Mijn DSI

Melding maken

U kunt een overtreding van de gedragscode bij ons melden. Belangrijk om te weten: een melding is niet altijd geschikt voor een klacht bij de Tuchtcommissie. Soms kunt u beter uw melding indienen bij Kifid of de kwestie aan de civiele rechter voorleggen.

In het tuchtrecht gaat het om de vraag of een professional zich heeft gehouden aan de gedragscode. De functie van DSI Tucht is corrigerend. DSI Tucht doet geen uitspraak over de civielrechtelijke aansprakelijkheid van een professional of zijn werkgever.

Ook kan DSI Tucht de melder geen schadevergoeding toekennen. Alleen de burgerlijke rechter of Kifid kan de professional veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding.

U kunt uw DSI tuchtmelding schriftelijk opsturen naar het volgende adres:

DSI
t.a.v. Secretariaat
Postbus 3861
1001 AR Amsterdam

of per email versturen naar juridischezaken@dsi.nl. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.