Mijn DSI

Permanent Vakbekwaam

DSI-certificering staat voor vakbekwaam zijn én blijven. Dat betekent dat u als gecertificeerde professional jaarlijks aantoont dat u up-to-date bent. Ook stelt regelgeving strikte eisen aan uw vakbekwaamheid. Als u als gecertificeerde professional een door DSI geaccrediteerd Permanent Vakbekwaam-programma succesvol doorloopt, voldoet u aan alle eisen.

Permanent Vakbekwaam (PV) is tot stand gekomen in nauw overleg met de sector en de toezichthouder. Gecertificeerden die het jaarlijkse PV-programma met goed gevolg afleggen, blijven aantoonbaar vakbekwaam en DSI-gecertificeerd.

De vele nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied en veranderingen in relevante wetgeving zijn belangrijk om bij te houden. Klanten verwachten dat gecertificeerden goed op de hoogte zijn van de actualiteit. De wetgever stelt eisen aan medewerkers met klantcontact. Naast dit alles mag van een gecertificeerde vakspecialist ook verwacht worden dat hij of zij, zijn of haar vak bijhoudt.

DSI accrediteert opleiders die hiervoor actuele en relevante programma’s aanbieden. DSI heeft de onderwerpen vastgesteld die onderdeel moeten zijn van de PV-programma’s. De voorgeschreven onderwerpen zijn opgenomen in de thema-overzichten en zijn samengesteld door de adviescommissies van DSI. De thema-overzichten (leerdoelen) zijn gepubliceerd op deze pagina. Door een programma te volgen van een geaccrediteerde opleider blijft u op eenvoudige wijze op de hoogte van de belangrijkste actuele ontwikkelingen binnen uw vakgebied.

Opleiders

Er zijn meerdere opleiders die geaccrediteerde PV-programma’s aanbieden. Het is verstandig om bij uw werkgever na te vragen of er een specifieke opleider is gekozen. Bij een groot aantal werkgevers is dat het geval. U hoeft dan niet zelf een opleider te kiezen.

Een aantal werkgevers laat dit vrij en dan kunt u dus zelf een opleider kiezen en u aanmelden.

Kosten

De opleiders zijn vrij om hun eigen prijs te bepalen. Die kunnen daarmee per aanbieder verschillen. Het is belangrijk dat u een PV-programma doorloopt dat aansluit bij het register waarvoor u gecertificeerd bent.

Belangrijke data

U heeft tot 1 januari 2021 de tijd om het PV-programma te doorlopen. Op 1 januari 2021 start de nieuwe PV-periode. DSI heeft met de opleiders afgesproken dat zij in januari 2021 van hen overzichten ontvangt van alle personen die het programma succesvol hebben doorlopen. Deze informatie verwerken wij in onze administratie.

Voor (kandidaat-)gecertificeerden die zich na 1 januari 2020 bij DSI (kandidaat-)gecertificeerd hebben, geldt de verplichting om een PV-programma succesvol af te ronden dit jaar (2020) nog niet. De verplichting geldt voor hen een jaar later: vanaf 1 januari 2021.

Bij functiewijzigingen tot 1 juli geldt dat het programma behorende bij de nieuwe functie (en dus het bijbehorende DSI-register) moet worden afgerond. Bij functiewijzigingen na 1 juli kan het oorspronkelijke programma worden afgerond.

Bij functiewijzigingen van informeren naar adviseren, en omgekeerd, van hetzelfde register geldt ook dat het oorspronkelijke programma afgerond kan worden.

De meest gestelde vragen over het PV-programma 2020 vindt u hier.

De opleiders met geaccrediteerde PV-programma’s vindt u hier.

Een overzicht van de verschillende DSI-registers en de bijbehorende vereisten vindt u hier.