Tucht

Wie zich certificeert als DSI-adviseur onderwerpt zich ook aan de DSI Gedragscode en tuchtregels. Tucht is net als Screening en Certificering belangrijk om u als consument en de financiële sector te vrijwaren van adviseurs die zich niet aan de regels houden.

Een direct belanghebbende kan bij DSI een klacht indienen als een DSI-gecertificeerde adviseur zich niet heeft gehouden aan de Gedragscode, statuten of reglementen van DSI. 

U kunt een overtreding van gedragsregels bij ons melden.

DSI heeft eigen aanklagers in dienst die onderzoeken of er genoeg grond is om de klacht voor de DSI Tuchtcommissie te brengen. Indien de Tuchtcommissie (en eventueel de Commissie van Beroep) komt tot een veroordeling, kan de adviseur bestraft worden met onder andere schorsingen en/of boetes.

Een schorsing of permanente intrekking van een DSI-certificering kan een zware impact hebben op de loopbaan van de gecertificeerde.

Klik hier voor de Gedragscode, statuten en reglementen. Wilt u melding doen van een incident met een DSI-gecertificeerde adviseur, klikt u dan hier 

DSI. Voor een integere en deskundige financiële sector.