DSI Tuchtcommissie en Commissie van Beroep

De Tuchtcommissie van DSI bestaat uit onafhankelijke experts. De commissie komt bijeen om tuchtzaken te horen en na weging van alle feiten een eventueel oordeel te vellen. Uitspraken kunnen eventueel aangevochten worden voor de Commissie van Beroep.

DSI Tucht- en Geschillencommissie

 

 • prof. mr. dr. K. (Kleis) Broekhuizen, voorzitter
 • Mw. mr. L. (Laura) Stortelder, secretaris
 • mr. S.A. (Bas) Boele
 • mr. C.E. (Edgar) du Perron
 • drs. A. (Alae) Laghrich
 • mr. R.K. (Rein) Pijpers
 • prof. dr. mr. J.E. (Jonathan) Soeharno
 • mw. drs. S. (Saskia) Klep
 • mw. dr. D.A.M. (Daniëlle) Melis
 • drs. J.N.M. (Hans) Pieterse

Commissie van Beroep

 • Mr. H. (Hans) Hofhuis (voorzitter)
 • Mr. J. (Jaap) Drijftholt (secretaris)
 • Mr. L.G. (Linda) Broekhuizen
 • Mr. dr. S.B. (Sander) van Baalen
 • Mr. R.J. (Rutger) Schimmelpenninck
 • Mr. W. (Warner) Los
 • Mr. F.W.J. (Erik-Jan) Meijer
 • Mr. R.E. (Rob) van Esch
 • Mr. A. (Anita) Smeeing – Van Hees
 • Prof. dr. B.M. (Barbara) Wisse

De heer dr. W.M. (Wim) van den Goorbergh is wegens een nieuwe betrekking per 9 oktober teruggetreden uit de Commissie van Beroep van DSI.