Mijn DSI

De DSI-certificeringen

Professionals kunnen zich bij DSI per functiegroep certificeren. DSI kent 11 registers: het Register Integriteit en 10 functiegroepen. Gecertificeerden zijn zichtbaar in ons openbare register. Op deze pagina kunt u een certificering opzoeken die op uw functie van toepassing is en leest u de kennis- en opleidingsvereisten.

Voor welke certificering kan ik mij registreren?

Om te bepalen welke DSI-certificering het beste aansluit op uw werkzaamheden, kunt u de beslisboom hieronder doorlopen. (Klik op de afbeelding om deze te vergroten.)

Soorten certificeringen

DSI onderscheidt verschillende categorieën certificeringen: voor Retail, Institutioneel en Specialisten. (Klik op de afbeelding om deze te vergroten.)

ESMA-certificeringen vloeien voort uit de verplichte ESMA-Richtlijnen voor vakbekwaamheid voor adviseurs en informatieverstrekkers met klantcontact, opgesteld door de European Securities & Markets Authority als onderdeel van MiFID II. De Autoriteit Financiële Markten ziet er in Nederland op toe dat werkgevers kunnen aantonen dat werknemers voldoen aan eisen uit de ESMA-Richtlijnen.

Kandidaat-gecertificeerden en gecertificeerden

Professionals die zichtbaar zijn in het openbare DSI-register, voldoen aan alle vakbekwaamheidseisen die DSI stelt op hun vakgebied. Wie nog niet (geheel) voldoet aan de ESMA-eisen is kandidaat-gecertificeerd en niet zichtbaar in ons openbaar register. Kandidaat-gecertificeerden kunnen aan de ESMA-vakbekwaamheidseisen voldoen door het afleggen van een examen of deficiëntietoets.

Daarnaast geldt er voor de (kandidaat-)gecertificeerden een verplichting om aantoonbaar permanent vakbekwaam te zijn. Lees daar meer over op onze Permanent Vakbekwaam-pagina.

MijnDSI.nl
Bent u aangesloten bij DSI en weet u niet zeker wat uw status is? In MijnDSI.nl kunt u zien voor welk register u gecertificeerd bent, aan welke voorwaarden u eventueel nog moet voldoen en kunt u de functietitel invullen die u voert in uw organisatie.

Vragen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons team Certificering, tijdens kantooruren bereikbaar op 020-620 12 74 (menu-optie 2) of via certificering@dsi.nl.