MyDSI

Misleiding management

Deel deze pagina

Een persoon werd door DSI verweten het management te hebben misleid. De Tuchtcommissie achtte het verwijt gegrond en legde een schorsing van 3 maanden op.

Download full statement .PDF