Mijn DSI

Adviseren Treasury

DSI Register

Het register DSI Adviseren Treasury bestaat uit professionals die professionele cliënten adviseren over treasury producten. Treasury producten dekken financiële risico’s af zoals bijvoorbeeld renterisico’s, valutarisico’s en commodityrisico’s. De inhoud van deze producten zijn gecompliceerd. Door de continue vernieuwingen en veranderingen in de handel op de financiële markten wordt deze complexiteit nog eens extra verstrekt.

Professionals die deze diensten aanbieden moeten voldoen aan hoge vakbekwaamheidseisen om te zorgen dat hij of zij beschikt over de juiste vakkennis en vaardigheden. Een registratie in het register DSI Adviseren Treasury toont aan dat de professional voldoet aan de strenge eisen die worden gesteld door DSI en ESMA

Wat houdt het DSI register Adviseren Treasury in?

Meer informatie

Welke professionals staan er in het register?

Meer informatie

Welke voorwaarden stelt DSI voor toelating aan het register?

Meer informatie

Register Adviseren Treasury

Voor professionals die professionele cliënten adviseren over treasury producten

Wat houdt het register in?

Het register DSI Adviseren Treasury is bedoeld voor professionals die professionele beleggers adviseren over treasury producten. Een registratie in het register DSI adviseren treasury betekent dat men beschikt over gedegen kennis en vaardigheden van de verhandelde instrumenten en de gebruikte usances.

Een professionals in het register moet voldoen aan de ESMA richtsnoeren op het gebied van vakkennis en bekwaamheid. Het succesvol afleggen van een DSI geaccrediteerd examen wordt door AFM als een passende kwalificatie beschouwd in de zin van de ESMA richtsnoeren. Deze richtsnoeren dienen als doel om o.a. de belegger te beschermen en de sector te stimuleren om integer, transparant en efficiënt te werken.

Professionals in het register kunnen twee verschillende statussen hebben: gecertificeerd of kandidaat-gecertificeerd. Beide voldoen aan de gedragscode die door DSI is opgezet. Het verschil zit hem in het onderdeel opleiding of werkervaring. Zolang men (nog) niet aan deze onderdelen voldoet, is men kandidaat-gecertificeerd.

Gecertificeerde professionals in het register DSI Adviseren Treasury hebben met succes een e-learning en workshop integriteit afgelegd en een kennis- en vaardigheidsexamen afgerond. Ze hebben de afgelopen vijf jaren gedurende twaalf maanden (op fulltime basis) een substantieel deel van hun tijd besteed aan werkzaamheden gerelateerd aan het register en doorlopen jaarlijks het Permanent Vakbekwaam programma van DSI.

Wie staan er in het register?

In het register DSI Adviseren Treasury staan bijvoorbeeld professionals die werkzaam zijn in de bank- en treasury sector zoals (junior)handelaren of cliënt adviseurs bij banken. De professionals geven advies over het afdekken van financiële risico’s, zoals renterisico’s, valutarisico’s en commodityrisico’s.

Over welke kennis beschikt een geregistreerde?

De kennis waarover een geregistreerde in het register DSI Adviseren Treasury dient te beschikken, staat omschreven in de zogenaamde eindtermen van DSI. Deze eindtermen zijn opgesteld door de DSI adviescommissies en DSI Accreditatiecommissie en zijn gebaseerd op de wettelijke eisen die door ESMA enkele jaren geleden zijn opgesteld.

Professionals op het gebied van het afdekken van financiële risico’s, dienen te voldoen aan de vakbekwaamheidseisen van MiFID II. De ESMA richtsnoeren voor Adviseren Treasury spelen hierop in. Een professional in het egister DSI Adviseren Treasury beschikt over vakkennis op het gebied van de volgende onderwerpen:

 • Risico’s en kenmerken van financiële producten
 • Kosten van financiële producten en -diensten
 • Informatieverstrekking
 • Geschiktheidseisen aan het advies, samenstellen en beheer van de portefeuille
 • Grondbeginselen Treasury functie
 • Adviestraject
 • Performance- en scenario-analyse
 • Waarderingsmethoden
 • Werking financiële markten
 • Impact macro-economische ontwikkeling op financiële markten en waarde
 • Marktmisbruik herkennen en bestrijding witwassen

Inschrijven in register

Welke voorwaarden stelt DSI voor toelating aan het register?

Voor de toelating in het register en het behouden van de certificering zijn er verschillende eisen van toepassing. Deze eisen variëren van toelatingseisen tot het verplicht volgen van een Permanent Vakbekwaam programma. Onderstaand een overzicht van de verschillende eisen en meer informatie over het Permanent Vakbekwaam programma.

Toelatingseisen

 • Algemene toelatingseisen
  • De werkgever of opdrachtgever is deelnemer van DSI;
  • De kandidaat moet een registratiescreening doorlopen, tenzij in huidige functie al gescreend door AFM/DNB;
  • De kandidaat zal de DSI-gedragscode moeten onderschrijven en nakomen;
  • De kandidaat zal zijn kennis van wet- en regelgeving op peil moeten houden;
  • Bij DSI gecertificeerde beleggingsprofessionals doorlopen vanaf 2020 jaarlijks een programma om hun vakbekwaamheid up-to-date te houden: het Permanent vakbekwaam programma. Voor meer informatie, klik hier.
 • Integriteit

  Het DSI-Integriteitsprogramma Adviseren Institutioneel dient met goed gevolg te zijn afgelegd. Dit programma bestaat uit de onderstaande 2 elementen:

  • E-learning Institutioneel van het Nederlands Compliance Instituut (Integriteitsmodule)
  • Workshop Integriteit en kritische oordeelsvorming (variant institutioneel) van het Nederlands Compliance Instituut

  Heeft u een CFA level 1- of VBA-diploma, dan geldt voor u een vrijstelling voor het element Workshop. U hoeft dan alleen de E-learning-module te doen. Voor meer informatie en inschrijving, klik hier.

 • Kennis & vaardigheden

  Als u wilt certificeren voor het register DSI Adviseren Treasury, dient u twee examens met goed gevolg te hebben afgelegd

  • ACI Dealing certificaat; en
  • Deficiëntietoets Adviseren Treasury van The Financial Markets Academy. Voor meer informatie over, en inschrijfmogelijkheden voor de deficiëntietoets, klik hier
 • Ervaring

  De gecertificeerde heeft in de afgelopen vijf jaren gedurende twaalf maanden (op fulltime basis) een substantieel deel van zijn/haar tijd besteed aan werkzaamheden gerelateerd aan het register, hetzij in de huidige functie, hetzij in voorgaande functies.

 • Tarief certificering

  De tarieven van een DSI Certificering vindt u hier.

Permanent Vakbekwaam: uw DSI certificering up-to-date houden

Als DSI (kandidaat) gecertificeerde van het register Adviseren Treasury bent u verplicht jaarlijks het Permanent Vakbekwaam programma (PV) succesvol te doorlopen. Hiervoor heeft u de keuze uit verschillende geaccrediteerde opleidingsinstituten:

Opleidingsinstituten permanent vakbekwaam

Door het jaarlijks succesvol doorlopen van het DSI Permanent Vakbekwaam-programma (PV programma), voldoet u aan alle eisen die gesteld worden door de wet. Meer informatie over het Permanent Vakbekwaam programma leest u hier.

Belangrijk: U bent vrij in uw keuze voor een aanbieder. Informeer vooraf bij u werkgever of er een collectieve afspraak is gemaakt met een van de opleiders.

Meer informatie

Heeft u vragen over het register Adviseren Treasury en kunt u deze antwoorden niet terugvinden op onze FAQ pagina, neem dan contact op met één van de DSI medewerkers. Wij helpen u graag verder! U kunt contact met ons opnemen via certificering@dsi.nl of 020-6201274.