Mijn DSI

Stichting DSI focust op kerntaak

23/11/2021
Deel deze pagina

Het Bestuur van Stichting DSI heeft besloten om haar screening activiteiten in 2022 af te bouwen. De keuze is ingegeven door de wens van de stichting om zich weer te richten op haar kerntaken. 

De kerntaak van Stichting DSI is samen met de sector zorgdragen voor meer vertrouwen van de samenleving in de beleggingssector. Dit doet DSI door:

  • Het formuleren van normen voor kennis, vaardigheden en integriteit;
  • Het accrediteren van examens en opleidingsprogramma’s;
  • Het certificeren van professionals die voldoen aan de door DSI opgestelde normen en deze professionals te registeren in het DSI Openbaar Register;
  • Het aanspreken van gecertificeerden die de DSI-gedragsregels overtreden middels het DSI Tuchtrecht.

DSI Screening
Naast werkgevers uit de beleggingssector maken ook andere werkgevers uit de financiële sector gebruik van DSI Screening, bijvoorbeeld accountants. De markt van personeelsscreening ontwikkelt zich snel. Om succesvol te blijven in personeelsscreening en te blijven voldoen aan de klantbehoefte heeft DSI forse investeringsbudgetten en capaciteit nodig om in te spelen op de ontwikkelingen. Als stichting beschikt DSI niet over deze budgetten en capaciteit. Het beschikbare budget en de beschikbare capaciteit zijn nodig om de kerntaak te vervullen: het zorgdragen voor meer vertrouwen van de samenleving in de beleggingssector.

Wat betekent dit voor klanten van DSI Screening
DSI bouwt DSI Screening af. De afbouw start niet direct. Tot en met minimaal het eerste kwartaal van 2022 wordt het screenen van personeel door DSI uitgevoerd. DSI streeft er naar om het screenen van personeel onder te brengen bij een derde partij en informeert haar klanten periodiek over de voortgang.

Wat betekent dit voor klanten van DSI Certificering
DSI focust zich op het certificeren van professionals uit de beleggingssector. Voor werkgevers uit de beleggingssector blijft DSI bestaand en nieuw personeel screenen. Vooralsnog blijft DSI dit zelf doen. Minimaal tot en met het eerste kwartaal van 2022 wordt het screenen van personeel door DSI uitgevoerd. DSI streeft er naar om het screenen van personeel onder te brengen bij een derde partij. Natuurlijk houdt DSI bij de selectie van een derde partij rekening met de security & privacy requirements van onze klanten.

Wat betekent dit voor medewerkers van DSI
De medewerkers van DSI zijn in de ochtend van 23 november 2021 geïnformeerd over het bestuursbesluit. DSI informeert haar medewerkers periodiek over de voortgang en de eventuele gevolgen van dit besluit.

Vragen?
Heeft u hier vragen over? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: pers@dsi.nl en/ of telefoonnummer: 020-765 28 88.

Tags

#DSI