Mijn DSI

Logo gebruik DSI

De inzet van het DSI logo voor gecertificeerden en deelnemers

Als je gecertificeerd bent, dan wil je dat natuurlijk uitdragen. Als DSI-gecertificeerd professional mag je daarvoor het DSI-logo gebruiken. Aan dit logogebruik zijn wel voorwaarden verbonden. Lees hier verder voor de algemene voorwaarden en gebruik op social media als Twitter en LinkedIn.

Laat zien dat je gecertificeerd bent

Indien je bij DSI gecertificeerd bent en bent opgenomen in het DSI Openbaar Register, mag je jouw certificering melden in je uitingen. Zo maak je aan (potentiële) klanten, prospects en toezichthouder duidelijk dat je gecertificeerd bent en je daarmee voldoet aan de meest recente eisen voor wat betreft kennis, vaardigheden en integriteit.

Klik op de onderstaande link om het DSI logo te downloaden. Mocht je het logo in een anderen bestandvorm willen ontvangen, mail dan naar communicatie@dsi.nl.

Verrijk jouw LinkedIn profiel

Klik op deze link om op LinkedIn te delen dat je DSI gecertificeerd bent of dat je bent geslaagd voor het Permanent Vakbekwaam programma van DSI. Kies bij organisatie voor Stichting DSI. Het certificaatnummer en de credential URL zijn geen verplichte velden. Volg ook onze accounts op LinkedIn en Twitter voor updates.

Gebruik DSI-logo door ondernemingen

In toenemende mate willen deelnemende ondernemingen het DSI-logo inzetten bij de promotie van financiële diensten of producten. DSI juicht deze ontwikkeling toe, maar wil wel dat haar logo rechtmatig wordt gebruikt. Onrechtmatig gebruik doet afbreuk aan de DSI-registratie.

Aan het gebruik van het DSI-logo is een aantal voorwaarden verbonden. De belangrijkste voorwaarden hebben wij hieronder weergegeven:

Algemene voorwaarden en gebruik DSI-logo

 • Wanneer u het DSI-logo mag voeren

  Dat is uitsluitend  toegestaan wanneer je beschikt over een certificering die zichtbaar is in het DSI Openbaar Register. Voer je werkzaamheden uit voor een onderneming die bij DSI is aangesloten, maar is er geen sprake van een dienstverband of gezagsrelatie? In dat geval – je bent bijvoorbeeld ZZP’er – mag je jouw DSI-registratie uitsluitend voeren in relatie tot de werkzaamheden die je voor de betreffende onderneming uitvoert (en dus niet in relatie tot andere opdrachtgevers).

  Ben je DSI-gecertificeerd en is jouw registratie zichtbaar in ons Openbaar Register, dan mag je in jouw uitingen (zoals bijvoorbeeld op uw visitekaartje) het DSI-logo voeren met de functietitel zoals je die gewend bent in je eigen organisatie.

 • Ik ben kandidaat-gecertificeerd. Mag ik het logo voeren?

  Ja. Iedere professionals die vermeld staan in het Openbare DSI-register mogen het DSI-logo voeren. Ook kandidaat gecertificeerden staan hierin geregistreerd.

 • Hoe het DSI-logo te gebruiken

  In toenemende mate willen deelnemende ondernemingen het DSI-logo inzetten bij de promotie van financiële diensten of producten. Wij juichen dit uiteraard toe, maar we willen wel dat ons logo rechtmatig wordt gebruikt. Onrechtmatig gebruik doet afbreuk aan de DSI-registratie.

  Let op: aan het gebruik van het DSI-logo is een aantal voorwaarden verbonden. De belangrijkste zijn:

  • Het is voor niet-DSI-deelnemers of niet-DSI-gecertificeerden verboden om het DSI-logo te gebruiken op een wijze die een actieve deelname aan of registratie bij DSI suggereert;
  • Een DSI-deelnemer mag het logo alleen gebruiken indien de medewerkers op integriteitgevoelige functies, of ten minste de medewerkers met klantcontact en hun leidinggevenden, DSI-gecertificeerd zijn en zichtbaar in het DSI Openbaar Register;
  • Uit de wijze waarop het logo door een DSI-deelnemer wordt gebruikt, dient duidelijk te blijken dat het logo verwijst naar bij DSI gecertificeerd personeel;
  • Het DSI-logo mag alleen worden gebruikt om DSI of producten of diensten van DSI aan te duiden;
  • Het DSI-logo mag niet worden gebruikt op een manier die suggereert dat DSI het bedrijf, producten of faciliteiten van een derde sponsort, goedkeurt of aanbeveelt indien dit niet het geval is;
  • Het DSI-logo mag niet worden gebruikt op een manier waardoor een negatief beeld wordt gegeven van DSI of haar producten of diensten.
 • Gebruik op social media - Twitter

  DSI moedigt het gebruik van het logo op social media toe. Ook hier zijn echter voorwaarden aan verbonden.

  Je mag het DSI-logo voeren op je Twitter-account, mits je je houdt aan de hierboven gestelde algemene voorwaarden. Uitsluitend DSI-gecertificeerden met een actieve registratie mogen in het Twitter-profiel hun certificering vermelden. Het is ook toegestaan het logo van DSI in de vorm van een bijvoorbeeld Twibbon te voeren op uw Twitter-avatar mits de avatar-beeltenis uzelf, dus u als persoon weergeeft.

  Voorwaarden gebruik:

  • Je mag de DSI-naam niet gebruiken in je Twitternaam (zoals bijvoorbeeld @janjanssenDSI of @karindegroot_DSI) omdat dit zou kunnen suggereren dat je voor DSI werkt;
  • Het DSI-logo mag alleen worden vermeld als jouw profiel ook uw voor- en achternaam draagt;
  • Het DSI-logo en/of vermelding van jouw registratie mag niet gebruikt worden in combinatie met bedrijfsnamen, rechtspersonen, of anonieme of fictieve personen.
 • Gebruik op social media - Linkedin

  DSI moedigt het gebruik van het logo op social media toe. Ook hier zijn echter voorwaarden aan verbonden. Je mag het DSI-logo voeren op uw LinkedIn-profiel, mits je je houdt aan algemene voorwaarden. Vermelding van jouw actieve DSI-registratie mag uitsluitend in de Certificaten-sectie van uw LinkedIn-profiel.

  Let op: je mag jouw DSI-registratie niet voeren in de Ervaring / Experience-sectie van jouw profiel omdat dit zou suggereren dat je bij DSI werkt of gewerkt hebt.

  Hoe voeg je jouw DSI-certificering toe aan je LinkedIn-profiel.

  Klik op deze link om op LinkedIn te delen dat je DSI-gecertificeerd bent of dat je bent geslaagd voor het Permanent Vakbekwaam programma van DSI. Kies bij organisatie voor Stichting DSI. Het certificaatnummer en de credential URL zijn geen verplichte velden.

  Niet meer helder op het netvlies in welk register u ook weer zit? Je kunt uzelf hier – https://www.mijndsi.nl/link/register/ – opzoeken in ons register. Let op: het moet gaan om een actieve registratie.

 • Gebruik op social media - Facebook

  DSI moedigt het gebruik van het logo op social media toe. Ook hier zijn echter voorwaarden aan verbonden.

  Je mag het DSI-logo voeren op jouw Facebook-pagina, mits je je houdt aan de hierboven gestelde voorwaarden. Uitsluitend DSI-gecertificeerden met een actieve registratie mogen hun certificering vermelden. Het is ook toegestaan het logo van DSI te gebruiken in combinatie met jouw Facebook profielfoto, mits deze beeltenis jezelf, dus jij als persoon weergeeft.

  Voorwaarden Facebook-gebruik:

  • Je mag de DSI-naam niet gebruiken in uw Facebook profielnaam (zoals Jan Janssen DSI of Karin de Groot DSI) omdat dit zou kunnen suggereren dat je voor DSI werkt;
  • Je mag jouw DSI-certificering alleen vermelden indien jouw Facebook-pagina jouw eigen voor- en achternaam weergeeft;
  • Het DSI-logo en/of vermelding van jouw registratie mag niet gebruikt worden in combinatie met bedrijfsnamen, rechtspersonen, of anonieme of fictieve personen.
 • Beschermd beeldmerk

  Het DSI-logo is een gedeponeerd beeldmerk, dat in Nederland en daarbuiten is geregistreerd. Het is wettelijk beschermd en mag uitsluitend met toestemming van DSI worden vermeld. Voor het gebruik door derden is vooraf schriftelijke toestemming nodig. Bij gebruik zonder toestemming van DSI of foutieve toepassing van het logo kunnen juridische stappen worden ondernomen. Aan het gebruik van het DSI-logo kunnen geen rechten worden ontleend.

  Als toestemming is verleend, moeten ontwerpen (formaat, kleurstelling, etc.) waarin het logo is opgenomen, vóór de productie aan DSI ter goedkeuring worden voorgelegd. De goedkeuring wordt altijd schriftelijk bevestigd.