Mijn DSI

Mark van der Lecq

Jurist Tuchtrecht | Interview DSI Jaarverslag 2020

Jurist tuchtrecht Mark van der Lecq is positief over de vakbekwaamheid en het integriteitsbesef in de financiële sector. ‘We staan er beter voor dan 10 jaar geleden.

’Hoewel er mede door Corona in 2020 weinig zaken voor de Tuchtcommissie kwamen, kon jurist Mark van der Lecq zijn werkweken goed vullen met de naleving van DSI’s gedragscode. ‘Ik doe onderzoek naar tuchtzaken en voer het woord tijdens de zittingen. Het duurt soms even voordat een onderzoek op zitting komt, en we tellen ze pas mee voor het jaarverslag als ze zijn afgehandeld.’ Van der Lecq schetst het belang van zelfregulatie voor de sector: ‘We willen geen kwakzalvers’, maar ook voor de gecertificeerden: ‘Financieel professionals werken onder moeilijke omstandigheden en staan soms onder hele hoge druk.’

‘Tuchtzaken moeten niet alleen over de soldaten gaan, we moeten ook de generaals aanspreken’

Integriteit en bedrijfscultuur

Als hij naar de bijna 50 tuchtzaken kijkt waar hij in zijn carrière bij betrokken was, ziet Van der Lecq dat de sector er nu beter voor staat dan vóór de financiële crisis. ‘Er is een stortvloed aan regelgeving; maar iedereen heeft ook veel aandacht voor het opleiden van personeel en voor het thema integriteit.’

De jurist heeft een duidelijke wens: ‘Tuchtzaken moeten niet alleen over de soldaten gaan, we moeten ook de generaals aanspreken. Zij zijn zo belangrijk voor de cultuur, zij bepalen hoe de organisatie ademt als het gaat om integriteit. Niet voor niets hebben we in onze gedragscode een verzwaarde verantwoordelijkheid voor leidinggevenden. Het management moet integriteit intern bevorderen met integriteitsawareness programma’s voor medewerkers en goede opleidingen. Door duidelijk te maken wat je verwacht, en door vooral zelf het goede voorbeeld te geven.’

‘Een gang naar de Tuchtcommissie heeft veel impact. Daar hangt je reputatie vanaf’

Tuchtcommissie

Van der Lecq’s oproep komt voort uit de ervaring dat het ook mis kan gaan. Niet dat alle zaken bij de Tuchtcommissie uitkomen, vertelt hij: ‘Na ons onderzoek kunnen we een zaak ook seponeren, of een transactievoorstel doen in de vorm van een boete of educatieve maatregel. Een gang naar de Tuchtcommissie heeft veel impact, want bij iemands registratie in het Openbaar Register op dsi.nl staan ook de beslissingen van de Tuchtcommissie en de transactie-voorstellen. Daar hangt je reputatie vanaf. In de verhoren weegt ook mee of iemand laat zien dat hij naar zichzelf kan kijken, met enige zelfreflectie. Als duidelijk is wat er mis is gegaan, en iemand toont geen zelfreflectie, ga je eerder naar de Tuchtcommissie.’

Van der Lecq ziet vooral risico’s als er een conflict is tussen het belang van de consument en dat van de onderneming. ‘Het gaat nauwelijks meer om persoonlijke bonussen, maar het gebeurt nog steeds dat de onderneming producten bedenkt waar de consument niet bij gebaat is. Als je dat ziet, wat doe je dan als professional? Heb je de morele moed om op te staan, in actie te komen?’

Eigen afweging

Samenvattend zijn de meest recente tuchtzaken terug te brengen tot een aantal thema’s. Van der Lecq verwijst als eerste naar de eigen verantwoordelijkheid van professionals: ‘Je moet altijd een eigen afweging maken. Als je twijfelt, kun je een deal niet zomaar uitvoeren.’ Belangenverstrengeling is een andere aanleiding voor tuchtzaken. Zijn advies: ‘Houd zakelijk en privé altijd uit elkaar.’

Ook het omgaan met vertrouwelijke informatie is een vaak terugkerend onderwerp. Integriteitsfalen springt het meest in het oog. Een geval van belangenverstrengeling is genoeg voor een schorsing, maar Van der Lecq benadrukt dat het tuchtrecht niet is bedoeld om elke fout af te straffen. ‘Als er structureel verkeerd geadviseerd wordt, maakt een foutje in je advies je niet direct tuchtwaardig.’ Om zelfregulatie in de sector optimaal te laten werken, moedigt Van der Lecq financiële professionals aan incidenten te melden, want dat gebeurt nog niet altijd.

Nieuwsgierig naar andere interviews in het DSI Jaarverslag 2020?

“Een integer advies is gebaseerd op zoveel mogelijk invalshoeken”                            

Lukas Daalder
Managing Director BlackRock

Lees meer
“Ik ben er van overtuigd dat vrijwel iedereen een goed moreel kompas heeft.”

Tanja Nagel
Bestuursvoorzitter DSI 

Lees meer
“Met gepaste trots kijken we terug op een bewogen jaar”                                                                         

Malon van Eerde, Paul Schuiling en Marieke de Beer
Management Team DSI

Lees meer

Download het DSI Jaarverslag 2020