Mijn DSI

Stichting DSI focust op kerntaak

23/11/2021
Deel deze pagina

Het Bestuur van Stichting DSI heeft besloten om haar screening activiteiten in 2022 te stoppen. De keuze is ingegeven door de wens van de stichting om zich weer te richten op haar kerntaken. 

De kerntaak van Stichting DSI is samen met de sector zorgdragen voor meer vertrouwen van de samenleving in de beleggingssector. Dit doet DSI door:

  • Het formuleren van normen voor kennis, vaardigheden en integriteit;
  • Het accrediteren van examens en opleidingsprogramma’s;
  • Het certificeren van professionals die voldoen aan de door DSI opgestelde normen en deze professionals te registeren in het DSI Openbaar Register;
  • Het aanspreken van gecertificeerden die de DSI-gedragsregels overtreden middels het DSI Tuchtrecht.

DSI Screening
Naast werkgevers uit de beleggingssector maken ook andere werkgevers uit de financiële sector gebruik van DSI Screening, bijvoorbeeld accountants. De markt van personeelsscreening ontwikkelt zich snel. Om succesvol te blijven in personeelsscreening en te blijven voldoen aan de klantbehoefte heeft DSI forse investeringsbudgetten en capaciteit nodig om in te spelen op de ontwikkelingen. Als stichting beschikt DSI niet over deze budgetten en capaciteit. Het beschikbare budget en de beschikbare capaciteit zijn nodig om de kerntaak te vervullen: het zorgdragen voor meer vertrouwen van de samenleving in de beleggingssector.

Wat betekent dit voor klanten van DSI Screening
In september 2022 heeft DSI afscheid genomen van de laatste klanten en begon met de voorbereiding om ook de eigen screeningsactiviteiten in het kader van de certificeringsprocessen over te dragen aan een externe partij, Validata Group. Vanaf februari 2023 voert Validata deze screeningen voor DSI uit.

Wat betekent dit voor medewerkers van DSI
De afbouw van de screeningsactiviteiten en de daarmee samenhangende reorganisatie hebben ook personele gevolgen gehad.
In 2022 is afscheid genomen van een aantal medewerkers.

Vragen?
Heeft u hier vragen over? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: pers@dsi.nl en/ of telefoonnummer: 020-765 28 88.

Tags

#DSI