Mijn DSI

Informeren Beleggen Institutioneel

DSI Register

Het register DSI Informeren Beleggen Institutioneel bestaat uit professionals die professionele beleggers informeren over beleggingsoplossingen. Beleggingsproducten zoals aandelen, obligaties, beleggingsfondsen en derivaten zijn gecompliceerd. Door de continue vernieuwingen en veranderingen op beleggingsgebieden wordt deze complexiteit nog eens extra verstrekt.

Als informerende professional moet een beleggingsadviseur daardoor voldoen aan vakbekwaamheidseisen om te zorgen dat hij of zij beschikt over de juiste vakkennis en vaardigheden. Een registratie in het register DSI Informeren Beleggen Institutioneel toont aan dat de professional voldoet aan de strenge eisen die worden gesteld door DSI en ESMA.

Wat houdt het register Informeren Beleggen Institutioneel in?

Meer informatie

Welke professionals staan er in het register?

Meer informatie

Welke voorwaarden stelt DSI voor toelating aan het register?

Meer informatie

Register Informeren Beleggen Institutioneel

Voor professionals die professionele beleggers informeren over beleggingsoplossingen

Wat houdt het register in?

Het register DSI Informeren Beleggen Institutioneel is bedoeld voor professionals die professionele beleggers informeren over beleggingsoplossingen.

Een professional in het register moet voldoen aan de ESMA richtsnoeren op het gebied van vakkennis en bekwaamheid. Het succesvol afleggen van een DSI geaccrediteerd examen wordt door AFM als een passende kwalificatie beschouwd in de zin van de ESMA richtsnoeren. Deze richtsnoeren dienen als doel om o.a. de belegger te beschermen en de sector te stimuleren om integer, transparant en efficiënt te werken.

Professionals in het register kunnen twee verschillende statussen aannemen: gecertificeerd of kandidaat-gecertificeerd. Beide voldoen aan de gedragscode die door DSI is opgezet. Het verschil zit hem in het onderdeel opleiding of werkervaring. Zolang men (nog) niet aan deze onderdelen voldoet, is men kandidaat-gecertificeerd.

Gecertificeerde professionals in het register DSI Informeren Beleggen Institutioneel hebben met succes een e-learning integriteit afgelegd en een kennis- en vaardigheidsexamen afgerond. Ze hebben de afgelopen vijf jaren gedurende twaalf maanden (op fulltime basis) een substantieel deel van hun tijd besteed aan werkzaamheden gerelateerd aan het register en doorlopen jaarlijks het Permanent Vakbekwaam programma van DSI.

Wie staan er in het register?

In het register Informeren Beleggen Institutioneel staan bijvoorbeeld professionals die werkzaam zijn in de beleggingssector op afdelingen als een beursorderlijn of een operations beleggen. Deze professionals verstrekken professionele klanten inhoudelijke informatie over beleggingsproducten en beleggingsdiensten en/of ze houden zich bezig met het verwerken en ontvangen van beleggingsorders.

Over welke kennis beschikt een geregistreerde?

De kennis waarover een geregistreerde in het register Informeren Beleggen Institutioneel dient te beschikken, staat omschreven in de zogenaamde eindtermen van DSI. Deze eindtermen zijn opgesteld door de DSI adviescommissies en DSI Accreditatiecommissie en zijn gebaseerd op de wettelijke eisen die door ESMA enkele jaren geleden zijn opgesteld.

Als professional op het gebied van beleggingen, dient u te voldoen aan de vakbekwaamheidseisen van MiFID II. De ESMA richtsnoeren voor Informeren Beleggen Institutioneel spelen hierop in. Een professional in het register DSI Informeren Beleggen Institutioneel beschikt over vakkennis op het gebied van de volgende onderwerpen:

 • Risico’s en kenmerken van beleggingsproducten
 • Kosten van beleggingsproducten en -diensten
 • Informatieverstrekking over beleggingsproducten en –diensten
 • Werking financiële markten
 • Impact macro-economische ontwikkeling op financiële markten en waarde
 • Marktmisbruik herkennen en bestrijding witwassen
 • Kennis over marktstructuren van de beleggingsproducten
 • Basiskennis waarderingsmethoden

Inschrijven in register

Welke voorwaarden stelt DSI voor toelating aan het register?

Voor de toelating in het register en het behouden van de certificering zijn er verschillende eisen van toepassing. Deze eisen variëren van toelatingseisen tot het verplicht volgen van een Permanent Vakbekwaam programma.  Onderstaand een overzicht van de verschillende eisen en meer informatie over het Permanent Vakbekwaam programma.

Toelatingseisen

 • Algemene toelatingseisen
  • De werkgever of opdrachtgever is deelnemer van DSI;
  • De kandidaat moet een registratiescreening doorlopen, tenzij in huidige functie al gescreend door AFM/DNB;
  • De kandidaat zal de DSI-gedragscode moeten onderschrijven en nakomen;
  • De kandidaat zal zijn kennis van wet- en regelgeving op peil moeten houden;
  • Bij DSI gecertificeerde beleggingsprofessionals doorlopen vanaf 2020 jaarlijks een programma om hun vakbekwaamheid up-to-date te houden: het Permanent vakbekwaam programma. Voor meer informatie, klik hier.
 • Integriteit

  Het DSI-Integriteitsprogramma Informeren Institutioneel dient met goed gevolg te zijn afgelegd. Dit programma bestaat uit de E-learning Institutioneel van het Nederlands Compliance Instituut (Integriteitsmodule). Voor meer informatie en inschrijving, klik hier.

 • Kennis & Vaardigheden

  Als u voor het eerst geregistreerd wilt worden voor het register DSI Informeren Beleggen Institutioneel, heeft u de mogelijkheid verschillende opleidingen te volgen bij The Ministry of Compliance (TMoC). Afhankelijk van uw vooropleiding, kunt u een keuze maken voor een specifieke opleiding.

  Opleidingen kennis

  Deficiëntie opleiding vaardigheden

  Heeft u het onderdeel Kennis al succesvol afgerond – omdat u bijvoorbeeld al (kandidaat) gecertificeerd bent in het register Adviseren of Informeren Institutioneel bij DSI – en hoeft u alleen nog Vaardigheden te doen? Hiervoor heeft TMoC de DSI Deficiëntie Beleggen Institutioneel Vaardigheden beschikbaar.

 • Ervaring

  De gecertificeerde heeft in de afgelopen vijf jaren gedurende twaalf maanden (op fulltime basis) een substantieel deel van zijn/haar tijd besteed aan werkzaamheden gerelateerd aan het register, hetzij in de huidige functie, hetzij in voorgaande functies.

 • Tarief certificering

  De tarieven van een DSI Certificering vindt u hier.

Permanent Vakbekwaam: uw DSI certificering up-to-date houden

Als DSI (kandidaat) gecertificeerde van het register Informeren Beleggen Institutioneel bent u verplicht jaarlijks het Permanent Vakbekwaam programma (PV) succesvol te doorlopen. Hiervoor heeft u de keuze uit verschillende geaccrediteerde opleidingsinstituten. U doorloopt het betreffende PV programma en sluit per onderdeel af met een examen.

Opleidingsinstituten permanent vakbekwaam

Door het jaarlijks succesvol doorlopen van het DSI Permanent Vakbekwaam-programma (PV programma), voldoet u aan alle eisen die gesteld worden door de wet. Meer informatie over het Permanent Vakbekwaam programma leest u hier.

Belangrijk: U bent vrij in uw keuze voor een aanbieder. Informeer vooraf bij u werkgever of er een collectieve afspraak is gemaakt met een van de opleiders.

Meer informatie

Heeft u vragen over het register Informeren Beleggen Institutioneel en kunt u deze antwoorden niet terugvinden op onze FAQ pagina, neem dan contact op met één van de DSI medewerkers. Wij helpen u graag verder! U kunt contact met ons opnemen via certificering@dsi.nl of 020-6201274.