Mijn DSI

Veelgestelde vragen

DSI screent op verzoek van werkgevers personeel voor integriteitsgevoelige functies in de financiële sector en aanverwante branches. En DSI screent grondig. DSI stelde de norm voor dit soort personeelsscreenings en heeft hierover een convenant met de Autoriteit Financiële markten (AFM).

Veelgestelde vragen

Certificering | Aanvragen

 • Welke documenten moet ik aanleveren bij een certificering

  Bij het aanvragen of wijzigen van de certificering zijn verschillende documenten nodig tijdens het screeningsproces. Welke documenten nodig zijn, is afhankelijk van het type aanvraag. Bij aanvang van de screening informeert Validata de professional altijd over het proces van screenen en welke documenten noodzakelijk zijn om aan te leveren.

  Via de bijgaande link een document dat per type aanvraag de noodzakelijke documenten toont. Bekijk hier het overzicht per type aanvraag of wijziging. Bijgaand overzicht is puur ter indicatie en kan afwijken per persoonlijke situatie.

 • Hoe vraag ik als ZZP-er een DSI certificering aan?

  Ben je ZZP-er en wil je je certificeren bij DSI? Op deze pagina vind je een uitgebreide uitleg over hoe het aanvraagproces bij DSI verloopt als ZZP. Het aanvraagproces verschilt of je als ZZP-er een eigen AFM vergunning hebt of niet. Selecteer het proces dat voor jou van toepassing is en bekijk de details:

  • DSI Certificering aanvragen voor ZZP-ers met AFM registratie – bekijk proces
  • DSI Certificering aanvragen voor ZZP-ers zonder AFM registratie – bekijk proces

   

 • Ik wil een nieuwe certificering aanvragen, maar ben al eerder gecertificeerd. Wat hebben jullie van mij nodig?

  Informatie die de afgelopen twee jaar bij ons is aangeleverd, hoeft u niet opnieuw aan te bieden. Voor het aanvragen van een nieuwe certificering dient u wel opnieuw een screening door Validata te doorlopen, indien de screening langer dan 1 jaar geleden is afgenomen.

  Kijk hier voor meer informatie over het aanvragen van een certificering.

 • Hoe vraag ik een additionele certificering aan?

  Bent u werkzaam in verschillende functies gerelateerd aan meerdere DSI-registers? U kunt via MijnDSI dan een Additionele Certificering aanvragen. Bekijk op deze pagina een overzicht van alle DSI certificeringen. Zoekt u hulp bij het kiezen van de juiste DSI certificering? Vul dan de DSI Certificeringswijzer in.

  Let op: Als u nu gecertificeerd bent voor een ‘Informeren’-register en u wilt naar een ‘Adviseren’-register, kies dan voor ‘Certificering wijzigen’ in plaats van een ‘Additionele certificering’

 • Wat gebeurt er met de data/geüploade stukken van de certificeringsaanvragen die nu nog in MijnDSI staan?

  Conform ons privacy statement wordt er omgegaan met de data. We hebben verschillende categorieën persoonsgegevens met verschillende bewaartermijnen. 

 • Waarom moet mijn huidige werkgever tekenen voor 12 maanden fulltime werkervaring, als ik die ook opdeed bij een andere werkgever?

  DSI verwacht van werkgevers dat zij bij indiensttreding van medewerkers een goed zicht hebben op de werkervaring van hun medewerkers. Daarom vraagt DSI van werkgevers dat zij schriftelijk, op de werkgeversverklaring van de werknemer, verklaren dat is voldaan aan de twaalf maanden-eis.

 • Hoe wordt de werkervaring van een fulltimer/parttimer beoordeeld?

  De Autoriteit Financiële Markten vereist 12 maanden relevante werkervaring op fulltime basis.

  DSI stelt op basis daarvan de volgende eis in relatie tot DSI-certificering:
  De gecertificeerde moet in de afgelopen vijf jaren gedurende twaalf maanden (op fulltime basis) een substantieel deel van zijn/haar tijd besteed hebben aan werkzaamheden die gerelateerd zijn aan het register, hetzij in de huidige functie, hetzij in een voorgaande functies.

  Dit betekent dat bij een parttime dienstverband het benodigde aantal maanden werkervaring hoger moet liggen (berekening afhankelijk van het parttime percentage).

 • Wie mag supervisor zijn?

  Dit is bepaald door de European Securities & Markets Authority (ESMA), de opsteller van de verplichte ESMA-Richtsnoeren. Alleen medewerkers die zowel een passende kwalificatie als passende ervaring hebben (zoals bedoeld in de ESMA-Richtsnoeren) mogen binnen hun organisaties optreden als supervisors van kandidaat-gecertificeerden, ofwel professionals die nog niet voldoen aan de richtsnoeren. Betreffende medewerker mag niet langer dan 4 jaar onder supervisie werken. Voor meer informatie verwijzen wij naar de ESMA-Richtsnoeren en de AFM.

 • Ik ben geen werknemer. Kan ik mij ook certificeren?

  Jazeker. U kunt zich certificeren als ZZP’er, als u uitzendkracht of gedetacheerd bent, als franchisenemer of als medewerker van een instelling die is aangesloten op de AFM-vergunning van een DSI-deelnemer. Voor ZZP-ers hebben wij een speciale pagina hiervoor gemaakt: certificeren als ZZP-er

 • Kan ik me in meerdere registers laten opnemen?

  Dat kan indien u voldoet aan de functieprofielen en de toelatingseisen. Een overzicht van de verschillende DSI-registers en bijbehorende voorwaarden vindt u hier.

 • Kan ik, nadat ik mijn aanvraag heb ingediend, mijn gegevens nog wijzigen?

  Helaas, nee. Bij het indienen van uw aanvraag verklaart u uw gegevens volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. DSI voert de certificering uit op basis van deze gegevens. Vanaf dat moment is het niet meer mogelijk om uw gegevens te wijzigen.

  Mocht u nog aanvullende vragen hebben, neem dan contact op met één van onze Customer Care Officers van DSI via 020 620 12 74 of certificering@dsi.nl

 • Ik moet betalen voor mijn certificeringsaanvraag op MijnDSI, dat klopt niet. Wat moet ik doen?

  U heeft in het dropdownmenu zeer waarschijnlijk niet uw werkgever geselecteerd. U kunt het best uw werkgever vragen een uitnodiging toe te sturen. Hiermee doorloopt u meteen de juiste screening en wordt de screening door de werkgever betaald.

Certificering | Algemeen

 • Hoe vind je je eigen DSI-registratienummer?

  De meest eenvoudige manier om je DSI-registratienummer te vinden is via het DSI Openbaar Register. Als voorbeeld de onderstaande printscreen uit het Openbaar Register, waar je links onderaan het DSI registratienummer ziet.

  Zoektip Openbaar Register op achternaam

  Via het zoekveld onder Achternaam Professional in het Openbaar Register kun je controleren hoe je bent geregistreerd bij DSI. Vul altijd je volledige achternaam in, het systeem zoekt op een exacte match. 

  Tip 1 | Begint de achternaam met een voorvoegsel, laat dit voorvoegsel dan weg. Zoek je bijvoorbeeld met de achternaam de Boer, dan zoek je op Boer. 

  Tip 2 | Indien je een dubbele achternaam hebt, dien je beide namen volledig in te voeren. Tussen de namen zet je: een spatie, streep en spatie. Heet u bijvoorbeeld Van den Berg – Bakker, dan zoek je op Van den Berg – Bakker. Let hierbij ook op het goed gebruik van hoofdletters.

   

 • Hoe meld ik mij aan voor een examen (kennis, vaardigheden en/of integriteit)?

  Bent u op dit moment kandidaat-gecertificeerd in een van onze registers en wilt u zich aanmelden voor een examen (Kennis, Vaardigheden, Integriteit). Kijk voor meer informatie in het register waarin u bent opgenomen in ons Overzicht Certificeringen. Onder de toelatingseisen van ieder register staat alle informatie over de opleidingen per vakbekwaamheidsonderdeel en de aanmelding daarvoor.

  Let op! Het is wellicht ook mogelijk om u via uw werkgever aan te melden voor een examen.

 • Wat is een passieve registratie?

  Een passieve registratie hangt vast aan onze oude registers (voor 2018) en kan dus ook niet meer afgenomen worden. De status hing onder andere samen met de 50% werkervaringseis. Het is niet meer mogelijk een passieve registratie aan te vragen.

  Vanaf 2018 kreeg DSI een nieuwe registerstructuur vanwege de komst van de verplichte ESMA-Richtsnoeren. Ook voor de specialisten registers is er toen het één en ander veranderd. Passief registreren was vanaf toen dan ook niet meer mogelijk. Reeds bestaande passieve registraties mochten behouden blijven. DSI wilde op die manier rekening houden met de inspanningen die een klant mogelijk geleverd had om hun vakbekwaamheid (ook tijdens de passieve registratie) bij te houden.

  Een passieve registratie is vanaf 2018 niet meer zichtbaar in ons DSI Openbaar Register. Je kan daarmee dus niet je vakbekwaamheid aantonen bij externen of de AFM. Daarnaast hoeven zij niet verplicht het PV programma te volgen.

  Bent u passief geregistreerd en wilt u uw registratie omzetten naar een actieve DSI registratie? Via uw account in MijnDSI kunt u een wijziging van een passieve registratie aanvragen. Klik hiervoor op de button Ik wil mijn passieve registratie wijzigen.

  Let op: het wijzigen van een passieve registratie is alleen mogelijk als u werkzaam bent bij een deelnemer die verbonden is aan DSI. Verder dient u voor het specifieke register te voldoen aan de vakbekwaamheidseisen behorende bij het betreffende register. Kijk hier voor een overzicht van deze eisen per register.

 • Ik wil het logo van DSI gebruiken in mijn communicatie naar klanten. Mag ik dat doen?

  Als u gecertificeerd bent, dan wilt u dat natuurlijk uitdragen. Als DSI-gecertificeerd professional mag u daarvoor het DSI-logo gebruiken. Aan dit logo gebruik zijn wel voorwaarden verbonden. Lees hier verder voor de algemene voorwaarden en het gebruik ervan op social media als Twitter en LinkedIn

 • Wat is het verschil tussen gecertificeerd en kandidaat-gecertificeerd?

  Zowel gecertificeerden als kandidaat-gecertificeerden krijgen een vermelding in het DSI Openbaar Register. Beide voldoen ze aan de gedragscode die door DSI is opgezet. Het verschil zit hem in het stukje opleidingen of werkervaring. Het verschil tussen gecertificeerd en kandidaat-gecertificeerd, hebben we hier nader toegelicht.

 • Welke soorten categorieën certificeringen zijn er?

  DSI onderscheidt drie verschillende categorieën certificeringen waarvoor professionals zich kunnen registeren: voor Retail, Institutioneel en Specialisten.

  • DSI Retail: professionals die staan geregistreerd in één van de retail registers, hebben klantcontact met niet-professionele beleggers. Ze geven advies of informeren bijvoorbeeld een particulier over een beleggingsproduct. Ze zijn werkzaam bij een financiële instelling of vermogensbeheer.
  • DSI Institutioneel: professionals die staan geregistreerd in één van de institutionele registers, hebben klantcontact met professionele beleggers. Ze geven advies of informeren bijvoorbeeld een pensioenfonds over een beleggingsproduct. Ze zijn werkzaam bij een financiële instelling of vermogensbeheer
  • DSI Specialist: professionals die vanuit de uitoefening van hun vak willen aantonen dat ze op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en eisen op het gebied van kennis en vakbekwaamheid. Ze registeren zich in één van de specialisten registers. Dit zijn beleggingsanalisten, compliance professionals en effectenhandelaren.
 • Hoe bereid ik mij voor op mijn examen?

  DSI voert uitsluitend accreditatie van examens uit, de overige zaken rond examens worden opgepakt door de opleiders.  De wijze waarop u zich voorbereidt op deze examens staat u vrij. Informeer bij uw werkgever en/of opleidingsinstituten welke opleidingsmogelijkheden er zijn.

 • Hoe wordt toezicht gehouden op een integere bedrijfsvoering door DSI zelf?

  De procedures van DSI zijn vastgelegd in de AO/IB (administratieve organisatie en interne beheersmaatregelen). Een accountant houdt toezicht op de naleving door DSI van deze procedures en rapporteert hierover aan zowel het bestuur als de AFM (in het kader van het convenant tussen DSI en de AFM).

 • Waarin onderscheidt DSI zich ten opzichte van soortgelijke instanties?

  DSI staat voor onafhankelijke, serieuze zelfregulering. De aanpak van DSI kenmerkt zich door een systeem dat de integriteit en deskundigheid van financiele professionals enerzijds bevordert en aantoonbaar maakt en dat anderzijds ook ingrijpt als daar noodzaak toe is. Middels een convenant met de AFM borgt DSI ook dat u als DSI-gecertificeerde per 2018 voldoet aan de verplichte Europese ESMA-Richtsnoeren.

  Iedere professional die DSI-gecertificeerd is, is uitvoerig gescreend, beschikt over relevante opleidingen en werkervaring, heeft trainingen doorlopen om goed met integriteitdilemma’s om te kunnen gaan en wordt periodiek getoetst op het gebied van integriteit en vakbekwaamheid. Bovendien committeren gecertificeerden zich aan de DSI-gedragscode. Wordt deze overtreden, dan is tuchtrecht van toepassing. Dit ‘gesloten systeem’ maakt dat consumenten, werkgevers en toezichthouders erop kunnen vertrouwen dat gecertificeerden aan de meest recente eisen voldoen die de sector en de European Securities & Markets Authority stellen.

 • Wat is de meerwaarde van certificering bij DSI?

  U toont klanten, prospects, uw werkgever en de toezichthouder hiermee objectief aan dat u integriteit en vakbekwaamheid hoog in het vaandel heeft staan en hierin investeert. DSI-certificering is een waardevol visitekaartje. Indien u DSI-gecertificeerd bent per 2018, voldoet u ook aan de verplichte Europese ESMA-Richtsnoeren. Daarnaast wordt u opgenomen in ons openbaar register dat voor iedereen toegankelijk is.

 • Is een DSI-certificering verplicht?

  Een DSI-certificering is dé norm in de beleggingssector. Honderden financiële ondernemingen in Nederland zijn aangesloten bij DSI en stellen een certificering bij DSI verplicht voor beleggingsprofessionals. DSI is op initiatief van de sector opgericht om invulling te geven aan zelfregulering en heeft een convenant met de toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

  Het is niet wettelijk verplicht om bij DSI aangesloten of gecertificeerd te zijn. Wel is het een wettelijke verplichting voor financiële ondernemingen om een integere bedrijfsvoering te borgen. Daar helpt DSI bij, door de deskundigheid en integriteit van financiele professionals te bevorderen en te bewaken.

 • Heeft mijn werkgever of opdrachtgever toegang tot mijn persoonlijke gegevens?

  Nee, uw screening is strikt persoonlijk. Uw werkgever heeft zowel voor als na de screening geen toegang tot uw persoonlijke informatie of screeningsuitslagen.

  DSI zal hier ook telefonisch of per e-mail geen mededelingen over doen. Wel is het voor de werkgever of opdrachtgever mogelijk om de status van de screening online te bekijken. Dit beperkt zich tot inzage in de fase waarin het screeningsproces zich bevindt.

Certificering | Werkgever

Certificering | Wijzigen of beëindigen

 • Waarom doorloop je nogmaals een screening bij het wijzigen van je certificering?

  Als sector hebben we er gezamenlijk voor gekozen dat een DSI registratie up-to-date moet zijn. Zo kunt je er op vertrouwen dat de informatie in het Openbaar Register correct is. Bij het wijzigingen of aanvullen van een certificering controleren wij enkele onderdelen via een screeningsprocesdure bij Validata. Wij doen dit bij iedere wijziging en/of aanvulling om de juistheid van de gegevens in het Openbaar Register te waarborgen.

  We begrijpen dat het vervelend is dat je nogmaals een screening moet doorlopen. Je staat immers al in het Openbaar Register en hebt eerder al een uitgebreide toetsing doorlopen. Toch vraagt iedere wijziging weer een nieuwe controle omdat er veranderingen plaats kunnen hebben gevonden waarvan wij niet op de hoogte zijn. Wij vragen om je begrip voor deze aanvullende screening zodat we er met elkaar voor zorgen dat alle DSI registraties up-to-date zijn.

 • Hoe wijzig ik mijn certificering?

  Je wilt je certificering wijzigen, omdat je bijvoorbeeld een andere functie bent gaan uitoefenen of je gaat werken bij een andere werkgever. Via de pagina wijzigen certificering vind je alle informatie over het wijzigen van je certificering of het aanvragen van een additionele certificering.

 • Hoe wijzig ik mijn functie?

  Wijzigt u van functie? Pas dit aan in uw persoonlijke MijnDSI-account.

 • Hoe beëindig ik mijn certificering vanwege uitdiensttreding?

  Is een certificering niet meer noodzakelijk, geef uw uitdiensttreding door via certificering@dsi.nl onder vermelding van uw registratienummer.

 • Hoe wijzig ik mijn status in het register?

  Heeft u uw laatste vakbekwaamheidsonderdeel behaald en kan uw status van kandidaat-gecertificeerd naar gecertificeerd, of wordt uw status niet goed weergegeven in het Openbaar Register?

  Stuur aub een e-mail met vermelding van uw registratienummer naar certificering@dsi.nl. Dan zorgen wij ervoor dat de juiste status binnen twee werkdagen in het Openbaar Register getoond wordt.

 • Hoe voeg ik een behaald certificaat toe?

  Van harte gefeliciteerd met het behalen van uw certificaat! Wij worden iedere twee weken op de hoogte gesteld van de behaalde examens door de opleidingsinstituten. Vervolgens voegen wij de examenresultaten toe aan de certificeringen. U hoeft hier helemaal niets voor te doen.

 • Hoe beëindig ik mijn aanvraag?

  Om uw aanvraag te beëindigen stuurt u een e-mail naar certificering@dsi.nl met het verzoek de aanvraag te beëindigen. Vermeld in de e-mail het aanvraagnummer en de reden van beëindiging. Wij archiveren dan de aanvraag. Gedurende de wettelijke bewaartermijn is de informatie nog beschikbaar.

 • Hoe kan ik mijn passieve registratie omzetten naar een actieve DSI registratie?

  Bent u passief geregistreerd en wilt u uw registratie omzetten naar een actieve DSI registratie? Via uw account in MijnDSI kunt u een wijziging van een passieve registratie aanvragen. Klik hiervoor op de button Ik wil mijn passieve registratie wijzigen.

  Let op: het wijzigen van een passieve registratie is alleen mogelijk als u werkzaam bent bij een deelnemer die verbonden is aan DSI. Verder dient u voor het specifieke register te voldoen aan de vakbekwaamheidseisen behorende bij het betreffende register. Kijk hier voor een overzicht van deze eisen per register.

 • Waarom moet ik mijn certificering beëindigen als ik niet meer werkzaam ben bij een DSI-deelnemer?

  Als DSI-gecertificeerde toont u niet alleen uw vakbekwaamheid aan, u onderwerpt zich ook aan de DSI gedragscode en zo valt u onder het tuchtrecht van DSI. Werkgevers die bij ons zijn aangesloten, zijn verplicht om incidenten met betrekking tot hun DSI-gecertificeerde medewerkers aan DSI te melden. Op deze manier werkt de zelfregulering. Werkgevers die niet zijn aangesloten bij DSI hebben geen meldingsplicht, daarom kunt u uw certificering alleen voeren onder een aan DSI deelnemende werkgever. Werkgevers met een AFM- of DNB-vergunning kunnen zich aansluiten bij DSI.

 • Als ik mijn certificering beëindig, blijven mijn diploma's dan geldig als ik mijzelf weer wil certificeren?

  Je diploma’s blijven geldig zolang zij voldoen aan de huidige eisen van het register waarin je gecertificeerd was. De huidige eisen van het register kun je bekijken op deze pagina bij het specifieke register.

 • Ik ben van werkgever gewisseld en ik wil nu mijn certificering in MijnDSI aanpassen. Mijn werkgever is niet zichtbaar en ik kan deze nu niet wijzigen. Wat moet ik doen?

  Als uw werkgever niet zichtbaar in MijnDSI, kan dit komen doordat uw werkgever geen deelnemer van Stichting DSI. Om u als professional te certificeren, dient uw werkgever als deelnemer verbonden te zijn aan onze stichting.

  Meer informatie over het aanmelden van bedrijven als deelnemer leest u hier. Mocht u nog aanvullende vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de één van onze customer care officers via: certificering@dsi.nl. Vermeld naast uw vraag de volgende gegevens in uw e-mail:

  • Uw  voor- en achternaam
  • Uw DSI registratienummer
  • In welk DSI register u ingeschreven staat

  Wij nemen uw mail in behandeling en komen hier zo spoedig mogelijk bij u op terug.

   

MijnDSI Algemeen

 • Het lukt mij niet om in MijnDSI in te loggen met mijn huidige gebruikersnaam en wachtwoord. Wat nu?

  Dit probleem is bij ons bekend. Mogelijk vervult u een dubbelrol bijvoorbeeld doordat u voor verschillende Business Units contactpersoon bent en/ of u als contactpersoon van uw werkgever ook zelf DSI gecertificeerde bent.

  Wij kunnen uw wachtwoord voor u resetten en/ of uw dubbelrol toevoegen aan uw profiel zodat u in de toekomst kunt wisselen tussen uw verschillende rollen.

  Wij vragen u dit te melden bij uw relatiebeheerder Nana Asante via n.asante@dsi.nl onder vermelding van ‘wachtwoord resetten deelnemer certificering’. Wij vragen u de volgende gegevens toe te voegen aan de e-mail:

  • Uw voor- en achternaam
  • Indien u bij DSI gecertificeerd bent uw registratienummer
  • De bedrijfsnaam
  • Uw functie.

  Wij nemen uw e-mail na ontvangst in behandeling en u ontvangt van ons bericht als wij uw inlog hebben gereset.

 • Als ik op MijnDSI in mijn account kijk is mijn account leeg. Dit klopt niet. Wat moet ik doen?

  Onder in uw scherm ziet u een regel staan met de naam van uw werkgever. Als u hier dubbel op klikt, komt u in uw aanvraag.

  Ziet u deze regel niet?

  • MijnDSI werkt het best via browsers Firefox en Chrome. MijnDSI werkt minder goed op Internet Explorer en Microsoft Edge. Gebruikt u Internet Explorer of Microsoft Edge? Dan willen wij u vragen om in te loggen via Chrome, mogelijk zijn dan de problemen met uw account verholpen.
  • MijnDSI werkt het best op de computer/ desktop en laptop. MijnDSI werkt minder goed op tablet, Ipad en smartphone. Wij willen u vragen om in te loggen op uw computer of laptop, mogelijk zijn dan de problemen met uw account verholpen.

  Blijft uw account leeg?
  Neem dan contact op met onze Customer Care Officers via certificering@dsi.nl of bel met 020 620 12 74.

   

 • Ik kan mijn aanvraag niet zien op MijnDSI. Wat moet ik doen?

  Als u dubbel klikt op de regel met het vierkantje met het potloodje dan verschijnt uw aanvraag. Ziet u uw aanvraag nu nog niet? Neem dan contact op met onze Customer Care Officers via certificering@dsi.nl of bel met 020 620 12 74.

 • Als ik in mijn account kijk is mijn account leeg. Dit klopt niet. Wat moet ik doen?

  Onder in uw scherm ziet u een regel staan met de naam van uw werkgever. Als u hier dubbel op klikt komt u in uw aanvraag.

  Ziet u deze regel niet? MijnDSI werkt het best via browsers Firefox en Chrome. MijnDSI werkt minder goed op Internet Explorer en Microsoft Edge. Gebruikt u Internet Explorer of Microsoft Edge? Dan willen wij u vragen om in te loggen via Chrome, mogelijk zijn dan de problemen met uw account verholpen.

  Blijft uw account leeg? Neem dan contact op met onze servicedesk via info@mijndsi.nl of bel met 020 620 12 74.

 • Ik wil via mijn tablet of mobiele telefoon wijzigingen doorvoeren op MijnDSI, maar het lukt niet. Wat moet ik doen?

  MijnDSI is op dit moment helaas alleen toegankelijk via een desktop of laptop. In de toekomst zullen wij het mogelijk gaan maken om ook via een mobile device wijzigingen door te voeren op MijnDSI. Wij vragen u om de wijziging door te voeren via een desktop of laptop.

 • Ik heb nog geen MijnDSI account. Hoe kan ik een account aanmaken?

  Heeft u nog geen account van MijnDSI, meldt u dan eerst aan bij “Ik heb nog geen account” op MijnDSI.

 • Ik kan niet inloggen in MijnDSI met mijn huidige gegevens. Wat moet ik doen?

  Wat vervelend dat u niet kan inloggen met uw huidige gebruikersnaam en wachtwoord. Wij kunnen dit voor u resetten.

  Klik in het inlogscherm onder ‘gebruikersnaam en wachtwoord’ op ‘Ik kan niet inloggen’. U vult uw e-mailadres in en wij sturen u een e-mail met een link om uw wachtwoord te wijzigen

MijnDSI Certificering - Openbaar register

 • Mijn werkgever is niet zichtbaar bij mijn certificering in het openbaar register. Hoe kan dat?

  Uw huidige werkgever dient zichtbaar te zijn in het Openbaar Register. Mocht dit niet het geval zijn, dan is er mogelijk iets verkeerd gegaan met de verwerking  van uw gegevens.

  Onze Customer Care Officers kunnen uw registratie in ons backoffice systeem aanpassen. U kunt hun bereiken via e-mail: certificering@dsi.nl. Vermeld naast uw vraag de volgende gegevens in uw e-mail:

  • Uw  voor- en achternaam
  • Uw DSI registratienummer
  • In welk DSI register u ingeschreven staat

  Wij nemen uw mail in behandeling en komen hier zo spoedig mogelijk bij u op terug.

 • Ik ben DSI gecertificeerd, maar ik sta niet in het register. Hoe kan dat?

  Er is mogelijk iets verkeerd gegaan met de registratie van uw gegevens. Wij kijken dit graag persoonlijk voor u na. Zou u contact willen opnemen met één van onze Customer Care Officers, zodat zij uw registratie in ons backoffice systeem kunnen controleren? U kunt hen bereiken via e-mail: certificering@dsi.nl. Vermeld naast uw vraag de volgende gegevens in uw e-mail:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw DSI registratienummer
  • In welk DSI register u ingeschreven staat

  Wij zullen uw mail in behandeling nemen en komen hier zo spoedig mogelijk bij u op terug.

 • Mijn certificering in het openbaar register klopt niet. Hoe kan ik dit wijzigen?

  Er is mogelijk iets verkeerd gegaan met de registratie van uw gegevens. Wij kijken dit graag persoonlijk voor u na.

  Zou u contact willen opnemen met één van onze Customer Care Officers, zodat zij uw registratie in ons backoffice systeem kunnen controleren? U kunt hen bereiken via e-mail: certificering@dsi.nl. Vermeld naast uw vraag de volgende gegevens in uw e-mail:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw DSI registratienummer
  • In welk DSI register u ingeschreven staat

  Wij zullen uw mail in behandeling nemen en komen hier zo spoedig mogelijk bij u op terug.

MijnDSI Certificering - Overige vragen

 • Hoe beëindig ik mijn aanvraag in MijnDSI?

  Heeft u een nieuwe certificeringsaanvraag gestart in MijnDSI, maar wilt u deze niet voortzetten? Een eenmaal gestarte aanvraag kunt u niet zelf beëindigen. Stuurt u a.u.b. een email naar certificering@dsi.nl met het verzoek uw aanvraag te beëindigen. Vermeld u in uw e-mail a.u.b. ook het aanvraagnummer en de reden van beëindiging. Wij archiveren dan uw aanvraag. Gedurende de wettelijke bewaartermijn is de informatie nog beschikbaar.

 • Ik heb een opleiding voor een certificaat gehaald. Moet ik het diploma naar DSI toesturen?

  Nee, dat hoeft niet. Wij ontvangen periodiek de uitslagen van alle opleiders en verwerken dit automatisch in uw certificering. U hoeft dus niets te doen.

 • Als ik in MijnDSI mijn ID bewijs upload kan ik niet verder. Wat moet ik doen?

  De afbeelding is waarschijnlijk niet scherp genoeg of het bestandstype wordt niet gepakt. Als u een scherpere foto maakt << van minimaal xxx Mb/ xx aantal pixels>> van uw ID-bewijs en dit < opslaat als xxxx bestand > en dit bestand uploadt in de aanvraag, verwachten wij dat het systeem de upload accepteert.

  Lukt het nu nog niet om het bestand te uploaden? Neem dan contact op met onze servicedesk via info@mijndsi.nl of bel met 020 620 12 74.

 • Als ik in MijnDSI de werkgever wil selecteren in het dropdownmenu, dan kom ik de juiste naam niet tegen. Wat moet ik doen?

  In het vernieuwde MijnDSI hebben we voor uw (toekomstig) werkgever de mogelijkheid ingebouwd om u een uitnodiging te sturen voor een screening.

  Komt u de naam van uw werkgever niet tegen, dan kunt u het best contact opnemen met uw werkgever om te vragen of zij u willen uitnodigen via MijnDSI. Hierdoor doorloopt u meteen de juiste screening en wordt de screening betaald door uw werkgever.

 • Als ik in MijnDSI een document upload, kan ik niet verder. Wat moet ik doen?

  Het vernieuwde MijnDSI vraagt om een scherpe afbeelding om zo de echtheid van het document op een goede manier te kunnen controleren. Lukt het uploaden van uw document niet, dan kunt u proberen om een scherpere foto van de afbeelding te maken en toe te voegen. Let op, het bestand mag maximaal 5 MB groot zijn.

  Blijven de problemen ontstaan?

  • Betreft het een screening? Neem dan contact op met onze Screening Officers via screening@dsi.nl of bel met 020-620 12 74.
  • Betreft het een certificering? Neem dan contact op met onze Certificering Officers via certificering@dsi.nl of bel met 020-620 12 74.

Permanent Vakbekwaam 2020

Permanent Vakbekwaam 2021

 • Ik heb mijn PV 2021 nog niet behaald, hoe kan ik mijn certificeringsstatus herstellen?

  De deadlines voor het behalen van PV 2021 en het behalen van het inhaalprogramma PV 2021 zijn verstreken. Er zijn geen inhaalmogelijkheden meer. In artikel 10 van het reglement Permanent Vakbekwaam staat beschreven hoe u zich weer kunt certificeren als u niet heeft voldaan aan PV 2021.

  Staat u als kandidaat gecertificeerde ingeschreven in één van de onderstaande registers, dan moet het toepasselijke kennisexamen voor het betreffende register worden behaald.

  • Informeren Beleggen Retail;
  • Adviseren Standaard Beleggen Retail;
  • Adviseren Maatwerk Beleggen Retail;
  • Informeren Beleggen Institutioneel;
  • Adviseren Beleggen Institutioneel;
  • Informeren Treasury;
  • Adviseren Treasury.

  Staat u als kandidaat gecertificeerde ingeschreven in het register Effectenhandelaar dan volstaat het kennisexamen DSI Effectenhandelaar van NIBE-SVV voor herstel van de certificering.

  Staat u als kandidaat gecertificeerde ingeschreven in het register Beleggingsanalist of Compliance Professional dan bieden wij u de mogelijkheid om het Permanent Vakbekwaam programma 2021 eenmalig te volgen. Een verzoek om hieraan deel te nemen kan via certificering@dsi.nl ovv uw registratienummer worden ingediend. Het Permanent Vakbekwaam programma 2021 dient dan voor 1 december 2022 te zijn afgerond.

 • De deadline om Permanent Vakbekwaam 2021 te behalen is verlengd naar 1 juli 2022. Kunt u aangeven wat de reden hiervan is?

  De PV heeft een looptijd van 1 jaar. Het is het beste om elk jaar voor 31 december de PV van dat kalenderjaar af te ronden. Dan blijf je elk jaar bij met de jaarlijkse PV onderwerpen en voldoe je aantoonbaar aan de eisen.

  Soms lukt dat echter door omstandigheden niet. Daarom hebben wij in artikel 7 de gecertificeerden 6 maanden extra de tijd gegeven om alsnog te voldoen. Voor meer informatie kunt u kijken in artikel 6 en 7 van het DSI Reglement Permanent Vakbekwaam.

 • Wat gebeurt er als ik niet geslaagd ben voor PV2021 voor 1 juli 2022?

  Is een gecertificeerde niet geslaagd op 1 juli 2022, dan wordt zijn of haar huidige status in het DSI register omgezet naar kandidaat gecertificeerd. U voldoet dan niet meer aan de wettelijke gestelde eisen van aantoonbaar vakbekwaam.

 • Wanneer moet ik de PV over 2021 afgerond hebben?

  De deadline voor PV 2021 loopt tot 1 juni 2022. Ben u nog niet gestart met één van de PV opleidingen, neem dan contact op met één van de opleiders die het PV 2021 programma aanbiedt, om u aan te melden voor dit programma.

Permanent Vakbekwaam 2022

Permanent Vakbekwaam 2023

Screening door Validata

 • Welke documenten moet ik aanleveren bij een certificering

  Bij het aanvragen of wijzigen van de certificering zijn verschillende documenten nodig tijdens het screeningsproces. Welke documenten nodig zijn, is afhankelijk van het type aanvraag. Bij aanvang van de screening informeert Validata de professional altijd over het proces van screenen en welke documenten noodzakelijk zijn om aan te leveren.

  Via de bijgaande link een document dat per type aanvraag de noodzakelijke documenten toont. Bekijk hier het overzicht per type aanvraag of wijziging. Bijgaand overzicht is puur ter indicatie en kan afwijken per persoonlijke situatie.

 • Hoe vraag ik een VOG aan?

  De screening wordt uitgevoerd door Validata. Op deze pagina treft u meer informatie over het aanvragen van een VOG. Validata kan u verder helpen met het beantwoorden van deze vraag. Via deze link krijgt u meer informatie over het screeningsproces bij Validata.

  Voor meer informatie kunt u kijken op een speciale FAQ pagina van Validata voor veel gestelde vragen over het screeningsproces. Validata is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 20:00 (op vrijdagen tot 18:00) per telefoon via +31 (0) 88 050 2100 en e-mail per support@validatagroup.com

 • Waarom heeft Validata mijn identiteitsbewijs nodig?

  De screening wordt uitgevoerd door Validata. Zij kunnen u helpen met het beantwoorden van deze vraag. Via deze link krijgt u meer informatie over het screeningsproces bij Validata

  Voor meer informatie kunt u kijken op een speciale FAQ pagina van Validata voor veel gestelde vragen over het screeningsproces. Validata is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 20:00 (op vrijdagen tot 18:00) per telefoon via +31 (0) 88 050 2100 en e-mail per support@validatagroup.com

 • Wat is de doorlooptijd van een screening?

  De screening wordt uitgevoerd door Validata. Zij kunnen u persoonlijk helpen met het beantwoorden van deze vraag. Over het algemeen geldt dat nadat de kandidaat de vereiste gegevens heeft aangeleverd, de gemiddelde doorlooptijd van een screening bij Validata circa 10 werkdagen is. Onderdelen die een langere doorlooptijd hebben, zijn de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en de verificatie van buitenlandse diploma’s.

  Via deze link krijgt u meer informatie over het screeningsproces bij Validata.

  Voor meer informatie kunt u kijken op een speciale FAQ pagina van Validata voor veel gestelde vragen over het screeningsproces. Validata is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 20:00 (op vrijdagen tot 18:00) per telefoon via +31 (0) 88 050 2100 en e-mail per support@validatagroup.com

 • Wat wordt er door Validata gecontroleerd?

  De screening wordt uitgevoerd door Validata. Zodra u een certificeringsaanvraag heeft ingediend via MijnDSI, krijgt u automatisch een uitnodiging van Validata voor het uitvoeren van een personeelsscreening. Afhankelijk van de aanvraag kunnen de volgende onderdelen deel uitmaken van het screeningsproces: identiteitsbewijs, hoogst afgeronde opleiding, werkervaring, VOG en de integriteitsvragenlijst.

  Via deze link krijgt u meer informatie over het screeningsproces bij Validata

  Voor meer informatie kunt u kijken op een speciale FAQ pagina van Validata voor veel gestelde vragen over het screeningsproces. Validata is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 20:00 (op vrijdagen tot 18:00) per telefoon via +31 (0) 88 050 2100 en e-mail per support@validatagroup.com

 • Wat moet ik doen als mijn (ex-)werkgever niet reageert?

  De screening wordt uitgevoerd door Validata. Zij kunnen u helpen met het beantwoorden van deze vraag. Via deze link krijgt u meer informatie over het screeningsproces bij Validata.

  Voor meer informatie kunt u kijken op een speciale FAQ pagina van Validata voor veel gestelde vragen over het screeningsproces. Validata is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 20:00 (op vrijdagen tot 18:00) per telefoon via +31 (0) 88 050 2100 en e-mail per support@validatagroup.com

 • Hoe kan ik zien wat de status is van mijn screening?

  De screening wordt uitgevoerd door Validata. Door in te loggen in het systeem van Validata (Valluga) krijgt u inzicht in de status van uw screening. Via deze link krijgt u meer informatie over het screeningsproces bij Validata.

  U kunt de status van uw certificeringsaanvraag bekijken door in te loggen in uw MijnDSI omgeving. Bij “mijn aanvragen” ziet u de status van uw aanvraag.

  Voor meer informatie kunt u kijken op een speciale FAQ pagina van Validata voor veel gestelde vragen over het screeningsproces. Validata is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 20:00 (op vrijdagen tot 18:00) per telefoon via +31 (0) 88 050 2100 en e-mail per support@validatagroup.com

 • Hoe ontvang ik mijn screeningsrapport?

  De screening wordt uitgevoerd door Validata. Validata communiceert met u waar en wanneer het rapport voor u beschikbaar is. Via deze link krijgt u meer informatie over het screeningsproces bij Validata.

  Voor meer informatie kunt u kijken op een speciale FAQ pagina van Validata voor veel gestelde vragen over het screeningsproces. Validata is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 20:00 (op vrijdagen tot 18:00) per telefoon via +31 (0) 88 050 2100 en e-mail per support@validatagroup.com

 • Wat als ik langer dan vijf jaar in dienst ben bij mijn werkgever?

  De screening wordt uitgevoerd door Validata. Zij kunnen u helpen met het beantwoorden van deze vraag. Via deze link krijgt u meer informatie over het screeningsproces bij Validata

  Voor meer informatie kunt u kijken op een speciale FAQ pagina van Validata voor veel gestelde vragen over het screeningsproces. Validata is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 20:00 (op vrijdagen tot 18:00) per telefoon via +31 (0) 88 050 2100 en e-mail per support@validatagroup.com

 • Waarom staan er op mijn screeningsrapport één of meerdere aandachtspunten?

  De screening wordt uitgevoerd door Validata. Zij kunnen u helpen met het beantwoorden van deze vraag. Via deze link krijgt u meer informatie over het screeningsproces bij Validata

  Voor meer informatie kunt u kijken op een speciale FAQ pagina van Validata voor veel gestelde vragen over het screeningsproces. Validata is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 20:00 (op vrijdagen tot 18:00) per telefoon via +31 (0) 88 050 2100 en e-mail per support@validatagroup.com

 • Hoe vul ik mijn werkervaring in als zelfstandige?

  De screening wordt uitgevoerd door Validata. Zij kunnen u helpen met het beantwoorden van deze vraag. Via deze link krijgt u meer informatie over het screeningsproces bij Validata

  Voor meer informatie kunt u kijken op een speciale FAQ pagina van Validata voor veel gestelde vragen over het screeningsproces. Validata is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 20:00 (op vrijdagen tot 18:00) per telefoon via +31 (0) 88 050 2100 en e-mail per support@validatagroup.com

 • Hoe deel ik 5 jaar werkervaring?

  De screening wordt uitgevoerd door Validata. Zij kunnen u helpen met het beantwoorden van deze vraag. Via deze link krijgt u meer informatie over het screeningsproces bij Validata.

  Voor meer informatie kunt u kijken op een speciale FAQ pagina van Validata voor veel gestelde vragen over het screeningsproces. Validata is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 20:00 (op vrijdagen tot 18:00) per telefoon via +31 (0) 88 050 2100 en e-mail per support@validatagroup.com

 • Van welke echtheidskenmerken in mijn screeningsrapport voorzien?

  Het digitale screeningsrapport wordt eenmalig uitgegeven na het afronden van een screening. Bij het genereren van het rapport (PDF) wordt het rapport voorzien van een digitaal echtheidskenmerk. Hierna is het niet meer mogelijk om het rapport te bewerken.

  Elke wijziging die gedaan wordt zal resulteren in een zichtbare waarschuwing. Het rapport is hiermee ongeldig. De echtheidskenmerken kunt u bekijken door het rapport te openen in Adobe PDF Reader / Adobe DC.

 • Wat staat er in het screeningsrapport?

  De screening wordt uitgevoerd door Validata. Zodra u een certificeringsaanvraag heeft ingediend via MijnDSI, krijgt u automatisch een uitnodiging van Validata voor het uitvoeren van een personeelsscreening. Afhankelijk van de aanvraag kunnen de volgende onderdelen deel uitmaken van het screeningsproces: identiteitsbewijs, hoogst afgeronde opleiding, werkervaring, VOG en de integriteitsvragenlijst. Kijk hier voor een voorbeeld screeningsrapport

  Via deze link krijgt u meer informatie over het screeningsproces bij Validata.

  Voor meer informatie kunt u kijken op een speciale FAQ pagina van Validata voor veel gestelde vragen over het screeningsproces. Validata is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 20:00 (op vrijdagen tot 18:00) per telefoon via +31 (0) 88 050 2100 en e-mail per support@validatagroup.com

 • Waarom moet ik mijn (ex-)werkgevers en opdrachtgevers benaderen?

  De screening wordt uitgevoerd door Validata. Zij kunnen u helpen met het beantwoorden van deze vraag. Via deze link krijgt u meer informatie over het screeningsproces bij Validata

  Voor meer informatie kunt u kijken op een speciale FAQ pagina van Validata voor veel gestelde vragen over het screeningsproces. Validata is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 20:00 (op vrijdagen tot 18:00) per telefoon via +31 (0) 88 050 2100 en e-mail per support@validatagroup.com

 • Hoe controleert en verifieert Validata mijn gegevens

  De screening wordt uitgevoerd door Validata. Zij kunnen u helpen met het beantwoorden van deze vraag. Via deze link krijgt u meer informatie over het screeningsproces bij Validata.

  Voor meer informatie kunt u kijken op een speciale FAQ pagina van Validata voor veel gestelde vragen over het screeningsproces. Validata is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 20:00 (op vrijdagen tot 18:00) per telefoon via +31 (0) 88 050 2100 en e-mail per support@validatagroup.com

 • Waarom moet ik mijn VOG naar Validata uploaden?

  De screening wordt uitgevoerd door Validata. Op deze pagina treft u meer informatie over het aanvragen van een VOG. Validata kan u verder helpen met het beantwoorden van deze vraag. Via deze link krijgt u meer informatie over het screeningsproces bij Validata.

  Voor meer informatie kunt u kijken op een speciale FAQ pagina van Validata voor veel gestelde vragen over het screeningsproces. Validata is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 20:00 (op vrijdagen tot 18:00) per telefoon via +31 (0) 88 050 2100 en e-mail per support@validatagroup.com

 • Waarom ontvang ik een email dat mijn screening nog niet compleet is?

  De screening wordt uitgevoerd door Validata. Zij kunnen u helpen met het beantwoorden van deze vraag. Via deze link krijgt u meer informatie over het screeningsproces bij Validata

  Voor meer informatie kunt u kijken op een speciale FAQ pagina van Validata voor veel gestelde vragen over het screeningsproces. Validata is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 20:00 (op vrijdagen tot 18:00) per telefoon via +31 (0) 88 050 2100 en e-mail per support@validatagroup.com

 • Hoe kan ik mij voorbereiden op de screening?

  De screening wordt uitgevoerd door Validata. Zodra u een certificeringsaanvraag heeft ingediend via MijnDSI, krijgt u automatisch een uitnodiging van Validata voor het uitvoeren van een personeelsscreening. Afhankelijk van de aanvraag kunnen de volgende onderdelen deel uitmaken van het screeningsproces: identiteitsbewijs, hoogst afgeronde opleiding, werkervaring, VOG en de integriteitsvragenlijst.

  Via deze link krijgt u meer informatie over het screeningsproces bij Validata

  Voor meer informatie kunt u kijken op een speciale FAQ pagina van Validata voor veel gestelde vragen over het screeningsproces. Validata is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 20:00 (op vrijdagen tot 18:00) per telefoon via +31 (0) 88 050 2100 en e-mail per support@validatagroup.com

 • Mijn organisatie is certificeringsklant. Screent u nog wel medewerkers van mijn organisatie?

  De screening bij DSI wordt uitgevoerd door Validata. Zodra uw medewerker een certificeringsaanvraag heeft ingediend via MijnDSI, krijgt hij/zij automatisch een uitnodiging van Validata voor het uitvoeren van een personeelsscreening. Afhankelijk van de aanvraag kunnen de volgende onderdelen deel uitmaken van het screeningsproces: identiteitsbewijs, hoogst afgeronde opleiding, werkervaring, VOG en de integriteitsvragenlijst.

  Via deze link krijgt u meer informatie over het screeningsproces bij Validata.

  Voor meer informatie kunt u kijken op een speciale FAQ pagina van Validata voor veel gestelde vragen over het screeningsproces. Validata is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 20:00 (op vrijdagen tot 18:00) per telefoon via +31 (0) 88 050 2100 en e-mail per support@validatagroup.com

 • Wie beoordeelt mijn screeningsrapport?

  Het screeningsrapport wordt door uw werkgever of opdrachtgever beoordeeld nadat u het hen heeft toegezonden. Uw werkgever of opdrachtgever maakt aan de hand van het screeningsrapport (en eventuele aandachtspunten) een integriteitsanalyse.

 • Hoe verloopt het aanvraagproces van een DSI certificering?

  Voor een nieuwe certificeringsaanvraag zal een professional vijf stappen doorlopen:

  Stap 1: Start aanvraag
  De professional start een certificeringsaanvraag in MijnDSI. Hij / zij selecteert het juiste register en vult gegevens in zoals o.a. correspondentiegegevens en eventuele behaalde opleidingen die uitgevoerd moeten worden voor het register. Ook kan de professional hier een eerder screeningsrapport via DSI, Validata, DNB of AFM uploaden, zodat niet opnieuw een volledige screening hoeft te worden uitgevoerd

  Daarnaast vragen wij contactgegevens op van een leidinggevende, zodat wij kunnen verifiëren bij de (toekomstige) werkgever of de professional reeds voldoet aan de 12 maanden werkervaringseis ten aanzien van het register.

  Stap 2: Ingediend bij DSI
  De professional dient de aanvraag in bij DSI. Wij checken of alle gegevens correct zijn ingevuld. Bij akkoord sturen wij een aanvraag door naar Validata om te starten met de screening.

  Stap 3: Aanvraag bij Validata
  De professional wordt door Validata uitgenodigd voor een employement screening. Validata informeert de professional over het proces van de screening en welke onderdelen van toepassing zijn binnen de screening. De volgende onderdelen kunnen deel uitmaken van het screeningsproces: identiteitsbewijs, hoogst afgeronde opleiding, werkervaring, insolventieregister, VOG en de integriteitsvragenlijst. Gemiddeld neemt de screening 10 werkdagen in beslag.

  Stap 4: Aanvraag bij DSI
  Na afronding van de screening ontvangt zowel de professional als DSI het screeningsrapport. DSI controleert de gegevens. Indien alles akkoord is, zal de certificeringsaanvraag worden goedgekeurd. Afhankelijk van reeds behaalde examens en werkervaring ten aanzien van het register, is de professional nu kandidaat gecertificeerd of gecertificeerd.

  Stap 5: Goedkeuring
  De professional ontvangt van DSI een bevestiging van de afgehandelde certificeringsaanvraag. Wij nemen de professional op in het DSI Openbaar Register.