Mijn DSI

Adviseren Beleggen Institutioneel

DSI ESMA Register

Het Register DSI Adviseren Beleggen Institutioneel omvat experts die professionele beleggers adviseren over complexe beleggingsproducten zoals aandelen, obligaties, beleggingsfondsen en derivaten. Een registratie in dit register bevestigt dat de beleggingsadviseur voldoet aan de strikte vakbekwaamheidseisen van DSI en ESMA.

Hoe meld je je aan voor deze certificering?

Voor toelating en behoud van deze certificering gelden diverse eisen, variërend van toelatingseisen tot verplichte deelname aan een Permanent Vakbekwaam programma. Hieronder een overzicht van de eisen.

Een certificering begint altijd met een registratie bij DSI. Dit doe je via MijnDSI. Dit kan al voordat je voldoet aan alle vereisten. We registreren je dan als kandidaat-gecertificeerd. Zodra je volledig voldoet aan alle vereisten, zetten wij jouw registratie om naar gecertificeerd. Bekijk hier stap-voor-stap het aanvraagproces voor een certificering bij DSI.

Toelatingseisen

 • Algemene toelatingseisen
  • De werkgever of opdrachtgever is deelnemer van DSI;
  • De kandidaat moet een registratiescreening doorlopen;
  • De kandidaat zal de DSI-gedragscode moeten onderschrijven en nakomen;
  • De kandidaat zal zijn kennis van wet- en regelgeving op peil moeten houden;
  • Bij DSI gecertificeerde beleggingsprofessionals doorlopen vanaf 2020 jaarlijks een programma om hun vakbekwaamheid up-to-date te houden: het Permanent vakbekwaam programma. Voor meer informatie, klik hier.
 • Integriteit

  Voor toegang tot de financiële sector en DSI-registratie is ethisch gedrag van cruciaal belang. Als gecertificeerde dien je de DSI Integriteitsmodule met succes af te ronden. Deze module bestaat uit twee delen, waarvoor je je kunt inschrijven via het Nederlands Compliance Instituut:

  Indien je in het bezit bent van een CFA Level 1- of VBA-diploma, ben je vrijgesteld van de Workshop. In dat geval hoef je alleen de E-learning module te volgen.

 • Kennis & Vaardigheden

  Als je je certificeert voor het register DSI Adviseren Beleggen Institutioneel, heb je de mogelijkheid een opleiding te volgen bij The Ministry of Compliance (TMoC). Afhankelijk van je vooropleiding, kun je een keuze maken voor een specifieke opleiding.

  Opleidingsinstituten kennis

  Nieuwe deficiëntie programma’s

  Heb je het onderdeel Kennis al succesvol afgerond – omdat je bijvoorbeeld al (kandidaat) gecertificeerd bent in het register Adviseren of Informeren Institutioneel bij DSI – en hoef je alleen nog Vaardigheden te doen? Hiervoor heeft TMoC de DSI Deficiëntie Beleggen Institutioneel Vaardigheden beschikbaar.

  Voor institutionele professionals die al gecertificeerd zijn in het register DSI Informeren Beleggen Institutioneel, heeft TMoC een verkort examen beschikbaar – DSI Deficiëntie Beleggen Institutioneel Informeren – Adviseren

 • Ervaring

  De gecertificeerde heeft in de afgelopen vijf jaren gedurende twaalf maanden (op fulltime basis) een substantieel deel van zijn/haar tijd besteed aan werkzaamheden gerelateerd aan het register, hetzij in de huidige functie, hetzij in voorgaande functies.

 • Tarief certificering

  De tarieven van een DSI Certificering vind je hier.

Register Adviseren Beleggen Institutioneel

Voor experts die professionele beleggers adviseren over passende beleggingsoplossingen

Wat houdt het register Adviseren Beleggen Institutioneel in?

Meer informatie

Welke professionals staan er in het register?

Meer informatie

Wat houdt het Permanent Vakbekwaam programma in?

Meer informatie

Wat houdt het register in?

Het register DSI Adviseren Beleggen Institutioneel is bedoeld voor professionals die professionele beleggers adviseren over passende beleggingsoplossingen. Deze voor de cliënt passende beleggingsoplossingen kunnen zowel maatwerk- als standaardoplossing zijn.

Een professional in het register moet voldoen aan de ESMA richtsnoeren op het gebied van vakkennis en bekwaamheid. Het succesvol afleggen van een DSI geaccrediteerd examen wordt door AFM als een passende kwalificatie beschouwd in de zin van de ESMA richtsnoeren. Deze richtsnoeren dienen als doel om o.a. de belegger te beschermen en de sector te stimuleren om integer, transparant en efficiënt te werken.

Professionals in het register kunnen twee verschillende statussen aannemen: gecertificeerd of kandidaat-gecertificeerd. Beide voldoen aan de gedragscode die door DSI is opgezet. Het verschil zit hem in het onderdeel opleiding of werkervaring. Zolang men (nog) niet aan deze onderdelen voldoet, is men kandidaat-gecertificeerd.

Gecertificeerde professionals in het register DSI Adviseren Beleggen Institutioneel hebben met succes een e-learning en workshop integriteit afgelegd en een kennis- en vaardigheidsexamen afgerond. Ze hebben de afgelopen vijf jaren gedurende twaalf maanden (op fulltime basis) een substantieel deel van hun tijd besteed aan werkzaamheden gerelateerd aan het register en doorlopen jaarlijks het Permanent Vakbekwaam programma van DSI.

Wie staan er in het register?

In het register DSI Adviseren Beleggen Institutioneel staan bijvoorbeeld professionals die werkzaam zijn in de beleggingssector zoals een beleggingsadviseur of vermogensbeheerder. Deze professionals zijn werkzaam bij een bedrijf of organisatie die professionele beleggers (zoals pensioenfondsen) adviseren over beleggingsoplossingen zoals o.a. aandelen- en obligatiebeleggingsfondsen. Deze voor de cliënt passende adviezen kunnen maatwerkoplossingen zijn of standaard beleggingsoplossingen die zijn ontwikkeld door derden.

Over welke kennis beschikt een geregistreerde?

De kennis waarover een geregistreerde in het register Adviseren Beleggen Institutioneel dient te beschikken, staat omschreven in de zogenaamde eindtermen van DSI. Deze eindtermen zijn opgesteld door de DSI Adviescommissies en DSI Accreditatiecommissie en zijn gebaseerd op de wettelijke eisen die door ESMA enkele jaren geleden zijn opgesteld.

Als professional op het gebied van beleggingen, dien je te voldoen aan de vakbekwaamheidseisen van MiFID II. De ESMA richtsnoeren voor Adviseren Beleggen Institutioneel spelen hierop in. Een professional in het register DSI Adviseren Beleggen Institutioneel beschikt over vakkennis op het gebied van de volgende onderwerpen:

 • Risico’s en kenmerken van beleggingsproducten.
 • Kosten van beleggingsproducten en -diensten.
 • Informatieverstrekking.
 • Geschiktheidseisen aan het advies, samenstellen en beheer van de portefeuille.
 • Grondbeginselen vermogensbeheer.
 • Adviestraject en beleggersgedrag.
 • Performance- en scenario-analyse.
 • Waarderingsmethoden.
 • Werking financiële markten.
 • Impact macro-economische ontwikkeling op financiële markten en waarde.
 • Marktmisbruik herkennen en bestrijding witwassen.

Permanent Vakbekwaam

Jouw DSI certificering up-to-date houden

Als DSI (kandidaat) gecertificeerde van het register Adviseren Beleggen Institutioneel ben je verplicht jaarlijks het Permanent Vakbekwaam-programma (PV) succesvol te doorlopen. Hiervoor heb je de keuze uit verschillende geaccrediteerde opleidingsinstituten. Je doorloopt het betreffende PV-programma en sluit per onderdeel af met een examen.

Opleidingsinstituten permanent vakbekwaam

Door het jaarlijks succesvol doorlopen van het DSI PV-programma, voldoe je aan alle eisen die gesteld worden door de wet. Meer informatie over het PV- programma lees je hier.

Belangrijk: Je bent vrij in je keuze voor een aanbieder. Informeer wel vooraf bij je werkgever of er een collectieve afspraak is gemaakt met een van de opleiders.

Meer informatie

Heb je vragen over het register Adviseren Beleggen Institutioneel en vind je deze antwoorden niet terug op onze FAQ pagina? Neem dan contact op met één van onze Customer Care Officers. Wij helpen je graag verder! Je kunt contact met ons opnemen via ons contactformulier of telefoon 020-6201274.