Mijn DSI

Boete voor schending DSI Gedragscode

09/07/2021
Deel deze pagina

Op 24 juni jl. heeft de Algemeen directeur van DSI een boete van vijftienhonderd euro aan een gecertificeerde beleggingsspecialist opgelegd. De beleggingsspecialist heeft zijn privébelangen onvoldoende gescheiden gehouden van de belangen van de beleggers voor wie hij handelde. Hiermee heeft de gecertificeerde naar het oordeel van de Algemeen directeur van DSI de gedragscode geschonden. 

Bij DSI aangesloten instellingen zijn verplicht incidenten die betrekking hebben op deskundige en integere beroepsuitoefening te melden. 

De Algemeen Directeur heeft op basis van de melding een eigen onderzoek ingesteld. Uit dit onderzoek is gebleken dat de gecertificeerde eigen aandelen aan het beleggingsfonds heeft verkocht, maar ook aandelen van het beleggingsfonds heeft gekocht. Hiermee ontstond een vermenging van de privébelangen van de gecertificeerde en de belangen van de fondsbeleggers. Tevens heeft de gecertificeerde de regeling privé belegginstransacties van zijn werkgever niet nageleefd. 

De Algemeen directeur van DSI kan bij schending van de Gedragscode de gecertificeerde een disciplinaire maatregel opleggen of een klacht voorleggen aan de Tuchtcommissie DSI. Als disciplinaire maatregel is een boete van vijftienhonderd euro opgelegd. Een disciplinaire maatregel werd in dit geval passend geacht. De beleggers ondervonden geen financieel nadeel en een tuchtprocedure zou voor de gecertificeerde arbeidsrechtelijke gevolgen hebben. Daarnaast erkende de gecertificeerde zijn fout.  

Tags

#boete
#DSI
#gedragscode