Mijn DSI

Compliance Professional

DSI Register

Er worden steeds meer eisen gesteld aan organisaties en bedrijven in de financiële sector. En deze bedrijven leggen zichzelf ook steeds vaker uitgebreide integriteitsnormen op om risico’s voor een organisatie te managen. Het managen van deze zogenaamde compliance risico’s vraagt om een hoog kennis- en vaardighedenniveau van de verantwoordelijke medewerkers. Een registratie in het register DSI Compliance Professional toont aan dat de specialist aan deze eisen voldoet.

Hoe meld je je aan voor deze certificering?

Voor toelating en behoud van deze certificering gelden diverse eisen, variërend van toelatingseisen tot verplichte deelname aan een Permanent Vakbekwaam programma. Hieronder een overzicht van de eisen.

Een certificering begint altijd met een registratie bij DSI. Dit doe je via MijnDSI. Dit kan al voordat je voldoet aan alle vereisten. We registreren je dan als kandidaat-gecertificeerd. Zodra je volledig voldoet aan alle vereisten, zetten wij jouw registratie om naar gecertificeerd. Bekijk hier stap-voor-stap het aanvraagproces voor een certificering bij DSI.

Toelatingseisen

 • Algemene toelatingseisen
  • De werkgever of opdrachtgever is deelnemer van DSI;
  • De kandidaat moet een registratiescreening doorlopen, tenzij in huidige functie al gescreend door AFM/DNB;
  • De kandidaat zal de DSI-gedragscode moeten onderschrijven en nakomen;
  • De kandidaat zal zijn kennis van wet- en regelgeving op peil moeten houden;
  • Bij DSI gecertificeerde beleggingsprofessionals doorlopen vanaf 2020 jaarlijks een programma om hun vakbekwaamheid up-to-date te houden: het Permanent vakbekwaam programma. Voor meer informatie, klik hier.
 • Kennis

  Als u zich wilt registeren voor het register DSI Compliance Professional dient u met succes één van de volgende opleidingen te hebben voltooid:

  • VU: Postgraduate opleiding Compliance & Integriteit Management
  • NIBE-SVV Certified Compliance Officer
  • ING Compliance Officer Training NL en Compliance Officer Training International;
  • NCI: Leergang Compliance Professional
  • The Ministry of Compliance (TMoC): DSI Qualified Compliance Officer

  Vergelijkbare (buitenlandse) compliance-opleidingen kunnen onder bepaalde voorwaarden volstaan.

 • Ervaring

  De gecertificeerde heeft in de afgelopen vijf jaren gedurende twaalf maanden (op fulltime basis) een substantieel deel van zijn/haar tijd besteed aan werkzaamheden gerelateerd aan het register, hetzij in de huidige functie, hetzij in voorgaande functies.

 • Tarief certificering

  De tarieven van een DSI Certificering vind je hier.

Register Compliance Professional

Voor specialisten zoals compliance officers, CDD analisten en KYC analisten

Wat houdt het DSI register Compliance Professional in?

Meer informatie

Welke professionals staan er in het register?

Meer informatie

Wat houdt het Permanent Vakbekwaam programma in?

Meer informatie

Wat houdt het register in?

Het register DSI Compliance Professional is bedoeld voor compliance professionals die werkzaam zijn in de financiële sector. Een registratie in het register betekent dat de persoon over een gedegen kennis en vaardigheden beschikt over o.a. wet- en regelgeving, compliance risico’s en het oplossen van compliance incidenten. In de financiële dienstverlening hebben we het bij wet- en regelgeving over de regels die bedrijven en instellingen opgelegd krijgen van zowel de overheid als de financiële toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Een professional in het register moet voldoen aan een vooropleiding op het gebied van compliance. Het succesvol afleggen van een DSI geaccrediteerd examen wordt door branche organisaties en deelnemers van DSI als een passende kwalificatie beschouwd voor het correct uitvoeren van de functie.

Geregistreerden in het register kunnen twee verschillende statussen hebben: gecertificeerd of kandidaat-gecertificeerd. Beide voldoen aan de gedragscode die door DSI is opgezet. Het verschil zit hem in het onderdeel opleiding of werkervaring. Zolang men (nog) niet aan deze onderdelen voldoet, is men kandidaat-gecertificeerd.

Gecertificeerde professionals in het register DSI Compliance Professional hebben met succes een kennis- en vaardigheden examen afgerond. Ze hebben de afgelopen vijf jaren gedurende twaalf maanden (op fulltime basis) een substantieel deel van hun tijd besteed aan werkzaamheden gerelateerd aan het register en doorlopen jaarlijks het Permanent Vakbekwaam programma van DSI.

Wie staan er in het register?

In het DSI register Compliance Professional staan bijvoorbeeld specialisten die werkzaam zijn bij o.a. effecten- en kredietinstellingen, pensioen- en spaarfondsenbanken en verzekeraars. De specialisten zijn werkzaam als bijvoorbeeld compliance officers, CDD analisten en KYC analisten. De professionals assisteren de leiding van de financiële onderneming in het managen van de compliance risico’s van de financiële onderneming. De compliance officer wordt meestal door het hoogste bestuursorgaan van de organisatie (Raad van Bestuur of Hoofddirectie) benoemd. Hij of zij werkt in volstrekte onafhankelijkheid en geniet een hoge mate van rechtsbescherming.

Over welke kennis beschikt een geregistreerde?

De kennis waarover een professional in het register DSI Compliance Professional dient te beschikken, staat omschreven in de zogenaamde eindtermen van DSI. Deze eindtermen zijn opgesteld door de DSI adviescommissies en DSI Accreditatiecommissie.

Een professional in het DSI register Compliance Professional beschikt over vakkennis op het gebied van de volgende onderwerpen:

 • kennis van de bedrijfsprocessen, financiële producten en transacties, alsmede hun karakteristieken (inclusief risico’s);
 • kennis van de op die bedrijfsprocessen, producten en transacties van toepassing zijnde externe en interne complianceregels;
 • is bekend met de in zijn segment relevante marktpartijen;
 • is op hoofdlijnen bekend met het algemeen wettelijk kader en wetgevingstrajecten;
 • kent de doelstellingen en opzet van het compliance charter, de compliance manual en compliance monitoringprogramma;
 • neemt kennis van de uitkomsten van compliance audits;
 • kent de op zijn aandachtsgebied toezicht houdende toezichthouders, structuur, organisatie en bevoegdheden;
 • kan actief deelnemen aan het consultatieproces rond wetgevingstrajecten.

Permanent Vakbekwaam

Jouw DSI certificering up-to-date houden

Als DSI (kandidaat) gecertificeerde van het register Compliance Professional ben je verplicht jaarlijks het Permanent Vakbekwaam programma (PV) succesvol te doorlopen. Hiervoor heb je de keuze uit verschillende geaccrediteerde opleidingsinstituten:

Opleidingsinstituten permanent vakbekwaam

Door het jaarlijks succesvol doorlopen van het DSI Permanent Vakbekwaam-programma (PV-programma), voldoe je aan alle eisen die gesteld worden door de wet. Meer informatie over het Permanent Vakbekwaam programma lees je hier.

Belangrijk: Je bent vrij in jouw keuze voor een aanbieder. Informeer vooraf bij je werkgever of er een collectieve afspraak is gemaakt met een van de opleiders.

Meer informatie

Heb je vragen over het register Compliance Professional en kun je deze antwoorden niet terugvinden op onze FAQ pagina, neem dan contact op met één van de DSI Customer Care Officers. Wij helpen je graag verder! Je kunt contact met ons opnemen via ons contactformulier of 020-6201274.