereiken via e-mail: certificering@dsi.nl. Vermeld naast uw vraag de volgende gegevens in uw e-mail:

  • Uw  voor- en achternaam
  • Uw DSI registratienummer
  • In welk DSI register u ingeschreven staat

  Wij nemen uw mail in behandeling en komen hier zo spoedig mogelijk bij u op terug. Let op: de wachttijden zijn langer dan u van ons gewend bent.

 • Mijn certificering in het openbaar register klopt niet. Hoe kan ik dit wijzigen?

  Wij zien dat op dit moment niet alle certificeringen op een correcte manier worden weergegeven in het vernieuwde MijnDSI. Dit probleem is bij ons bekend. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing, echter de oplossing is er nog niet. Zodra wij een oplossing hebben gevonden voor het probleem rondom het openbaar register, zullen wij dit publiceren op deze pagina.

  Is het belangrijk en heeft u binnen één werkweek een antwoord nodig op uw vraag?

  De DSI medewerkers kunnen uw registratie in ons backoffice systeem aanpassen. U kunt team certificering bereiken via e-mail: certificering@dsi.nl. Vermeld naast uw vraag de volgende gegevens in uw e-mail:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw DSI registratienummer
  • In welk DSI register u ingeschreven staat

  Wij nemen uw mail in behandeling en komen hier zo snel mogelijk bij u op terug. Let op: de wachttijden zijn langer dan u van ons gewend bent.

MijnDSI Certificering - Overige vragen