Mijn DSI

DSI Tucht

Hoe maak je een melding van een overtreding?

(Kandidaat) gecertificeerde professionals dienen zich te houden aan de DSI Gedragscode. Is er volgens jou sprake van een overtreding van deze gedragscode, of vermoed je een overtreding, dan kun je daarvan melding maken bij DSI. Hoe een melding in zijn werk gaat en hoe DSI met jouw klacht zal omgaan beschrijven wij op deze pagina.

In het tuchtrecht gaat het om de vraag of een professional zich heeft gehouden aan de DSI gedragscode. De functie van DSI Tucht is corrigerend. DSI Tucht doet geen uitspraak over de civielrechtelijke aansprakelijkheid van een professional of zijn werkgever. Je kunt een overtreding van de DSI gedragscode schriftelijk bij ons melden.

Belangrijk om te weten: een melding is niet altijd geschikt voor een klacht bij de Tuchtcommissie. Soms kun je beter uw melding indienen bij Kifid of de kwestie aan de civiele rechter voorleggen. DSI Tucht kan de melder geen schadevergoeding toekennen. Alleen de burgerlijke rechter of Kifid kan de professional veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding.

Tuchtmelding doen bij DSI

DSI zal een melding van een overtreding altijd serieus nemen. Het onderzoek doorloopt een aantal stappen. Hoe een melding in zijn werk gaat, leggen wij je uit in de onderstaande video.

Een tuchtmelding kun je schriftelijk bij DSI indienen. Dit kunt u doen per email naar juridischezaken@dsi.nl. Of je kunt de DSI tuchtmelding schriftelijk opsturen naar het volgende adres:

Stichting DSI
t.a.v. M. van der Lecq
Beursplein 5
1012 JW Amsterdam

De gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld.