MyDSI

Strijdigheid met beginsel eerlijk marktgedrag

22/07/2009
Deel deze pagina

Uitspraak van de Tuchtcommissie DSI betreffende meewerken, dan wel leiding gegeven, aan diverse effectentransacties die strijdig zijn met het beginsel van eerlijk marktgedrag en verantwoordelijkheid voor ten minste de schijn van belangenverstrengeling door commercieel belang. De Tuchtcommissie legde een schorsing van twee jaar op en een boete van €2000.

Download full statement .PDF