Mijn DSI

Informeren Beleggen Institutioneel

DSI ESMA Register

Het Register DSI Informeren Beleggen Institutioneel omvat experts die professionele beleggers informeren over complexe beleggingsproducten zoals aandelen, obligaties, beleggingsfondsen en derivaten. Een registratie in dit register bevestigt dat de beleggingsadviseur voldoet aan de strikte vakbekwaamheidseisen van DSI en ESMA.

Hoe meld je je aan voor deze certificering?

Voor toelating en behoud van deze certificering gelden diverse eisen, variërend van toelatingseisen tot verplichte deelname aan een Permanent Vakbekwaam programma. Hieronder een overzicht van de eisen.

Een certificering begint altijd met een registratie bij DSI. Dit doe je via MijnDSI. Dit kan al voordat je voldoet aan alle vereisten. We registreren je dan als kandidaat-gecertificeerd. Zodra je volledig voldoet aan alle vereisten, zetten wij jouw registratie om naar gecertificeerd. Bekijk hier stap-voor-stap het aanvraagproces voor een certificering bij DSI.

Toelatingseisen

 • Algemene toelatingseisen
  • De werkgever of opdrachtgever is deelnemer van DSI;
  • De kandidaat moet een registratiescreening doorlopen, tenzij in huidige functie al gescreend door AFM/DNB;
  • De kandidaat zal de DSI-gedragscode moeten onderschrijven en nakomen;
  • De kandidaat zal zijn kennis van wet- en regelgeving op peil moeten houden;
  • Bij DSI gecertificeerde beleggingsprofessionals doorlopen vanaf 2020 jaarlijks een programma om hun vakbekwaamheid up-to-date te houden: het Permanent vakbekwaam programma. Voor meer informatie, klik hier.
 • Integriteit

  Voor toegang tot de financiële sector en DSI-registratie is ethisch gedrag essentieel. Als gecertificeerde dien je met succes de e-learning DSI Integriteitsmodule te voltooien. Je kunt je aanmelden voor deze e-learning bij het Nederlands Compliance Instituut. Klik hier voor meer details en inschrijving.

 • Kennis & Vaardigheden

  Als je voor het eerst geregistreerd wilt worden voor het register DSI Informeren Beleggen Institutioneel, heb je de mogelijkheid verschillende opleidingen te volgen bij The Ministry of Compliance (TMoC). Afhankelijk van je vooropleiding, kun je een keuze maken voor een specifieke opleiding.

  Opleidingen kennis

  Deficiëntie opleiding vaardigheden

  Heb je het onderdeel Kennis al succesvol afgerond – omdat u bijvoorbeeld al (kandidaat) gecertificeerd bent in het register Adviseren of Informeren Institutioneel bij DSI – en hoeft u alleen nog Vaardigheden te doen? Hiervoor heeft TMoC de DSI Deficiëntie Beleggen Institutioneel Vaardigheden beschikbaar.

 • Ervaring

  De gecertificeerde heeft in de afgelopen vijf jaren gedurende twaalf maanden (op fulltime basis) een substantieel deel van zijn/haar tijd besteed aan werkzaamheden gerelateerd aan het register, hetzij in de huidige functie, hetzij in voorgaande functies.

 • Tarief certificering

  De tarieven van een DSI Certificering vind je hier.

Register Informeren Beleggen Institutioneel

Voor experts die professionele beleggers informeren over beleggingsoplossingen

Wat houdt het register Informeren Beleggen Institutioneel in?

Meer informatie

Welke professionals staan er in het register?

Meer informatie

Wat houdt het Permanent Vakbekwaam programma in?

Meer informatie

Wat houdt het register in?

Het register DSI Informeren Beleggen Institutioneel is bedoeld voor professionals die professionele beleggers informeren over beleggingsoplossingen.

Een professional in het register moet voldoen aan de ESMA richtsnoeren op het gebied van vakkennis en bekwaamheid. Het succesvol afleggen van een DSI geaccrediteerd examen wordt door AFM als een passende kwalificatie beschouwd in de zin van de ESMA richtsnoeren. Deze richtsnoeren dienen als doel om o.a. de belegger te beschermen en de sector te stimuleren om integer, transparant en efficiënt te werken.

Professionals in het register kunnen twee verschillende statussen aannemen: gecertificeerd of kandidaat-gecertificeerd. Beide voldoen aan de gedragscode die door DSI is opgezet. Het verschil zit hem in het onderdeel opleiding of werkervaring. Zolang men (nog) niet aan deze onderdelen voldoet, is men kandidaat-gecertificeerd.

Gecertificeerde professionals in het register DSI Informeren Beleggen Institutioneel hebben met succes een e-learning integriteit afgelegd en een kennis- en vaardigheidsexamen afgerond. Ze hebben de afgelopen vijf jaren gedurende twaalf maanden (op fulltime basis) een substantieel deel van hun tijd besteed aan werkzaamheden gerelateerd aan het register en doorlopen jaarlijks het Permanent Vakbekwaam programma van DSI.

Wie staan er in het register?

In het register Informeren Beleggen Institutioneel staan bijvoorbeeld professionals die werkzaam zijn in de beleggingssector op afdelingen als een beursorderlijn of een operations beleggen. Deze professionals verstrekken professionele klanten inhoudelijke informatie over beleggingsproducten en beleggingsdiensten en/of ze houden zich bezig met het verwerken en ontvangen van beleggingsorders.

Over welke kennis beschikt een geregistreerde?

De kennis waarover een geregistreerde in het register Informeren Beleggen Institutioneel dient te beschikken, staat omschreven in de zogenaamde eindtermen van DSI. Deze eindtermen zijn opgesteld door de DSI adviescommissies en DSI Accreditatiecommissie en zijn gebaseerd op de wettelijke eisen die door ESMA enkele jaren geleden zijn opgesteld.

Als professional op het gebied van beleggingen, dien je te voldoen aan de vakbekwaamheidseisen van MiFID II. De ESMA richtsnoeren voor Informeren Beleggen Institutioneel spelen hierop in. Een professional in het register DSI Informeren Beleggen Institutioneel beschikt over vakkennis op het gebied van de volgende onderwerpen:

 • Risico’s en kenmerken van beleggingsproducten
 • Kosten van beleggingsproducten en -diensten
 • Informatieverstrekking over beleggingsproducten en –diensten
 • Werking financiële markten
 • Impact macro-economische ontwikkeling op financiële markten en waarde
 • Marktmisbruik herkennen en bestrijding witwassen
 • Kennis over marktstructuren van de beleggingsproducten
 • Basiskennis waarderingsmethoden

Permanent Vakbekwaam

Jouw DSI certificering up-to-date houden

Als DSI (kandidaat) gecertificeerde van het register Informeren Beleggen Institutioneel ben je verplicht jaarlijks het Permanent Vakbekwaam programma (PV) succesvol te doorlopen. Hiervoor heb je de keuze uit verschillende geaccrediteerde opleidingsinstituten. Je doorloopt het betreffende PV-programma en sluit per onderdeel af met een examen.

Opleidingsinstituten permanent vakbekwaam

Door het jaarlijks succesvol doorlopen van het DSI PV-programma, voldoet je aan alle eisen die gesteld worden door de wet. Meer informatie over het PV-programma lees je hier.

Belangrijk: Je bent vrij in je keuze voor een opleider. Informeer wel vooraf bij je werkgever of er een collectieve afspraak is gemaakt met een van de opleiders.

Meer informatie

Heb je vragen over het register Informeren Beleggen Institutioneel en vind je deze antwoorden niet terug op onze FAQ pagina? Neem dan contact op met één van onze Customer Care Officers. Wij helpen je graag verder! Je kunt contact met ons opnemen via het contactformulier of telefoon 020-6201274.