Mijn DSI

DSI Jaarverslag 2022

03/07/2023
Deel deze pagina

Het jaar 2022 heeft voor DSI in het teken gestaan van transitie. De in 2021 ingezette veranderingen hebben in 2022 verder gestalte gekregen en er is een start gemaakt met een kleinschaligere en vernieuwde organisatie. Bekijk de infographic voor overzicht van het jaar of kijk op www.dsi.nl/dsi-jaarverslag-2022 voor meer specifieke informatie.

Focus op de kerntaak

DSI richt zich weer volledig op haar oorspronkelijke kerntaak: samen met de sector zorgdragen voor meer vertrouwen van de samenleving in de financiële sector door het borgen van integriteit en vakbekwaamheid. DSI had zich in de loop van de jaren verbreed door personeelsscreening als aparte dienst aan te bieden en het tuchtrecht voor de banken uit te voeren. In de tweede helft van 2021 heeft het bestuur besloten om te reorganiseren en de stichting weer met alle aandacht en middelen te richten op haar kerntaken.

DSI Screening gestopt

De bredere klantenkring die DSI bediende in de screeningsmarkt, past niet langer bij deze focus. De markt van personeelsscreening ontwikkelt zich snel en DSI past daar als niet-commerciële aanbieder niet meer tussen. In september 2022 nam DSI afscheid van de laatste klanten en begon met de voorbereiding om ook de eigen screeningsactiviteiten in het kader van de certificeringsprocessen over te dragen aan een externe partij, Validata Group. Vanaf februari 2023 voert Validata deze “screeningen” voor DSI uit.

De afbouw van de screeningsactiviteiten en de daarmee samenhangende reorganisatie hebben ook personele gevolgen gehad. In 2022 is afscheid genomen van een aantal medewerkers.

Ontvlechting DSI en TRB

Naast het afbouwen van de screeningsactiviteiten zijn de organisaties van Stichting Tuchtrecht Banken (TRB) en DSI van elkaar ontvlochten. Sinds 2015 waren DSI en TRB met elkaar verbonden, maar in de loop van 2022 zijn ze vrijwel volledig gescheiden. TRB gaat voortaan verder als zelfstandige stichting en werkgever. De gedeelde kantoorruimte is gesplitst en de medewerkers die zich richten op het bancaire tuchtrecht zijn in dienst getreden bij TRB.

Verlenging convenant AFM

In november 2022 hebben DSI en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hun convenant verlengd dat sinds 2018 van kracht is met betrekking tot de vakbekwaamheid van medewerkers die informeren of adviseren over beleggen. Dergelijke professionals dienen volgens MiFID II aantoonbaar vakbekwaam te zijn, hetgeen via dit convenant mogelijk is d.m.v. een registratie in één van de zeven ESMA-register van DSI.

Focus op de toekomst

Als onderdeel van de strategie wordt nu gewerkt aan een klantgerichte organisatie, worden de bestaande registers onder de loep genomen en werkt DSI actief aan het delen van kennis op het gebied van integriteit en vakbekwaamheid.

In de loop van 2023 wordt ook gewerkt aan een andere governance en bekostiging voor DSI. DSI werd ooit opgericht door verschillende partijen uit de sector waarbij het bestuur werd belegd bij de brancheorganisaties. Bij de huidige gemoderniseerde stichting past een andere besturingsvorm. Het huidige breed opgezette bestuur zal in de tweede helft van 2023 verdwijnen. De directeur krijgt dan de rol van directeur-bestuurder waarbij het toezicht is belegd bij een nieuw te vormen Raad van Toezicht. De brancheorganisaties krijgen een andere, statutair vastgelegde rol. Ook de bekostiging van DSI zal aangepast worden waardoor er vanaf 2024 een stabielere financiering ontstaat met minder administratieve lasten voor de deelnemers en DSI. Over de vernieuwingen van DSI gaan wij graag in gesprek met onze achterban.

DSI heeft in 2022 een succesvolle transitie doorgemaakt, waarbij de reorganisatie werd voltooid, de focus werd gericht op kerntaken en vernieuwingen werden doorgevoerd, waardoor DSI met vertrouwen naar de toekomst kijkt.

Tanja Nagel
Voorzitter DSI

Floris Mreijen
Algemeen Directeur DSI

Tags

#DSI
#Infographic
#jaarverslag 2022
#Transitie