Mijn DSI

DSI Tucht

Hoe maakt u een tuchtmelding van een overtreding?

(Kandidaat) gecertificeerde professionals dienen zich te houden aan de DSI Gedragscode. Is er volgens u sprake van een overtreding van deze gedragscode, of vermoedt u een overtreding, dan kunt u daarvan melding maken bij DSI. Hoe deze melding in zijn werk gaat en hoe DSI met uw klacht zal omgaan beschrijven wij op deze pagina.

Melding maken

In het tuchtrecht gaat het om de vraag of een professional zich heeft gehouden aan de DSI gedragscode. De functie van DSI Tucht is corrigerend. DSI Tucht doet geen uitspraak over de civielrechtelijke aansprakelijkheid van een professional of zijn werkgever. U kunt een overtreding van de DSI gedragscode schriftelijk bij ons melden.

Belangrijk om te weten: een melding is niet altijd geschikt voor een klacht bij de Tuchtcommissie. Soms kunt u beter uw melding indienen bij Kifid of de kwestie aan de civiele rechter voorleggen. DSI Tucht kan de melder geen schadevergoeding toekennen. Alleen de burgerlijke rechter of Kifid kan de professional veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding.

Tuchtmelding doen bij DSI

DSI zal een melding van een overtreding altijd serieus nemen. Het onderzoek doorloopt een aantal stappen. Hoe deze melding in zijn werk gaat, leggen wij u uit in de onderstaande video.

Een tuchtmelding kunt u schriftelijk bij DSI indienen. Dit kunt u doen per email naar juridischezaken@dsi.nl. Of u kunt uw DSI tuchtmelding schriftelijk opsturen naar het volgende adres:

DSI
t.a.v. Secretariaat
Postbus 3861
1001 AR Amsterdam

Uw gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld.