Mijn DSI

Logo gebruik DSI

De inzet van het DSI logo voor gecertificeerden en deelnemers

Als u gecertificeerd bent, dan wilt u dat natuurlijk uitdragen. Als DSI-gecertificeerd professional mag u daarvoor het DSI-logo gebruiken. Aan dit logogebruik zijn wel voorwaarden verbonden. Leest u verder voor de algemene voorwaarden en gebruik op social media als Twitter en LinkedIn.

Laat zien dat u gecertificeerd bent

Indien u bij DSI gecertificeerd bent en opgenomen in het openbaar register, mag u uw certificering melden in uw uitingen. Zo maakt u aan (potentiële) klanten, prospects en toezichthouders duidelijk dat u gecertificeerd bent en u daarmee voldoet aan de meest recente eisen voor wat betreft kennis, vaardigheden en integriteit. U kunt het logo opvragen via communicatie@dsi.nl.

Verrijk uw LinkedIn profiel

Klik op deze link om op LinkedIn te delen dat u DSI gecertificeerd bent of dat u bent geslaagd voor het Permanent Vakbekwaam programma van DSI. Kies bij organisatie voor Stichting DSI. Het certificaatnummer en de credential URL zijn geen verplichte velden.

Gebruik DSI-logo door ondernemingen

In toenemende mate willen deelnemende ondernemingen het DSI-logo inzetten bij de promotie van financiële diensten of producten. DSI juicht deze ontwikkeling toe, maar wil wel dat haar logo rechtmatig wordt gebruikt. Onrechtmatig gebruik doet afbreuk aan de DSI-registratie.

Aan het gebruik van het DSI-logo is een aantal voorwaarden verbonden. De belangrijkste voorwaarden hebben wij hieronder weergegeven:

Algemene voorwaarden en gebruik DSI-logo

 • Wanneer u het DSI-logo mag voeren

  Dat is uitsluitend  toegestaan wanneer u beschikt over een certificering die zichtbaar is in het openbare DSI-register op dsi.nl. Voert u werkzaamheden uit voor een onderneming die bij DSI is aangesloten, maar is er geen sprake van een dienstverband of gezagsrelatie? In dat geval – u bent bijvoorbeeld ZZP’er – mag u uw DSI-registratie uitsluitend voeren in relatie tot de werkzaamheden die u voor de betreffende onderneming uitvoert (en dus niet in relatie tot andere opdrachtgevers).

  Bent u DSI-gecertificeerd en is uw registratie zichtbaar in ons openbaar register, dan mag u in uw uitingen (zoals bijvoorbeeld op uw visitekaartje) het DSI-logo voeren met de functietitel zoals u die gewend bent in uw eigen organisatie.

  De registers DSI (Senior) Beleggingsadviseur, DSI (Senior) Vermogensadviseur, DSI Vermogensplanner en DSI Financieel Adviseur zijn door de komst van de ESMA-Richtsnoeren opgeheven. Gecertificeerden zijn overgegaan naar DSI Adviseren Beleggen Maatwerk Retail of DSI Adviseren Beleggen Standaard Retail, DSI Informeren Beleggen Retail, DSI Adviseren Beleggen Retail, DSI Adviseren Beleggen Institutioneel en DSI Informeren Beleggen Institutioneel.

  Met het nieuwe registerbouwwerk zijn bovenstaande registers niet langer vakspecifieke registernamen, maar domeinen. U voert in uw uitingen niet langer de opgeheven, voormalige vakspecifieke registernamen; ook de domeinnamen hoeven niet genoemd.

  Ook de senior-registers zijn komen te vervallen. Gecertificeerden in de non-ESMA-registers kunnen per januari 2018 in hun uitingen de in hun organisatie geldende functietitels voeren in het openbaar register en dus ook in hun uitingen, mits zij DSI-gecertificeerd zijn en de registratie zichtbaar is in ons openbaar register.

  De Wft-registers DSI Hypothecair Krediet, DSI Consumptief Krediet, DSI Schadeverzekering particulier, DSI Schadeverzekering zakelijk en DSI Adviseur Vermogen zijn per 2018 opgeheven. Geregistreerden uit deze registers zijn verhuisd naar ons register DSI Register Integriteit. Dit is dan ook het register dat u kunt noemen in uw uitingen.

 • Ik heb een passieve registratie. Mag ik het logo voeren?

  Alleen DSI-gecertificeerde professionals die vermeld staan in het openbare DSI-register op dsi.nl mogen het DSI-logo voeren.

  Passieve registraties worden niet meer getoond in ons openbaar register. Hiermee vervalt de mogelijkheid voor derden om uw passieve DSI-registratie te verifiëren.

 • Ik ben kandidaat-gecertificeerd. Mag ik het logo voeren?

  Nee. Alleen  DSI-gecertificeerde professionals die vermeld staan in het openbare DSI-register op dsi.nl mogen het DSI-logo voeren.

 • Ik ben kandidaat-gecertificeerd. Mag ik deze categorienaam voeren in mijn uitingen?

  Nee. Alleen DSI-gecertificeerden die vermeld staan in het openbare DSI-register op dsi.nl mogen de DSI-naam voeren in hun uitingen naar (potentiële) klanten; uitingen zoals op Linkedin of andere sociale media, op websites of visitekaartjes, in email, et cetera. (Zie ook de voorbeelden die op deze pagina worden aangehaald.)

 • Hoe het DSI-logo te gebruiken

  In toenemende mate willen deelnemende ondernemingen het DSI-logo inzetten bij de promotie van financiële diensten of producten. Wij juichen dit uiteraard toe, maar we willen wel dat ons logo rechtmatig wordt gebruikt. Onrechtmatig gebruik doet afbreuk aan de DSI-registratie.

  Let op: aan het gebruik van het DSI-logo is een aantal voorwaarden verbonden. De belangrijkste zijn:

  • Het is voor niet-DSI-deelnemers of niet-DSI-gecertificeerden verboden om het DSI-logo te gebruiken op een wijze die een actieve deelname aan of registratie bij DSI suggereert;
  • Een DSI-deelnemer mag het logo alleen gebruiken indien de medewerkers op integriteitgevoelige functies, of ten minste de medewerkers met klantcontact en hun leidinggevenden, DSI-gecertificeerd zijn en zichtbaar in ons openbaar register;
  • Uit de wijze waarop het logo door een DSI-deelnemer wordt gebruikt, dient duidelijk te blijken dat het logo verwijst naar bij DSI gecertificeerd personeel;
  • Het DSI-logo mag alleen worden gebruikt om DSI of producten of diensten van DSI aan te duiden;
  • Het DSI-logo mag niet worden gebruikt op een manier die suggereert dat DSI het bedrijf, producten of faciliteiten van een derde sponsort, goedkeurt of aanbeveelt indien dit niet het geval is;
  • Het DSI-logo mag niet worden gebruikt op een manier waardoor een negatief beeld wordt gegeven van DSI of haar producten of diensten.
 • Gebruik op social media - Twitter

  DSI moedigt het gebruik van het logo op social media toe. Ook hier zijn echter voorwaarden aan verbonden.

  U mag het DSI-logo voeren op uw Twitter-account, mits u zich houdt aan de hierboven gestelde algemene voorwaarden. Uitsluitend DSI-gecertificeerden met een actieve registratie mogen in het Twitter-profiel hun certificering vermelden. Het is ook toegestaan het logo van DSI in de vorm van een bijvoorbeeld Twibbon te voeren op uw Twitter-avatar mits de avatar-beeltenis uzelf, dus u als persoon weergeeft.

  Voorwaarden gebruik:

  • U mag de DSI-naam niet gebruiken in uw Twitternaam (zoals bijvoorbeeld @janjanssenDSI of @karindegroot_DSI) omdat dit zou kunnen suggereren dat u voor DSI werkt;
  • Het DSI-logo mag alleen worden vermeld als uw profiel ook uw voor- en achternaam draagt;
  • Het DSI-logo en/of vermelding van uw registratie mag niet gebruikt worden in combinatie met bedrijfsnamen, rechtspersonen, of anonieme of fictieve personen.
 • Gebruik op social media - Linkedin

  DSI moedigt het gebruik van het logo op social media toe. Ook hier zijn echter voorwaarden aan verbonden. U mag het DSI-logo voeren op uw LinkedIn-profiel, mits u zich houdt aan algemene voorwaarden. Vermelding van uw actieve DSI-registratie mag uitsluitend in de Certificaten-sectie van uw LinkedIn-profiel.

  Let op: u mag uw DSI-registratie niet voeren in de Ervaring / Experience-sectie van uw profiel omdat dit zou suggereren dat u bij DSI werkt of gewerkt heeft. Hieronder leest u hoe u uw DSI-certificering toevoegt aan uw LinkedIn-profiel.

  Klik op deze link om op LinkedIn te delen dat u DSI gecertificeerd bent of dat u bent geslaagd voor het Permanent Vakbekwaam programma van DSI. Kies bij organisatie voor Stichting DSI. Het certificaatnummer en de credential URL zijn geen verplichte velden.

  Niet meer helder op het netvlies in welk register u ook weer zit? U kunt uzelf hier – https://www.mijndsi.nl/link/register/ – opzoeken in ons register. Let op: het moet gaan om een actieve registratie.

 • Gebruik op social media - Facebook

  DSI moedigt het gebruik van het logo op social media toe. Ook hier zijn echter voorwaarden aan verbonden.

  U mag het DSI-logo voeren op uw Facebook-pagina, mits u zich houdt aan de hierboven gestelde voorwaarden. Uitsluitend DSI-gecertificeerden met een actieve registratie mogen hun certificering vermelden. Het is ook toegestaan het logo van DSI te gebruiken in combinatie met uw Facebook profielfoto, mits deze beeltenis uzelf, dus u als persoon weergeeft.

  Voorwaarden Facebook-gebruik:

  • U mag de DSI-naam niet gebruiken in uw Facebook profielnaam (zoals Jan Janssen DSI of Karin de Groot DSI) omdat dit zou kunnen suggereren dat u voor DSI werkt;
  • U mag uw DSI-certificering alleen vermelden indien uw Facebook-pagina uw eigen voor- en achternaam weergeeft;
  • Het DSI-logo en/of vermelding van uw registratie mag niet gebruikt worden in combinatie met bedrijfsnamen, rechtspersonen, of anonieme of fictieve personen.
 • Beschermd beeldmerk

  Het DSI-logo is een gedeponeerd beeldmerk, dat in Nederland en daarbuiten is geregistreerd. Het is wettelijk beschermd en mag uitsluitend met toestemming van DSI worden vermeld. Voor het gebruik door derden is vooraf schriftelijke toestemming nodig. Bij gebruik zonder toestemming van DSI of foutieve toepassing van het logo kunnen juridische stappen worden ondernomen. Aan het gebruik van het DSI-logo kunnen geen rechten worden ontleend.

  Als toestemming is verleend, moeten ontwerpen (formaat, kleurstelling, etc.) waarin het logo is opgenomen, vóór de productie aan DSI ter goedkeuring worden voorgelegd. De goedkeuring wordt altijd schriftelijk bevestigd.