Mijn DSI

Informeren Treasury

DSI Register

Het register DSI Informeren Treasury bestaat uit professionals die professionele cliënten informeren over treasury producten. Treasury producten dekken financiële risico’s af zoals bijvoorbeeld renterisico’s, valutarisico’s en commodityrisico’s. De inhoud van deze producten is gecompliceerd. Door de continue vernieuwingen en veranderingen in de handel op de financiële markten wordt deze complexiteit nog eens extra verstrekt.

Als informerende professional van deze producten, moet men daarom voldoen aan vakbekwaamheidseisen om te zorgen dat hij of zij beschikt over de juiste vakkennis en vaardigheden. Een registratie in het register DSI Informeren Treasury toont aan dat de medewerker voldoet aan de strenge eisen die worden gesteld door DSI en ESMA.

Wat houdt het DSI register Informeren Treasury in?

meer informatie

Welke professionals staan er in het register?

meer informatie

Welke voorwaarden stelt DSI voor toelating aan het register?

meer informatie

Register Informeren Treasury

Voor professionals die cliënten informeren over treasury producten

Wat houdt het register in?

Het register DSI Informeren Treasury is bedoeld voor iedereen die professionele beleggers informeert over treasury producten. Een registratie in het register DSI Informeren Treasury betekent dat de professional over een gedegen kennis en vaardigheden beschikt van de verhandelde instrumenten en de gebruikte usances.

Een professional in het register moet voldoen aan de ESMA richtsnoeren op het gebied van vakkennis en bekwaamheid. Het succesvol afleggen van een DSI geaccrediteerd examen wordt door AFM als een passende kwalificatie beschouwd in de zin van de ESMA richtsnoeren. Deze richtsnoeren dienen als doel om o.a. de belegger te beschermen en de sector te stimuleren om integer, transparant en efficiënt te werken.

Professionals in het register kunnen twee verschillende statussen hebben: gecertificeerd of kandidaat-gecertificeerd. Beide voldoen aan de gedragscode die door DSI is opgezet. Het verschil zit hem in het onderdeel opleiding of werkervaring. Zolang men (nog) niet aan deze onderdelen voldoet, is men kandidaat-gecertificeerd.

Gecertificeerden professionals in het register DSI Informeren Treasury hebben met succes een kennis- en vaardigheden examen afgerond. Ze hebben de afgelopen vijf jaren gedurende twaalf maanden (op fulltime basis) een substantieel deel van hun tijd besteed aan werkzaamheden gerelateerd aan het register en doorlopen jaarlijks het Permanent Vakbekwaam programma van DSI.

Wie staan er in het register?

In het register DSI Informeren Treasury staan bijvoorbeeld professionals die werkzaam zijn in de bank- en treasury sector zoals accountmanagers en treasuryspecialisten. De professionals informeren professionele klanten over het afdekken van financiële risico’s, zoals renterisico’s, valutarisico’s en commodityrisico’s.

Over welke kennis beschikt een geregistreerde?

De kennis waarover een geregistreerde in het register DSI Informeren Treasury dient te beschikken, staat omschreven in de zogenaamde eindtermen van DSI. Deze eindtermen zijn opgesteld door de DSI adviescommissies en DSI Accreditatiecommissie en zijn gebaseerd op de wettelijke eisen die door ESMA enkele jaren geleden zijn opgesteld.

Iedereen die informatie vertrekt op het gebied van het afdekken van financiële risico’s, dient te voldoen aan de vakbekwaamheidseisen van MiFID II. De ESMA richtsnoeren voor Informeren Treasury spelen hierop in. Een professional in het register DSI Informeren Treasury beschikt over vakkennis op het gebied van de volgende onderwerpen:

 • Risico’s en kenmerken van financiële producten
 • Kosten van financiële producten en -diensten
 • Informatieverstrekking
 • Geschiktheidseisen aan het advies
 • Waarderingsmethoden
 • Werking financiële markten
 • Impact macro-economische ontwikkeling op financiële markten en waarde
 • Marktmisbruik herkennen en bestrijding witwassen

Inschrijven in register

Welke voorwaarden stelt DSI voor toelating aan het register?

Voor de toelating in het register en het behouden van de certificering zijn er verschillende eisen van toepassing. Deze eisen variëren van toelatingseisen tot het verplicht volgen van een Permanent Vakbekwaam programma. Onderstaand een overzicht van de verschillende eisen en meer informatie over het Permanent Vakbekwaam programma.

Toelatingseisen

 • Algemene toelatingseisen
  • De werkgever of opdrachtgever is deelnemer van DSI;
  • De kandidaat moet een registratiescreening doorlopen, tenzij in huidige functie al gescreend door AFM/DNB;
  • De kandidaat zal de DSI-gedragscode moeten onderschrijven en nakomen;
  • De kandidaat zal zijn kennis van wet- en regelgeving op peil moeten houden;
  • Bij DSI gecertificeerde beleggingsprofessionals doorlopen vanaf 2020 jaarlijks een programma om hun vakbekwaamheid up-to-date te houden: het Permanent vakbekwaam programma. Voor meer informatie, klik hier.
 • Integriteit

  Het DSI-Integriteitsprogramma Informeren Institutioneel dient met goed gevolg te zijn afgelegd. Dit programma bestaat uit de E-learning Institutioneel van het Nederlands Compliance Instituut (Integriteitsmodule). Voor meer informatie en inschrijving, klik hier.

 • Kennis & Vaardigheden

  Als u zich wilt certificeren voor het register DSI Informeren Treasury, dient u in het bezit te zijn van certificaat van één van de twee onderstaande opleidingen.

  • Examen Informeren Treasury van The Financial Markets Academy. Voor meer informatie, klik hier.

  OF

  • ​​​​Deficiëntietoets Informeren Treasury van The Financial Markets Academy voor personen die in het bezit zijn van het ACI Dealing Certificaat of ACI Operations Certificaat. Voor meer informatie, of inschrijven voor de deficiëncy-toets, klik hier.
 • Ervaring

  De gecertificeerde heeft in de afgelopen vijf jaren gedurende twaalf maanden (op fulltime basis) een substantieel deel van zijn/haar tijd besteed aan werkzaamheden gerelateerd aan het register, hetzij in de huidige functie, hetzij in voorgaande functies.

 • Tarief certificering

  De tarieven van een DSI Certificering vindt u hier.

Permanent Vakbekwaam: uw DSI certificering up-to-date houden

Als DSI (kandidaat) gecertificeerde van het register Informeren Treasury bent u verplicht jaarlijks het Permanent Vakbekwaam programma (PV) succesvol te doorlopen. Hiervoor heeft u de keuze uit verschillende geaccrediteerde opleidingsinstituten:

Opleidingsinstituten permanent vakbekwaam

Door het jaarlijks succesvol doorlopen van het DSI Permanent Vakbekwaam-programma (PV programma), voldoet u aan alle eisen die gesteld worden door de wet. Meer informatie over het Permanent Vakbekwaam programma leest u hier.

Belangrijk: U bent vrij in uw keuze voor een aanbieder. Informeer vooraf bij u werkgever of er een collectieve afspraak is gemaakt met een van de opleiders.

Meer informatie

Heeft u vragen over het register Informeren Treasury en kunt u deze antwoorden niet terugvinden op onze FAQ pagina, neem dan contact op met één van de DSI medewerkers. Wij helpen u graag verder! U kunt contact met ons opnemen via certificering@dsi.nl of 020-6201274.