Incident melden

Mogelijk heeft u aanleiding te denken dat een DSI-geregistreerde professional de DSI gedragscode heeft overtreden. Misschien wilt u daarvan melding doen. Dat kan.

U kunt uw melding schriftelijk opsturen naar het volgende adres:

DSI
t.a.v. Secretariaat
Postbus 3861
1001 AR Amsterdam

of per email versturen aan juridischezaken@dsi.nl.

Uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Wees zo volledig mogelijk in uw informatievoorziening

Wij kunnen uw melding alleen goed in behandeling nemen als u ons van alle noodzakelijke informatie voorziet die verband houdt met de vermeende gedragscode-breuk. 

De onderstaande gegevens zijn met name van belang:

  • Naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer van u en van de geregistreerde financieel/compliance professional op wie de klacht betrekking heeft; 
  • Een uitgebreide omschrijving van de klacht. Let erop dat de handelwijze van de geregistreerde financieel/compliance professional duidelijk wordt omschreven en de gronden waarop de klacht is gebaseerd; 
  • De periode waarop de klacht betrekking heeft; 
  • Een beschrijving van eventuele met de geregistreerde financieel/compliance professional gemaakte afspraken; 
  • Relevante gegevens, zoals kopieën van correspondentie, afschriften effectennota e.d.

DSI. Voor een integere en deskundige financiële sector.