Incident melden

Mogelijk heeft u aanleiding te denken dat een DSI-geregistreerde professional de DSI gedragscode heeft overtreden. Misschien wilt u daarvan melding doen. Dat kan.

U kunt uw melding schriftelijk opsturen naar het volgende adres:

DSI
t.a.v. Secretariaat
Postbus 3861
1001 AR Amsterdam

Uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Wees zo volledig mogelijk in uw informatievoorziening

Wij kunnen uw melding alleen goed in behandeling nemen als u ons van alle noodzakelijke informatie voorziet die verband houden met de vermeende gedragscode-breuk. 

De onderstaande gegevens zijn met name van belang:

  • Naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer van u en van de geregistreerde financieel/compliance professional op wie de klacht betrekking heeft; 
  • Een uitgebreide omschrijving van de klacht. Let erop dat de handelwijze van de geregistreerde financieel/compliance professional duidelijk wordt omschreven en de gronden waarop de klacht is gebaseerd; 
  • De periode waarop de klacht betrekking heeft; 
  • Een beschrijving van eventuele met de geregistreerde financieel/compliance professional gemaakte afspraken; 
  • Relevante gegevens, zoals kopieën van correspondentie, afschriften effectennota e.d.

DSI. Voor een integere en deskundige financiële sector.