Mijn DSI

Wijziging bekostiging DSI

04/10/2023
Deel deze pagina

Per 1 januari 2024 verandert onze bekostigingsstructuur. Deze wijziging maakt de bekostiging van DSI eerlijker en transparanter. We nemen afscheid van het deelnametarief en gaan onze jaarlijkse kosten gelijkmatig verdelen over het aantal gecertificeerde professionals. Wat betekent dit in de praktijk? Simpelweg, hoe meer professionals zich certificeren, hoe lager de jaarlijkse kosten per gecertificeerde zullen zijn.

Hoewel deze wijzigingen overwegend positieve aspecten met zich meebrengen, realiseren wij ons dat deze voor sommige deelnemers (soms tijdelijk) anders kunnen uitpakken. Wij willen onze deelnemers duidelijk en transparant informeren over de achtergrond van de wijzigingen en welke invloed dit heeft op uw organisatie.

Wat houdt de verandering in de bekostiging in?

De aanpassing betreft vooral een vereenvoudiging van onze bekostigingsmethode. De basis blijft het aantal gecertificeerden per deelnemer, maar we passen onze berekeningsmethode aan en schrappen het jaarlijks deelnametarief. Jaarlijks wordt één tarief per certificering vastgesteld en deelnemers ontvangen slechts één jaarlijkse factuur, ongeacht het aantal wijzigingen dat gedurende het jaar wordt doorgevoerd. Deze jaarlijkse factuur is gebaseerd op het gemiddelde aantal certificeringen over de afgelopen drie jaar.

Met deze veranderingen maken we de financiering van DSI rechtvaardiger. We verdelen onze jaarlijkse kosten namelijk eerlijk over het aantal gecertificeerde professionals. Als er meer professionals gecertificeerd worden, zullen de kosten per gecertificeerde afnemen.

Tarieven certificeringen 2024

Gebaseerd op het totaal aantal gecertificeerden en de DSI-begroting van 2024 verwachten wij dat de kosten per DSI-certificering in 2024 rond de 330 EURO bedragen. We stellen dit in januari vast, gebruikmakend van de definitieve aantallen van eind 2023. Bekijk hier de tarieven voor 2024.

In januari ontvangen deelnemer een factuur op basis van het gemiddelde aantal gecertificeerden dat men als DSI Deelnemer over de afgelopen 3 jaar bij DSI heeft geregistreerd. Deelnemers ontvangen dus slechts één factuur in 2024, ongeacht het aantal nieuwe gecertificeerden of wijzigingen die in het komende jaar worden geadministreerd.

Kenmerken van de nieuwe bekostigingsmethode

  • Meer voorspelbaarheid: De nieuwe methode biedt zowel voor deelnemers als voor onze organisatie meer voorspelbaarheid omdat schommelingen in de kosten worden verminderd door uit te gaan van gemiddelden over drie jaar.
  • Verminderde administratieve lasten: Wij begrijpen dat administratieve lasten soms als belastend kunnen worden ervaren. Met de nieuwe structuur verminderen wij het aantal factuurmomenten, wat de administratieve belasting vermindert.
  • Een eerlijker systeem: De nieuwe structuur elimineert staffels en introduceert een eerlijker systeem voor alle deelnemers, waarbij gelijke behandeling centraal staat.

Meer informatie

We hechten veel waarde aan onze relatie met al onze deelnemers en begrijpen dat veranderingen soms vragen kunnen oproepen. We staan klaar om al je vragen te beantwoorden en eventuele zorgen weg te nemen. Als je meer informatie wilt over de wijzigingen in de kosten, kun je terecht op de volgende pagina: wijziging kosten. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als je behoefte hebt aan verdere uitleg.

Je kunt voor antwoorden op je vragen contact opnemen met Nana Asante (Relationship Manager DSI) of Floris Mreijen (directeur DSI) via het contactformulier of telefonisch via 020 – 620 12 74.

Tags

#DSI
#Kosten
#Wijziging