MyDSI

Integriteit, deskundigheid in het geding

22/07/2003
Deel deze pagina

Een persoon werd door DSI een aantal overtredingen van de DSI gedragscode verweten. De Tuchtcommissie achtte de verwijten deels gegrond en legde een boete op van €500.