Mijn DSI

Veelgestelde vragen

DSI screent op verzoek van werkgevers personeel voor integriteitsgevoelige functies in de financiële sector en aanverwante branches. En DSI screent grondig. DSI stelde de norm voor dit soort personeelsscreenings en heeft hierover een convenant met de Autoriteit Financiële markten (AFM).

Veelgestelde vragen

Certificering - Algemeen

 • Ik wil het logo van DSI gebruiken in mijn communicatie naar klanten. Mag ik dat doen?

  Als u gecertificeerd bent, dan wilt u dat natuurlijk uitdragen. Als DSI-gecertificeerd professional mag u daarvoor het DSI-logo gebruiken. Aan dit logo gebruik zijn wel voorwaarden verbonden. Lees hier verder voor de algemene voorwaarden en gebruik op social media als Twitter en LinkedIn

 • Wat is het verschil tussen gecertificeerd en kandidaat-gecertificeerd?

  Zowel gecertificeerde als kandidaat gecertificeerde professionals krijgen een vermelding in het DSI Openbaar Register. Beide voldoen ze aan de gedragscode die door DSI is opgezet. Het verschil zit hem in het stukje opleidingen of werkervaring. Het verschil tussen gecertificeerd en kandidaat-gecertificeerd, hebben we hier nader toegelicht.

 • Welke soorten categorieën certificeringen zijn er?

  DSI onderscheidt drie verschillende categorieën certificeringen waarvoor professionals zich kunnen registeren: voor Retail, Institutioneel en Specialisten.

  • DSI Retail: professionals die staan geregistreerd in één van de retail registers, hebben klantcontact met niet-professionele beleggers. Ze geven advies of informeren bijvoorbeeld een particulier over een beleggingsproduct en zijn werkzaam bij een financiële instelling of vermogensbeheer.
  • DSI Institutioneel: professionals die staan geregistreerd in één van de institutionele registers, hebben klantcontact met professionele beleggers. Ze geven advies of informeren bijvoorbeeld een pensioenfonds over een beleggingsproduct en zijn werkzaam bij een financiële instelling of vermogensbeheer
  • DSI Specialist: professionals die vanuit de uitoefening van hun vak willen aantonen dat ze op de hoogte zijn van de laatste ontwikkeling en eisen op het gebied kennis en vakbekwaamheid, registeren zich in één van de specialisten registers. Dit zijn beleggingsanalisten, compliance professionals en effectenhandelaren.
 • Waarom moet mijn huidige werkgever tekenen voor 12 maanden fulltime werkervaring, als ik die ook opdeed bij een andere werkgever?

  DSI verwacht van werkgevers dat zij bij indiensttreding van medewerkers een goed zicht hebben op de werkervaring van hun medewerkers. Daarom vraagt DSI van werkgevers dat zij schriftelijk, op de werkgeversverklaring van de werknemer, verklaren dat is voldaan aan de twaalf maanden-eis.

 • Waarom moet ik mijn certificering beëindigen als ik niet meer werkzaam ben bij een DSI-deelnemer?

  Als DSI-gecertificeerde toont u niet alleen uw vakbekwaamheid aan, u onderwerpt zich ook aan de DSI gedragscode en zo valt u onder het tuchtrecht van DSI. Werkgevers die bij ons zijn aangesloten, zijn verplicht om incidenten met betrekking tot hun DSI-gecertificeerde medewerkers aan DSI te melden. Op deze manier werkt de zelfregulering. Omdat werkgevers die niet zijn aangesloten bij DSI geen meldingsplicht hebben, kunt u uw certificering alleen voeren onder een aan DSI deelnemende werkgever. Werkgevers met een AFM- of DNB-vergunning kunnen zich aansluiten bij DSI.

 • Hoe wordt de werkervaring van een fulltimer/part-timer beoordeeld?

  De Autoriteit Financiële Markten vereist 12 maanden relevante werkervaring op fulltime basis.

  DSI stelt op basis daarvan de volgende eis in relatie tot DSI-certificering:
  De gecertificeerde moet in de afgelopen vijf jaren gedurende twaalf maanden (op fulltime basis) een substantieel deel van zijn/haar tijd besteed hebben aan werkzaamheden die gerelateerd zijn aan het register, hetzij in de huidige functie, hetzij in voorgaande functies.

  Dit betekent dat bij een parttime dienstverband het benodigde aantal maanden werkervaring hoger moet liggen (berekening afhankelijk van het parttime percentage).

 • Wie mag supervisor zijn?

  Dit is bepaald door de European Securities & Markets Authority (ESMA), de opsteller van de verplichte ESMA-Richtsnoeren. Alleen medewerkers die zowel een passende kwalificatie als passende ervaring hebben (zoals bedoeld in de ESMA-Richtsnoeren) mogen binnen hun organisaties optreden als supervisors van kandidaat-gecertificeerden, ofwel professionals die nog niet voldoen aan de richtsnoeren. Betreffende medewerker mag niet langer dan 4 jaar onder supervisie werken. Voor meer informatie verwijzen wij naar de ESMA-Richtsnoeren en de AFM.

 • Hoe bereid ik mij voor op mijn examen?

  DSI accrediteert uitsluitend examens. De wijze waarop u zich voorbereidt op deze examens staat u vrij. Informeer bij uw werkgever en/of opleidingsinstituten welke opleidingsmogelijkheden er zijn.

 • Als ik mijn certificering/passieve registratie beëindig, hoe lang blijven mijn diploma's dan geldig?

  Uw diploma’s blijven geldig zolang zij voldoen aan de huidige eisen van het register waarin u gecertificeerd was. U kunt, ook als u geen DSI certificering heeft, uw vakbekwaamheid bijhouden. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan de periodieke toetsen die horen bij uw certificering. Houd hiervoor zelf de website van DSI in de gaten. Mocht u de periodieke toets toch gemist hebben, dan kunt u altijd opnieuw examen doen. De examens worden altijd tegelijk met de periodieke toets geüpdatet.

 • Ik ben geen werknemer. Kan ik mij ook certificeren?

  Jazeker. U kunt zich certificeren als ZZP’er, als u uitzendkracht bent of gedetacheerd, als franchisenemer of als medewerker van een instelling die is aangesloten op de AFM-vergunning van een DSI-deelnemer.

 • Kan ik me in meerdere registers laten opnemen?

  Dat kan indien u voldoet aan de functieprofielen en de toelatingseisen. Een overzicht van de verschillende DSI-registers en bijbehorende voorwaarden vindt u hier.

 • Hoe wordt toezicht gehouden op een integere bedrijfsvoering door DSI zelf?

  De procedures van DSI zijn vastgelegd in de AO/IB (administratieve organisatie en interne beheersmaatregelen). Een accountant houdt toezicht op de naleving door DSI van deze procedures en rapporteert hierover aan zowel het bestuur als de AFM (in het kader van het convenant tussen DSI en de AFM).

 • Waarin onderscheidt DSI zich ten opzichte van soortgelijke instanties?

  DSI staat voor onafhankelijke, serieuze zelfregulering. De aanpak van DSI kenmerkt zich door een systeem dat de integriteit en deskundigheid van financieel professionals enerzijds bevordert en aantoonbaar maakt en dat anderzijds ook ingrijpt als daar noodzaak  toe is. Middels een convenant met de AFM borgt DSI ook dat u als DSI-gecertificeerde per 2018 voldoet aan de verplichte Europese ESMA-Richtsnoeren.

  Iedere professional die DSI-gecertificeerd is is uitvoerig gescreend, beschikt  over relevante opleidingen en werkervaring,  heeft trainingen doorlopen om  goed met integriteitdilemma’s om te kunnen gaan en wordt periodiek getoetst op het gebied van integriteit en vakbekwaamheid. Bovendien committeren gecertificeerden zich aan de DSI-gedragscode. Wordt deze overtreden, dan is tuchtrecht van toepassing. Dit ‘gesloten systeem’ maakt dat consumenten, werkgevers en toezichthouders erop kunnen vertrouwen dat gecertificeerden aan de meest recente eisen voldoen die de sector en de European Securities & Markets Authority stellen.

 • Wat is de meerwaarde van certificering bij DSI?

  U toont klanten, prospects, uw werkgever en de toezichthouder hiermee  objectief aan dat u integriteit en vakbekwaamheid hoog in het vaandel heeft staan en hierin investeert. DSI-certificering is een waardevol visitekaartje. Indien DSI-gecertificeerd per 2018, voldoet u ook aan de verplichte Europese ESMA-Richtsnoeren. Daarnaast wordt u opgenomen in ons openbaar register dat voor iedereen toegankelijk is.

 • Is een DSI-certificering verplicht?

  Een DSI-certificering is dé norm in de beleggingssector. Honderden financiële ondernemingen in Nederland zijn aangesloten bij DSI en stellen een certificering bij DSI verplicht voor beleggingsprofessionals. DSI is op initiatief van de sector opgericht om invulling te geven aan zelfregulering en heeft een convenant met de toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

  Het is niet wettelijk verplicht om bij DSI aangesloten of gecertificeerd te zijn. Wél is het een wettelijke verplichting voor financiële ondernemingen om een integere bedrijfsvoering  te borgen. Daar helpt DSI bij, door de deskundigheid en integriteit van financieel professionals te bevorderen en te bewaken.

Certificering Werkgever

 • Waarom moet ik als huidige werkgever tekenen voor de 12 maanden fulltime werkervaring van een werknemer, als die nog maar kort voor mij werkt?

  DSI verwacht van werkgevers dat zij bij indiensttreding van medewerkers een goed zicht hebben op de werkervaring van hun medewerkers. Daarom vraagt DSI van u als werkgever dat u schriftelijk, op de werkgeversverklaring van de werknemer, verklaart dat is voldaan aan de twaalf maanden-eis.

 • Aan welke eisen moeten mijn medewerkers voldoen voor certificering?

  Op deze pagina vindt u een overzicht van wat er in brede zin komt kijken bij certificering. Hier wordt stilgestaan bij onder andere de opleidingseisen, ervaringseisen, et cetera. Op onze certificeringen-pagina wordt per register in detail ingegaan op de eisen.

  Op deze pagina vindt u ons algemeen reglement en de bijlage bij ons algemeen reglement, met daarin de vastgelegde minimumeisen en de door DSI geaccrediteerde examens.

 • Mijn medewerkers zijn niet in dienst als werknemers. Kunnen zij zich wel certificeren?

  Zij kunnen zich certificeren als ZZP’er, als uitzendkracht of gedetacheerde, als franchisenemer of als medewerker als uw instelling is aangesloten op de AFM-vergunning van een DSI-deelnemer.

 • We zijn gefuseerd of overgenomen door een andere organisatie of opgesplitst. Hoe geef ik dit door?

  Bij een fusie of een overname dient een kopie van de notarisakte naar DSI gestuurd te worden.  Vervolgens kunnen uw medewerkers die bij DSI gecertificeerd zijn worden ingeschreven onder de naam van de andere organisatie, mits deze aangesloten is bij DSI.

 • Hoe wordt toezicht gehouden op een integere bedrijfsvoering door DSI zelf?

  De procedures van DSI zijn vastgelegd in de AO/IB (administratieve organisatie en interne beheersmaatregelen). Een accountant houdt toezicht op de naleving door DSI van deze procedures en stelt de rapportage hierover ter beschikking aan zowel het bestuur als de AFM (in het kader van het convenant tussen DSI en de AFM).

 • Waarin onderscheidt DSI zich ten opzichte van soortgelijke instanties?

  DSI staat voor onafhankelijke, serieuze zelfregulering. De aanpak van DSI kenmerkt zich door een systeem dat de integriteit en deskundigheid van financieel professionals enerzijds bevordert en aantoonbaar maakt en dat anderzijds ook ingrijpt als daar noodzaak  toe is.

  Iedere professional die DSI-gecertificeerd is is uitvoerig gescreend, beschikt  over relevante opleidingen en werkervaring,  heeft trainingen doorlopen om  goed met integriteitdilemma’s om te kunnen gaan en wordt periodiek getoetst op het gebied van integriteit en vakbekwaamheid. Bovendien committeren gecertificeerden zich aan de DSI-gedragscode. Wordt deze overtreden, dan is tuchtrecht van toepassing. Dit ‘gesloten systeem’ maakt dat consumenten, werkgevers en toezichthouders erop kunnen vertrouwen dat gecertificeerden aan de meest recente eisen voldoen die de sector stelt.

 • Wat is de meerwaarde van deelname en registratie bij DSI voor mijn bedrijf?

  U toont klanten, prospects en de toezichthouder hiermee objectief aan dat uw organisatie de integriteit en vakbekwaamheid van medewerkers hoog in het vaandel heeft staan. Bovendien geeft u op deze wijze mede invulling aan de wettelijke eis om een integere bedrijfsvoering te borgen. Ook toont u aan dat uw medewerkers, mits volledig DSI-gecertificeerd, voldoen aan de verplichte Europese ESMA-Richtsnoeren, waarvan de handhaving plaatsvindt door de AFM.

 • Is een DSI-certificering verplicht?

  DSI is op initiatief van de sector opgericht om invulling te geven aan zelfregulering. Het is niet wettelijk verplicht om bij DSI aangesloten of gecertificeerd te zijn. Wél is het een wettelijke verplichting voor financiële ondernemingen om een integere bedrijfsvoering  te borgen. Daar helpt DSI bij, door de deskundigheid en integriteit van financieel professionals te bevorderen en te bewaken. DSI heeft een convenant met de toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Veel financieel ondernemingen stellen een DSI-registratie verplicht voor hun beleggingsspecialisten.

DSI Screening stopt | Algemeen

DSI Screening stopt | DSI Certificering

 • Mijn organisatie is certificeringsklant. Screent u nog wel medewerkers van mijn organisatie?

  DSI zorgt er voorlopig voor dat de screeningsactiviteiten voor uw organisatie worden gecontinueerd als de screening onderdeel is van een certificeringaanvraag of wijziging van een certificering. In ieder geval tot 1 juli 2022 verzorgt DSI deze screenings zelf. Daarna koopt DSI dit in bij Validata Group.

  Zodra hier meer over bekend is, laten we dit zo spoedig mogelijk weten. Is de screening geen onderdeel van een certificering(saanvraag)? Dan neemt DSI de screening tot 1 april 2022 in behandeling. Validata Group treedt graag met u in gesprek over de periode na 1 april 2022.

  Kijk voor meer informatie over het screening personeel als onderdeel van de certificeringsaanvraag en/of wijziging van een certificering op de pagina screening van gecertificeerde medewerkers.

DSI Screening stopt | Huidige samenwerking

 • Wat betekent het afbouwen van Screening voor lopende contracten?

  DSI Screening neemt voorlopig van bestaande klanten alle screening aanvragen van professionals in behandeling. Naar verwachting kunt u tot 1 april 2022 screeningsaanvragen indienen bij DSI. Na 1 april neemt DSI geen nieuwe aanvragen meer in behandeling. U bent als screeningsklant vrij om te stoppen per 1 april met het samenwerken met DSI of eerder. Natuurlijk vinden wij het fijn om van u te horen wanneer u stopt met de samenwerking.

  Bent u certificering deelnemer bij DSI? DSI blijft professionals certificeren. Hier verandert niets aan. De screening behorende bij de certficering aanvraag of certificering wijziging verrichten we voorlopig nog zelf. Naar verwachting kopen we dit vanaf 1 juli 2022 in bij Validata Group. De onderzoeken op dit moment de wijze waarop we gaan samenwerken. Zodra dit bekend is, informeren wij u hier natuurlijk over.

 • Tot wanneer kan ik nieuwe aanvragen indienen?

  DSI Screening stopt naar verwachting per 1 april 2022 met het in behandeling nemen van screeningsaanvragen als deze screeningsaanvragen geen onderdeel zijn van een DSI Certificering. DSI stopt naar verwachting per 1 juli 2022 met het zelf in behandeling nemen screeningsaanvragen als deze aanvragen onderdeel zijn van een DSI certificering. De screening voor de DSI Certificering wordt dan ingekocht bij Validata. Op dit moment onderzoeken we de manier waarop we gaan samenwerken met Validata. Zodra meer bekend is over de afbouw, delen wij deze informatie zo snel mogelijk met u.  

 • Wat gebeurt er met de ingediende screening aanvragen?

  Aanvragen die voor 1 april 2022 door DSI zijn ontvangen worden gewoon in behandeling genomen door DSI en afgerond. Staat de aanvraag nog open dan wel ontbreken er nog stukken van de aanvraag op 1 april 2022? De professional krijgt dan de tijd tot 1 mei 2022 om de aanvraag compleet te maken. Is de aanvraag op 1 mei 2022 nog niet compleet, dan stopt DSI de screening en geeft hier geen rapport over uit. 

 • Kan ik mijn huidige contract met DSI verbreken?

  U kunt opzeggen conform de overeenkomst. Natuurlijk worden wij hier wel graag op voorhand over geïnformeerd. Er is geen afnameverplichting bij DSI. U betaalt geen abonnementskosten. Als u geen screenings meer indient bij DSI betaalt u dus geen kosten aan DSI.

DSI Screening stopt | Samenwerking Validata

 • Ga ik als bestaande klant meer betalen als de screening door Validata wordt overgenomen?

  DSI heeft met Validata een kwalitatief goede partij gevonden voor de screeningsactiviteiten. Het staat u als screeningsklant vrij om hier gebruik van te maken. De kosten zijn afhankelijk van de manier van samenwerken, bijvoorbeeld de contactvorm, het aantal screenings op jaarbasis, het soort screening dat wordt aangevraagd en de bewaartermijnen van documenten en rapporten. Er is geen contractuele verplichting om in te kopen bij Validata. Natuurlijk maakt DSI afspraken met Validata voor een goede overdracht.

  Voor onze deelnemers certificering blijft DSI verantwoordelijk voor het inkopen van een kwalitatief goede screening. Zodra hier meer informatie over beschikbaar is, wordt u hier door ons over geïnformeerd.

 • Ik ben klant; mag ik zelf een andere partij voor de screening zoeken?

  Voor screeningsklanten is er geen contractuele verplichting om een samenwerking aan te gaan met de nieuwe partij. Dit is uw keuze. DSI biedt u met Validata een alternatief. U hoeft geen zaken te doen met Validata. U mag zelf een andere partij zoeken.

  Voor screenings behorende bij een certificering(saanvraag) blijft DSI tot 1 juli 2022 de screening verzorgen. Na 1 juli 2022 neemt Validata dit van DSI over. U wordt nog geinformeerd over de wijze waarop dit wordt overgenomen.

 • Ik ben klant en heb een contract met DSI. Wat gebeurt er als ik Validata meer moet betalen?

  Er is geen contractuele verplichting om een samenwerking aan te gaan met Validata. Dit is uw keuze. DSI wil u in ieder geval een goed alternatief kunnen bieden. Moet u meer betalen, dan is het uw keuze of u wel of geen samenwerking aangaat met Validata. 

 • Ik wil contact opnemen met Validata. Hoe kan ik dit het beste doen?

  Validata komt graag met u in contact. Zij organiseren regelmatig online demo’s & kennismaking. Wellicht ook iets voor u? Klik hier voor meer informatie of om u in te schrijven. 

MijnDSI Algemeen

MijnDSI Certificering - Openbaar register

 • Mijn werkgever is niet zichtbaar bij mijn certificering in het openbaar register. Hoe kan dat?

  Niet alle certificeringen worden op dit moment op de juiste manier weergegeven in het vernieuwde MijnDSI. Dit probleem is bij ons bekend. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing, echter de oplossing is er nog niet. Zodra het probleem met het openbaar register is opgelost, leest u dit op deze pagina.

  Is het urgent en heeft u binnen één werkweek een antwoord?

  De DSI medewerkers kunnen uw registratie in ons backoffice systeem aanpassen. U kunt team certificering bereiken via e-mail: certificering@dsi.nl. Vermeld naast uw vraag de volgende gegevens in uw e-mail:

  • Uw  voor- en achternaam
  • Uw DSI registratienummer
  • In welk DSI register u ingeschreven staat

  Wij nemen uw mail in behandeling en komen hier zo spoedig mogelijk bij u op terug. Let op: de wachttijden zijn langer dan u van ons gewend bent.

 • Ik ben DSI gecertificeerd, maar ik sta niet in het register. Hoe kan dat?

  MijnDSI kent op dit moment een probleem met het correct weergeven van sommige certificeringen. Wij zijn bekend met dit probleem. Onze IT afdeling en software ontwikkelaar werken er hard aan om een oplossing voor het probleem te vinden. Zodra het probleem met het openbaar register is opgelost, leest u dit op deze pagina.

  Heeft u binnen vijf werkdagen een antwoord nodig op uw vraag?

  Onze DSI medewerkers kunnen uw registratie eventueel in ons backoffice systeem aanpassen. U kunt team certificering bereiken via e-mail: certificering@dsi.nl. Vermeld naast uw vraag de volgende gegevens in uw e-mail:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw DSI registratienummer
  • In welk DSI register u ingeschreven staat

  Wij zullen uw mail in behandeling nemen en komen hier zo spoedig mogelijk bij u op terug.

 • Ik ben van werkgever gewisseld en ik wil nu mijn certificering in MijnDSI aanpassen. Mijn werkgever is niet zichtbaar en ik kan deze nu niet wijzigen. Wat moet ik doen?

  Op dit moment worden niet alle certificeringen correct weergegeven in het vernieuwde MijnDSI. Dit probleem is bij ons bekend. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing, echter de oplossing is er nog niet. Zodra het probleem met het openbaar register is opgelost, leest u dit op deze pagina.

  Is het urgent en heeft u binnen één werkweek een antwoord nodig op uw vraag?

  De DSI medewerkers kunnen uw registratie in ons backoffice systeem aanpassen. U kunt team certificering bereiken via e-mail: certificering@dsi.nl. Vermeld naast uw vraag de volgende gegevens in uw e-mail:

  • Uw  voor- en achternaam
  • Uw DSI registratienummer
  • In welk DSI register u ingeschreven staat

  Wij nemen uw mail in behandeling en komen hier zo spoedig mogelijk bij u op terug. Let op: de wachttijden zijn langer dan u van ons gewend bent.

 • Mijn certificering in het openbaar register klopt niet. Hoe kan ik dit wijzigen?

  Wij zien dat op dit moment niet alle certificeringen op een correcte manier worden weergegeven in het vernieuwde MijnDSI. Dit probleem is bij ons bekend. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing, echter de oplossing is er nog niet. Zodra wij een oplossing hebben gevonden voor het probleem rondom het openbaar register, zullen wij dit publiceren op deze pagina.

  Is het belangrijk en heeft u binnen één werkweek een antwoord nodig op uw vraag?

  De DSI medewerkers kunnen uw registratie in ons backoffice systeem aanpassen. U kunt team certificering bereiken via e-mail: certificering@dsi.nl. Vermeld naast uw vraag de volgende gegevens in uw e-mail:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw DSI registratienummer
  • In welk DSI register u ingeschreven staat

  Wij nemen uw mail in behandeling en komen hier zo snel mogelijk bij u op terug. Let op: de wachttijden zijn langer dan u van ons gewend bent.

MijnDSI Certificering - Overige vragen

MijnDSI Dashboard

 • Ik zie niet al mijn geregistreerde medewerkers onder het tab Dashboard en Mijn werknemers staan. Hoe kan dat?

  Bij het tonen van de data onder het tabje ‘Dashboard’ en ‘Mijn werknemers’ hebben we nog te maken met wat technische issues. Hierdoor worden de geregistreerde medewerkers niet of niet volledig getoond. Wij werken er hard aan om dit zo spoedig mogelijk op te lossen.

  Om ervoor te zorgen dat u een volledig beeld heeft van uw geregistreerde medewerkers, hebben wij voor u een (tussen)oplossing gevonden voor de data in de portal. Dit is zichtbaar in de portal onder het menu ‘Certificeringen’ onder het Dashboard.

  Onder ‘Certificeringen’ vindt u een volledig overzicht van de geregistreerde medewerkers, kunt u een Excel uitdraai maken en kunt u de persoon bekijken.

 • Ik wil een medewerker zoeken in het screening overzicht. Ik kan de medewerker echter niet vinden. Hoe kan dat?

  Dit probleem is bij ons bekend. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing, echter de oplossing is er nu nog niet. Zodra het probleem met het medewerker overzicht is opgelost, leest u dit op deze pagina.

  Heeft u dringend inzicht nodig in de status van een medewerker? In veel gevallen kunnen wij dit voor u uitzoeken. U kunt dit e-mailen naar screening@dsi.nl. Vermeld in de e-mail svp:

  • De achternaam van de medewerker(s)
  • Indien bekend het aanvraagnummer
 • Wat betekenen in het screening dashboard de statussen in het onderdeel 'zoeken, exporteren, uitnodigen' dat onder het dashboard staat weergegeven?

  Onderstaand treft u de definities van de teksten aan:

  • Nieuw: De aanvrager is uitgenodigd en de aanvraag is ‘nieuw’ bij de aanvrager. De aanvrager kan starten met het invullen van de aanvraag
  • Ingediend: de aanvraag is bij DSI ingediend
  • Niet volledig: de aanvraag is nog niet volledig bij DSI ingediend, er ontbreekt nog informatie bijvoorbeeld uploads zoals VOG, diploma’s, identiteitsbewijs of werkgeversverklaring(en). De aanvrager moet hier zelf actie op ondernemen
  • Onvolledig: de aanvraag is niet volledig bij DSI ingediend en is door DSI teruggestuurd naar de aanvrager.
  • In behandeling: de aanvraag is door DSI in behandeling genomen
  • Tweede beoordeling: de aanvraag is in de afrondingsfase
  • Goedgekeurd: het screeningsrapport is afgegeven
  • Gearchiveerd: een aanvraag die op korte termijn verwijderd wordt (bijvoorbeeld omdat aanvraag al lang open staat en de bewaartermijn verloopt).
 • Als ik in het MijnDSI screening dashboard alle aantallen van de statusbollen bij elkaar optel, kom ik op een ander getal uit dan het getal dat boven het overzicht staat. Hoe kan dat?

  Het klopt dat de aantallen niet overeenkomen. De statussen in de bollen zijn de statussen zoals ze bekend zijn bij uw medewerkers. Het statusoverzicht onder het dashboard geeft andere aantallen weer. Dit komt doordat de status ‘beëindigd’ hier in is meegenomen.

 • Ik wil een medewerker zoeken in het overzicht in MijnDSI. Ik kan de medewerker echter niet vinden. Hoe kan dat?

  Dit probleem is bij ons bekend. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing, echter de oplossing is er nu nog niet. Zodra het probleem met het medewerker overzicht is opgelost, leest u dit op deze pagina.

  Heeft u dringend inzicht nodig in de status van een medewerker? Wij kunnen dit voor u uitzoeken. U kunt dit e-mailen naar certificering@dsi.nl. Vermeld in de e-mail svp:

  • De achternaam van de medewerker(s)
  • De geboortedatum van de medewerker(s)
  • Indien bekend het registratienummer
  • Indien bekend het aanvraagnummer.
 • Wat betekenen de statussen in het onderdeel 'zoeken, exporteren, uitnodigen' dat onder het dashboard staat weergegeven?

  Dit komt doordat de statussen in het onderdeel ‘zoeken, exporteren, uitnodigen’ de statussen van de screening zijn. Onderstaand treft u de definities van de teksten aan:

  • Nieuw: De aanvrager is uitgenodigd en de aanvraag is ‘nieuw’ bij de aanvrager. De aanvrager kan starten met het invullen van de aanvraag
  • Ingediend: de aanvraag is bij DSI ingediend
  • Niet volledig: de aanvraag is nog niet volledig bij DSI ingediend, er ontbreekt nog informatie bijvoorbeeld uploads zoals VOG, diploma’s, identiteitsbewijs of werkgeversverklaring(en). De aanvrager moet hier zelf actie op ondernemen
  • Onvolledig: de aanvraag is niet volledig bij DSI ingediend en is door DSI teruggestuurd naar de aanvrager.
  • In behandeling: de aanvraag is door DSI in behandeling genomen
  • Tweede beoordeling: de aanvraag is in de afrondingsfase
  • Goedgekeurd: het screeningsrapport is afgegeven
  • Gearchiveerd: een aanvraag die op korte termijn verwijderd wordt (bijvoorbeeld omdat aanvraag al lang open staat en de bewaartermijn verloopt).
 • De bollen in het dashboard in MijnDSI zijn niet clickable. Hoe kan ik dan nu aan overzichten komen die achter de bollen moeten hangen?

  Het klopt dat de bollen in het dashboard niet clickable zijn. We merken dat dit door meerdere contactpersonen wordt aangegeven. Wij hebben dit dan ook op de wensenlijst gezet van MijnDSI. Nadat de technische problemen zijn opgelost, gaan we naar de wishlist kijken en komt ook dit verzoek aan de orde.

  Op dit moment kunt u alle gewenste informatie vinden door op de variabelen te klikken die onder de bollen vermeld staan. Op deze manier kunt u filteren in uw medewerkers overzicht.

 • Als ik in MijnDSI alle aantallen van de statusbollen bij elkaar optel, kom ik op een ander getal uit dan het getal dat boven het overzicht staat. Hoe kan dat?

  De statussen in de bollen zijn de statussen zoals ze bekend zijn bij uw medewerkers. Het statusoverzicht onder het dashboard geeft:

  • Andere statussen weer
  • Niet het inzicht wie er is gearchiveerd en wie er is uitgenodigd.

  Dit probleem is bij ons bekend. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing, echter de oplossing is er nu nog niet. Zodra het probleem met het medewerker overzicht en de statussen is opgelost, leest u dit op deze pagina.

  Heeft u dringend inzicht nodig in de status van een medewerker? Wij kunnen dit voor u uitzoeken. U kunt team certificering uw verzoek e-mailen. Dit team is te bereiken via certificering@dsi.nl. Vermeld in de e-mail svp:

  • De achternaam van de medewerker(s)
  • De geboortedatum van de medewerker(s)
  • Indien bekend het registratienummer
  • Indien bekend het aanvraagnummer

MijnDSI Screening - aanvraag & uploads

 • Ik kan mijn aanvraag niet zien op MijnDSI. Wat moet ik doen?

  Als u dubbel klikt op de regel met het vierkantje met het potloodje dan verschijnt uw aanvraag.

  Ziet u uw aanvraag nu nog niet?

  • Betreft het een screening? Neem dan contact op met onze Screening Officers via screening@dsi.nl of bel met 020 620 12 74.
  • Betreft het een certificering? Neem dan contact op met onze Certificering Officers via certificering@dsi.nl of bel met 020 620 12 74.
 • Als ik de VOG upload in MijnDSI kan ik niet verder. Wat moet ik doen?

  De afbeelding is waarschijnlijk niet scherp genoeg of het bestandstype wordt niet gepakt. Als u een scherpere foto maakt van maximaal 5 MB en dit bestand uploadt in de aanvraag, verwachten wij dat het systeem de upload accepteert.

  Lukt het nu nog niet om het bestand te uploaden? Neem dan contact op met onze Screening Officers via screening@mijndsi.nl of bel met 020 620 12 74.

 • Als ik in MijnDSI mijn ID bewijs upload kan ik niet verder. Wat moet ik doen?

  De afbeelding is waarschijnlijk niet scherp genoeg of het bestandstype wordt niet gepakt. Als u een scherpere foto maakt << van minimaal xxx Mb/ xx aantal pixels>> van uw ID-bewijs en dit < opslaat als xxxx bestand > en dit bestand uploadt in de aanvraag, verwachten wij dat het systeem de upload accepteert.

  Lukt het nu nog niet om het bestand te uploaden? Neem dan contact op met onze servicedesk via info@mijndsi.nl of bel met 020 620 12 74.

 • Als ik in MijnDSI de werkgever wil selecteren in het dropdownmenu, dan kom ik de juiste naam niet tegen. Wat moet ik doen?

  In het vernieuwde MijnDSI hebben we voor uw (toekomstig) werkgever de mogelijkheid ingebouwd om u een uitnodiging te sturen voor een screening.

  Komt u de naam van uw werkgever niet tegen, dan kunt u het best contact opnemen met uw werkgever om te vragen of zij u willen uitnodigen via MijnDSI. Hierdoor doorloopt u meteen de juiste screening en wordt de screening betaald door uw werkgever.

 • Ik moet betalen voor mijn screeningsaanvraag op MijnDSI, dat klopt niet. Wat moet ik doen?

  U heeft in het dropdownmenu zeer waarschijnlijk niet uw werkgever geselecteerd. U kunt het best uw werkgever vragen een uitnodiging toe te sturen. Hiermee doorloopt u meteen de juiste screening en wordt de screening door de werkgever betaald.

 • Als ik in MijnDSI een document upload, kan ik niet verder. Wat moet ik doen?

  Het vernieuwde MijnDSI vraagt om een scherpe afbeelding om zo de echtheid van het document op een goede manier te kunnen controleren. Lukt het uploaden van uw document niet, dan kunt u proberen om een scherpere foto van de afbeelding te maken en toe te voegen. Let op, het bestand mag maximaal 5 MB groot zijn.

  Blijven de problemen ontstaan?

  • Betreft het een screening? Neem dan contact op met onze Screening Officers via screening@dsi.nl of bel met 020-620 12 74.
  • Betreft het een certificering? Neem dan contact op met onze Certificering Officers via certificering@dsi.nl of bel met 020-620 12 74.

MijnDSI Screening - VOG

 • Ik kan mijn VOG in MijnDSI niet uploaden. Wat moet ik nu doen?

  Lukt het niet om de VOG te uploaden? Het vernieuwde MijnDSI vraagt om een scherpe afbeelding in kleur om zo de echtheid van het document op een goede manier te kunnen controleren. Lukt het uploaden van een document niet, dan kunt u proberen om een scherpere kleurenfoto van de afbeelding te uploaden. Let op: het bestand mag maximaal 5 MB groot zijn.

  Lukt het nog steeds niet om uw VOG te uploaden? Wij vragen u het bestand aan screening@dsi.nl te e-mailen onder vermelding van uw aanvraagnummer. Team Screening koppelt dan de VOG handmatig aan uw aanvraag en neemt de aanvraag verder in behandeling.

 • In MijnDSI werkt de link naar het VOG niet. Wat moet ik nu doen?

  De link naar VOG op MijnDSI werkt. Het kan zijn dat er onderhoud wordt gepleegd aan de site van de dienst Justice. Indien u deze melding krijgt, verzoeken wij u het op een later moment nogmaals te proberen.

  Blijft u de melding over het onderhoud beeld krijgen, wellicht kunt u uw cache/ browsergeschiedenis verwijderen. Lukt dit ook niet, dan kunt u gebruik maken van de onderstaande work around. Let op: de workaround heeft een langere doorlooptijd dan dat u via de link in MijnDSI de VOG aanvraagt.

  Work around:

  U kunt, als u langer de tijd hebt, uw VOG zelf aanvragen via deze link. De VOG wordt per post naar het door u opgegeven adres verstuurd. Zodra de VOG binnen is, verzoeken wij u deze te uploaden in MijnDSI.

  Lukt het niet om de VOG te uploaden? Het vernieuwde MijnDSI vraagt om scherpe afbeelding om zo de echtheid van het document op een goede manier te kunnen controleren. Lukt het uploaden van een document niet, dan kunt u proberen om een scherpere foto van de afbeelding van maximaal 5MB te maken en toe te voegen.

  Lukt het nog steeds niet om uw VOG te uploaden? Wij vragen u het bestand aan screening@dsi.nl te e-mailen onder vermelding van uw aanvraagnummer. Team Screening koppelt dan de VOG handmatig aan uw aanvraag en neemt de aanvraag verder in behandeling.

MijnDSI Screening - werkgeversverklaring

 • Ik heb alles ingevuld en aangeleverd, maar de aanvraag blijft in MijnDSI op status 'onvolledig' staan. Wat moet ik nu doen?

  Dit probleem is bij ons bekend. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing, echter de oplossing is er nu nog niet. Zodra het probleem met het uploaden is opgelost, leest u dat op deze pagina.

  Wij vragen u gebruik te maken van de volgende work around:

  • Heeft u alles ingevuld?
  • Is/ zijn de werkgeversverklaring(en) ontvangen door DSI?
  • Zijn uw diploma’s geüpload of is het DUO-uittreksel geüpload?
  • Heeft u de VOG geüpload?

  Blijft de status op ‘Aanvraag onvolledig staan’? Neem dan telefonisch contact op met Team Screening via 020 620 12 74 of via screening@dsi.nl. Mogelijk moeten wij de aanvraag handmatig doorzetten of wij kunnen u informeren wat er nog ontbreekt.

 • Ik heb mijn (ex)werkgever gemaild om de werkgeversverklaring te ondertekenen, mijn contactpersoon heeft echter geen e-mail ontvangen. Wat moet ik doen?

  Wat vervelend dat uw (ex-) werkgever nog geen e-mail van ons heeft ontvangen. Is het mogelijk dat de e-mail bij uw (ex-) werkgever in de spam terecht is gekomen?

  Is dit niet het geval en is het heel urgent, heeft u bijvoorbeeld binnen één werkweek een antwoord nodig?
  Wij vragen u gebruik te maken van de volgende work around: in MijnDSI kunt u de werkgeververklaring ook downloaden. Wij verzoek u de verklaring te downloaden en zelf te e-mailen aan uw (ex-) werkgever. Wij adviseren u het bestand wel te beveiligen.

  U kunt een document op verschillende manieren beveiligen. Een word-document kunt u bijvoorbeeld beveiligen door:

  • Te klikken op ‘bestand’
  • Onder de tab ‘Info’ te kiezen voor ‘Document beveiligen’.
  • Klikt u hier op ‘Document beveiligen’ dan verschijnt er een dropdown menu.
  • Kies in het dropmenu menu de optie ‘versleutelen met wachtwoord’
  • Kies en wachtwoord (en onthoud dit goed) en klik op ‘Ok’

  Uw document is nu beveiligd met een wachtwoord. U kunt uw (ex-) werkgever een vooraankondiging e-mailen met het wachtwoord en daarna in een aparte e-mail de werkgeversverklaring toevoegen.

  Zodra u de ingevulde en ondertekende werkgeversverklaring van uw (ex-) werkgever retour heeft ontvangen, e-mailt u het bestand naar screening@dsi.nl onder vermelding van uw aanvraagnummer. Team Screening koppelt dan de verklaring handmatig aan uw aanvraag en neemt de aanvraag verder in behandeling.

Permanent Vakbekwaam 2020

Permanent Vakbekwaam 2021

Permanent Vakbekwaam 2022

Screening aanvragen

 • Hoe upload ik mijn DUO-Uittreksel?

  Om het verificatieproces van uw (hoogst afgeronde) diploma te versnellen verzoeken wij u om een uittreksel uit het DUO-register (kosteloos) op te vragen. DSI verifieert dit document door middel van digitale echtheidskenmerken. Ga hiervoor naar mijndiplomas.nl en log in met uw DigiD (met sms-authenticatie). U kunt vervolgens het uittreksel van uw diploma downloaden, opslaan, en uploaden in uw aanvraag.

 • Hoe nodig ik via MijnDSI mijn medewerkers uit voor een screening?

  Via MijnDSI heeft u als contactpersoon van een deelnemer van DSI de mogelijkheid om uw medewerkers uit te nodigen voor een screening. Hoe doet u dit?

  • U gaat in MijnDSI naar Dashboard
  • U selecteert het tabblad Aanvragen
  • U klikt vervolgens op het tabblad Screening
  • Door in het tabblad screening op het min-teken aan de rechterkant te klikken, opent u een scherm waarmee u uw werknemers kunt uitnodigen.
  • Klik tip de groene button “medewerkers uitnodigen” en u kunt de desbetreffende medewerkers een verzoek sturen voor het in gang zetten van de screening.

  Door uw medewerkers via deze weg uit te nodigen voor een screening, voorkomt u fouten bij de aanvraag. Wij komen helaas vaak tegen dat de medewerker een verkeerd bedrijf selecteert, waardoor de screening niet uitgevoerd kan worden. Ook voorkomt u hiermee dat de medewerker zelf de factuur voor de screening moet betalen

 • Ik heb alles ingevuld en aangeleverd, maar de aanvraag blijft in MijnDSI op status 'onvolledig' staan. Wat moet ik nu doen?

  Dit probleem is bij ons bekend. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing, echter de oplossing is er nu nog niet. Zodra het probleem met het uploaden is opgelost, leest u dat op deze pagina.

  Wij vragen u gebruik te maken van de volgende work around:

  • Heeft u alles ingevuld?
  • Is/ zijn de werkgeversverklaring(en) ontvangen door DSI?
  • Zijn uw diploma’s geüpload of is het DUO-uittreksel geüpload?
  • Heeft u de VOG geüpload?

  Blijft de status op ‘Aanvraag onvolledig staan’? Neem dan telefonisch contact op met Team Screening via 020 620 12 74 of via screening@dsi.nl. Mogelijk moeten wij de aanvraag handmatig doorzetten of wij kunnen u informeren wat er nog ontbreekt.

 • Als ik in MijnDSI mijn ID bewijs upload kan ik niet verder. Wat moet ik doen?

  De afbeelding is waarschijnlijk niet scherp genoeg of het bestandstype wordt niet gepakt. Als u een scherpere foto maakt << van minimaal xxx Mb/ xx aantal pixels>> van uw ID-bewijs en dit < opslaat als xxxx bestand > en dit bestand uploadt in de aanvraag, verwachten wij dat het systeem de upload accepteert.

  Lukt het nu nog niet om het bestand te uploaden? Neem dan contact op met onze servicedesk via info@mijndsi.nl of bel met 020 620 12 74.

 • Waarom heeft DSI mijn identiteitsbewijs nodig?

  Om uw identiteit als aanvrager van een screening vast te stellen vragen wij u om een scan of foto van goede kwaliteit van uw identiteitsbewijs te uploaden als .jpeg-bestand. DSI controleert het identiteitsbewijs en verifieert of deze als gestolen of vermist bekend staat. Het op het identiteitsbewijs afgedrukte BSN nummer wordt door DSI niet gebruikt of verwerkt. U kunt het nummer desgewenst onherkenbaar maken.

 • Wat wordt er door DSI gecontroleerd?

  • Werkervaring van de afgelopen 5 jaar;
  • Diploma’s en opleidingen;
  • Identiteitsbewijs;
  • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG);
  • Vragenlijst met betrekking tot integriteit;
  • Faillissementen;
  • De open en besloten DSI-registers.

Screening Algemeen

 • Wat doet DSI?

  DSI is een onafhankelijke stichting die de integriteit en deskundigheid binnen de financiële sector bewaakt. Als onderdeel daarvan screent DSI ook personen.  De screening is primair gericht op medewerkers die werkzaam of gedetacheerd zijn binnen de financiële sector.  De toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM), ondersteunt de wijze waarop DSI screent. Meer informatie over DSI vindt u hier.

 • Waarom moet ik gescreend worden?

  U bent een certificeringsprocedure gestart bij DSI. Een personeelsscreening is een standaard onderdeel van de certificeringsprocedure bij DSI. Een screening is van belang omdat u een integriteitsgevoelige functie bekleedt of gaat bekleden. Daarom wordt u gevraagd een screening te doorlopen.

  Het doorlopen van een screening geldt zowel bij het aanvragen van een nieuwe certificering, bij het wijzigen van de werkgever als het omzetten van een passieve registratie. De screening wordt uitgevoerd door DSI. Hoe het verdere proces van certificeren (inclusief het screenen) verloopt en welke documenten een medewerker nodigt heeft voor de screening, leggen wij u uit op deze pagina.

   

 • Hoe gaat een DSI screening in zijn werk?

  Via uw werkgever ontvangt u een uitnodiging voor het uitvoeren van een screening. Deze screeningsaanvraag voert u vervolgens uit via MijnDSI. Nadat u een account heeft aangemaakt doorloopt u stap voor stap het aanvraagproces.  U wordt gevraagd een aantal gegevens te verstrekken en documenten te uploaden. Direct nadat u de screeningsaanvraag heeft ingediend start DSI met de uitvoering van de screening.  De aangeleverde gegevens worden door de Screening Officers  gecontroleerd  en geverifieerd.  Voor de verificatie wordt er o.a. contact opgenomen met (ex-)werkgevers en opleidingsinstituten.

  Nadat de screening is afgerond ontvangt u het digitale screeningsrapport.  Meer informatie over de procedure vindt u in de stappencarrousel hierboven.

 • Hoe kan ik mij voorbereiden op de screening?
  • Voor de aanvraag van een screening hoeft u zich niet specifiek voor te bereiden. Wel kan de doorlooptijd van uw screening worden verkort door alvast uw diploma’s te verzamelen en te digitaliseren (foto of scan) en door uw identiteitsbewijs te digitaliseren en op te slaan als .jpeg-bestand.  Verder zult u tijdens uw aanvraag één of meerdere keren worden gevraagd om uw DigiD in te voeren (met sms autorisatie). Indien u de inloggevens hiervan niet meer weet kunt u deze alvast opvragen via DigiD.nl.

  • Voor de aanvraag van een screening hoeft u zich niet specifiek voor te bereiden. Wel kan de doorlooptijd van uw screening worden verkort door alvast uw diploma’s te verzamelen en te digitaliseren (foto of scan) en door uw identiteitsbewijs te digitaliseren en op te slaan als .jpeg-bestand.  Verder zult u tijdens uw aanvraag één of meerdere keren worden gevraagd om uw DigiD in te voeren (met sms autorisatie). Indien u de inloggevens hiervan niet meer weet kunt u deze alvast opvragen via DigiD.nl.

  • Voor de aanvraag van een screening hoeft u zich niet specifiek voor te bereiden. Wel kan de doorlooptijd van uw screening worden verkort door alvast uw diploma’s te verzamelen en te digitaliseren (foto of scan) en door uw identiteitsbewijs te digitaliseren en op te slaan als .jpeg-bestand.  Verder zult u tijdens uw aanvraag één of meerdere keren worden gevraagd om uw DigiD in te voeren (met sms autorisatie). Indien u de inloggevens hiervan niet meer weet kunt u deze alvast opvragen via DigiD.nl.

  • Voor de aanvraag van een screening hoeft u zich niet specifiek voor te bereiden. Wel kan de doorlooptijd van uw screening worden verkort door alvast uw diploma’s te verzamelen en te digitaliseren (foto of scan) en door uw identiteitsbewijs te digitaliseren en op te slaan als .jpeg-bestand.  Verder zult u tijdens uw aanvraag één of meerdere keren worden gevraagd om uw DigiD in te voeren (met sms autorisatie). Indien u de inloggevens hiervan niet meer weet kunt u deze alvast opvragen via DigiD.nl.

  • Voor de aanvraag van een screening hoeft u zich niet specifiek voor te bereiden. Wel kan de doorlooptijd van uw screening worden verkort door alvast uw diploma’s te verzamelen en te digitaliseren (foto of scan) en door uw identiteitsbewijs te digitaliseren en op te slaan als .jpeg-bestand.  Verder zult u tijdens uw aanvraag één of meerdere keren worden gevraagd om uw DigiD in te voeren (met sms autorisatie). Indien u de inloggevens hiervan niet meer weet kunt u deze alvast opvragen via DigiD.nl.

  • Voor de aanvraag van een screening hoeft u zich niet specifiek voor te bereiden. Wel kan de doorlooptijd van uw screening worden verkort door alvast uw diploma’s te verzamelen en te digitaliseren (foto of scan) en door uw identiteitsbewijs te digitaliseren en op te slaan als .jpeg-bestand.  Verder zult u tijdens uw aanvraag één of meerdere keren worden gevraagd om uw DigiD in te voeren (met sms autorisatie). Indien u de inloggevens hiervan niet meer weet kunt u deze alvast opvragen via DigiD.nl.

  • Voor de aanvraag van een screening hoeft u zich niet specifiek voor te bereiden. Wel kan de doorlooptijd van uw screening worden verkort door alvast uw diploma’s te verzamelen en te digitaliseren (foto of scan) en door uw identiteitsbewijs te digitaliseren en op te slaan als .jpeg-bestand.  Verder zult u tijdens uw aanvraag één of meerdere keren worden gevraagd om uw DigiD in te voeren (met sms autorisatie). Indien u de inlog gegevens hiervan niet meer weet kunt u deze alvast opvragen via DigiD.nl.
 • Heeft mijn werkgever of opdrachtgever toegang tot mijn persoonlijke gegevens?

  Nee, uw screening is strikt persoonlijk. Uw werkgever heeft zowel voor als na de screening geen toegang tot uw persoonlijke informatie of screeningsuitslagen.

  DSI zal hier ook telefonisch of per e-mail geen mededelingen over doen. Wel is het voor de werkgever of opdrachtgever mogelijk om de status van de screening online te bekijken. Dit beperkt zich tot inzage in de fase waarin het screeningsproces zich bevindt.

 • Ik moet betalen voor mijn screeningsaanvraag op MijnDSI, dat klopt niet. Wat moet ik doen?

  U heeft in het dropdownmenu zeer waarschijnlijk niet uw werkgever geselecteerd. U kunt het best uw werkgever vragen een uitnodiging toe te sturen. Hiermee doorloopt u meteen de juiste screening en wordt de screening door de werkgever betaald.

 • Hoe gaat DSI met mijn persoonlijke gegevens om?

  DSI hecht uiteraard zeer veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens.  DSI voldoet aan de privacywet- en regelgeving en is geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder het meldingsnummer 1318359.  De procedurele werkwijze en technische systemen van DSI zijn gericht op het tegengaan van verlies, diefstal of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking en worden door zowel interne als externe audits doorlopend bewaakt.

 • Wat kost een DSI Screening en hoe moet ik betalen?

  DSI biedt de screening tegen kostprijs aan. De tarieven van de DSI screenings treft u hier aan.  Aangezien de screening wordt aangevraagd door uw werkgever, zal deze ook zorgdragen voor de betaling van de kosten hiervan.

 • Wat is de doorlooptijd van een screening?

  Op dit moment duurt het langer voordat wij uw ingediende screeningaanvraag in behandeling kunnen nemen. Dit komt door een toename van het aantal screeningsaanvragen. Hierdoor ontstaat er wachttijd voor het in behandeling nemen van een screeningaanvraag.

  Een screeningsprocedure neemt tijd in beslag vanwege de nodige verificaties die DSI uitvoert. Nadat DSI uw screeningsaanvraag in behandeling heeft genomen, kunt u rekening houden met een doorlooptijd van gemiddeld 10 werkdagen voor het afgeven van het rapport.

  DSI is druk bezig om de aanvragen sneller in behandeling te kunnen nemen. Wij hopen op uw begrip.

 • Hoe nodig ik via MijnDSI mijn medewerkers uit voor een screening?

  Via MijnDSI heeft u als contactpersoon van een deelnemer van DSI de mogelijkheid om uw medewerkers uit te nodigen voor een screening. Hoe doet u dit?

  • U gaat in MijnDSI naar Dashboard
  • U selecteert het tabblad Aanvragen
  • U klikt vervolgens op het tabblad Screening
  • Door in het tabblad screening op het min-teken aan de rechterkant te klikken, opent u een scherm waarmee u uw werknemers kunt uitnodigen.
  • Klik tip de groene button “medewerkers uitnodigen” en u kunt de desbetreffende medewerkers een verzoek sturen voor het in gang zetten van de screening.

  Door uw medewerkers via deze weg uit te nodigen voor een screening, voorkomt u fouten bij de aanvraag. Wij komen helaas vaak tegen dat de medewerker een verkeerd bedrijf selecteert, waardoor de screening niet uitgevoerd kan worden. Ook voorkomt u hiermee dat de medewerker zelf de factuur voor de screening moet betalen

Screening in behandeling

 • Wat is de doorlooptijd van een screening?

  Op dit moment duurt het langer voordat wij uw ingediende screeningaanvraag in behandeling kunnen nemen. Dit komt door een toename van het aantal screeningsaanvragen. Hierdoor ontstaat er wachttijd voor het in behandeling nemen van een screeningaanvraag.

  Een screeningsprocedure neemt tijd in beslag vanwege de nodige verificaties die DSI uitvoert. Nadat DSI uw screeningsaanvraag in behandeling heeft genomen, kunt u rekening houden met een doorlooptijd van gemiddeld 10 werkdagen voor het afgeven van het rapport.

  DSI is druk bezig om de aanvragen sneller in behandeling te kunnen nemen. Wij hopen op uw begrip.

 • Hoe kan ik zien wat de status is van mijn screening?

  U kunt de status van uw screeningsaanvraag bekijken door in te loggen in uw MijnDSI omgeving. Bij “mijn aanvragen” ziet u de status van uw screening.

 • Hoe controleert en verifieert DSI mijn gegevens

  Elke screening is maatwerk en wordt uitgevoerd door gespecialiseerde  screeningsofficers. DSI controleert en verifieert uw gegevens door het raadplegen van verschillende (openbare) bronnen. Voor het verifiëren van diploma’s en werkperiodes neemt DSI contact op met het betreffende instituut of (ex-)werkgevers.

  In geval van de (ex-)werkgevers wordt er niet alleen contact opgenomen met de ondertekenaar van de werkgeversverklaring. Ook de functie van de ondertekenaar wordt geverifieerd.

 • Waarom ontvang ik een email dat mijn screening nog niet compleet is?

  Voordat DSI begint met de uitvoering van de screening wordt uw aanvraag eerst gecontroleerd op volledigheid. Er wordt gekeken of de verstrekte informatie compleet is en of de juiste documenten zijn geupload.

  Als dit niet het geval is kan de screening nog niet worden uitgevoerd en ontvangt u hier direct bericht over. Wij geven u vervolgens de gelegenheid om alsnog de juiste gegevens te verstrekken.

  U kunt hiervoor inloggen in uw MijnDSI-omgeving en bij het betreffende onderdeel zien wat er nog ontbreekt. Uw aanvraag wordt opnieuw  in behandeling genomen nadat u uw gecorrigeerde aanvraag heeft ingediend.

 • Kan ik, nadat ik mijn aanvraag heb ingediend, mijn gegevens nog wijzigen?

  Helaas, nee. Bij het indienen van uw aanvraag verklaart u uw gegevens volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. DSI voert de screening uit op basis van deze gegevens. Vanaf dat moment  is het niet meer mogelijk om uw gegevens te wijzigen.

Screening MijnDSI

 • Ik probeer in te loggen in mijnDSI.nl maar het lukt niet. Wat moet ik doen?

  De link van MijnDSI is gewijzigd. In plaats van www.mijndsi.nl gaat u nu naar www.mijn.dsi.nl voor directe toegang.

 • Ik kan niet inloggen in MijnDSI met mijn huidige gegevens. Wat moet ik doen?

  Wat vervelend dat u niet kan inloggen met uw huidige gebruikersnaam en wachtwoord. Wij kunnen dit voor u resetten.

  Klik in het inlogscherm onder ‘gebruikersnaam en wachtwoord’ op ‘Ik kan niet inloggen’. U vult uw e-mailadres in en wij sturen u een e-mail met een link om uw wachtwoord te wijzigen

 • Ik heb nog geen MijnDSI account. Hoe kan ik een account aanmaken?

  Heeft u nog geen account van MijnDSI, meldt u dan eerst aan bij “Ik heb nog geen account” op MijnDSI.

 • Als ik in MijnDSI de werkgever wil selecteren in het dropdownmenu, dan kom ik de juiste naam niet tegen. Wat moet ik doen?

  In het vernieuwde MijnDSI hebben we voor uw (toekomstig) werkgever de mogelijkheid ingebouwd om u een uitnodiging te sturen voor een screening.

  Komt u de naam van uw werkgever niet tegen, dan kunt u het best contact opnemen met uw werkgever om te vragen of zij u willen uitnodigen via MijnDSI. Hierdoor doorloopt u meteen de juiste screening en wordt de screening betaald door uw werkgever.

 • Als ik op MijnDSI in mijn account kijk is mijn account leeg. Dit klopt niet. Wat moet ik doen?

  Onder in uw scherm ziet u een regel staan met de naam van uw werkgever. Als u hier dubbel op klikt, komt u in uw aanvraag.

  Ziet u deze regel niet?

  • MijnDSI werkt het best via browsers Firefox en Chrome. MijnDSI werkt minder goed op Internet Explorer en Microsoft Edge. Gebruikt u Internet Explorer of Microsoft Edge? Dan willen wij u vragen om in te loggen via Chrome, mogelijk zijn dan de problemen met uw account verholpen.
  • MijnDSI werkt het best op de computer/ desktop en laptop. MijnDSI werkt minder goed op tablet, Ipad en smartphone. Wij willen u vragen om in te loggen op uw computer of laptop, mogelijk zijn dan de problemen met uw account verholpen.

  Blijft uw account leeg?

  • Betreft het een screening? Neem dan contact op met onze Screening Officers via screening@dsi.nl of bel met 020 620 12 74.
  • Betreft het een certificering? Neem dan contact op met onze Certificering Officers via certificering@dsi.nl of bel met 020 620 12 74.

   

 • Ik kan mijn aanvraag niet zien op MijnDSI. Wat moet ik doen?

  Als u dubbel klikt op de regel met het vierkantje met het potloodje dan verschijnt uw aanvraag.

  Ziet u uw aanvraag nu nog niet?

  • Betreft het een screening? Neem dan contact op met onze Screening Officers via screening@dsi.nl of bel met 020 620 12 74.
  • Betreft het een certificering? Neem dan contact op met onze Certificering Officers via certificering@dsi.nl of bel met 020 620 12 74.

Screening na afronding

 • De echtheidskenmerken van mijn screeningsrapport zijn vervallen. Wat kan ik doen?

  Als u vanuit mijn.dsi.nl het rapport opent in Adobe Reader, dan kunt u het rapport met echtheidskenmerken met gebruikmaking van Adobe Reader verzenden. Echter, als u in uw browser het rapport opent en in uw browser kiest voor afdrukken (op papier of naar een .PDF-bestand), dan vervallen de echtheidskenmerken.

  Uw rapport blijft beschikbaar in mijn.dsi.nl. U kunt het rapport opnieuw downloaden naar uw computer – dus niet openen in uw browser – en bij voorkeur openen met Adobe Reader, om het zo met echtheidskenmerken te kunnen verzenden.

 • Van welke echtheidskenmerken in mijn screeningsrapport voorzien?

  Het digitale screeningsrapport wordt eenmalig uitgegeven na het afronden van een screening. Bij het genereren van het rapport (PDF) wordt het rapport voorzien van een digitaal echtheidskenmerk. Hierna is het niet meer mogelijk om het rapport te bewerken.

  Elke wijziging die gedaan wordt zal resulteren in een zichtbare waarschuwing. Het rapport is hiermee ongeldig. De echtheidskenmerken kunt u bekijken door het rapport te openen in Adobe PDF Reader / Adobe DC.

 • Waarom staan er op mijn screeningsrapport één of meerdere aandachtspunten?

  Op het screeningsrapport wordt aangegeven welke gegevens door DSI zijn gecontroleerd en geverifieerd.  In bijzondere gevallen kan het voorkomen dat het niet lukt om uw gegevens of documenten te verifiëren.  Dit wordt bij het betreffende onderdeel vermeld als aandachtspunt. Indien er door bijvoorbeeld een ex-werkgever een voorbehoud wordt gemaakt, of er sprake lijkt te zijn van fraude, resulteert dit ook in een aandachtspunt.

 • Wie beoordeelt mijn screeningsrapport?

  Het screeningsrapport wordt door uw werkgever of opdrachtgever beoordeeld nadat u het hen heeft toegezonden. Uw werkgever of opdrachtgever maakt aan de hand van het screeningsrapport (en eventuele aandachtspunten) een integriteitsanalyse.

 • Krijgt mijn (potentiële) werkgevers mijn screeningsrapport ook te zien?

  Nee, het screeningsrapport is uitsluitend voor u als aanvrager van de screening beschikbaar.  Nadat u het document heeft gelezen bepaalt u zelf of u het screeningsrapport doorzendt aan uw werkgever of opdrachtgever. Indien u besluit het rapport niet door te zenden dan verzoeken wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met uw werkgever of opdrachtgever.

 • Hoe ontvang ik mijn screeningsrapport?

  Direct nadat de screening is afgerond ontvangt u een e-mail met daarin het bericht dat uw screeningrapport voor u klaar staat. U kunt uw screeningsrapport downloaden door te klikken op de link in de mail. Nadat u bent ingelogd vindt u het rapport onder ‘documenten’. Daarnaast heeft u de mogelijkheid het screeningsrapport snel en eenvoudig door te zenden aan uw werkgever of opdrachtgever.

 • Wat staat er in het screeningsrapport?

  DSI stelt het screeningsrapport op nadat de screening volledig is afgerond. Het rapport vermeldt de uitkomsten van de controles en verificaties die zijn uitgevoerd.  Het rapport is een feitenconstatering en geen waardeoordeel.

Screening VOG

 • In MijnDSI werkt de link naar het VOG niet. Wat moet ik nu doen?

  De link naar VOG op MijnDSI werkt. Het kan zijn dat er onderhoud wordt gepleegd aan de site van de dienst Justice. Indien u deze melding krijgt, verzoeken wij u het op een later moment nogmaals te proberen.

  Blijft u de melding over het onderhoud beeld krijgen, wellicht kunt u uw cache/ browsergeschiedenis verwijderen. Lukt dit ook niet, dan kunt u gebruik maken van de onderstaande work around. Let op: de workaround heeft een langere doorlooptijd dan dat u via de link in MijnDSI de VOG aanvraagt.

  Work around:

  U kunt, als u langer de tijd hebt, uw VOG zelf aanvragen via deze link. De VOG wordt per post naar het door u opgegeven adres verstuurd. Zodra de VOG binnen is, verzoeken wij u deze te uploaden in MijnDSI.

  Lukt het niet om de VOG te uploaden? Het vernieuwde MijnDSI vraagt om scherpe afbeelding om zo de echtheid van het document op een goede manier te kunnen controleren. Lukt het uploaden van een document niet, dan kunt u proberen om een scherpere foto van de afbeelding van maximaal 5MB te maken en toe te voegen.

  Lukt het nog steeds niet om uw VOG te uploaden? Wij vragen u het bestand aan screening@dsi.nl te e-mailen onder vermelding van uw aanvraagnummer. Team Screening koppelt dan de VOG handmatig aan uw aanvraag en neemt de aanvraag verder in behandeling.

 • Als ik de VOG upload in MijnDSI kan ik niet verder. Wat moet ik doen?

  De afbeelding is waarschijnlijk niet scherp genoeg of het bestandstype wordt niet gepakt. Als u een scherpere foto maakt van maximaal 5 MB en dit bestand uploadt in de aanvraag, verwachten wij dat het systeem de upload accepteert.

  Lukt het nu nog niet om het bestand te uploaden? Neem dan contact op met onze Screening Officers via screening@mijndsi.nl of bel met 020 620 12 74.

 • Waarom moet ik mijn VOG naar DSI uploaden?

  De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een belangrijk onderdeel van de DSI Screening. De echtheid van dit document is vast te stellen door een controle op echtheidskenmerken. DSI doet dit conform de richtlijnen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

  DSI verifieert de fysieke VOG steekproefsgewijs. Als u geselecteerd bent voor de steekproef (u krijgt een melding nadat u uw kleurenscan heeft geüpload), verzoeken wij u, naast het uploaden van een duidelijke kleurenscan, het originele document naar DSI te versturen. Indien u niet bent geselecteerd, hoeft u alleen een kleurenscan van uw VOG in uw aanvraag te uploaden.

 • Hoe vraag ik een VOG aan?

  DSI verzorgt de aanvraag van uw VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag). Hiervoor hebben we een aantal gegevens nodig. Deze voert u in tijdens uw screeningsaanvraag. De uitgifte en betaling van de VOG verloopt via Dienst Justis (Ministerie van Justitie en Veiligheid). U dient hiervoor met iDEAL te kunnen betalen. Dienst Justis stuurt de VOG per post naar u toe.

Screening werkervaring

 • Ik heb mijn werkervaring volledig ingevuld, toch krijg ik de foutmelding dat de werktijdlijn niet compleet is. Wat moet ik doen?

  In het onderdeel werkervaring dient u de gehele afgelopen vijf jaar tot en met de dag van vandaag te verklaren. Zorg ervoor dat uw werkervaring tot en met vandaag is voltooid. Dat betekent dat u altijd een periode aanmaakt die de einddatum heeft van de dag dat u de aanvraag invult of aanpast. Ook als u niet tot en met deze periode daadwerkelijk heeft gewerkt. Alleen dan zal ons systeem uw werktijdlijn als compleet beschouwen.

 • Hoe vul ik mijn werkervaring in als zelfstandige?

  Natuurlijk kunt u ook als zelfstandige een screening aanvragen. Met uitzondering van de opgave van de werkervaring verloopt het aanvraagproces gelijk.

  Was u de afgelopen vijf jaar werkzaam als zelfstandige, dan kunt u bij de gevraagde werkervaring uw eigen onderneming opgeven en een uittreksel van de Kamer van Koophandel uploaden (niet ouder dan een jaar). Daarnaast vragen wij u één opdrachtgever op te geven waarbij u langer dan twee maanden een opdracht vervuld heeft (bij voorkeur de meest recente). Deze opdrachtgever dient de DSI werkgeversverklaring voor u te ondertekenen.

  Als u korter dan 5 jaar werkzaam bent als zelfstandige, geeft u uw eigen onderneming op en upload u het uittreksel van de Kamer van Koophandel. Daarnaast vult u de werkgevers in voor wie u de resterende periode werkzaam bent geweest. Zij dienen de DSI werkgeversverklaring voor u te ondertekenen.

 • Wat als ik langer dan vijf jaar in dienst ben bij mijn werkgever?

  Als u al langer dan vijf jaar in dienst bent bij uw huidige werkgever, is het mogelijk dat de werkervaring (op verzoek van uw werkgever) buiten beschouwing wordt gelaten tijdens de screening. In dat geval is het tabblad ‘Werkervaring’ vervallen en hoeft u dus niets op te geven.

 • Wat moet ik doen als mijn (ex-)werkgever niet reageert?

  Het laten ondertekenen van een werkgeversverklaring is een belangrijk onderdeel van uw screening. Toch kan het zijn dat een (ex-) werkgever niet direct reageert op uw verzoek om (digitaal) een werkgeversverklaring te ondertekenen. Voor een voorspoedige afronding van uw aanvraag raden wij u aan zo snel mogelijk telefonisch contact op te nemen met de ondertekenaar.

  Als dit ondanks vele pogingen niet is gelukt dan kunt u bij de werkgeversperiode een tekstdocument uploaden. In dit document geeft u duidelijk aan wat u heeft geprobeerd om het document te laten ondertekenen. Indien een werkgeversverklaring niet kan worden ondertekend, zal dit resulteren in een aandachtspunt op het screeningsrapport.

 • Waarom moet ik mijn (ex-)werkgevers en opdrachtgevers benaderen?

  Tijdens het aanvragen van de screening wordt u gevraagd de werkervaring van de afgelopen 5 jaar op te geven. Uw werkgevers in die afgelopen 5 jaar dienen een DSI werkgeversverklaring te ondertekenen. Door het ondertekenen van deze verklaring bevestigt de (ex-) werkgever uw functie, integriteit en de deskundigheid tijdens de periode dat u voor hem of haar werkte.

  Ook is er een mogelijkheid om een toelichting te geven. In uw aanvraag kunt u de werkgeversverklaring eenvoudig digitaal verzenden naar een tekenbevoegd persoon binnen de organisatie waarvoor u gewerkt heeft. Indien u niet beschikt over een e-mail adres kunt u ook een werkgeversverklaring downloaden om te laten ondertekenen. DSI controleert alle werkperiodes en werkgeversverklaringen op volledigheid. Daarnaast neemt DSI contact op met één of meerdere (ex-) werkgevers/opdrachtgevers om de ondertekening van de werkgeversverklaring te verifiëren.

 • Hoe deel ik 5 jaar werkervaring?

  U deelt uw werkervaring van de afgelopen 5 jaar op de volgende manier:

  Zorg dat de volledige periode van de afgelopen 5 jaar is verklaard. Dit kan op de volgende manieren:

  • Van de werkervaringen langer dan 4 maanden moeten ondertekende werkgeversverklaringen worden aangeleverd. Uw (ex-) werkgever kan deze verklaringen digitaal ondertekenen, doordat u uw (ex-) werkgever vanuit uw Mijn DSI account een mail stuurt. Heeft u geen e-mailadres? Dan gaat het iets minder snel en efficiënt. Het is in dit geval mogelijk een werkgeversverklaring aan te maken. Deze verklaring print u uit en verstuurd of geeft u vervolgens ter ondertekening aan uw (ex-) werkgever. Na ondertekening voegt u de werkgeversverklaring, maakt u een foto van de werkgeversverklaring of een scan en voegt u dit aan de betreffende werkperiode toe;
  • Uw (ex-)leidinggevende of een HR-functionaris zijn voor DSI bevoegd om uw werkgeversverklaring te ondertekenen. Weet u dit niet zeker? Vraag dit na bij uw (ex) werkgever;
  • Voor de periodes waarin geen sprake is van werkervaring, selecteert u de juiste rubriek in het drop-down menu. Wij verzoeken u de rubriek ‘Meerdere periodes’ niet te gebruiken.

Screening werkgeversverklaring

 • Ik heb alles ingevuld en aangeleverd, maar de aanvraag blijft in MijnDSI op status 'onvolledig' staan. Wat moet ik nu doen?

  Dit probleem is bij ons bekend. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing, echter de oplossing is er nu nog niet. Zodra het probleem met het uploaden is opgelost, leest u dat op deze pagina.

  Wij vragen u gebruik te maken van de volgende work around:

  • Heeft u alles ingevuld?
  • Is/ zijn de werkgeversverklaring(en) ontvangen door DSI?
  • Zijn uw diploma’s geüpload of is het DUO-uittreksel geüpload?
  • Heeft u de VOG geüpload?

  Blijft de status op ‘Aanvraag onvolledig staan’? Neem dan telefonisch contact op met Team Screening via 020 620 12 74 of via screening@dsi.nl. Mogelijk moeten wij de aanvraag handmatig doorzetten of wij kunnen u informeren wat er nog ontbreekt.

 • Ik heb mijn (ex)werkgever gemaild om de werkgeversverklaring te ondertekenen, mijn contactpersoon heeft echter geen e-mail ontvangen. Wat moet ik doen?

  Wat vervelend dat uw (ex-) werkgever nog geen e-mail van ons heeft ontvangen. Is het mogelijk dat de e-mail bij uw (ex-) werkgever in de spam terecht is gekomen?

  Is dit niet het geval en is het heel urgent, heeft u bijvoorbeeld binnen één werkweek een antwoord nodig?
  Wij vragen u gebruik te maken van de volgende work around: in MijnDSI kunt u de werkgeververklaring ook downloaden. Wij verzoek u de verklaring te downloaden en zelf te e-mailen aan uw (ex-) werkgever. Wij adviseren u het bestand wel te beveiligen.

  U kunt een document op verschillende manieren beveiligen. Een word-document kunt u bijvoorbeeld beveiligen door:

  • Te klikken op ‘bestand’
  • Onder de tab ‘Info’ te kiezen voor ‘Document beveiligen’.
  • Klikt u hier op ‘Document beveiligen’ dan verschijnt er een dropdown menu.
  • Kies in het dropmenu menu de optie ‘versleutelen met wachtwoord’
  • Kies en wachtwoord (en onthoud dit goed) en klik op ‘Ok’

  Uw document is nu beveiligd met een wachtwoord. U kunt uw (ex-) werkgever een vooraankondiging e-mailen met het wachtwoord en daarna in een aparte e-mail de werkgeversverklaring toevoegen.

  Zodra u de ingevulde en ondertekende werkgeversverklaring van uw (ex-) werkgever retour heeft ontvangen, e-mailt u het bestand naar screening@dsi.nl onder vermelding van uw aanvraagnummer. Team Screening koppelt dan de verklaring handmatig aan uw aanvraag en neemt de aanvraag verder in behandeling.