Mijn DSI

Adviseren Beleggen Standaard Retail

DSI ESMA register

Het Register Informeren Beleggen Retail bevat experts die niet-professionele beleggers voorzien van inzicht in complexe beleggingsmogelijkheden, waaronder aandelen, obligaties, beleggingsfondsen en derivaten. Het verkrijgen van een certificering in dit DSI-register bevestigt dat financiële professionals aan de strikte vakbekwaamheidseisen van zowel DSI als ESMA voldoen.

Hoe meld je je aan voor deze certificering?

Voor toelating en behoud van deze certificering gelden diverse eisen, variërend van toelatingseisen tot verplichte deelname aan een Permanent Vakbekwaam programma. Hieronder een overzicht van de eisen.

Een certificering begint altijd met een registratie bij DSI. Dit doe je via MijnDSI. Dit kan al voordat je voldoet aan alle vereisten. We registreren je dan als kandidaat-gecertificeerd. Zodra je volledig voldoet aan alle vereisten, zetten wij jouw registratie om naar gecertificeerd. Bekijk hier stap-voor-stap het aanvraagproces voor een certificering bij DSI.

Toelatingseisen

 • Algemene toelatingseisen
  • De werkgever of opdrachtgever is deelnemer van DSI;
  • De kandidaat moet een registratiescreening doorlopen;
  • De kandidaat zal de DSI-gedragscode moeten onderschrijven en nakomen;
  • De kandidaat zal zijn kennis van wet- en regelgeving op peil moeten houden;
  • Bij DSI gecertificeerde beleggingsprofessionals doorlopen vanaf 2020 jaarlijks een programma om hun vakbekwaamheid up-to-date te houden: het Permanent vakbekwaam programma. Voor meer informatie, klik hier.
 • Integriteit

  Voor toegang tot de financiële sector en DSI-registratie is ethisch gedrag van cruciaal belang. Als gecertificeerde dien je de DSI Integriteitsmodule met succes af te ronden. Deze module bestaat uit twee delen, waarvoor je je kunt inschrijven via het Nederlands Compliance Instituut:

  Indien je in het bezit bent van een CFA Level 1- of VBA-diploma, ben je vrijgesteld van de Workshop. In dat geval hoef je alleen de E-learning module te volgen.

 • Kennis

  Als je je wilt certificeren voor het register Adviseren Beleggen Standaard Retail, dan heb je de keuze uit verschillende geaccrediteerde opleidingsinstituten waar je een examen kunt afnemen. Deze partijen bieden ook een opleidingstraject om u voor te bereiden op deze examens. Je bent vrij in je keuze voor een aanbieder. Informeer vooraf bij je werkgever of er een collectieve afspraak is gemaakt met een van de opleiders.

  Opleidingsinstituten kennis

  • NIBE-SVV: ESMA Retail kennisexamen Adviseren Standaard
  • Dukers & Baelemans: ESMA Kennisexamen Adviseren Beleggen Standaard Retail. Dit examen wordt afgenomen door Examen Instituut Financiële Dienstverlening (EIFD)
  • Lindenhaeghe: MiFID / ESMA Kennisexamen Adviseren Beleggen Standaard (Retail)
 • Vaardigheden

  Professionals  in het register Adviseren Beleggen Standaard Retail dienen sinds 2018 te voldoen aan de vakbekwaamheidseisen zoals vermeld in MiFID II en de ESMA-richtsnoeren. Onderdeel hiervan is ook de toetsing van de vaardigheden. Via een examen toon je als professional aan over de benodigde vaardigheden te beschikken om vakbekwaam aan de slag te gaan en te blijven.

  Opleidingsinstituten Vaardigheden

  Het separaat voldoen van een examen op het gebied van de vakvaardigheden geldt alleen als u zich voor het eerst registreert voor een register (zogenaamde initiële opleiding). Het examen voor de vaardigheden, kunt u volgen bij verschillende aanbieders. U bent vrij in uw keuze voor een aanbieder. Informeer vooraf wel bij u werkgever of er een collectieve afspraak is gemaakt met een van de opleiders.

 • Ervaring

  De gecertificeerde heeft in de afgelopen vijf jaren gedurende twaalf maanden (op fulltime basis) een substantieel deel van zijn/haar tijd besteed aan werkzaamheden gerelateerd aan het register, hetzij in de huidige functie, hetzij in voorgaande functies.

 • Tarief certificering

  De tarieven van een DSI Certificering vind je hier.

   

Register Adviseren beleggen standaard retail

Voor professionals die niet-professionele beleggers adviseren

Wat houdt het register Adviseren Beleggen Standaard Retail in?

Meer informatie

Welke professionals staan er in het register?

Meer informatie

Wat houdt het Permanent Vakbekwaam programma in?

Meer informatie

Wat houdt het register in?

Het register Adviseren Beleggen Standaard Retail is bedoeld voor professionals die niet-professionele beleggers adviseren op het gebied van standaard beleggingsoplossingen. Deze beleggingsoplossingen zijn ontwikkeld en geïnitieerd door een gekwalificeerde derde. Dit betekent dat de betreffende professional niet zelf dit product heeft ontwikkeld of bedacht.

Een professional in het register moet voldoen aan de ESMA richtsnoeren op het gebied van vakkennis en bekwaamheid. Het succesvol afleggen van een DSI geaccrediteerd examen wordt door AFM als een passende kwalificatie beschouwd in de zin van de ESMA richtsnoeren. Deze richtsnoeren dienen als doel om o.a. de belegger te beschermen en de sector te stimuleren om integer, transparant en efficiënt te werken.

Professionals in het register kunnen twee verschillende statussen hebben: gecertificeerd of kandidaat-gecertificeerd. Beide voldoen aan de gedragscode die door DSI is opgezet. Het verschil zit hem in het onderdeel opleiding of werkervaring. Zolang men (nog) niet aan deze onderdelen voldoet, is men kandidaat-gecertificeerd.

Gecertificeerde professionals in het register Adviseren Beleggen Standaard Retail hebben met succes een e-learning en workshop integriteit afgelegd en een kennis- en vaardigheidsexamen afgerond. Ze hebben de afgelopen vijf jaren gedurende twaalf maanden (op fulltime basis) een substantieel deel van hun tijd besteed aan werkzaamheden gerelateerd aan het register en doorlopen jaarlijks het Permanent Vakbekwaam programma van DSI.

Wie staan er in het register?

In het register Adviseren Beleggen Standaard Retail staan bijvoorbeeld professionals die werkzaam zijn in de beleggingssector zoals bijvoorbeeld een private banker, beleggingsadviseur of vermogensbeheerder. Deze professionals zijn werkzaam bij een bedrijf of organisatie die particulieren adviseert over een standaard beleggingsproduct zoals o.a. aandelen- en obligatiebeleggingsfondsen.

De gemeenschappelijke overeenkomst van de geregistreerden is, dat ze niet-professionele beleggers adviseren zoals bijvoorbeeld particulieren. En dat de producten die ze adviseren zijn geïnitieerd door derden.

Over welke kennis beschikt een geregistreerde?

De kennis waarover een (kandidaat) geregistreerde in het register Adviseren Beleggen Standaard Retail dient te beschikken, staat omschreven in de zogenaamde eindtermen van DSI. Deze eindtermen zijn opgesteld door de DSI adviescommissies en DSI accreditatie commissie en zijn gebaseerd op de wettelijke eisen die door ESMA enkele jaren geleden zijn opgesteld.

Als professional van klanten op het gebied van beleggingen, dien je te voldoen aan de vakbekwaamheidseisen van MiFID II. De ESMA richtsnoeren voor Adviseren Beleggen Standaard Retail spelen hierop in. Een professional in het DSI register Adviseren Beleggen Standaard Retail beschikt over vakkennis op het gebied van de volgende onderwerpen:

 • Risico’s en kenmerken van beleggingsproducten
 • Kosten van beleggingsproducten en -diensten
 • Informatieverstrekking
 • Geschiktheidseisen aan het advies, samenstellen en beheer van de portefeuille
 • Grondbeginselen vermogensbeheer
 • Adviestraject en beleggersgedrag
 • Performance- en scenario-analyse
 • Waarderingsmethoden
 • Werking financiële markten
 • Impact macro-economische ontwikkeling op financiële markten en waarde
 • Marktmisbruik herkennen en bestrijding witwassen
 • Handelsmarkten en -platformen

Permanent Vakbekwaam

Jouw DSI certificering up-to-date houden

Als DSI (kandidaat) gecertificeerde van het register DSI Adviseren Beleggen Standaard Retail ben je verplicht jaarlijks het Permanent Vakbekwaam programma (PV) succesvol te doorlopen. Hiervoor heb je de keuze uit verschillende geaccrediteerde opleidingsinstituten:

Opleidingsinstituten Permanent Vakbekwaam

Door het jaarlijks succesvol doorlopen van het DSI PV-programma, voldoe je aan alle eisen die gesteld worden door de wet. Meer informatie over het PV-programma lees je hier.

Belangrijk: Je bent vrij in je keuze voor een opleider. Informeer vooraf bij je werkgever of er een collectieve afspraak is gemaakt met een van de opleiders.

Meer informatie

Heb je vragen over het register Adviseren Beleggen Standaard Retail en vind je deze antwoorden niet terug op onze FAQ pagina? Neem dan contact op met één van de Customer Care Officers. Wij helpen je graag verder! Je kunt contact met ons opnemen via het contactformulier of telefoon 020-6201274.