Mijn DSI

DSI Certificering

voor opleidingsinstituten

Stichting DSI accrediteert opleidingsinstituten in het kader van de aangeboden examens en het Permanent Vakbekwaam-programma. Op deze pagina vindt u informatie over hoe het accreditatieproces in zijn werk gaat. Ook kunt u hier de benodigde formulieren en informatie downloaden.

Geaccrediteerde opleidingsinstituten

Meer informatie

Wat zijn de Eindtermen DSI?

Meer informatie

Accreditatie Permanent Vakbekwaam?

Meer informatie

DSI Certificering

DSI certificeert professionals uit de beleggingssector. Professionals kunnen een certificering behalen voor 12 verschillende registers. Afhankelijk van het werk dat men uitoefent, kan iemand gecertificeerd zijn voor meerdere registers. Om zich te certificeren, dient een professional met succes een examen te hebben afgerond. Per 2020 dienen professionals ook jaarlijks het Permanent Vakbekwaam-programma (PV-programma) met succes te doorlopen.

In het DSI Register-overzicht treft u een nadere uitleg per register. Hier kunt u meer lezen over de inhoud van de certificering voor wie dit is bedoeld en het bijbehorende PV-programma.

Accreditatie examens

DSI accrediteert aangeboden examens. Accreditatie houdt kort gezegd in dat de DSI Accreditatiecommissie, bestaande uit diverse deskundigen, de kwalificaties van derden beoordeelt en goedkeurt als deze voldoen aan de eindtermen. Via geaccrediteerde programma’s kan door werkgevers en gecertificeerden een keuze worden gemaakt uit het beschikbare aanbod van opleidingsinstituten. 

De eindtermen waaraan de examens dienen te voldoen staan, kunt u lezen op de pagina Eindtermen DSI. Voor een overzicht van de leerdoelen waaraan het jaarlijkse Permanent Vakbekwaam programma moet voldoen, kijkt u hier

Als opleidingsinstituut kunt u zich aanmelden en een accreditatieverzoek indienen. Dit kan voor zowel een initieel examen als voor een permanent vakbekwaam programma. De examens die inmiddels zijn geaccrediteerd, treft u op de pagina geaccrediteerde opleidingsinstituten. Voor meer informatie over het accreditatieproces van het PV-programma, klik hier. 

Uw opleidingen en examens aanmelden

Als u als instituut uw opleidingen en examen wilt aanbieden voor de accreditatie van een specifieke certificering, dan kunt u dit dit doen bij de secretaris van de DSI Accreditatiecommissie. Het aanmelden is mogelijk via mail of via post. De contactgegevens staan onderaan deze pagina.

Belangrijk: DSI beoordeelt uitsluitend opleidingstrajecten die besloten worden met een examen.

Voor accreditatie heeft DSI het volgende nodig:

  • Een schriftelijk accreditatieverzoek via email
  • Een overzicht waaruit blijkt dat de door DSI opgestelde eindtermen in de opleiding behandeld worden
  • Een uitleg over hoe het examen georganiseerd is
  • Inzicht in hoe een objectieve en toereikende toetsing geborgd is

DSI Certificering voor opleiders

DSI accrediteert aangeboden examens

Kosten

Een accreditatieverzoek kost per traject eenmalig € 5.250 exclusief btw. Geaccrediteerde kwalificaties kunnen jaarlijks worden verlengd à € 1.732,50 exclusief btw per traject.

Actualisatie eindtermen

Het kan zijn dat eindtermen worden geactualiseerd. Veranderende wetgeving kan hiervan de oorzaak zijn, maar ook ontwikkelingen in het vakgebied kunnen aanleiding geven de eindtermen te herzien. Als eindtermen worden geactualiseerd door DSI, dan dient her-accreditatie plaats te vinden.

Als een door DSI geaccrediteerde kwalificatie wordt geactualiseerd door een opleidingsorganisatie of deelnemer, moet DSI hierover direct geïnformeerd worden zodat bepaald kan worden of her-accreditatie nodig is. Hieraan zijn geen additionele kosten verbonden. Bovenstaande is opgenomen in ons Reglement Accreditatieproces.

Op de accreditatie van examens die toegang bieden tot de ESMA registers is het reglement accreditatievoorwaarden van toepassing. Download hier het reglement accreditatievoorwaarden.

Wilt u een accreditatieverzoek opsturen, of heeft u vragen?

Neem contact op met DSI via het contactformulier of bel met 020-6201274.

of stuur het formulier eventueel per post:
Accreditatiecommissie DSI
mr. M.A. van der Lecq, secretaris
Beursplein 5
1012 JW Amsterdam