Personeelsscreening

Personeel screenen? DSI is gespecialiseerd in het screenen van personeel voor integriteitgevoelige functies in de financiële sector. En daarin is DSI grondig. DSI heeft op verzoek de norm voor dit soort screenings gesteld en de toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM), ondersteunt de wijze van personeelsscreening van DSI.

Hoe kan DSI Screening mij helpen?

Bent u werkzaam in de financiële sector en wilt u een screening aanvragen?
Of bent u werkgever? Meer informatie vindt u op de voor u bestemde pagina's.

We controleren onder andere de volgende gegevens: identiteit, diplomabezit, werkervaring, Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en persoonlijk faillissement. Dit geldt ook voor het screenen van personeel dat via uitzend- of detacheringsbureaus worden ingeschakeld. Uiteraard voldoen we aan de privacywetgeving.

Hoe kan screening helpen?

Integer handelen en vertrouwen wekken is belangrijk voor fair zaken doen in de financiële wereld. Aan de buitenkant kunt u niet zien of een medewerker eerlijk met de belangen van een klant zal omgaan. Om problemen naar beste weten te voorkomen trekt DSI daarom de persoonlijke gegevens na. Een personeelsscreening is ook niet vrijblijvend: de Wet financieel toezicht stelt dit verplicht in de financiële sector.

DSI. Voor een integere en deskundige financiële sector.