Mijn DSI

Adviseren Beleggen Maatwerk Retail

DSI Register

Het register Adviseur Beleggen Maatwerk Retail bestaat uit professionals die niet-professionele beleggers adviseren. Beleggingsproducten zoals aandelen, obligaties, beleggingsfondsen en derivaten zijn gecompliceerd. Door de continue vernieuwingen en veranderingen op beleggingsgebieden wordt deze complexiteit nog eens extra verstrekt.

Niet-professionele klanten moeten daarom goed worden beschermd. Als adviserende professional moet een beleggingsadviseur daardoor voldoen aan vakbekwaamheidseisen. Een registratie in het register Adviseur Beleggen Maatwerk Retail toont aan dat de professional voldoet aan de strenge eisen die worden gesteld door DSI en ESMA.

Wat houdt het register Adviseren Beleggen Maatwerk Retail in?

Meer informatie

Welke professionals staan er in het register?

Meer informatie

Welke voorwaarden stelt DSI voor toelating aan het register?

Meer informatie

Register adviseren beleggen maatwerk retail

Voor professionals die niet-professionele beleggers adviseren

Wat houdt het register in?

Het register Adviseur Beleggen Maatwerk Retail is bedoeld voor professionals die niet-professionele beleggers adviseren met beleggingsoplossingen. Deze voor de cliënt passende beleggingsoplossingen kunnen zowel maatwerk- als standaardoplossing zijn.

Een professional in het register moet voldoen aan de ESMA richtsnoeren op het gebied van vakkennis en bekwaamheid. Het succesvol afleggen van een DSI geaccrediteerd examen wordt door AFM als een passende kwalificatie beschouwd in de zin van de ESMA richtsnoeren. Deze richtsnoeren dienen als doel om o.a. de belegger te beschermen en de sector te stimuleren om integer, transparant en efficiënt te werken.

Professionals in het register kunnen twee verschillende statussen hebben: gecertificeerd of kandidaat-gecertificeerd. Beide voldoen aan de gedragscode die door DSI is opgezet. Het verschil zit hem in het onderdeel opleiding of werkervaring. Zolang men (nog) niet aan deze onderdelen voldoet, is men kandidaat-gecertificeerd.

Gecertificeerde professionals in het register Adviseur Beleggen Maatwerk Retail hebben met succes een e-learning en workshop integriteit afgelegd en een kennis- en vaardigheidsexamen afgerond. Ze hebben de afgelopen vijf jaren gedurende twaalf maanden (op fulltime basis) een substantieel deel van hun tijd besteed aan werkzaamheden gerelateerd aan het register en doorlopen jaarlijks het Permanent Vakbekwaam programma van DSI.

Wie staan er in het register?

In het register Adviseur Beleggen Maatwerk Retail staan bijvoorbeeld professionals die werkzaam zijn in de beleggingssector zoals een private banker, beleggingsadviseur of vermogensbeheerder. Deze professionals zijn werkzaam bij een bedrijf of organisatie die niet-professionele beleggers (zoals particulieren) adviseren over beleggingsoplossingen zoals o.a. aandelen- en obligatiebeleggingsfondsen. Deze voor de cliënt passende adviezen kunnen maatwerkoplossingen zijn of standaard beleggingsoplossingen die zijn ontwikkeld door derden.

Over welke kennis beschikt een geregistreerde?

De kennis waarover een geregistreerde in het register Adviseren Beleggen Maatwerk Retail dient te beschikken, staat omschreven in de zogenaamde eindtermen van DSI. Deze eindtermen zijn opgesteld door de DSI adviescommissies en DSI accreditatie commissie en zijn gebaseerd op de wettelijke eisen die door ESMA enkele jaren geleden zijn opgesteld.

Als professional van klanten op het gebied van beleggingen, dien je te voldoen aan de vakbekwaamheidseisen van MiFID II. De ESMA richtsnoeren voor Adviseren Beleggen Standaard Maatwerk spelen hierop in. Een professional in het DSI register Adviseren Beleggen Maatwerk Retail beschikt over vakkennis op het gebied van de volgende onderwerpen:

 • Risico’s en kenmerken van beleggingsproducten
 • Kosten van beleggingsproducten en -diensten
 • Informatieverstrekking
 • Geschiktheidseisen aan het advies, samenstellen en beheer van de portefeuille
 • Grondbeginselen vermogensbeheer
 • Adviestraject en beleggersgedrag
 • Performance- en scenario-analyse
 • Waarderingsmethoden
 • Werking financiële markten
 • Impact macro-economische ontwikkeling op financiële markten en waarde
 • Marktmisbruik herkennen en bestrijding witwassen

Inschrijven in register

Welke voorwaarden stelt DSI voor toelating aan het register?

Voor de toelating in het register en het behouden van de certificering zijn er verschillende eisen van toepassing. Deze eisen variëren van toelatingseisen tot het verplicht volgen van een Permanent Vakbekwaam programma.  Onderstaand een overzicht van de verschillende eisen en meer informatie over het Permanent Vakbekwaam programma.

Toelatingseisen

 • Algemene toelatingseisen
  • De werkgever of opdrachtgever is deelnemer van DSI;
  • De kandidaat moet een registratiescreening doorlopen, tenzij in huidige functie al gescreend door AFM/DNB;
  • De kandidaat zal de DSI-gedragscode moeten onderschrijven en nakomen;
  • De kandidaat zal zijn kennis van wet- en regelgeving op peil moeten houden;
  • Bij DSI gecertificeerde beleggingsprofessionals doorlopen vanaf 2020 jaarlijks een programma om hun vakbekwaamheid up-to-date te houden: het Permanent vakbekwaam programma. Voor meer informatie, klik hier.
 • Integriteit

  Het DSI-Integriteitsprogramma Adviseren Retail dient met goed gevolg te zijn afgelegd. Dit programma bestaat uit de onderstaande 2 elementen:

  • E-learning Retail van het Nederlands Compliance Instituut (Integriteitsmodule)
  • Workshop Integriteit en kritische oordeelsvorming (variant retail) van het Nederlands Compliance Instituut.

  Heeft u een CFA level 1- of VBA-diploma, dan geldt voor u een vrijstelling voor het element Workshop. U hoeft dan alleen de E-learning-module te doen. Voor meer informatie en inschrijving, klik hier.

 • Kennis

  Als u voor het eerst geregistreerd wilt worden voor het register Adviseren Beleggen Maatwerk Retail, heeft u de keuze uit verschillende geaccrediteerde opleidingsinstituten waar u een examen kunt afnemen. Deze partijen bieden ook een opleidingstraject om u voor te bereiden op deze examens. U bent vrij in uw keuze voor een aanbieder. Informeer vooraf bij u werkgever of er een collectieve afspraak is gemaakt met een van de opleiders.

  Opleidingsinstituten kennis

  • NIBE-SVV: ESMA Retail kennisexamen Adviseren Maatwerk
  • Dukers & Baelemans: ESMA Kennisexamen Adviseren Beleggen Maatwerk Retail. Dit examen wordt afgenomen door Examen Instituut Financiële Dienstverlening (EIFD)
  • Lindenhaeghe: MiFID / ESMA Kennisexamen Adviseren Beleggen Maatwerk (Retail)
 • Vaardigheden

  Professionals in het register Adviseren Beleggen Maatwerk Retail dienen sinds 2018 te voldoen aan de vakbekwaamheidseisen zoals vermeld in MiFID II en de ESMA-richtsnoeren. Onderdeel hiervan is ook de toetsing van de vaardigheden. Via een examen toon je als professional aan over de benodigde vaardigheden te beschikken om vakbekwaam aan de slag te gaan en te blijven.

  Het separaat voldoen van een examen op het gebied van de vakvaardigheden geldt alleen als u zich voor het eerst registreert voor een register (zogenaamde initiële opleiding). Het examen voor de vaardigheden, kunt u volgen bij verschillende aanbieders. U bent vrij in uw keuze voor een aanbieder. Informeer vooraf wel bij u werkgever of er een collectieve afspraak is gemaakt met een van de opleiders.

  Opleidingsinstituten Vaardigheden

 • Ervaring

  De gecertificeerde heeft in de afgelopen vijf jaren gedurende twaalf maanden (op fulltime basis) een substantieel deel van zijn/haar tijd besteed aan werkzaamheden gerelateerd aan het register, hetzij in de huidige functie, hetzij in voorgaande functies.

 • Tarief certificering

  De tarieven van een DSI Certificering vindt u hier.

Permanent Vakbekwaam: uw DSI certificering up-to-date houden

Als DSI (kandidaat) gecertificeerde van het register Adviseur Beleggen Maatwerk Retail bent u verplicht jaarlijks het Permanent Vakbekwaam programma (PV) succesvol te doorlopen. Hiervoor heeft u de keuze uit verschillende geaccrediteerde opleidingsinstituten:

Opleidingsinstituten permanent vakbekwaam

(Kandidaat) gecertificeerde professionals zijn verplicht hun kennis over de laatste wet- en regelgeving up-to-date te houden. Door het jaarlijks succesvol doorlopen van het DSI Permanent Vakbekwaam-programma (PV programma), voldoet u aan alle eisen die gesteld worden door de wet. Meer informatie over het Permanent Vakbekwaam programma leest u hier.

Belangrijk: U bent vrij in uw keuze voor een aanbieder. Informeer vooraf bij u werkgever of er een collectieve afspraak is gemaakt met een van de opleiders.

Meer informatie

Heeft u vragen over het register Adviseren Beleggen Maatwerk Retail en kunt u deze antwoorden niet terugvinden op onze FAQ pagina, neem dan contact op met één van de DSI medewerkers. Wij helpen u graag verder! U kunt contact met ons opnemen via certificering@dsi.nl of 020-6201274.