MyDSI

Integriteit en professionaliteit ten opzichte van werkgever

Deel deze pagina

DSI ging in beroep tegen een uitspraak van de Tuchtcommissie. De Commissie van Beroep oordeelde dat de belissing door de Tuchtcommissie niet juist was en de klacht met terugwerkende kracht niet in behandeling is genomen.

Download full statement .PDF