Mijn DSI

Tarieven DSI certificeringen

Per 1 januari 2023

Onderstaande tarieven gelden per 1 januari 2023 tot 31 december 2023. U vindt op deze pagina de tarieven voor zowel individuele certificering als de tarieven voor deelnemende financiële instellingen.

Tarieven 2023

Tarieven voor DSI-certificering van medewerkers

 • Het tarief is gebaseerd op de status van de DSI-certificering per ultimo jaar.
 • Per persoon worden maximaal 2 certificeringen in rekening gebracht.
 • Wanneer de certificering na 1 juli ingaat, wordt het jaarlijkse tarief gehalveerd.
 • Wanneer de certificering in december start, worden geen certificeringskosten voor het lopende jaar in rekening gebracht.
 • U betaalt geen administratiekosten bij een nieuwe certificering.
 • Indien het een (mede-)beleidsbepaler betreft die al ten behoeve van zijn huidige/nieuwe functie gescreend is door AFM/DNB, dan zijn de eenmalige kosten € 52,- per certificeringsverzoek.
 • Indien het certificeringsverzoek niet akkoord is, wordt een tarief van € 171,- voor de screening in rekening gebracht en € 52,- administratiekosten.
 • De tarieven zijn vrij van BTW voor financiële instellingen.
Jaarlijkse bijdrage Tarief 2023
Volledige of kandidaat-certificering €207
Certificering in het register integriteit €150
Passieve certificering €150
Eenmalige bijdrage Tarief 2023
Nieuw certificeringverzoek inclusief screeningsrapport € 171 screeningskosten
Wijziging van werkgever inclusief screeningsrapport € 171 screeningskosten, € 52 administratiekosten
Activering van een passieve certificering inclusief screeningsrapport € 171 screeningskosten, € 52 administratiekosten
Wijziging van certificering € 52
Additionele certificering €52
 • Bovenstaande tarieven gelden per 1 januari 2023.
 • De tarieven worden geheven op basis van kalenderjaren. Bij voortijdige beëindiging zal geen restitutie plaatsvinden.
 • De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd.

Tarieven voor financiële ondernemingen

 • Het jaarlijkse tarief voor bedrijfsdeelname aan DSI is gebaseerd op het aantal DSI-certificeringen van medewerkers van de deelnemende onderneming per ultimo jaar.
 • De tarieven zijn vrij van BTW.

*ZZP’ers betalen geen deelnamekosten

Aantal Certificeringen Jaarlijks Deelnametarief 2023
0 t/m 5* €188
6 t/m 15 €377
16 t/m 30 €2516
31 t/m 50 €5347
51 t/m 100 €8777
101 t/m 250 €16987
251 of meer €73613