Mijn DSI

Adviseren Treasury

DSI ESMA Register

Het DSI Adviseren Treasury-register omvat experts die professionele klanten adviseren over complexe financiële producten, zoals renterisico’s, valutarisico’s en commodityrisico’s. Deze voortdurend evoluerende producten vereisen hoogwaardige kennis en vaardigheden. Registratie in het DSI Adviseren Treasury-register bevestigt dat de professional voldoet aan de strenge vakbekwaamheidseisen van DSI en ESMA.

Hoe meld je je aan voor deze certificering?

Voor toelating en behoud van deze certificering gelden diverse eisen, variërend van toelatingseisen tot verplichte deelname aan een Permanent Vakbekwaam programma. Hieronder een overzicht van de eisen.

Een certificering begint altijd met een registratie bij DSI. Dit doe je via MijnDSI. Dit kan al voordat je voldoet aan alle vereisten. We registreren je dan als kandidaat-gecertificeerd. Zodra je volledig voldoet aan alle vereisten, zetten wij jouw registratie om naar gecertificeerd. Bekijk hier stap-voor-stap het aanvraagproces voor een certificering bij DSI.

Toelatingseisen

 • Algemene toelatingseisen
  • De werkgever of opdrachtgever is deelnemer van DSI;
  • De kandidaat moet een registratiescreening doorlopen, tenzij in huidige functie al gescreend door AFM/DNB;
  • De kandidaat zal de DSI-gedragscode moeten onderschrijven en nakomen;
  • De kandidaat zal zijn kennis van wet- en regelgeving op peil moeten houden;
  • Bij DSI gecertificeerde beleggingsprofessionals doorlopen vanaf 2020 jaarlijks een programma om hun vakbekwaamheid up-to-date te houden: het Permanent vakbekwaam programma. Voor meer informatie, klik hier.
 • Integriteit

  Voor toegang tot de financiële sector en DSI-registratie is ethisch gedrag van cruciaal belang. Als gecertificeerde dien je de DSI Integriteitsmodule met succes af te ronden. Deze module bestaat uit twee delen, waarvoor je je kunt inschrijven via het Nederlands Compliance Instituut:

  Indien je in het bezit bent van een CFA Level 1- of VBA-diploma, ben je vrijgesteld van de Workshop. In dat geval hoef je alleen de E-learning module te volgen. Voor meer informatie en inschrijving, klik hier.

 • Kennis & vaardigheden

  Als je je wilt certificeren voor het register DSI Adviseren Treasury, dien je twee examens met goed gevolg te hebben afgelegd:

  • ACI Dealing certificaat; en
  • Deficiëntietoets Adviseren Treasury van The Financial Markets Academy. Voor meer informatie over, en inschrijfmogelijkheden voor de deficiëntietoets, klik hier
 • Ervaring

  De gecertificeerde heeft in de afgelopen vijf jaren gedurende twaalf maanden (op fulltime basis) een substantieel deel van zijn/haar tijd besteed aan werkzaamheden gerelateerd aan het register, hetzij in de huidige functie, hetzij in voorgaande functies.

 • Tarief certificering

  De tarieven van een DSI Certificering vind je hier.

Register Adviseren Treasury

Voor experts die professionele cliënten adviseren over treasury producten

Wat houdt het DSI register Adviseren Treasury in?

Meer informatie

Welke professionals staan er in het register?

Meer informatie

Wat houdt het Permanent Vakbekwaam programma in?

Meer informatie

Wat houdt het register in?

Het register DSI Adviseren Treasury is bedoeld voor professionals die professionele beleggers adviseren over treasury producten. Een registratie in het register DSI adviseren treasury betekent dat men beschikt over gedegen kennis en vaardigheden van de verhandelde instrumenten en de gebruikte usances.

Een professionals in het register moet voldoen aan de ESMA richtsnoeren op het gebied van vakkennis en bekwaamheid. Het succesvol afleggen van een DSI geaccrediteerd examen wordt door AFM als een passende kwalificatie beschouwd in de zin van de ESMA richtsnoeren. Deze richtsnoeren dienen als doel om o.a. de belegger te beschermen en de sector te stimuleren om integer, transparant en efficiënt te werken.

Professionals in het register kunnen twee verschillende statussen hebben: gecertificeerd of kandidaat-gecertificeerd. Beide voldoen aan de gedragscode die door DSI is opgezet. Het verschil zit hem in het onderdeel opleiding of werkervaring. Zolang men (nog) niet aan deze onderdelen voldoet, is men kandidaat-gecertificeerd.

Gecertificeerde professionals in het register DSI Adviseren Treasury hebben met succes een e-learning en workshop integriteit afgelegd en een kennis- en vaardigheidsexamen afgerond. Ze hebben de afgelopen vijf jaren gedurende twaalf maanden (op fulltime basis) een substantieel deel van hun tijd besteed aan werkzaamheden gerelateerd aan het register en doorlopen jaarlijks het Permanent Vakbekwaam programma van DSI.

Wie staan er in het register?

In het register DSI Adviseren Treasury staan bijvoorbeeld professionals die werkzaam zijn in de bank- en treasury sector zoals (junior)handelaren of cliënt adviseurs bij banken. De professionals geven advies over het afdekken van financiële risico’s, zoals renterisico’s, valutarisico’s en commodityrisico’s.

Over welke kennis beschikt een geregistreerde?

De kennis waarover een geregistreerde in het register DSI Adviseren Treasury dient te beschikken, staat omschreven in de zogenaamde eindtermen van DSI. Deze eindtermen zijn opgesteld door de DSI adviescommissies en DSI Accreditatiecommissie en zijn gebaseerd op de wettelijke eisen die door ESMA enkele jaren geleden zijn opgesteld.

Professionals op het gebied van het afdekken van financiële risico’s, dienen te voldoen aan de vakbekwaamheidseisen van MiFID II. De ESMA richtsnoeren voor Adviseren Treasury spelen hierop in. Een professional in het register DSI Adviseren Treasury beschikt over vakkennis op het gebied van de volgende onderwerpen:

 • Risico’s en kenmerken van financiële producten
 • Kosten van financiële producten en -diensten
 • Informatieverstrekking
 • Geschiktheidseisen aan het advies, samenstellen en beheer van de portefeuille
 • Grondbeginselen Treasury functie
 • Adviestraject
 • Performance- en scenario-analyse
 • Waarderingsmethoden
 • Werking financiële markten
 • Impact macro-economische ontwikkeling op financiële markten en waarde
 • Marktmisbruik herkennen en bestrijding witwassen

Permanent Vakbekwaam

Jouw DSI certificering up-to-date houden

Als DSI (kandidaat) gecertificeerde van het register Adviseren Treasury ben je verplicht jaarlijks het Permanent Vakbekwaam programma (PV) succesvol te doorlopen. Hiervoor heb je de keuze uit verschillende geaccrediteerde opleidingsinstituten:

Opleidingsinstituten permanent vakbekwaam

Door het jaarlijks succesvol doorlopen van het DSI Permanent Vakbekwaam-programma (PV programma), voldoe je aan alle eisen die gesteld worden door de wet. Meer informatie over het Permanent Vakbekwaam programma lees je hier.

Belangrijk: Je bent vrij in je keuze voor een aanbieder. Informeer vooraf bij je werkgever of er een collectieve afspraak is gemaakt met een van de opleiders.

Meer informatie

Heb je vragen over het register Adviseren Treasury en vindt je deze antwoorden niet terug op onze FAQ pagina? Neem dan contact op met één van de DSI Customer Care Officers. Wij helpen je graag verder! Je kunt contact met ons opnemen via het contactformulier of telefoon 020-6201274.