Mijn DSI

Veelgestelde vragen

DSI screent op verzoek van werkgevers personeel voor integriteitsgevoelige functies in de financiële sector en aanverwante branches. En DSI screent grondig. DSI stelde de norm voor dit soort personeelsscreenings en heeft hierover een convenant met de Autoriteit Financiële markten (AFM).

Veelgestelde vragen

Certificering | Aanvragen

 • Hoe vraag ik een additionele certificering aan?

  Bent u werkzaam in verschillende functies gerelateerd aan meerdere DSI-registers? U kunt via MijnDSI dan een Additionele Certificering aanvragen. Bekijk op deze pagina een overzicht van alle DSI certificeringen. Zoekt u hulp bij het kiezen van de juiste DSI certificering? Vul dan de DSI Certificeringswijzer in.

  Let op: Als u nu gecertificeerd bent voor een ‘Informeren’-register en u wilt naar een ‘Adviseren’-register, kies dan voor ‘Certificering wijzigen’ in plaats van een ‘Additionele certificering’

 • Ik wil een nieuwe certificering aanvragen, maar ben al eerder gecertificeerd. Wat hebben jullie van mij nodig?

  Informatie die de afgelopen twee jaar bij ons is aangeleverd, hoeft u niet opnieuw aan te bieden. Uitzondering hierop is de VOG, die mag maximaal 1 jaar oud zijn op het moment van indienen.

 • Wat gebeurt er met de data/ geuploade stukken van de certificeringsaanvragen die nu nog in MijnDSI staan?

  Conform ons privacy statement wordt er omgegaan met de data. We hebben verschillende categorieën persoonsgegevens met verschillende bewaartermijnen. 

 • Waarom moet mijn huidige werkgever tekenen voor 12 maanden fulltime werkervaring, als ik die ook opdeed bij een andere werkgever?

  DSI verwacht van werkgevers dat zij bij indiensttreding van medewerkers een goed zicht hebben op de werkervaring van hun medewerkers. Daarom vraagt DSI van werkgevers dat zij schriftelijk, op de werkgeversverklaring van de werknemer, verklaren dat is voldaan aan de twaalf maanden-eis.

 • Hoe wordt de werkervaring van een fulltimer/part-timer beoordeeld?

  De Autoriteit Financiële Markten vereist 12 maanden relevante werkervaring op fulltime basis.

  DSI stelt op basis daarvan de volgende eis in relatie tot DSI-certificering:
  De gecertificeerde moet in de afgelopen vijf jaren gedurende twaalf maanden (op fulltime basis) een substantieel deel van zijn/haar tijd besteed hebben aan werkzaamheden die gerelateerd zijn aan het register, hetzij in de huidige functie, hetzij in voorgaande functies.

  Dit betekent dat bij een parttime dienstverband het benodigde aantal maanden werkervaring hoger moet liggen (berekening afhankelijk van het parttime percentage).

 • Wie mag supervisor zijn?

  Dit is bepaald door de European Securities & Markets Authority (ESMA), de opsteller van de verplichte ESMA-Richtsnoeren. Alleen medewerkers die zowel een passende kwalificatie als passende ervaring hebben (zoals bedoeld in de ESMA-Richtsnoeren) mogen binnen hun organisaties optreden als supervisors van kandidaat-gecertificeerden, ofwel professionals die nog niet voldoen aan de richtsnoeren. Betreffende medewerker mag niet langer dan 4 jaar onder supervisie werken. Voor meer informatie verwijzen wij naar de ESMA-Richtsnoeren en de AFM.

 • Ik ben geen werknemer. Kan ik mij ook certificeren?

  Jazeker. U kunt zich certificeren als ZZP’er, als u uitzendkracht bent of gedetacheerd, als franchisenemer of als medewerker van een instelling die is aangesloten op de AFM-vergunning van een DSI-deelnemer.

 • Kan ik me in meerdere registers laten opnemen?

  Dat kan indien u voldoet aan de functieprofielen en de toelatingseisen. Een overzicht van de verschillende DSI-registers en bijbehorende voorwaarden vindt u hier.

Certificering | Algemeen

 • Hoe meld ik mij aan voor een examen (kennis, vaardigheden en/of integriteit)?

  Bent u op dit moment kandidaat-gecertificeerd in een van onze registers en wilt u zich aanmelden voor een examen (Kennis, Vaardigheden, Integriteit). Kijk voor meer informatie in het register waarin u bent opgenomen in ons Overzicht Certificeringen. Onder de toelatingseisen van ieder register staat alle informatie over de opleidingen per vakbekwaamheidsonderdeel en de aanmelding daarvoor.

  Let op! Het is wellicht ook mogelijk om via uw werkgever aan te melden voor een examen.

 • Wat is een passieve registratie?

  Een passieve registratie hangt vast aan onze oude registers (voor 2018) en kan dus ook niet meer afgenomen worden. De status hing onder andere samen met de 50% werkervaringseis. Het is niet meer mogelijk een passieve registratie aan te vragen.

  Vanaf 2018 kreeg DSI een nieuwe registerstructuur vanwege de komst van de verplichte ESMA-Richtsnoeren. Ook voor de specialisten registers is er toen het één en ander veranderd. Passief registreren was vanaf toen dan ook niet meer mogelijk. Reeds bestaande passieve registraties mochten behouden blijven. DSI wilde op die manier rekening houden met de inspanningen die een klant mogelijk geleverd had om hun vakbekwaamheid (ook tijdens de passieve registratie) bij te houden.

  Een passieve registratie is vanaf 2018 niet meer zichtbaar in ons DSI Openbaar Register en kan je daar ook niet je vakbekwaamheid mee aantonen bij externen of de AFM. Daarnaast hoeven zij niet verplicht het PV programma te volgen.

  Bent u passief geregistreerd en wilt u uw registratie omzetten naar een actieve DSI registratie? Via uw account in MijnDSI kunt u een wijziging van een passieve registratie aanvragen. Klik hiervoor op de button Ik wil mijn passieve registratie wijzigen.

  Let op: het wijzigen van een passieve registratie is alleen mogelijk als u werkzaam bent bij een deelnemer die verbonden is aan DSI. Verder dient u voor het specifieke register te voldoen aan de vakbekwaamheidseisen behorende bij het betreffende register. Kijk hier voor een overzicht van deze eisen per register.

 • Ik wil het logo van DSI gebruiken in mijn communicatie naar klanten. Mag ik dat doen?

  Als u gecertificeerd bent, dan wilt u dat natuurlijk uitdragen. Als DSI-gecertificeerd professional mag u daarvoor het DSI-logo gebruiken. Aan dit logo gebruik zijn wel voorwaarden verbonden. Lees hier verder voor de algemene voorwaarden en gebruik op social media als Twitter en LinkedIn

 • Wat is het verschil tussen gecertificeerd en kandidaat-gecertificeerd?

  Zowel gecertificeerde als kandidaat gecertificeerde professionals krijgen een vermelding in het DSI Openbaar Register. Beide voldoen ze aan de gedragscode die door DSI is opgezet. Het verschil zit hem in het stukje opleidingen of werkervaring. Het verschil tussen gecertificeerd en kandidaat-gecertificeerd, hebben we hier nader toegelicht.

 • Welke soorten categorieën certificeringen zijn er?

  DSI onderscheidt drie verschillende categorieën certificeringen waarvoor professionals zich kunnen registeren: voor Retail, Institutioneel en Specialisten.

  • DSI Retail: professionals die staan geregistreerd in één van de retail registers, hebben klantcontact met niet-professionele beleggers. Ze geven advies of informeren bijvoorbeeld een particulier over een beleggingsproduct en zijn werkzaam bij een financiële instelling of vermogensbeheer.
  • DSI Institutioneel: professionals die staan geregistreerd in één van de institutionele registers, hebben klantcontact met professionele beleggers. Ze geven advies of informeren bijvoorbeeld een pensioenfonds over een beleggingsproduct en zijn werkzaam bij een financiële instelling of vermogensbeheer
  • DSI Specialist: professionals die vanuit de uitoefening van hun vak willen aantonen dat ze op de hoogte zijn van de laatste ontwikkeling en eisen op het gebied kennis en vakbekwaamheid, registeren zich in één van de specialisten registers. Dit zijn beleggingsanalisten, compliance professionals en effectenhandelaren.
 • Hoe bereid ik mij voor op mijn examen?

  DSI accrediteert uitsluitend examens. De wijze waarop u zich voorbereidt op deze examens staat u vrij. Informeer bij uw werkgever en/of opleidingsinstituten welke opleidingsmogelijkheden er zijn.

 • Hoe wordt toezicht gehouden op een integere bedrijfsvoering door DSI zelf?

  De procedures van DSI zijn vastgelegd in de AO/IB (administratieve organisatie en interne beheersmaatregelen). Een accountant houdt toezicht op de naleving door DSI van deze procedures en rapporteert hierover aan zowel het bestuur als de AFM (in het kader van het convenant tussen DSI en de AFM).

 • Waarin onderscheidt DSI zich ten opzichte van soortgelijke instanties?

  DSI staat voor onafhankelijke, serieuze zelfregulering. De aanpak van DSI kenmerkt zich door een systeem dat de integriteit en deskundigheid van financieel professionals enerzijds bevordert en aantoonbaar maakt en dat anderzijds ook ingrijpt als daar noodzaak  toe is. Middels een convenant met de AFM borgt DSI ook dat u als DSI-gecertificeerde per 2018 voldoet aan de verplichte Europese ESMA-Richtsnoeren.

  Iedere professional die DSI-gecertificeerd is is uitvoerig gescreend, beschikt  over relevante opleidingen en werkervaring,  heeft trainingen doorlopen om  goed met integriteitdilemma’s om te kunnen gaan en wordt periodiek getoetst op het gebied van integriteit en vakbekwaamheid. Bovendien committeren gecertificeerden zich aan de DSI-gedragscode. Wordt deze overtreden, dan is tuchtrecht van toepassing. Dit ‘gesloten systeem’ maakt dat consumenten, werkgevers en toezichthouders erop kunnen vertrouwen dat gecertificeerden aan de meest recente eisen voldoen die de sector en de European Securities & Markets Authority stellen.

 • Wat is de meerwaarde van certificering bij DSI?

  U toont klanten, prospects, uw werkgever en de toezichthouder hiermee  objectief aan dat u integriteit en vakbekwaamheid hoog in het vaandel heeft staan en hierin investeert. DSI-certificering is een waardevol visitekaartje. Indien DSI-gecertificeerd per 2018, voldoet u ook aan de verplichte Europese ESMA-Richtsnoeren. Daarnaast wordt u opgenomen in ons openbaar register dat voor iedereen toegankelijk is.

 • Is een DSI-certificering verplicht?

  Een DSI-certificering is dé norm in de beleggingssector. Honderden financiële ondernemingen in Nederland zijn aangesloten bij DSI en stellen een certificering bij DSI verplicht voor beleggingsprofessionals. DSI is op initiatief van de sector opgericht om invulling te geven aan zelfregulering en heeft een convenant met de toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

  Het is niet wettelijk verplicht om bij DSI aangesloten of gecertificeerd te zijn. Wél is het een wettelijke verplichting voor financiële ondernemingen om een integere bedrijfsvoering  te borgen. Daar helpt DSI bij, door de deskundigheid en integriteit van financieel professionals te bevorderen en te bewaken.

 • Heeft mijn werkgever of opdrachtgever toegang tot mijn persoonlijke gegevens?

  Nee, uw screening is strikt persoonlijk. Uw werkgever heeft zowel voor als na de screening geen toegang tot uw persoonlijke informatie of screeningsuitslagen.

  DSI zal hier ook telefonisch of per e-mail geen mededelingen over doen. Wel is het voor de werkgever of opdrachtgever mogelijk om de status van de screening online te bekijken. Dit beperkt zich tot inzage in de fase waarin het screeningsproces zich bevindt.

Certificering | Werkgever

Certificering | Wijzigen of beëindigen

 • Hoe wijzig ik mijn certificering?

  U wilt uw certificering wijzigen, omdat u bijvoorbeeld een andere functie bent gaan uitoefenen of u heeft zich ontwikkelt van informeren naar adviseren. Via MijnDSI kunt de wijziging van uw certificering aanvragen.

 • Hoe wijzig ik mijn functie?

  Wijzigt u van functie? Pas dit aan in uw persoonlijke MijnDSI-account.

 • Hoe beëindig ik mijn certificering vanwege uitdiensttreding?

  Is een certificering niet meer noodzakelijk, geef uw uitdiensttreding door via certificering@dsi.nl onder vermelding van uw registratienummer.

 • Hoe wijzig ik mijn status in het register?

  Heeft u uw laatste vakbekwaamheidsonderdeel behaald en kan uw status van kandidaat-gecertificeerd naar gecertificeerd? Of wordt uw status niet goed weergegeven in het Openbaar Register?

  Stuurt u aub een e-mail met vermelding van uw registratienummer naar certificering@dsi.nl. Dan zorgen wij ervoor dat de juiste status binnen twee werkdagen in het Openbaar Register getoond wordt.

 • Hoe voeg ik een behaald certificaat toe?

  Van harte gefeliciteerd met het behalen van uw certificaat! Wij worden tweewekelijks op de hoogte gesteld van de behaalde examens door de opleidingsinstituten. Vervolgens voegen wij de examenresultaten toe aan de certificeringen. U hoeft hier helemaal niets voor te doen.

 • Hoe beëindig ik mijn aanvraag?

  Om uw aanvraag te beëindigen stuurt u een e-mail naar certificering@dsi.nl met het verzoek de aanvraag te beëindigen. Vermeld in de e-mail het aanvraagnummer en de reden van beëindiging. Wij archiveren dan de aanvraag. Gedurende de wettelijke bewaartermijn is de informatie nog beschikbaar.

 • Hoe kan ik mijn passieve registratie omzetten naar een actieve DSI registratie?

  Bent u passief geregistreerd en wilt u uw registratie omzetten naar een actieve DSI registratie? Via uw account in MijnDSI kunt u een wijziging van een passieve registratie aanvragen. Klik hiervoor op de button Ik wil mijn passieve registratie wijzigen.

  Let op: het wijzigen van een passieve registratie is alleen mogelijk als u werkzaam bent bij een deelnemer die verbonden is aan DSI. Verder dient u voor het specifieke register te voldoen aan de vakbekwaamheidseisen behorende bij het betreffende register. Kijk hier voor een overzicht van deze eisen per register.

 • Waarom moet ik mijn certificering beëindigen als ik niet meer werkzaam ben bij een DSI-deelnemer?

  Als DSI-gecertificeerde toont u niet alleen uw vakbekwaamheid aan, u onderwerpt zich ook aan de DSI gedragscode en zo valt u onder het tuchtrecht van DSI. Werkgevers die bij ons zijn aangesloten, zijn verplicht om incidenten met betrekking tot hun DSI-gecertificeerde medewerkers aan DSI te melden. Op deze manier werkt de zelfregulering. Omdat werkgevers die niet zijn aangesloten bij DSI geen meldingsplicht hebben, kunt u uw certificering alleen voeren onder een aan DSI deelnemende werkgever. Werkgevers met een AFM- of DNB-vergunning kunnen zich aansluiten bij DSI.

 • Als ik mijn certificering/passieve registratie beëindig, hoe lang blijven mijn diploma's dan geldig?

  Uw diploma’s blijven geldig zolang zij voldoen aan de huidige eisen van het register waarin u gecertificeerd was. U kunt, ook als u geen DSI certificering heeft, uw vakbekwaamheid bijhouden. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan de periodieke toetsen die horen bij uw certificering. Houd hiervoor zelf de website van DSI in de gaten. Mocht u de periodieke toets toch gemist hebben, dan kunt u altijd opnieuw examen doen. De examens worden altijd tegelijk met de periodieke toets geüpdatet.

MijnDSI Algemeen

 • Als ik de VOG upload in MijnDSI kan ik niet verder. Wat moet ik doen?

  De afbeelding is waarschijnlijk niet scherp genoeg of het bestandstype wordt niet gepakt. Als u een scherpere foto maakt van maximaal 5 MB en dit bestand uploadt in de aanvraag, verwachten wij dat het systeem de upload accepteert.

  Lukt het nu nog niet om het bestand te uploaden? Neem dan contact op met onze Screening Officers via screening@mijndsi.nl of bel met 020 620 12 74.

 • Het lukt mij niet om in MijnDSI in te loggen met mijn huidige gebruikersnaam en wachtwoord. Wat nu?

  Dit probleem is bij ons bekend. Mogelijk vervult u een dubbelrol bijvoorbeeld doordat u voor verschillende Business Units contactpersoon bent en/ of u als contactpersoon van uw werkgever ook zelf DSI gecertificeerde bent.

  Wij kunnen uw wachtwoord voor u resetten en/ of uw dubbelrol toevoegen aan uw profiel zodat u in de toekomst kunt wisselen tussen uw verschillende rollen.

  Wij vragen u dit te melden bij uw relatiebeheerder Nana Asante via n.asante@dsi.nl onder vermelding van ‘wachtwoord resetten deelnemer certificering’. Wij vragen u de volgende gegevens toe te voegen aan de e-mail:

  • Uw voor- en achternaam
  • Indien u bij DSI gecertificeerd bent uw registratienummer
  • De bedrijfsnaam
  • Uw functie.

  Wij nemen uw e-mail na ontvangst in behandeling en u ontvangt van ons bericht als wij uw inlog hebben gereset.

 • Als ik op MijnDSI in mijn account kijk is mijn account leeg. Dit klopt niet. Wat moet ik doen?

  Onder in uw scherm ziet u een regel staan met de naam van uw werkgever. Als u hier dubbel op klikt, komt u in uw aanvraag.

  Ziet u deze regel niet?

  • MijnDSI werkt het best via browsers Firefox en Chrome. MijnDSI werkt minder goed op Internet Explorer en Microsoft Edge. Gebruikt u Internet Explorer of Microsoft Edge? Dan willen wij u vragen om in te loggen via Chrome, mogelijk zijn dan de problemen met uw account verholpen.
  • MijnDSI werkt het best op de computer/ desktop en laptop. MijnDSI werkt minder goed op tablet, Ipad en smartphone. Wij willen u vragen om in te loggen op uw computer of laptop, mogelijk zijn dan de problemen met uw account verholpen.

  Blijft uw account leeg?
  Neem dan contact op met onze Customer Care Officers via certificering@dsi.nl of bel met 020 620 12 74.

   

 • Ik kan mijn aanvraag niet zien op MijnDSI. Wat moet ik doen?

  Als u dubbel klikt op de regel met het vierkantje met het potloodje dan verschijnt uw aanvraag. Ziet u uw aanvraag nu nog niet? Neem dan contact op met onze Customer Care Officers via certificering@dsi.nl of bel met 020 620 12 74.

 • Als ik in mijn account kijk is mijn account leeg. Dit klopt niet. Wat moet ik doen?

  Onder in uw scherm ziet u een regel staan met de naam van uw werkgever. Als u hier dubbel op klikt komt u in uw aanvraag.

  Ziet u deze regel niet? MijnDSI werkt het best via browsers Firefox en Chrome. MijnDSI werkt minder goed op Internet Explorer en Microsoft Edge. Gebruikt u Internet Explorer of Microsoft Edge? Dan willen wij u vragen om in te loggen via Chrome, mogelijk zijn dan de problemen met uw account verholpen.

  Blijft uw account leeg? Neem dan contact op met onze servicedesk via info@mijndsi.nl of bel met 020 620 12 74.

 • Ik wil via mijn tablet of mobiele telefoon wijzigingen doorvoeren op MijnDSI, maar het lukt niet. Wat moet ik doen?

  MijnDSI is op dit moment helaas alleen toegankelijk via een desktop of laptop. In de toekomst zullen wij het mogelijk gaan maken om ook via een mobile device wijzigingen door te voeren op MijnDSI. Wij vragen u om de wijziging door te voeren via een desktop of laptop.

 • Ik heb nog geen MijnDSI account. Hoe kan ik een account aanmaken?

  Heeft u nog geen account van MijnDSI, meldt u dan eerst aan bij “Ik heb nog geen account” op MijnDSI.

 • Ik kan niet inloggen in MijnDSI met mijn huidige gegevens. Wat moet ik doen?

  Wat vervelend dat u niet kan inloggen met uw huidige gebruikersnaam en wachtwoord. Wij kunnen dit voor u resetten.

  Klik in het inlogscherm onder ‘gebruikersnaam en wachtwoord’ op ‘Ik kan niet inloggen’. U vult uw e-mailadres in en wij sturen u een e-mail met een link om uw wachtwoord te wijzigen

 • Ik probeer in te loggen in mijnDSI.nl maar het lukt niet. Wat moet ik doen?

  De link van MijnDSI is gewijzigd. In plaats van www.mijndsi.nl gaat u nu naar www.mijn.dsi.nl voor directe toegang.

MijnDSI Certificering - Openbaar register

 • Mijn werkgever is niet zichtbaar bij mijn certificering in het openbaar register. Hoe kan dat?

  Uw huidige werkgever dient zichtbaar te zijn in het Openbaar Register. Mocht dit niet het geval zijn, dan is er mogelijk iets verkeerd gegaan met de verwerking  van uw gegevens.

  Onze Customer Care Officers kunnen uw registratie in ons backoffice systeem aanpassen. U kunt hun bereiken via e-mail: certificering@dsi.nl. Vermeld naast uw vraag de volgende gegevens in uw e-mail:

  • Uw  voor- en achternaam
  • Uw DSI registratienummer
  • In welk DSI register u ingeschreven staat

  Wij nemen uw mail in behandeling en komen hier zo spoedig mogelijk bij u op terug.

 • Ik ben DSI gecertificeerd, maar ik sta niet in het register. Hoe kan dat?

  Er is mogelijk iets verkeerd gegaan met de registratie van uw gegevens. Wij kijken dit graag persoonlijk voor u na. Zou u contact willen opnemen met één van onze Customer Care Officers, zodat zij uw registratie in ons backoffice systeem kunnen controleren? U kunt hen bereiken via e-mail: certificering@dsi.nl. Vermeld naast uw vraag de volgende gegevens in uw e-mail:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw DSI registratienummer
  • In welk DSI register u ingeschreven staat

  Wij zullen uw mail in behandeling nemen en komen hier zo spoedig mogelijk bij u op terug.

 • Ik ben van werkgever gewisseld en ik wil nu mijn certificering in MijnDSI aanpassen. Mijn werkgever is niet zichtbaar en ik kan deze nu niet wijzigen. Wat moet ik doen?

  Als uw werkgever niet zichtbaar in MijnDSI, kan dit komen doordat uw werkgever geen deelnemer van Stichting DSI. Om u als professional te certificeren, dient uw werkgever als deelnemer verbonden te zijn aan onze stichting.

  Meer informatie over het aanmelden van bedrijven als deelnemer leest u hier. Mocht u nog aanvullende vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de één van onze customer care officers via: certificering@dsi.nl. Vermeld naast uw vraag de volgende gegevens in uw e-mail:

  • Uw  voor- en achternaam
  • Uw DSI registratienummer
  • In welk DSI register u ingeschreven staat

  Wij nemen uw mail in behandeling en komen hier zo spoedig mogelijk bij u op terug.

   

 • Mijn certificering in het openbaar register klopt niet. Hoe kan ik dit wijzigen?

  Er is mogelijk iets verkeerd gegaan met de registratie van uw gegevens. Wij kijken dit graag persoonlijk voor u na.

  Zou u contact willen opnemen met één van onze Customer Care Officers, zodat zij uw registratie in ons backoffice systeem kunnen controleren? U kunt hen bereiken via e-mail: certificering@dsi.nl. Vermeld naast uw vraag de volgende gegevens in uw e-mail:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw DSI registratienummer
  • In welk DSI register u ingeschreven staat

  Wij zullen uw mail in behandeling nemen en komen hier zo spoedig mogelijk bij u op terug.

MijnDSI Certificering - Overige vragen

 • Hoe beëindig ik mijn aanvraag in MijnDSI?

  Heeft u een nieuwe certificeringsaanvraag gestart in MijnDSI, maar wilt u deze niet voortzetten? Een eenmaal gestarte aanvraag kunt u niet zelf beëindigen. Stuurt u a.u.b. een email naar certificering@dsi.nl met het verzoek uw aanvraag te beëindigen. Vermeld u in uw e-mail a.u.b. ook het aanvraagnummer en de reden van beëindiging. Wij archiveren dan uw aanvraag. Gedurende de wettelijke bewaartermijn is de informatie nog beschikbaar.

 • Hoe upload ik mijn DUO-Uittreksel?

  Om het verificatieproces van uw (hoogst afgeronde) diploma te versnellen verzoeken wij u om een uittreksel uit het DUO-register (kosteloos) op te vragen. DSI verifieert dit document door middel van digitale echtheidskenmerken. Ga hiervoor naar mijndiplomas.nl en log in met uw DigiD (met sms-authenticatie). U kunt vervolgens het uittreksel van uw diploma downloaden, opslaan, en uploaden in uw aanvraag.

 • Ik kan mijn VOG in MijnDSI niet uploaden. Wat moet ik nu doen?

  Lukt het niet om de VOG te uploaden? Het vernieuwde MijnDSI vraagt om een scherpe afbeelding in kleur om zo de echtheid van het document op een goede manier te kunnen controleren. Lukt het uploaden van een document niet, dan kunt u proberen om een scherpere kleurenfoto van de afbeelding te uploaden. Let op: het bestand mag maximaal 5 MB groot zijn.

  Lukt het nog steeds niet om uw VOG te uploaden? Wij vragen u het bestand aan screening@dsi.nl te e-mailen onder vermelding van uw aanvraagnummer. Team Screening koppelt dan de VOG handmatig aan uw aanvraag en neemt de aanvraag verder in behandeling.

 • In MijnDSI werkt de link naar het VOG niet. Wat moet ik nu doen?

  De link naar VOG op MijnDSI werkt. Het kan zijn dat er onderhoud wordt gepleegd aan de site van de dienst Justice. Indien u deze melding krijgt, verzoeken wij u het op een later moment nogmaals te proberen.

  Blijft u de melding over het onderhoud beeld krijgen, wellicht kunt u uw cache/ browsergeschiedenis verwijderen. Lukt dit ook niet, dan kunt u gebruik maken van de onderstaande work around. Let op: de workaround heeft een langere doorlooptijd dan dat u via de link in MijnDSI de VOG aanvraagt.

  Work around:

  U kunt, als u langer de tijd hebt, uw VOG zelf aanvragen via deze link. De VOG wordt per post naar het door u opgegeven adres verstuurd. Zodra de VOG binnen is, verzoeken wij u deze te uploaden in MijnDSI.

  Lukt het niet om de VOG te uploaden? Het vernieuwde MijnDSI vraagt om scherpe afbeelding om zo de echtheid van het document op een goede manier te kunnen controleren. Lukt het uploaden van een document niet, dan kunt u proberen om een scherpere foto van de afbeelding van maximaal 5MB te maken en toe te voegen.

  Lukt het nog steeds niet om uw VOG te uploaden? Wij vragen u het bestand aan certificering@dsi.nl te e-mailen onder vermelding van uw aanvraagnummer. Onze Customer Care Officers koppelen dan de VOG handmatig aan uw aanvraag en neemt de aanvraag verder in behandeling.

 • Ik heb een opleiding voor een certificaat gehaald. Moet ik het diploma naar DSI toesturen?

  Nee, dat hoeft niet. Wij ontvangen periodiek de uitslagen van alle opleiders en verwerken dit automatisch in uw certificering. U hoeft dus niets te doen.

 • Ik heb een e-mail ontvangen met het verzoek mijn screening in MijnDSI te voltooien maar heb helemaal geen aanvraag uit staan. Wat is er aan de hand?

  Wij zijn overgestapt naar een nieuw systeem. In dit systeem worden alle aanvragers met een openstaande aanvraag herinnerd dat hun aanvraag nog open staat. Deze email voor het definitief maken van uw aanvraag is per abuis ook naar u gestuurd.

  Onze excuses hiervoor.

  U kunt de e-mail als niet verzonden beschouwen.

 • Als ik in MijnDSI mijn ID bewijs upload kan ik niet verder. Wat moet ik doen?

  De afbeelding is waarschijnlijk niet scherp genoeg of het bestandstype wordt niet gepakt. Als u een scherpere foto maakt << van minimaal xxx Mb/ xx aantal pixels>> van uw ID-bewijs en dit < opslaat als xxxx bestand > en dit bestand uploadt in de aanvraag, verwachten wij dat het systeem de upload accepteert.

  Lukt het nu nog niet om het bestand te uploaden? Neem dan contact op met onze servicedesk via info@mijndsi.nl of bel met 020 620 12 74.

 • Als ik in MijnDSI de werkgever wil selecteren in het dropdownmenu, dan kom ik de juiste naam niet tegen. Wat moet ik doen?

  In het vernieuwde MijnDSI hebben we voor uw (toekomstig) werkgever de mogelijkheid ingebouwd om u een uitnodiging te sturen voor een screening.

  Komt u de naam van uw werkgever niet tegen, dan kunt u het best contact opnemen met uw werkgever om te vragen of zij u willen uitnodigen via MijnDSI. Hierdoor doorloopt u meteen de juiste screening en wordt de screening betaald door uw werkgever.

 • Ik moet betalen voor mijn screeningsaanvraag op MijnDSI, dat klopt niet. Wat moet ik doen?

  U heeft in het dropdownmenu zeer waarschijnlijk niet uw werkgever geselecteerd. U kunt het best uw werkgever vragen een uitnodiging toe te sturen. Hiermee doorloopt u meteen de juiste screening en wordt de screening door de werkgever betaald.

 • Als ik in MijnDSI een document upload, kan ik niet verder. Wat moet ik doen?

  Het vernieuwde MijnDSI vraagt om een scherpe afbeelding om zo de echtheid van het document op een goede manier te kunnen controleren. Lukt het uploaden van uw document niet, dan kunt u proberen om een scherpere foto van de afbeelding te maken en toe te voegen. Let op, het bestand mag maximaal 5 MB groot zijn.

  Blijven de problemen ontstaan?

  • Betreft het een screening? Neem dan contact op met onze Screening Officers via screening@dsi.nl of bel met 020-620 12 74.
  • Betreft het een certificering? Neem dan contact op met onze Certificering Officers via certificering@dsi.nl of bel met 020-620 12 74.

MijnDSI Dashboard

 • Ik zie niet al mijn geregistreerde medewerkers onder het tab Dashboard en Mijn werknemers staan. Hoe kan dat?

  Bij het tonen van de data onder het tabje ‘Dashboard’ en ‘Mijn werknemers’ hebben we nog te maken met wat technische issues. Hierdoor worden de geregistreerde medewerkers niet of niet volledig getoond. Wij werken er hard aan om dit zo spoedig mogelijk op te lossen.

  Om ervoor te zorgen dat u een volledig beeld heeft van uw geregistreerde medewerkers, hebben wij voor u een (tussen)oplossing gevonden voor de data in de portal. Dit is zichtbaar in de portal onder het menu ‘Certificeringen’ onder het Dashboard.

  Onder ‘Certificeringen’ vindt u een volledig overzicht van de geregistreerde medewerkers, kunt u een Excel uitdraai maken en kunt u de persoon bekijken.

 • Ik wil een medewerker zoeken in het screening overzicht. Ik kan de medewerker echter niet vinden. Hoe kan dat?

  Dit probleem is bij ons bekend. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing, echter de oplossing is er nu nog niet. Zodra het probleem met het medewerker overzicht is opgelost, leest u dit op deze pagina.

  Heeft u dringend inzicht nodig in de status van een medewerker? In veel gevallen kunnen wij dit voor u uitzoeken. U kunt dit e-mailen naar screening@dsi.nl. Vermeld in de e-mail svp:

  • De achternaam van de medewerker(s)
  • Indien bekend het aanvraagnummer
 • Ik wil een medewerker zoeken in het overzicht in MijnDSI. Ik kan de medewerker echter niet vinden. Hoe kan dat?

  Heeft u dringend inzicht nodig in de status van een medewerker? Wij kunnen dit voor u uitzoeken. U kunt dit e-mailen naar certificering@dsi.nl. Vermeld in de e-mail svp:

  • De achternaam van de medewerker(s)
  • De geboortedatum van de medewerker(s)
  • Indien bekend het registratienummer
  • Indien bekend het aanvraagnummer.
 • Wat betekenen de statussen in het onderdeel 'zoeken, exporteren, uitnodigen' dat onder het dashboard staat weergegeven?

  Dit komt doordat de statussen in het onderdeel ‘zoeken, exporteren, uitnodigen’ de statussen van de screening zijn. Onderstaand treft u de definities van de teksten aan:

  • Nieuw: De aanvrager is uitgenodigd en de aanvraag is ‘nieuw’ bij de aanvrager. De aanvrager kan starten met het invullen van de aanvraag
  • Ingediend: de aanvraag is bij DSI ingediend
  • Niet volledig: de aanvraag is nog niet volledig bij DSI ingediend, er ontbreekt nog informatie bijvoorbeeld uploads zoals VOG, diploma’s, identiteitsbewijs of werkgeversverklaring(en). De aanvrager moet hier zelf actie op ondernemen
  • Onvolledig: de aanvraag is niet volledig bij DSI ingediend en is door DSI teruggestuurd naar de aanvrager.
  • In behandeling: de aanvraag is door DSI in behandeling genomen
  • Tweede beoordeling: de aanvraag is in de afrondingsfase
  • Goedgekeurd: het screeningsrapport is afgegeven
  • Gearchiveerd: een aanvraag die op korte termijn verwijderd wordt (bijvoorbeeld omdat aanvraag al lang open staat en de bewaartermijn verloopt).

Permanent Vakbekwaam 2020

Permanent Vakbekwaam 2021

 • Ik heb mijn PV 2021 nog niet behaald, hoe kan ik mijn certificeringsstatus herstellen?

  De deadlines voor het behalen van PV 2021 en het behalen van het inhaalprogramma PV 2021 zijn verstreken. Er zijn geen inhaalmogelijkheden meer. In artikel 10 van het reglement Permanent Vakbekwaam staat beschreven hoe u zich weer kunt certificeren als u niet heeft voldaan aan PV 2021.

  Staat u als kandidaat gecertificeerde ingeschreven in één van de onderstaande registers, dan moet het toepasselijke kennisexamen voor het betreffende register worden behaald.

  • Informeren Beleggen Retail;
  • Adviseren Standaard Beleggen Retail;
  • Adviseren Maatwerk Beleggen Retail;
  • Informeren Beleggen Institutioneel;
  • Adviseren Beleggen Institutioneel;
  • Informeren Treasury;
  • Adviseren Treasury.

  Staat u als kandidaat gecertificeerde ingeschreven in het register Effectenhandelaar dan volstaat het kennisexamen DSI Effectenhandelaar van NIBE-SVV voor herstel van de certificering.

  Staat u als kandidaat gecertificeerde ingeschreven in het register Beleggingsanalist of Compliance Professional dan bieden wij u de mogelijkheid om het Permanent Vakbekwaam programma 2021 eenmalig te volgen. Een verzoek om hieraan deel te nemen kan via certificering@dsi.nl ovv uw registratienummer worden ingediend. Het Permanent Vakbekwaam programma 2021 dient dan voor 1 december 2022 te zijn afgerond.

 • De deadline om Permanent Vakbekwaam 2021 te behalen is verlengd naar 1 juli 2022. Kunt u aangeven wat de reden hiervan is?

  De PV heeft een looptijd van 1 jaar. Het is het beste om elk jaar voor 31 december de PV van dat kalenderjaar af te ronden. Dan blijf je elk jaar bij met de jaarlijkse PV onderwerpen en voldoe je aantoonbaar aan de eisen.

  Soms lukt dat echter door omstandigheden niet. Daarom hebben wij in artikel 7 de gecertificeerden 6 maanden extra de tijd gegeven om alsnog te voldoen. Voor meer informatie kunt u kijken in artikel 6 en 7 van het DSI Reglement Permanent Vakbekwaam.

 • Wat gebeurt er als ik niet geslaagd ben voor PV2021 voor 1 juli 2022?

  Is een gecertificeerde niet geslaagd op 1 juli 2022, dan wordt zijn of haar huidige status in het DSI register omgezet naar kandidaat gecertificeerd. U voldoet dan niet meer aan de wettelijke gestelde eisen van aantoonbaar vakbekwaam.

 • Wanneer moet ik de PV over 2021 afgerond hebben?

  De deadline voor PV 2021 loopt tot 1 juni 2022. Ben u nog niet gestart met één van de PV opleidingen, neem dan contact op met één van de opleiders die het PV 2021 programma aanbiedt, om u aan te melden voor dit programma.

Permanent Vakbekwaam 2022

Screening van (kandidaat) gecertificeerden

 • Hoe kan ik mij voorbereiden op de screening?

  Wat heeft u nodig voor uw aanvraag?

  • Een digitale versie van uw paspoort of identiteitsbewijs
  • Een DUO-uittreksel van uw hoogst afgeronde opleiding. Indien deze niet beschikbaar is bij DUO, dan graag een kopie van uw originele diploma
  • Een digitale versie van uw VOG. Tijdens het aanvraagproces heeft u ook de mogelijkheid om deze digitaal aan te vragen via DSI
  • Uw CV, in verband met het opgeven van werkperiodes en functies
  • Emailadressen van voormalig leidinggevenden of HR manager(s), in verband met de ondertekening van benodigde werkgeversverklaringen. Deze verklaringen worden in het aanvraagproces automatisch opgesteld en verzonden naar de door u opgegeven emailadressen.
 • Mijn organisatie is certificeringsklant. Screent u nog wel medewerkers van mijn organisatie?

  DSI zorgt er voorlopig voor dat de screeningsactiviteiten voor uw organisatie worden gecontinueerd als de screening onderdeel is van een certificeringaanvraag of wijziging van een certificering. In ieder geval tot begin 2023 verzorgt DSI deze screenings zelf. Daarna koopt DSI dit in bij Validata Group.

  Zodra hier meer over bekend is, laten we dit zo spoedig mogelijk weten.

  Kijk voor meer informatie over het screening personeel als onderdeel van de certificeringsaanvraag en/of wijziging van een certificering op de pagina screening van gecertificeerde medewerkers.

 • Ik heb mijn werkervaring volledig ingevuld, toch krijg ik de foutmelding dat de werktijdlijn niet compleet is. Wat moet ik doen?

  In het onderdeel werkervaring dient u de gehele afgelopen vijf jaar tot en met de dag van vandaag te verklaren. Zorg ervoor dat uw werkervaring tot en met vandaag is voltooid. Dat betekent dat u altijd een periode aanmaakt die de einddatum heeft van de dag dat u de aanvraag invult of aanpast. Ook als u niet tot en met deze periode daadwerkelijk heeft gewerkt. Alleen dan zal ons systeem uw werktijdlijn als compleet beschouwen.

 • Ik heb mijn (ex)werkgever gemaild om de werkgeversverklaring te ondertekenen, mijn contactpersoon heeft echter geen e-mail ontvangen. Wat moet ik doen?

  Wat vervelend dat uw (ex-) werkgever nog geen e-mail van ons heeft ontvangen. Is het mogelijk dat de e-mail bij uw (ex-) werkgever in de spam terecht is gekomen?

  Is dit niet het geval en is het heel urgent, heeft u bijvoorbeeld binnen één werkweek een antwoord nodig?
  Wij vragen u gebruik te maken van de volgende work around: in MijnDSI kunt u de werkgeververklaring ook downloaden. Wij verzoek u de verklaring te downloaden en zelf te e-mailen aan uw (ex-) werkgever. Wij adviseren u het bestand wel te beveiligen.

  U kunt een document op verschillende manieren beveiligen. Een word-document kunt u bijvoorbeeld beveiligen door:

  • Te klikken op ‘bestand’
  • Onder de tab ‘Info’ te kiezen voor ‘Document beveiligen’.
  • Klikt u hier op ‘Document beveiligen’ dan verschijnt er een dropdown menu.
  • Kies in het dropmenu menu de optie ‘versleutelen met wachtwoord’
  • Kies en wachtwoord (en onthoud dit goed) en klik op ‘Ok’

  Uw document is nu beveiligd met een wachtwoord. U kunt uw (ex-) werkgever een vooraankondiging e-mailen met het wachtwoord en daarna in een aparte e-mail de werkgeversverklaring toevoegen.

  Zodra u de ingevulde en ondertekende werkgeversverklaring van uw (ex-) werkgever retour heeft ontvangen, e-mailt u het bestand naar screening@dsi.nl onder vermelding van uw aanvraagnummer. Team Screening koppelt dan de verklaring handmatig aan uw aanvraag en neemt de aanvraag verder in behandeling.

 • Waarom moet ik gescreend worden?

  U bent een certificeringsprocedure gestart bij DSI. Een personeelsscreening is een standaard onderdeel van de certificeringsprocedure bij DSI. Een screening is van belang omdat u een integriteitsgevoelige functie bekleedt of gaat bekleden. Daarom wordt u gevraagd een screening te doorlopen.

  Het doorlopen van een screening geldt zowel bij het aanvragen van een nieuwe certificering, bij het wijzigen van de werkgever als het omzetten van een passieve registratie. De screening wordt uitgevoerd door DSI. Hoe het verdere proces van certificeren (inclusief het screenen) verloopt en welke documenten een medewerker nodigt heeft voor de screening, leggen wij u uit op deze pagina.

   

 • Hoe gaat een screening in zijn werk?

  Een screeningsaanvraag voert u uit via MijnDSI. Nadat u een account heeft aangemaakt doorloopt u stap voor stap het aanvraagproces.  U wordt gevraagd een aantal gegevens te verstrekken en documenten te uploaden. Direct nadat u de screeningsaanvraag heeft ingediend start DSI met de uitvoering van de screening.  De aangeleverde gegevens worden door de Customer Care Officers gecontroleerd en geverifieerd.  Voor de verificatie wordt er o.a. contact opgenomen met (ex-)werkgevers en opleidingsinstituten.

  Nadat de screening is afgerond ontvangt u het digitale screeningsrapport.  Meer informatie over de procedure vindt u in de stappencarrousel hierboven.

 • De echtheidskenmerken van mijn screeningsrapport zijn vervallen. Wat kan ik doen?

  Als u vanuit mijn.dsi.nl het rapport opent in Adobe Reader, dan kunt u het rapport met echtheidskenmerken met gebruikmaking van Adobe Reader verzenden. Echter, als u in uw browser het rapport opent en in uw browser kiest voor afdrukken (op papier of naar een .PDF-bestand), dan vervallen de echtheidskenmerken.

  Uw rapport blijft beschikbaar in mijn.dsi.nl. U kunt het rapport opnieuw downloaden naar uw computer – dus niet openen in uw browser – en bij voorkeur openen met Adobe Reader, om het zo met echtheidskenmerken te kunnen verzenden.

 • Van welke echtheidskenmerken in mijn screeningsrapport voorzien?

  Het digitale screeningsrapport wordt eenmalig uitgegeven na het afronden van een screening. Bij het genereren van het rapport (PDF) wordt het rapport voorzien van een digitaal echtheidskenmerk. Hierna is het niet meer mogelijk om het rapport te bewerken.

  Elke wijziging die gedaan wordt zal resulteren in een zichtbare waarschuwing. Het rapport is hiermee ongeldig. De echtheidskenmerken kunt u bekijken door het rapport te openen in Adobe PDF Reader / Adobe DC.

 • Waarom staan er op mijn screeningsrapport één of meerdere aandachtspunten?

  Op het screeningsrapport wordt aangegeven welke gegevens door DSI zijn gecontroleerd en geverifieerd.  In bijzondere gevallen kan het voorkomen dat het niet lukt om uw gegevens of documenten te verifiëren.  Dit wordt bij het betreffende onderdeel vermeld als aandachtspunt. Indien er door bijvoorbeeld een ex-werkgever een voorbehoud wordt gemaakt, of er sprake lijkt te zijn van fraude, resulteert dit ook in een aandachtspunt.

 • Wie beoordeelt mijn screeningsrapport?

  Het screeningsrapport wordt door uw werkgever of opdrachtgever beoordeeld nadat u het hen heeft toegezonden. Uw werkgever of opdrachtgever maakt aan de hand van het screeningsrapport (en eventuele aandachtspunten) een integriteitsanalyse.

 • Hoe ontvang ik mijn screeningsrapport?

  Direct nadat de screening is afgerond ontvangt u een e-mail met daarin het bericht dat uw screeningrapport voor u klaar staat. U kunt uw screeningsrapport downloaden door te klikken op de link in de mail. Nadat u bent ingelogd vindt u het rapport onder ‘documenten’. Daarnaast heeft u de mogelijkheid het screeningsrapport snel en eenvoudig door te zenden aan uw werkgever of opdrachtgever.

 • Wat staat er in het screeningsrapport?

  DSI stelt het screeningsrapport op nadat de screening volledig is afgerond. Het rapport vermeldt de uitkomsten van de controles en verificaties die zijn uitgevoerd. Het rapport is een feitenconstatering en geen waardeoordeel.

 • Hoe kan ik zien wat de status is van mijn screening?

  U kunt de status van uw screeningsaanvraag bekijken door in te loggen in uw MijnDSI omgeving. Bij “mijn aanvragen” ziet u de status van uw screening.

 • Hoe controleert en verifieert DSI mijn gegevens

  Elke screening is maatwerk en wordt uitgevoerd door gespecialiseerde  screeningsofficers. DSI controleert en verifieert uw gegevens door het raadplegen van verschillende (openbare) bronnen. Voor het verifiëren van diploma’s en werkperiodes neemt DSI contact op met het betreffende instituut of (ex-)werkgevers.

  In geval van de (ex-)werkgevers wordt er niet alleen contact opgenomen met de ondertekenaar van de werkgeversverklaring. Ook de functie van de ondertekenaar wordt geverifieerd.

 • Waarom ontvang ik een email dat mijn screening nog niet compleet is?

  Voordat DSI begint met de uitvoering van de screening wordt uw aanvraag eerst gecontroleerd op volledigheid. Er wordt gekeken of de verstrekte informatie compleet is en of de juiste documenten zijn geupload.

  Als dit niet het geval is kan de screening nog niet worden uitgevoerd en ontvangt u hier direct bericht over. Wij geven u vervolgens de gelegenheid om alsnog de juiste gegevens te verstrekken.

  U kunt hiervoor inloggen in uw MijnDSI-omgeving en bij het betreffende onderdeel zien wat er nog ontbreekt. Uw aanvraag wordt opnieuw  in behandeling genomen nadat u uw gecorrigeerde aanvraag heeft ingediend.

 • Kan ik, nadat ik mijn aanvraag heb ingediend, mijn gegevens nog wijzigen?

  Helaas, nee. Bij het indienen van uw aanvraag verklaart u uw gegevens volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. DSI voert de screening uit op basis van deze gegevens. Vanaf dat moment  is het niet meer mogelijk om uw gegevens te wijzigen.

 • Hoe vul ik mijn werkervaring in als zelfstandige?

  Natuurlijk kunt u ook als zelfstandige een screening aanvragen. Met uitzondering van de opgave van de werkervaring verloopt het aanvraagproces gelijk.

  Was u de afgelopen vijf jaar werkzaam als zelfstandige, dan kunt u bij de gevraagde werkervaring uw eigen onderneming opgeven en een uittreksel van de Kamer van Koophandel uploaden (niet ouder dan een jaar). Daarnaast vragen wij u één opdrachtgever op te geven waarbij u langer dan twee maanden een opdracht vervuld heeft (bij voorkeur de meest recente). Deze opdrachtgever dient de DSI werkgeversverklaring voor u te ondertekenen.

  Als u korter dan 5 jaar werkzaam bent als zelfstandige, geeft u uw eigen onderneming op en upload u het uittreksel van de Kamer van Koophandel. Daarnaast vult u de werkgevers in voor wie u de resterende periode werkzaam bent geweest. Zij dienen de DSI werkgeversverklaring voor u te ondertekenen.

 • Wat als ik langer dan vijf jaar in dienst ben bij mijn werkgever?

  Als u al langer dan vijf jaar in dienst bent bij uw huidige werkgever, is het mogelijk dat de werkervaring (op verzoek van uw werkgever) buiten beschouwing wordt gelaten tijdens de screening. In dat geval is het tabblad ‘Werkervaring’ vervallen en hoeft u dus niets op te geven.

 • Wat moet ik doen als mijn (ex-)werkgever niet reageert?

  Het laten ondertekenen van een werkgeversverklaring is een belangrijk onderdeel van uw screening. Toch kan het zijn dat een (ex-) werkgever niet direct reageert op uw verzoek om (digitaal) een werkgeversverklaring te ondertekenen. Voor een voorspoedige afronding van uw aanvraag raden wij u aan zo snel mogelijk telefonisch contact op te nemen met de ondertekenaar.

  Als dit ondanks vele pogingen niet is gelukt dan kunt u bij de werkgeversperiode een tekstdocument uploaden. In dit document geeft u duidelijk aan wat u heeft geprobeerd om het document te laten ondertekenen. Indien een werkgeversverklaring niet kan worden ondertekend, zal dit resulteren in een aandachtspunt op het screeningsrapport.

 • Waarom moet ik mijn (ex-)werkgevers en opdrachtgevers benaderen?

  Tijdens het aanvragen van de screening wordt u gevraagd de werkervaring van de afgelopen 5 jaar op te geven. Uw werkgevers in die afgelopen 5 jaar dienen een DSI werkgeversverklaring te ondertekenen. Door het ondertekenen van deze verklaring bevestigt de (ex-) werkgever uw functie, integriteit en de deskundigheid tijdens de periode dat u voor hem of haar werkte.

  Ook is er een mogelijkheid om een toelichting te geven. In uw aanvraag kunt u de werkgeversverklaring eenvoudig digitaal verzenden naar een tekenbevoegd persoon binnen de organisatie waarvoor u gewerkt heeft. Indien u niet beschikt over een e-mail adres kunt u ook een werkgeversverklaring downloaden om te laten ondertekenen. DSI controleert alle werkperiodes en werkgeversverklaringen op volledigheid. Daarnaast neemt DSI contact op met één of meerdere (ex-) werkgevers/opdrachtgevers om de ondertekening van de werkgeversverklaring te verifiëren.

 • Waarom heeft DSI mijn identiteitsbewijs nodig?

  Om uw identiteit als aanvrager van een screening vast te stellen vragen wij u om een scan of foto van goede kwaliteit van uw identiteitsbewijs te uploaden als .jpeg-bestand. DSI controleert het identiteitsbewijs en verifieert of deze als gestolen of vermist bekend staat. Het op het identiteitsbewijs afgedrukte BSN nummer wordt door DSI niet gebruikt of verwerkt. U kunt het nummer desgewenst onherkenbaar maken.

 • Waarom moet ik mijn VOG naar DSI uploaden?

  De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een belangrijk onderdeel van de DSI Screening. De echtheid van dit document is vast te stellen door een controle op echtheidskenmerken. DSI doet dit conform de richtlijnen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

  DSI verifieert de fysieke VOG steekproefsgewijs. Als u geselecteerd bent voor de steekproef (u krijgt een melding nadat u uw kleurenscan heeft geüpload), verzoeken wij u, naast het uploaden van een duidelijke kleurenscan, het originele document naar DSI te versturen. Indien u niet bent geselecteerd, hoeft u alleen een kleurenscan van uw VOG in uw aanvraag te uploaden.

 • Hoe vraag ik een VOG aan?

  DSI verzorgt de aanvraag van uw VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag). Hiervoor hebben we een aantal gegevens nodig. Deze voert u in tijdens uw screeningsaanvraag. De uitgifte en betaling van de VOG verloopt via Dienst Justis (Ministerie van Justitie en Veiligheid). U dient hiervoor met iDEAL te kunnen betalen. Dienst Justis stuurt de VOG per post naar u toe.

 • Wat wordt er door DSI gecontroleerd?

  • Werkervaring van de afgelopen 5 jaar;
  • Diploma’s en opleidingen;
  • Identiteitsbewijs;
  • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG);
  • Vragenlijst met betrekking tot integriteit;
  • Faillissementen;
  • De open en besloten DSI-registers.

 • Hoe deel ik 5 jaar werkervaring?

  U deelt uw werkervaring van de afgelopen 5 jaar op de volgende manier:

  Zorg dat de volledige periode van de afgelopen 5 jaar is verklaard. Dit kan op de volgende manieren:

  • Van de werkervaringen langer dan 4 maanden moeten ondertekende werkgeversverklaringen worden aangeleverd. Uw (ex-) werkgever kan deze verklaringen digitaal ondertekenen, doordat u uw (ex-) werkgever vanuit uw Mijn DSI account een mail stuurt. Heeft u geen e-mailadres? Dan gaat het iets minder snel en efficiënt. Het is in dit geval mogelijk een werkgeversverklaring aan te maken. Deze verklaring print u uit en verstuurd of geeft u vervolgens ter ondertekening aan uw (ex-) werkgever. Na ondertekening voegt u de werkgeversverklaring, maakt u een foto van de werkgeversverklaring of een scan en voegt u dit aan de betreffende werkperiode toe;
  • Uw (ex-)leidinggevende of een HR-functionaris zijn voor DSI bevoegd om uw werkgeversverklaring te ondertekenen. Weet u dit niet zeker? Vraag dit na bij uw (ex) werkgever;
  • Voor de periodes waarin geen sprake is van werkervaring, selecteert u de juiste rubriek in het drop-down menu. Wij verzoeken u de rubriek ‘Meerdere periodes’ niet te gebruiken.
 • Wat is de doorlooptijd van een screening?

  Een screeningsprocedure neemt tijd in beslag vanwege de nodige verificaties die DSI uitvoert. Nadat DSI uw screeningsaanvraag in behandeling heeft genomen, kunt u rekening houden met een doorlooptijd van gemiddeld 10 werkdagen voor het afgeven van het rapport.

 • Als ik de VOG upload in MijnDSI kan ik niet verder. Wat moet ik doen?

  De afbeelding is waarschijnlijk niet scherp genoeg of het bestandstype wordt niet gepakt. Als u een scherpere foto maakt van maximaal 5 MB en dit bestand uploadt in de aanvraag, verwachten wij dat het systeem de upload accepteert.

  Lukt het nu nog niet om het bestand te uploaden? Neem dan contact op met onze Customer Care Officers via certificering@dsi.nl of bel met 020 620 12 74.