Mijn DSI

Effectenhandelaar

DSI Register

Het register DSI Effectenhandelaar bestaat uit professionals die voor rekening en risico van financiële organisaties orders uitvoeren van opties, koersen, aandelen en futures. De inhoud van deze financiële producten is gecompliceerd. Door de continue vernieuwingen en veranderingen in de effectenhandel en op de financiële markten wordt deze complexiteit nog eens extra verstrekt.

Als effectenhandelaar moet men daarom voldoen aan vakbekwaamheidseisen om te zorgen dat hij of zij beschikt over de juiste vakkennis en vaardigheden. Een registratie in het register DSI Effectenhandelaar toont aan dat de effectenhandelaar (broker) voldoet aan de strenge eisen die worden gesteld door sector.

Wat houdt het DSI register Effectenhandelaar in?

Meer informatie

Welke professionals staan er in het register?

Meer informatie

Welke voorwaarden stelt DSI voor toelating aan het register?

Meer informatie

Register Effectenhandelaar

Voor professionals die voor financiële organisaties orders uitvoeren van opties, koersen, aandelen en futures

Wat houdt het register in?

Een registratie in het register DSI Effectenhandelaar betekent dat de professional over een gedegen kennis en vaardigheden beschikt voor de aan- en/of de verkoop van opties, koersen, aandelen en futures. Deze financiële producten worden samen effecten genoemd. Men probeert deze effecten tegen een zo laag mogelijke koers te kopen en tegen een hogere koers te verkopen. Bij deze verkoop is men gehouden aan een strikt reglement. Dit reglement dient als doel om o.a. de belegger te beschermen en de sector te stimuleren om integer, transparant en efficiënt te werken.

Geregistreerden kunnen twee verschillende statussen hebben: gecertificeerd of kandidaat-gecertificeerd. Beiden voldoen aan de gedragscode die door DSI is opgezet. Het verschil zit hem in het onderdeel opleiding of werkervaring. Zolang men (nog) niet aan deze onderdelen voldoet, is men kandidaat-gecertificeerd.

Gecertificeerde professionals in het register DSI Effectenhandelaar hebben met succes een e-learning en workshop integriteit afgelegd en een kennis- en vaardigheidsexamen afgerond. Ze hebben de afgelopen vijf jaren gedurende twaalf maanden (op fulltime basis) een substantieel deel van hun tijd besteed aan werkzaamheden gerelateerd aan het register en doorlopen jaarlijks het Permanent Vakbekwaam programma van DSI.

Wie staan er in het register?

In het register DSI Effectenhandelaar staan bijvoorbeeld brokers die werkzaam zijn in de financiële dienstverlening zoals bij een beleggingsmaatschappij, bank of verzekeraar. De professionals geven advies voor rekening en risico van financiële organisaties over de aan- en verkoop van effecten.

Over welke kennis beschikt een geregistreerde?

De kennis waarover een geregistreerde in het register DSI Effectenhandelaar dient te beschikken, is bepaald door de DSI adviescommissies en DSI Accreditatiecommissie. Een professional in het register DSI Effectenhandelaar beschikt over vakkennis op het gebied van de volgende onderwerpen:

 • Producten (financiële instrumenten) en hun karakteristieken die op de markt van effecten, opties en futures worden verhandeld;
 • Basisprincipes van ‘fundamentele analyse’ en ‘technische analyse’;
 • Marktorganisatie, de organisatie van handel en kanalen waarlangs transacties tot stand komen;
 • Verwerking van transacties (geadministreerd, gegarandeerd en afgewikkeld);
 • Macro-economische variabelen die van invloed zijn op de handel in effecten, opties en futures;
 • Internationale en financiële marktkennis inclusief de relevante marktpartijen
 • Kennis van de dekkingsinstrumenten;
 • Handelingen die bij wet of gedragscode verboden zijn en waarom;
 • De handelsregels van de beurs

Inschrijven in register

Welke voorwaarden stelt DSI voor toelating aan het register?

Voor de toelating in het register en het behouden van de certificering zijn er verschillende eisen van toepassing. Deze eisen variëren van toelatingseisen tot het verplicht volgen van een Permanent Vakbekwaam programma. Onderstaand een overzicht van de verschillende eisen en meer informatie over het Permanent Vakbekwaam programma.

Toelatingseisen

 • Algemene toelatingseisen
  • De werkgever of opdrachtgever is deelnemer van DSI;
  • De kandidaat moet een registratiescreening doorlopen, tenzij in huidige functie al gescreend door AFM/DNB;
  • De kandidaat zal de DSI-gedragscode moeten onderschrijven en nakomen;
  • De kandidaat zal zijn kennis van wet- en regelgeving op peil moeten houden;
  • Bij DSI gecertificeerde beleggingsprofessionals doorlopen vanaf 2020 jaarlijks een programma om hun vakbekwaamheid up-to-date te houden: het Permanent vakbekwaam programma. Voor meer informatie, klik hier.
 • Integriteit

  Het DSI-Integriteitsprogramma Institutioneel dient met goed gevolg te zijn afgelegd. Dit programma bestaat uit de onderstaande 2 elementen:

  • E-learning Institutioneel van het Nederlands Compliance Instituut (Integriteitsmodule)
  • Workshop Integriteit en kritische oordeelsvorming (variant institutioneel) van het Nederlands Compliance Instituut

  Heeft u een CFA level 1- of VBA-diploma, dan geldt voor u een vrijstelling voor het element Workshop. U hoeft dan alleen de E-learning-module te doen. Voor meer informatie en inschrijving, klik hier.

 • Kennis

  Als u zich wilt certificeren voor het register DSI Effectenhandelaar, dient u één van de volgende opleidingen te hebben voltooid:

  • NIBE–SVV: examen DSI Effectenhandelaar, voor de optionele voorbereidende opleiding klik hier.
  • Academische opleiding econometrie.
 • Ervaring

  De gecertificeerde heeft in de afgelopen vijf jaren gedurende twaalf maanden (op fulltime basis) een substantieel deel van zijn/haar tijd besteed aan werkzaamheden gerelateerd aan het register, hetzij in de huidige functie, hetzij in voorgaande functies.

 • Tarief certificering

  De tarieven van een DSI Certificering vindt u hier.

Permanent Vakbekwaam: uw DSI certificering up-to-date houden

Als DSI (kandidaat) gecertificeerde van het register Effectenhandelaar bent u verplicht jaarlijks het Permanent Vakbekwaam programma (PV) succesvol te doorlopen. Hiervoor heeft u de keuze uit verschillende geaccrediteerde opleidingsinstituten:

Opleidingsinstituten permanent vakbekwaam

Door het jaarlijks succesvol doorlopen van het DSI Permanent Vakbekwaam-programma (PV programma), voldoet u aan alle eisen die gesteld worden door de wet. Meer informatie over het Permanent Vakbekwaam programma leest u hier.

Belangrijk: U bent vrij in uw keuze voor een aanbieder. Informeer vooraf bij u werkgever of er een collectieve afspraak is gemaakt met een van de opleiders.

Meer informatie

Heeft u vragen over het register Effectenhandelaar en kunt u deze antwoorden niet terugvinden op onze FAQ pagina, neem dan contact op met één van de DSI medewerkers. Wij helpen u graag verder! U kunt contact met ons opnemen via certificering@dsi.nl of 020-6201274.