Tarieven Certificeringen

Onderstaande tarieven gelden per 1 januari 2016 en worden jaarlijks geïndexeerd. De tarieven worden geheven op basis van kalenderjaren. Bij voortijdige beëindiging zal geen restitutie plaatsvinden.

U vindt op deze pagina de tarieven voor zowel individuele certificering als de tarieven voor deelnemende financiële instellingen.

Het tarief is gebaseerd op de status van de DSI-registratie per ultimo jaar. Per persoon worden maximaal 2 registraties in rekening gebracht. Wanneer de registratie na 1 juli ingaat wordt het jaarlijkse registratietarief gehalveerd.

Tarieven

De tarieven zijn vrij van BTW.
Jaarlijkse bijdrageTarief
Actieve registratie (m.u.v. onderstaand register)€158,95
Actieve registratie Basisregister Integriteit

€113,05

Passieve registratie

€113,05

Half tarief hoog (vanaf juli)

€79,50

Half tarief laag (vanaf juli)

€56,55

Eenmalige bijdrage

Tarief
Nieuw registratieverzoek inclusief screeningrapport

€130,- screeningskosten
€45 administratiekosten

Wijziging van werkgever inclusief screeningsrapport€130,- screeningskosten
€45 administratiekosten
Wijziging van werkgever i.c.m. wijziging van register, inclusief screeningsrapport   €130,- screeningskosten
€45 administratiekosten
Activering van een passieve registratie inclusief screeningsrapport€130,- screeningskosten
€45 administratiekosten
Wijziging van register€45,-
Additioneel register€45,-

Tarieven voor financiële ondernemingen

Het jaarlijks tarief voor bedrijfsdeelname aan DSI is gebaseerd op het aantal DSI-registraties van medewerkers van de deelnemende onderneming per ultimo jaar. De tarieven zijn vrij van BTW.
Aantal registratiesTarief

0 t/m 5

€161,60

6 t/m 15€323,15
16 t/m 30€2.154,20
31 t/m 50€4.577,60
51 t/m 100€7.539,50
101 t/m 250€14.540,55
251 of meer€70.009,75

Noot: ZZP'ers betalen geen deelnamekosten.

DSI. Voor een integere en deskundige financiële sector.