MyDSI

Weigering mee te werken aan informatievoorziening aan DSI

22/07/2006
Deel deze pagina

Een persoon, tevens directeur van een instelling, werd onder andere verweten informatie te hebben onthouden aan DSI. DSI was een onderzoek begonnen na een eerdere constatering over de persoon door de AFM in de periode dat persoon nog DSI-geregistreerde was. De Tuchtcommissie oordeelde dat persoon had moeten meewerken aan het informatieverzoek, ook al was hij inmiddels ex-geregistreerde, en legde een boete van €2.500 op alsmede een automatische schorsing van 12 maanden in het geval persoon weer een registratie zou aanvragen.