Mijn DSI

Screening voor werkgevers

Integer handelen is belangrijk in de financiële wereld. Uw medewerkers spelen hierin een belangrijke rol. Voor u als werkgever is het van belang om van uw medewerkers de juiste integriteitsanalyse te kunnen maken. Een personeelsscreening is ook niet vrijblijvend: de Wet financieel toezicht stelt dit verplicht in de financiële sector. Wij helpen u hier graag mee.

 • De norm
  • DSI Screening is dé norm voor een kwalitatief hoogstaande screening
  • DSI Screening wordt ondersteund door de toezichthouders (AFM, DNB)
  • DSI Screening is ontwikkeld samen met de financiële sector
 • Non-profit
  • Maatschappelijke visie om de integriteit binnen de financiële sector te verhogen
  • Laagst mogelijke prijs en vrij van BTW voor financieel dienstverleners
  • Gedreven door kwaliteit, niet door commercie
 • Betrouwbaar
  • Persoonlijke verificatie door ervaren Screening Officers
  • Maatwerk
  • Strikte kwaliteitsbewaking door interne en externe audits
 • Efficiënt
  • Een screening kan snel en eenvoudig online aangevraagd worden
  • DSI ontzorgt: aanvrager en werkgever worden persoonlijk begeleid
  • De status van een screening kan altijd door de werkgever worden geraadpleegd

DSI staat bekend om haar hoogwaardige screening, die mede om die reden de ondersteuning heeft van de toezichthouders Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). Het spreekt voor zich dat een screening uiterst zorgvuldig uitgevoerd dient te worden. DSI-screenings zijn een combinatie van geautomatiseerde controles en persoonlijke verificaties door onze ervaren Screening Officers. Ook werken wij volgens het vier-ogen principe, waarbij de diverse stappen in het screeningsproces door twee functionarissen worden beoordeeld.

Non-profit

DSI bewaakt al ruim 20 jaar de integriteit en deskundigheid in de financiële sector. Wij vinden dat onze personeelsscreening zo breed mogelijk beschikbaar moet zijn. Als non-profit instelling werken wij tegen kostprijs.

Voor financiële dienstverleners die over een AFM-vergunning beschikken is onze dienstverlening vrij van BTW.

Wilt u meer weten over DSI? Meer informatie over ons vindt u hier.

Welke screeningssoorten zijn er?

DSI verricht screenings voor personeel dat al bij u in dienst is en voor personeel dat in dienst komt:

Pre-employment screening

Voor het screenen van nieuw personeel

Meer informatie

In-employment screening

Voor het screenen van bestaand personeel

Meer informatie

Algemene veelgestelde vragen

 • Wat doet DSI?

  DSI is een onafhankelijke stichting die de integriteit en deskundigheid binnen de financiële sector bewaakt. Als onderdeel daarvan biedt DSI ook personeelsscreening. De screening is primair gericht op medewerkers die werkzaam of gedetacheerd zijn binnen de financiële sector. Meer informatie over DSI vindt u hier.

 • Waarom is DSI Screening dé norm?

  Samen met de financiële sector heeft DSI de norm gesteld voor een kwalitatief hoogwaardige screening.  De DSI personeelsscreening heeft een groot aantal vaste onderdelen die u als werkgever in staat stellen een juiste integriteitsanalyse te maken.

  De toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM), ondersteunt de wijze waarop DSI screent.

 • Wat is de toegevoegde waarde van DSI Screening?

  Een juiste integriteitsanalyse is uitsluitend mogelijk met behulp van een hoogwaardige screening.

  Elke DSI personeelsscreening is maatwerk en wordt persoonlijk  in behandeling genomen door ervaren Screening Officers.  De aangeleverde gegevens  worden gecontroleerd en geverifieerd volgens de hoogste standaarden. Hiervoor wordt o.a. persoonlijk contact opgenomen met opleidingsinstituten en (ex-) werkgevers.

  DSI vindt dat een hoogwaardige screening voor iedereen beschikbaar moet zijn, daarom worden alle screeningsdiensten aangeboden tegen kostprijs.

  De DSI Screening wordt bovendien ondersteund door de AFM.

 • Hoe borgt DSI de kwaliteit van de screening?

  DSI garandeert dat elke personeelsscreening volgens dezelfde hoge standaard wordt uitgevoerd.   Deze kwaliteit wordt geborgd door een sluitend audit systeem:

  1. Tijdens de uitvoering van de screening controles en taken strikt gescheiden (vier ogen principe).
  2. Een interne auditeur controleert de uitvoering en naleving van procedures.
  3. Een externe auditeur (accountant)   ziet toe op de interne auditeur en voert daarnaast additionele controles uit op de uitvoering en naleving van de procedures.
  4. Auditrapporten zijn beschikbaar voor  toezichthouders (AFM, DNB, NVB).

  Voor een overzicht van onze reglementen en statuten, klik hier.

Hoe werkt DSI Screening?

 • Hoe gaat een screeningsaanvraag in zijn werk?

  Het aanvragen van een personeelsscreening gaat snel en eenvoudig en kost u als werkgever een minimale hoeveelheid tijd.

  Op uw verzoek gaat de (toekomstig) medewerker naar mijndsi.nl. Nadat er een account is aangemaakt kan de medewerker direct beginnen met de aanvraag van zijn of haar screening. Nadat alle gegevens zijn ingevoerd  kan de aanvraag worden ingediend. DSI begint vaak dezelfde dag nog met de uitvoering van de screening.

  Tijdens de screening worden alle gegevens volgens de hoogste standaarden  gecontroleerd en geverifieerd. Nadat alle onderdelen van de screening zijn uitgevoerd wordt er een digitaal screeningsrapport opgesteld. De aanvrager van de screening  krijgt vervolgens  bericht dat het screeningsrapport klaar staat in zijn of haar MijnDSI omgeving.  Het screeningsrapport kan vanuit de MijnDSI omgeving (na toestemming) direct worden doorgezonden naar u als werkgever.

 • Zijn er verschillende soorten screenings?

  DSI heeft één hoogwaardige basisscreening.  Een uitgebreide screening die in de meeste gevallen ruim voldoende mogelijkheden biedt om een juiste integriteitsanalyse te kunnen maken. Voor (toekomstig) medewerkers op zeer integriteitsgevoelige functies biedt DSI ook de DSI Screening Plus aan. Een screening met als basis de vertrouwde DSI Screening, maar met daaraan toegevoegd een aantal extra verificaties en controles.

  Bij DSI kunt u ook uw bestaande medewerkers laten screenen. Hiervoor bieden wij de In-employment screenings aan.

 • Wat kost een DSI screening?

  De DSI personeelsscreening moet zo breed mogelijk beschikbaar zijn, daarom biedt DSI haar screeningsdiensten tegen kostprijs aan. U hoeft zelf geen keuze te maken welke gegevens u wel/niet wilt laten screenen. De uitgebreide DSI screening bevat altijd standaard alle belangrijke onderdelen die u als werkgever in staat stellen een juiste integriteitsanalyse te maken.

  Ook heeft u de zekerheid dat deze werkwijze de ondersteuning van de toezichthouder heeft. De kosten voor de DSI screening  treft u hier aan. De kostprijs voor eventuele extra diensten (overig maatwerk) zijn op aanvraag te verkrijgen.

  Als u als financiële onderneming bij de AFM staat ingeschreven betaalt u geen btw.

 • Welke aanvullende diensten biedt DSI?

  Een screeningsbeleid is meer dan alleen het laten aanvragen van een screening. Het op de juiste manier kunnen  beoordelen van het screeningsrapport is immers ook van groot belang. DSI begeleidt u hierin door het aanbieden van workshops bij u op locatie. Ook kunt u gebruikmaken van onze expertise bij het opstellen of het doorontwikkelen van uw screeningsbeleid.  DSI biedt deze extra diensten kosteloos aan.

 • Kan buitenlands personeel ook gescreend worden?

  Het aannemen of detacheren van personeel uit het buitenland komt steeds vaker voor. Vanzelfsprekend wilt u ook voor deze groep een juiste integriteitsanalyse kunnen maken. De DSI screening is zo ontwikkeld dat deze ook kan worden ingezet voor medewerkers uit het buitenland. Hierbij worden (waar mogelijk) equivalenten van de VOG gecontroleerd en geverifieerd.

  Ook wordt er contact opgenomen met buitenlandse opleidingsinstituten en (ex-)werkgevers of opdrachtgevers. De screening zelf kan zowel in het Nederlands als in het Engels worden aangevraagd.

  Er zijn geen extra kosten verbonden aan het uitvoeren van een buitenlandse screening.

Veelgestelde vragen over het DSI Screeningsrapport

 • Wie beoordeelt het screeningsrapport?

  Het screeningsrapport wordt opgesteld nadat de screening volledig is afgerond. Het rapport vermeldt de uitkomsten van de controles en verificaties die zijn uitgevoerd.  Het rapport is een feitenconstatering en geen waardeoordeel.

  De werkgever beoordeelt het screeningsrapport en maakt op basis hiervan een integriteitsanalyse. DSI geeft daarnaast kosteloze workshops op locatie over het juist beoordelen van een screeningsrapport.

 • Van welke echtheidskenmerken is het DSI Screeningsrapport voorzien?

  Het digitale screeningsrapport wordt eenmalig uitgegeven na het afronden van een screening. Bij het genereren van het rapport (PDF) wordt het rapport voorzien van een digitaal echtheidskenmerk. Hierna is het niet meer mogelijk om het rapport te bewerken. Elke wijziging resulteert in een zichtbare waarschuwing. Het rapport is hiermee ongeldig.

  De echtheidskenmerken kunt u bekijken door het rapport te openen in Adobe PDF Reader.