Mijn DSI

DSI Certificering FAQ

Vragen en antwoorden over DSI Certificering

Het kiezen of wijzigen van een certificering kan vragen opleveren. Dit geldt zowel voor professionals als voor werkgevers. Met deze FAQ pagina maken wij jou als professional en werkgever op een praktische manier wegwijs in het aanvragen, wijzigen of stopzetten van een DSI Certificering.

Ben je op zoek naar een antwoord op een specifieke vraag? Maak dan gebruik van de onderstaande zoekfunctie, door de betreffende zoekterm of vraag onderstaand in te vullen.

Search
Generic filters

Handleidingen MijnDSI

Handleiding Certificering aanvragen

Voor professionals
Gebruikershandleiding voor het aanvragen van een certificering in MijnDSI

Download hier

Handleiding Werkgeversportal

Voor werkgevers
Gebruikershandleiding over de werkgeversportal in MijnDSI

Download hier

Aanvragen en wijzigen van een certificering

Aanvragen van een certificering

Bekijk infographic

Wijzigen van je werkgever

Bekijk infographic

Wijzigen van je functie

Bekijk infographic

DSI Certificering - FAQ (Kandidaat) Gecertificeerden

Certificering | Algemeen

 • Hoe vind je je eigen DSI-registratienummer?

  De meest eenvoudige manier om je DSI-registratienummer te vinden is via het DSI Openbaar Register. Als voorbeeld de onderstaande printscreen uit het Openbaar Register, waar je links onderaan het DSI registratienummer ziet.

  Zoektip Openbaar Register op achternaam

  Via het zoekveld onder Achternaam Professional in het Openbaar Register kun je controleren hoe je bent geregistreerd bij DSI. Vul altijd je volledige achternaam in, het systeem zoekt op een exacte match. 

  Tip 1 | Begint de achternaam met een voorvoegsel, laat dit voorvoegsel dan weg. Zoek je bijvoorbeeld met de achternaam de Boer, dan zoek je op Boer. 

  Tip 2 | Indien je een dubbele achternaam hebt, dien je beide namen volledig in te voeren. Tussen de namen zet je: een spatie, streep en spatie. Heet u bijvoorbeeld Van den Berg – Bakker, dan zoek je op Van den Berg – Bakker. Let hierbij ook op het goed gebruik van hoofdletters.

   

 • Hoe meld ik mij aan voor een examen (kennis, vaardigheden en/of integriteit)?

  Bent u op dit moment kandidaat-gecertificeerd in een van onze registers en wilt u zich aanmelden voor een examen (Kennis, Vaardigheden, Integriteit). Kijk voor meer informatie in het register waarin u bent opgenomen in ons Overzicht Certificeringen. Onder de toelatingseisen van ieder register staat alle informatie over de opleidingen per vakbekwaamheidsonderdeel en de aanmelding daarvoor.

  Let op! Het is wellicht ook mogelijk om u via uw werkgever aan te melden voor een examen.

 • Wat is een passieve registratie?

  Een passieve registratie hangt vast aan onze oude registers (voor 2018) en kan dus ook niet meer afgenomen worden. De status hing onder andere samen met de 50% werkervaringseis. Het is niet meer mogelijk een passieve registratie aan te vragen.

  Vanaf 2018 kreeg DSI een nieuwe registerstructuur vanwege de komst van de verplichte ESMA-Richtsnoeren. Ook voor de specialisten registers is er toen het één en ander veranderd. Passief registreren was vanaf toen dan ook niet meer mogelijk. Reeds bestaande passieve registraties mochten behouden blijven. DSI wilde op die manier rekening houden met de inspanningen die een klant mogelijk geleverd had om hun vakbekwaamheid (ook tijdens de passieve registratie) bij te houden.

  Een passieve registratie is vanaf 2018 niet meer zichtbaar in ons DSI Openbaar Register. Je kan daarmee dus niet je vakbekwaamheid aantonen bij externen of de AFM. Daarnaast hoeven zij niet verplicht het PV programma te volgen.

  Bent u passief geregistreerd en wilt u uw registratie omzetten naar een actieve DSI registratie? Via uw account in MijnDSI kunt u een wijziging van een passieve registratie aanvragen. Klik hiervoor op de button Ik wil mijn passieve registratie wijzigen.

  Let op: het wijzigen van een passieve registratie is alleen mogelijk als u werkzaam bent bij een deelnemer die verbonden is aan DSI. Verder dient u voor het specifieke register te voldoen aan de vakbekwaamheidseisen behorende bij het betreffende register. Kijk hier voor een overzicht van deze eisen per register.

 • Ik wil het logo van DSI gebruiken in mijn communicatie naar klanten. Mag ik dat doen?

  Als u gecertificeerd bent, dan wilt u dat natuurlijk uitdragen. Als DSI-gecertificeerd professional mag u daarvoor het DSI-logo gebruiken. Aan dit logo gebruik zijn wel voorwaarden verbonden. Lees hier verder voor de algemene voorwaarden en het gebruik ervan op social media als Twitter en LinkedIn

 • Wat is het verschil tussen gecertificeerd en kandidaat-gecertificeerd?

  Zowel gecertificeerden als kandidaat-gecertificeerden krijgen een vermelding in het DSI Openbaar Register. Beide voldoen ze aan de gedragscode die door DSI is opgezet. Het verschil zit hem in het stukje opleidingen of werkervaring. Het verschil tussen gecertificeerd en kandidaat-gecertificeerd, hebben we hier nader toegelicht.

 • Welke soorten categorieën certificeringen zijn er?

  DSI onderscheidt drie verschillende categorieën certificeringen waarvoor professionals zich kunnen registeren: voor Retail, Institutioneel en Specialisten.

  • DSI Retail: professionals die staan geregistreerd in één van de retail registers, hebben klantcontact met niet-professionele beleggers. Ze geven advies of informeren bijvoorbeeld een particulier over een beleggingsproduct. Ze zijn werkzaam bij een financiële instelling of vermogensbeheer.
  • DSI Institutioneel: professionals die staan geregistreerd in één van de institutionele registers, hebben klantcontact met professionele beleggers. Ze geven advies of informeren bijvoorbeeld een pensioenfonds over een beleggingsproduct. Ze zijn werkzaam bij een financiële instelling of vermogensbeheer
  • DSI Specialist: professionals die vanuit de uitoefening van hun vak willen aantonen dat ze op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en eisen op het gebied van kennis en vakbekwaamheid. Ze registeren zich in één van de specialisten registers. Dit zijn beleggingsanalisten, compliance professionals en effectenhandelaren.
 • Hoe bereid ik mij voor op mijn examen?

  DSI voert uitsluitend accreditatie van examens uit, de overige zaken rond examens worden opgepakt door de opleiders.  De wijze waarop u zich voorbereidt op deze examens staat u vrij. Informeer bij uw werkgever en/of opleidingsinstituten welke opleidingsmogelijkheden er zijn.

 • Hoe wordt toezicht gehouden op een integere bedrijfsvoering door DSI zelf?

  De procedures van DSI zijn vastgelegd in de AO/IB (administratieve organisatie en interne beheersmaatregelen). Een accountant houdt toezicht op de naleving door DSI van deze procedures en rapporteert hierover aan zowel het bestuur als de AFM (in het kader van het convenant tussen DSI en de AFM).

 • Waarin onderscheidt DSI zich ten opzichte van soortgelijke instanties?

  DSI staat voor onafhankelijke, serieuze zelfregulering. De aanpak van DSI kenmerkt zich door een systeem dat de integriteit en deskundigheid van financiele professionals enerzijds bevordert en aantoonbaar maakt en dat anderzijds ook ingrijpt als daar noodzaak toe is. Middels een convenant met de AFM borgt DSI ook dat u als DSI-gecertificeerde per 2018 voldoet aan de verplichte Europese ESMA-Richtsnoeren.

  Iedere professional die DSI-gecertificeerd is, is uitvoerig gescreend, beschikt over relevante opleidingen en werkervaring, heeft trainingen doorlopen om goed met integriteitdilemma’s om te kunnen gaan en wordt periodiek getoetst op het gebied van integriteit en vakbekwaamheid. Bovendien committeren gecertificeerden zich aan de DSI-gedragscode. Wordt deze overtreden, dan is tuchtrecht van toepassing. Dit ‘gesloten systeem’ maakt dat consumenten, werkgevers en toezichthouders erop kunnen vertrouwen dat gecertificeerden aan de meest recente eisen voldoen die de sector en de European Securities & Markets Authority stellen.

 • Wat is de meerwaarde van certificering bij DSI?

  U toont klanten, prospects, uw werkgever en de toezichthouder hiermee objectief aan dat u integriteit en vakbekwaamheid hoog in het vaandel heeft staan en hierin investeert. DSI-certificering is een waardevol visitekaartje. Indien u DSI-gecertificeerd bent per 2018, voldoet u ook aan de verplichte Europese ESMA-Richtsnoeren. Daarnaast wordt u opgenomen in ons openbaar register dat voor iedereen toegankelijk is.

DSI Certificering - FAQ Aanvragen

Certificering | Aanvragen

 • Hoe vraag ik als ZZP-er een DSI certificering aan?

  Ben je ZZP-er en wil je je certificeren bij DSI? Op deze pagina vind je een uitgebreide uitleg over hoe het aanvraagproces bij DSI verloopt als ZZP. Het aanvraagproces verschilt of je als ZZP-er een eigen AFM vergunning hebt of niet. Selecteer het proces dat voor jou van toepassing is en bekijk de details:

  • DSI Certificering aanvragen voor ZZP-ers met AFM registratie – bekijk proces
  • DSI Certificering aanvragen voor ZZP-ers zonder AFM registratie – bekijk proces

   

 • Ik wil een nieuwe certificering aanvragen, maar ben al eerder gecertificeerd. Wat hebben jullie van mij nodig?

  Informatie die de afgelopen twee jaar bij ons is aangeleverd, hoeft u niet opnieuw aan te bieden. Voor het aanvragen van een nieuwe certificering dient u wel opnieuw een screening door Validata te doorlopen, indien de screening langer dan 1 jaar geleden is afgenomen.

  Kijk hier voor meer informatie over het aanvragen van een certificering.

 • Hoe vraag ik een additionele certificering aan?

  Bent u werkzaam in verschillende functies gerelateerd aan meerdere DSI-registers? U kunt via MijnDSI dan een Additionele Certificering aanvragen. Bekijk op deze pagina een overzicht van alle DSI certificeringen. Zoekt u hulp bij het kiezen van de juiste DSI certificering? Vul dan de DSI Certificeringswijzer in.

  Let op: Als u nu gecertificeerd bent voor een ‘Informeren’-register en u wilt naar een ‘Adviseren’-register, kies dan voor ‘Certificering wijzigen’ in plaats van een ‘Additionele certificering’

 • Wat gebeurt er met de data/geüploade stukken van de certificeringsaanvragen die nu nog in MijnDSI staan?

  Conform ons privacy statement wordt er omgegaan met de data. We hebben verschillende categorieën persoonsgegevens met verschillende bewaartermijnen. 

 • Waarom moet mijn huidige werkgever tekenen voor 12 maanden fulltime werkervaring, als ik die ook opdeed bij een andere werkgever?

  DSI verwacht van werkgevers dat zij bij indiensttreding van medewerkers een goed zicht hebben op de werkervaring van hun medewerkers. Daarom vraagt DSI van werkgevers dat zij schriftelijk, op de werkgeversverklaring van de werknemer, verklaren dat is voldaan aan de twaalf maanden-eis.

 • Hoe wordt de werkervaring van een fulltimer/parttimer beoordeeld?

  De Autoriteit Financiële Markten vereist 12 maanden relevante werkervaring op fulltime basis.

  DSI stelt op basis daarvan de volgende eis in relatie tot DSI-certificering:
  De gecertificeerde moet in de afgelopen vijf jaren gedurende twaalf maanden (op fulltime basis) een substantieel deel van zijn/haar tijd besteed hebben aan werkzaamheden die gerelateerd zijn aan het register, hetzij in de huidige functie, hetzij in een voorgaande functies.

  Dit betekent dat bij een parttime dienstverband het benodigde aantal maanden werkervaring hoger moet liggen (berekening afhankelijk van het parttime percentage).

 • Wie mag supervisor zijn?

  Dit is bepaald door de European Securities & Markets Authority (ESMA), de opsteller van de verplichte ESMA-Richtsnoeren. Alleen medewerkers die zowel een passende kwalificatie als passende ervaring hebben (zoals bedoeld in de ESMA-Richtsnoeren) mogen binnen hun organisaties optreden als supervisors van kandidaat-gecertificeerden, ofwel professionals die nog niet voldoen aan de richtsnoeren. Betreffende medewerker mag niet langer dan 4 jaar onder supervisie werken. Voor meer informatie verwijzen wij naar de ESMA-Richtsnoeren en de AFM.

 • Ik ben geen werknemer. Kan ik mij ook certificeren?

  Jazeker. U kunt zich certificeren als ZZP’er, als u uitzendkracht of gedetacheerd bent, als franchisenemer of als medewerker van een instelling die is aangesloten op de AFM-vergunning van een DSI-deelnemer. Voor ZZP-ers hebben wij een speciale pagina hiervoor gemaakt: certificeren als ZZP-er

 • Kan ik me in meerdere registers laten opnemen?

  Dat kan indien u voldoet aan de functieprofielen en de toelatingseisen. Een overzicht van de verschillende DSI-registers en bijbehorende voorwaarden vindt u hier.

DSI Certificering | Screening door Validata

Screening door Validata

 • Hoe vraag ik een VOG aan?

  De screening wordt uitgevoerd door Validata. Op deze pagina treft u meer informatie over het aanvragen van een VOG. Validata kan u verder helpen met het beantwoorden van deze vraag. Via deze link krijgt u meer informatie over het screeningsproces bij Validata.

  Voor meer informatie kunt u kijken op een speciale FAQ pagina van Validata voor veel gestelde vragen over het screeningsproces. Validata is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 20:00 (op vrijdagen tot 18:00) per telefoon via +31 (0) 88 050 2100 en e-mail per support@validatagroup.com

 • Waarom heeft Validata mijn identiteitsbewijs nodig?

  De screening wordt uitgevoerd door Validata. Zij kunnen u helpen met het beantwoorden van deze vraag. Via deze link krijgt u meer informatie over het screeningsproces bij Validata

  Voor meer informatie kunt u kijken op een speciale FAQ pagina van Validata voor veel gestelde vragen over het screeningsproces. Validata is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 20:00 (op vrijdagen tot 18:00) per telefoon via +31 (0) 88 050 2100 en e-mail per support@validatagroup.com

 • Wat is de doorlooptijd van een screening?

  De screening wordt uitgevoerd door Validata. Zij kunnen u persoonlijk helpen met het beantwoorden van deze vraag. Over het algemeen geldt dat nadat de kandidaat de vereiste gegevens heeft aangeleverd, de gemiddelde doorlooptijd van een screening bij Validata circa 10 werkdagen is. Onderdelen die een langere doorlooptijd hebben, zijn de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en de verificatie van buitenlandse diploma’s.

  Via deze link krijgt u meer informatie over het screeningsproces bij Validata.

  Voor meer informatie kunt u kijken op een speciale FAQ pagina van Validata voor veel gestelde vragen over het screeningsproces. Validata is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 20:00 (op vrijdagen tot 18:00) per telefoon via +31 (0) 88 050 2100 en e-mail per support@validatagroup.com

 • Hoe kan ik zien wat de status is van mijn screening?

  De screening wordt uitgevoerd door Validata. Door in te loggen in het systeem van Validata (Valluga) krijgt u inzicht in de status van uw screening. Via deze link krijgt u meer informatie over het screeningsproces bij Validata.

  U kunt de status van uw certificeringsaanvraag bekijken door in te loggen in uw MijnDSI omgeving. Bij “mijn aanvragen” ziet u de status van uw aanvraag.

  Voor meer informatie kunt u kijken op een speciale FAQ pagina van Validata voor veel gestelde vragen over het screeningsproces. Validata is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 20:00 (op vrijdagen tot 18:00) per telefoon via +31 (0) 88 050 2100 en e-mail per support@validatagroup.com

 • Wat moet ik doen als mijn (ex-)werkgever niet reageert?

  De screening wordt uitgevoerd door Validata. Zij kunnen u helpen met het beantwoorden van deze vraag. Via deze link krijgt u meer informatie over het screeningsproces bij Validata.

  Voor meer informatie kunt u kijken op een speciale FAQ pagina van Validata voor veel gestelde vragen over het screeningsproces. Validata is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 20:00 (op vrijdagen tot 18:00) per telefoon via +31 (0) 88 050 2100 en e-mail per support@validatagroup.com

 • Hoe ontvang ik mijn screeningsrapport?

  De screening wordt uitgevoerd door Validata. Validata communiceert met u waar en wanneer het rapport voor u beschikbaar is. Via deze link krijgt u meer informatie over het screeningsproces bij Validata.

  Voor meer informatie kunt u kijken op een speciale FAQ pagina van Validata voor veel gestelde vragen over het screeningsproces. Validata is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 20:00 (op vrijdagen tot 18:00) per telefoon via +31 (0) 88 050 2100 en e-mail per support@validatagroup.com

 • Wat als ik langer dan vijf jaar in dienst ben bij mijn werkgever?

  De screening wordt uitgevoerd door Validata. Zij kunnen u helpen met het beantwoorden van deze vraag. Via deze link krijgt u meer informatie over het screeningsproces bij Validata

  Voor meer informatie kunt u kijken op een speciale FAQ pagina van Validata voor veel gestelde vragen over het screeningsproces. Validata is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 20:00 (op vrijdagen tot 18:00) per telefoon via +31 (0) 88 050 2100 en e-mail per support@validatagroup.com

 • Waarom staan er op mijn screeningsrapport één of meerdere aandachtspunten?

  De screening wordt uitgevoerd door Validata. Zij kunnen u helpen met het beantwoorden van deze vraag. Via deze link krijgt u meer informatie over het screeningsproces bij Validata

  Voor meer informatie kunt u kijken op een speciale FAQ pagina van Validata voor veel gestelde vragen over het screeningsproces. Validata is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 20:00 (op vrijdagen tot 18:00) per telefoon via +31 (0) 88 050 2100 en e-mail per support@validatagroup.com

 • Hoe vul ik mijn werkervaring in als zelfstandige?

  De screening wordt uitgevoerd door Validata. Zij kunnen u helpen met het beantwoorden van deze vraag. Via deze link krijgt u meer informatie over het screeningsproces bij Validata

  Voor meer informatie kunt u kijken op een speciale FAQ pagina van Validata voor veel gestelde vragen over het screeningsproces. Validata is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 20:00 (op vrijdagen tot 18:00) per telefoon via +31 (0) 88 050 2100 en e-mail per support@validatagroup.com

 • Hoe deel ik 5 jaar werkervaring?

  De screening wordt uitgevoerd door Validata. Zij kunnen u helpen met het beantwoorden van deze vraag. Via deze link krijgt u meer informatie over het screeningsproces bij Validata.

  Voor meer informatie kunt u kijken op een speciale FAQ pagina van Validata voor veel gestelde vragen over het screeningsproces. Validata is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 20:00 (op vrijdagen tot 18:00) per telefoon via +31 (0) 88 050 2100 en e-mail per support@validatagroup.com

DSI Certificering - FAQ Wijzigen of beëindigen

Certificering | Wijzigen of beëindigen

DSI Certificering - FAQ Deelnemers

Certificering | Werkgever

DSI Permanent Vakbekwaam - PV 2023

Permanent Vakbekwaam 2023

MijnDSI FAQ

MijnDSI Algemeen

MijnDSI FAQ - Certificering

Certificering | Wijzigen of beëindigen

MijnDSI Certificering - Openbaar register

 • Mijn werkgever is niet zichtbaar bij mijn certificering in het openbaar register. Hoe kan dat?

  Uw huidige werkgever dient zichtbaar te zijn in het Openbaar Register. Mocht dit niet het geval zijn, dan is er mogelijk iets verkeerd gegaan met de verwerking  van uw gegevens.

  Onze Customer Care Officers kunnen uw registratie in ons backoffice systeem aanpassen. U kunt hun bereiken via e-mail: certificering@dsi.nl. Vermeld naast uw vraag de volgende gegevens in uw e-mail:

  • Uw  voor- en achternaam
  • Uw DSI registratienummer
  • In welk DSI register u ingeschreven staat

  Wij nemen uw mail in behandeling en komen hier zo spoedig mogelijk bij u op terug.

 • Ik ben DSI gecertificeerd, maar ik sta niet in het register. Hoe kan dat?

  Er is mogelijk iets verkeerd gegaan met de registratie van uw gegevens. Wij kijken dit graag persoonlijk voor u na. Zou u contact willen opnemen met één van onze Customer Care Officers, zodat zij uw registratie in ons backoffice systeem kunnen controleren? U kunt hen bereiken via e-mail: certificering@dsi.nl. Vermeld naast uw vraag de volgende gegevens in uw e-mail:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw DSI registratienummer
  • In welk DSI register u ingeschreven staat

  Wij zullen uw mail in behandeling nemen en komen hier zo spoedig mogelijk bij u op terug.

 • Mijn certificering in het openbaar register klopt niet. Hoe kan ik dit wijzigen?

  Er is mogelijk iets verkeerd gegaan met de registratie van uw gegevens. Wij kijken dit graag persoonlijk voor u na.

  Zou u contact willen opnemen met één van onze Customer Care Officers, zodat zij uw registratie in ons backoffice systeem kunnen controleren? U kunt hen bereiken via e-mail: certificering@dsi.nl. Vermeld naast uw vraag de volgende gegevens in uw e-mail:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw DSI registratienummer
  • In welk DSI register u ingeschreven staat

  Wij zullen uw mail in behandeling nemen en komen hier zo spoedig mogelijk bij u op terug.

MijnDSI Certificering - Overige vragen

 • Hoe beëindig ik mijn aanvraag in MijnDSI?

  Heeft u een nieuwe certificeringsaanvraag gestart in MijnDSI, maar wilt u deze niet voortzetten? Een eenmaal gestarte aanvraag kunt u niet zelf beëindigen. Stuurt u a.u.b. een email naar certificering@dsi.nl met het verzoek uw aanvraag te beëindigen. Vermeld u in uw e-mail a.u.b. ook het aanvraagnummer en de reden van beëindiging. Wij archiveren dan uw aanvraag. Gedurende de wettelijke bewaartermijn is de informatie nog beschikbaar.

 • Ik heb een opleiding voor een certificaat gehaald. Moet ik het diploma naar DSI toesturen?

  Nee, dat hoeft niet. Wij ontvangen periodiek de uitslagen van alle opleiders en verwerken dit automatisch in uw certificering. U hoeft dus niets te doen.

 • Als ik in MijnDSI de werkgever wil selecteren in het dropdownmenu, dan kom ik de juiste naam niet tegen. Wat moet ik doen?

  In het vernieuwde MijnDSI hebben we voor uw (toekomstig) werkgever de mogelijkheid ingebouwd om u een uitnodiging te sturen voor een screening.

  Komt u de naam van uw werkgever niet tegen, dan kunt u het best contact opnemen met uw werkgever om te vragen of zij u willen uitnodigen via MijnDSI. Hierdoor doorloopt u meteen de juiste screening en wordt de screening betaald door uw werkgever.

 • Als ik in MijnDSI een document upload, kan ik niet verder. Wat moet ik doen?

  Het vernieuwde MijnDSI vraagt om een scherpe afbeelding om zo de echtheid van het document op een goede manier te kunnen controleren. Lukt het uploaden van uw document niet, dan kunt u proberen om een scherpere foto van de afbeelding te maken en toe te voegen. Let op, het bestand mag maximaal 5 MB groot zijn.

  Blijven de problemen ontstaan?

  • Betreft het een screening? Neem dan contact op met onze Screening Officers via screening@dsi.nl of bel met 020-620 12 74.
  • Betreft het een certificering? Neem dan contact op met onze Certificering Officers via certificering@dsi.nl of bel met 020-620 12 74.

Jouw antwoord niet gevonden?

Staat jouw vraag niet op deze FAQ pagina? Of wil je persoonlijk advies over het aanmelden voor een specifieke certificering? Neem dan contact op met onze helpdesk via certificering@dsi.nl of bel met 020-6201274.