Mijn DSI

Wijziging bekostiging

Uitleg over de veranderingen in bekostiging voor DSI deelnemers

Per 1 januari 2024 verandert onze bekostigingsstructuur. Dit is goed nieuws, want het maakt de bekostiging van DSI eerlijker. We nemen afscheid van het deelnametarief en gaan onze jaarlijkse kosten gelijkmatig verdelen over het aantal gecertificeerde professionals. Wat betekent dit in de praktijk? Simpelweg, hoe meer professionals zich certificeren, hoe lager de jaarlijkse kosten per gecertificeerde zullen zijn.

Hoewel deze wijzigingen overwegend positieve aspecten met zich meebrengen, realiseren wij ons dat deze voor sommige deelnemers (soms tijdelijk) anders kunnen uitpakken. Door middel van deze informatie informeren wij jou als deelnemer over de achtergrond van de wijzigingen en welke invloed dit heeft op jouw organisatie.

Wat houdt de verandering in de bekostiging in? 

De aanpassing betreft vooral een vereenvoudiging van onze bekostigingsmethode. De basis blijft het aantal gecertificeerden per deelnemer, maar we passen onze berekeningsmethode aan en schrappen het jaarlijks deelnametarief. Jaarlijks wordt één tarief per certificering vastgesteld en deelnemers ontvangen slechts één jaarlijkse factuur, ongeacht het aantal wijzigingen dat gedurende het jaar wordt doorgevoerd. Deze jaarlijkse factuur is gebaseerd op het gemiddelde aantal certificeringen over de afgelopen drie jaar.  

Met deze veranderingen maken we de financiering van DSI rechtvaardiger. We verdelen onze jaarlijkse kosten namelijk eerlijk over het aantal gecertificeerde professionals. Als er meer professionals gecertificeerd worden, zullen de kosten per gecertificeerde afnemen.

Kenmerken van de nieuwe bekostigingsmethode 

  • Meer voorspelbaarheid: De nieuwe methode biedt zowel u als onze organisatie meer voorspelbaarheid omdat schommelingen in de kosten worden verminderd door uit te gaan van gemiddelden over drie jaar. 
  • Verminderde administratieve lasten: Wij begrijpen dat administratieve lasten soms als belastend kunnen worden ervaren. Met de nieuwe structuur verminderen wij het aantal factuurmomenten, wat de administratieve belasting vermindert. 
  • Een eerlijker systeem: De nieuwe structuur elimineert staffels en introduceert een eerlijker systeem voor alle deelnemers, waarbij gelijke behandeling centraal staat. 

Hoe gaat deze verandering invloed hebben op uw organisatie? 

De vereenvoudiging van de bekostiging zal de kosten beïnvloeden die deelnemende organisaties betalen voor de certificering van hun medewerkers. Het tarief zal voor sommige deelnemers dalen, terwijl het voor anderen zal stijgen in vergelijking met voorgaande jaren. Er is vooral een verschil wanneer het aantal certificeringen in het afgelopen jaar fors is gestegen of gedaald ten opzichte van de twee jaar hiervoor. Omdat we gebruik maken van een driejaarsgemiddelde verandert het tarief voor het komende jaar bij deze deelnemers meer. Deze impact verschilt van organisatie tot organisatie.

Om de nieuwe berekeningsmethode nader toe te lichten, geven we hieronder twee voorbeelden: 

Voorbeeld A

Bank X is 22 jaar deelnemer van DSI. In de afgelopen drie jaar hadden zij gemiddeld 360 professionals bij DSI gecertificeerd. Deze deelnemer draagt in 2023 bij op basis van het driejaarsgemiddelde van 360 certificeringen. Dit is berekend op basis van de volgende aantallen:

DSI gecertificeerden Kandidaat gecertificeerden Totaal
2021 275 24 299
2022 361 17 378
2023 381 22 403

 

 

 

 

Voorbeeld B

Vermogensbeheerder X is 2 jaar deelnemer van DSI. In de afgelopen twee jaar hadden zij gemiddeld 57 professionals bij DSI gecertificeerd. Deze deelnemer draagt in 2023 bij op basis van het tweejaarsgemiddelde van 57 certificeringen. Dit is berekend op basis van de volgende aantallen:

DSI gecertificeerden Kandidaat gecertificeerden Totaal
2021
2022 42 5 47
2023 52 15 67

 

 

 

 

Communicatie nieuwe bekostiging

We communiceren in de maanden oktober en november van dit jaar met al onze deelnemers via e-mail wat het te verwachten nieuwe tarief zal zijn in 2024. In deze berichten zullen we ook de facturatiedatum vermelden. 

De variatie in impact wordt veroorzaakt door onze nieuwe berekeningsmethode. Jaarlijks wordt er nu een tarief per certificering vastgesteld, en deelnemers ontvangen slechts één jaarlijkse factuur, ongeacht het aantal wijzigingen gedurende het jaar. Deze jaarlijkse factuur is gebaseerd op het gemiddelde aantal certificeringen over de afgelopen drie jaar. Het jaarlijkse deelnametarief zal niet langer van toepassing zijn. 

Ons uitgangspunt: een eerlijke berekening

Deze nieuwe methode is ontwikkeld met verschillende uitgangspunten, met als belangrijkste ons streven naar een eerlijke berekening. Deelnemers die DSI het meest gebruiken (gemeten aan het aantal certificeringen), zullen de hoogste kosten hebben, waardoor de zwaarste lasten automatisch worden gedragen door de sterkste schouders. 

Meer informatie

We hechten veel waarde aan onze relatie met al onze deelnemers en begrijpen dat veranderingen soms vragen kunnen oproepen. Daarom staan we tot jouw beschikking om eventuele vragen te beantwoorden en zorgen weg te nemen. Als je behoefte hebt aan nadere toelichting, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Voor antwoorden op jouw vragen kun je contact opnemen met Nana Asante (relationship manager bij DSI) of Floris Mreijen (directeur bij DSI) via het contactformulier of telefonisch via 020 – 620 12 74.