Mijn DSI

Beleggingsanalist

DSI Register

Het register DSI Beleggingsanalist bestaat uit professionals die ondernemingen, politieke situaties en economische ontwikkelingen bestudeert en op basis daarvan prognoses uitbrengt. Het vak van analist is gecompliceerd en de interpretaties hebben grote gevolgen voor de financiële sector. Door de continue vernieuwingen en veranderingen in de effectenhandel en op de financiële markten wordt deze complexiteit nog eens extra verstrekt.

Als beleggingsanalist moet men daarom voldoen aan vakbekwaamheidseisen om te zorgen dat hij of zij beschikt over de juiste vakkennis en vaardigheden. Een registratie in het register DSI Beleggingsanalist toont aan dat de beleggingsanalist voldoet aan de strenge eisen die worden gesteld door sector.

Hoe meld je je aan voor deze certificering?

Voor de toelating tot het register Beleggingsanalist dien je te voldoen aan verschillende vereisten, zoals o.a. een kennisexamen en integriteitstoets. De specificaties hierover lees je hier.

Een certificering begint altijd met een registratie bij DSI. Dit doe je via MijnDSI. Dit kan al voordat je voldoet aan alle vereisten. We registreren je dan als kandidaat-gecertificeerd. Zodra je volledig voldoet aan alle vereisten, zetten wij jouw registratie om naar gecertificeerd. Bekijk hier stap-voor-stap het aanvraagproces voor een certificering bij DSI.

Wat houdt het DSI register Beleggingsanalist in?

Meer informatie

Welke professionals staan er in het register?

Meer informatie

Welke voorwaarden stelt DSI voor toelating aan het register?

Meer informatie

Register Beleggingsanalist

Voor professionals die ondernemingen, politieke situaties en economische ontwikkelingen bestudeert en op basis daarvan prognoses uitbrengt.

Wat houdt het register in?

Een registratie in het register DSI Beleggingsanalist betekent dat de professional over een gedegen kennis en vaardigheden beschikt voor het maken van de juiste interpretatie van de financiële data en marktontwikkeling. Deze interpretaties vormen via een prognose de basis voor de aan- en verkoop van effecten door beleggers en beleggingsadviseurs en hebben grote invloed op de stabiliteit van de financiële markten.

Geregistreerden kunnen twee verschillende statussen hebben: gecertificeerd of kandidaat-gecertificeerd. Beide voldoen aan de gedragscode die door DSI is opgezet. Het verschil zit hem in het onderdeel opleiding of werkervaring. Zolang men (nog) niet aan deze onderdelen voldoet, is men kandidaat-gecertificeerd.

Gecertificeerde professionals in het register DSI Beleggingsanalist hebben met succes een e-learning en workshop integriteit afgelegd en een kennis- en vaardigheidsexamen afgerond. Ze hebben de afgelopen vijf jaren gedurende twaalf maanden (op fulltime basis) een substantieel deel van hun tijd besteed aan werkzaamheden gerelateerd aan het register en doorlopen jaarlijks het Permanent Vakbekwaam programma van DSI.

Wie staan er in het register?

In het register DSI Beleggingsanalist staan bijvoorbeeld professionals die werkzaam zijn voor een financiële instelling, zoals een bank, een pensioenfonds, of een verzekeringsmaatschappij. Ze zijn vaak in loondienst van een onderneming of werken als zelfstandige in opdracht van deze instelling.

Over welke kennis beschikt een geregistreerde?

De kennis waarover een geregistreerde in het register DSI Beleggingsanalist dient te beschikken, is bepaald door de DSI adviescommissies en DSI Accreditatiecommissie. Een professional in het register DSI Beleggingsanalist beschikt over vakkennis op het gebied van de volgende onderwerpen:

 • de waarde van financiële instrumenten plus de factoren die dat uitdrukken en daarop van invloed zijn;
 • de basisprincipes van relevante vormen van analyse en waardering;
 • de organisatie en het functioneren van effectenmarkten in relatie tot vraag en consumentengedrag, aanbod en productiefactoren;
 • de macro-economische variabelen die van invloed zijn op de handel in effecten, opties en futures;
 • de vormen van ondernemingsfinanciering;
 • beoordeling van ontwikkelingen op internationale en financiële markten beoordelen, mede in relatie tot politiek-maatschappelijke factoren in heden en verleden;
 • de risico’s van de diverse beleggingsmogelijkheden voor de lange en korte termijn;
 • de methoden en modellen voor het analyseren en interpreteren van financieel-economische gegevens;
 • de eisen die aan financiële verslagen worden gesteld;
 • kennis van handelingen bij wet of gedragscode verboden zijn en waarom;
 • kennis over de hoogte van fiscale regelgeving;
 • de handelsregels van beurzen en kan aangeven wanneer gegevens buiten-reglementair zijn.

Inschrijven in register

Welke voorwaarden stelt DSI voor toelating aan het register?

Voor de toelating in het register en het behouden van de certificering zijn er verschillende eisen van toepassing. Deze eisen variëren van toelatingseisen tot het verplicht volgen van een Permanent Vakbekwaam programma. Onderstaand een overzicht van de verschillende eisen en meer informatie over het Permanent Vakbekwaam programma.

Een certificering begint altijd met een registratie bij DSI. Dit doe je via MijnDSI. Dit kan al voordat je voldoet aan alle vereisten. We registreren je dan als kandidaat-gecertificeerd. Zodra je volledig voldoet aan alle vereisten, zetten wij jouw registratie om naar gecertificeerd.

Toelatingseisen

 • Algemene toelatingseisen
  • De werkgever of opdrachtgever is deelnemer van DSI;
  • De kandidaat moet een registratiescreening doorlopen, tenzij in huidige functie al gescreend door AFM/DNB;
  • De kandidaat zal de DSI-gedragscode moeten onderschrijven en nakomen;
  • De kandidaat zal zijn kennis van wet- en regelgeving op peil moeten houden;
  • Bij DSI gecertificeerde beleggingsprofessionals doorlopen vanaf 2020 jaarlijks een programma om hun vakbekwaamheid up-to-date te houden: het Permanent vakbekwaam programma. Voor meer informatie, klik hier.
 • Integriteit

  Voor toegang tot de financiële sector en DSI-registratie is ethisch gedrag van cruciaal belang. Als gecertificeerde dien je de DSI Integriteitsmodule met succes af te ronden. Deze module bestaat uit twee delen, waarvoor je je kunt inschrijven via het Nederlands Compliance Instituut:

  Indien je in het bezit bent van een CFA Level 1- of VBA-diploma, ben je vrijgesteld van de Workshop. In dat geval hoef je alleen de E-learning module te volgen. Voor meer informatie en inschrijving, klik hier.

 • Kennis

  Als u zich wilt registreren voor het register DSI Beleggingsanalist, dient u de opleiding CFA level I of ander buitenlands equivalent te hebben voltooid.

 • Ervaring

  De gecertificeerde heeft in de afgelopen vijf jaren gedurende twaalf maanden (op fulltime basis) een substantieel deel van zijn/haar tijd besteed aan werkzaamheden gerelateerd aan het register, hetzij in de huidige functie, hetzij in voorgaande functies.

 • Tarief certificering

  De tarieven van een DSI Certificering vindt u hier.

Permanent Vakbekwaam

Jouw DSI certificering up-to-date houden

Als DSI (kandidaat) gecertificeerde van het register Beleggingsanalist bent u verplicht jaarlijks het Permanent Vakbekwaam programma (PV) succesvol te doorlopen. Voor het volgen van het PV programma kunt u zich aanmelden bij The Ministry of Compliance.

Opleidingsinstituten permanent vakbekwaam

Door het jaarlijks succesvol doorlopen van het DSI Permanent Vakbekwaam-programma (PV programma), voldoet u aan alle eisen die gesteld worden door de wet. Meer informatie over het Permanent Vakbekwaam programma leest u hier.

Belangrijk: U bent vrij in uw keuze voor een aanbieder. Informeer vooraf bij u werkgever of er een collectieve afspraak is gemaakt met een van de opleiders.

Meer informatie

Heeft u vragen over het register Beleggingsanalist en kunt u deze antwoorden niet terugvinden op onze FAQ pagina, neem dan contact op met één van de DSI medewerkers. Wij helpen u graag verder! U kunt contact met ons opnemen via certificering@dsi.nl of 020-6201274.