Mijn DSI

Tanja Nagel

Bestuursvoorzitter DSI | Interview DSI Jaarverslag 2020

Vakbekwaamheid en integriteit zijn essentiële begrippen voor iedereen in de financiële sector. De nieuwe bestuursvoorzitter van DSI, Tanja Nagel, vertelt waarom dit ook voor haar persoonlijk opgaat

‘Over de onderwerpen integriteit en vakbekwaamheid is veel te vertellen’, volgens Nagel. ‘Vakbekwaam zijn en blijven is inherent aan de financiële sector. Een DSI gecertificeerde professional wordt bij de registratie getoetst op integriteit, kennis en vakbekwaamheid. DSI telt 10 registers waarvoor men zich kan certificeren. Daarnaast is het belangrijk om op de hoogte te zijn en te blijven van (nieuwe) ontwikkelingen. Met deze reden heeft DSI in 2020 het Permanent Vakbekwaam programma geïntroduceerd.’

‘Ik ben ervan overtuigd dat vrijwel iedereen een goed moreel kompas heeft’

Alhoewel deskundigheid heel belangrijk is om de cliënt van het beste advies te voorzien, is integer handelen minstens zo belangrijk. ‘Eerlijk en oprecht handelen is de enige manier om vanuit het cliëntbelang te denken. En dat is de enige manier waarop je ook het belang van de organisatie waar je voor werkt, kunt dienen. Naar mijn stellige overtuiging is dat van groot belang om te zorgen dat het vertrouwen van de consument in de sector op het juiste niveau komt en blijft.’

Moreel kompas

AIs bestuursvoorzitter van DSI is het de missie van Nagel om het vertrouwen in de sector te vergroten. ‘We moeten als sector bouwen aan het vergroten van onze eigen ruimte, waardoor blijkt dat nog meer wet- en regelgeving niet nodig is.’ 

Hoewel van oorsprong jurist, is Nagel niet gecharmeerd van het invoeren van steeds meer regels. ‘Er komen door de jaren heen steeds meer regels bij. Daarmee is het zelfoplossend vermogen van professionals niet geholpen. Mensen moeten zelf hun hersens en creativiteit kunnen blijven gebruiken, juist in het belang van de cliënt, en niet alleen maar vinkjes plaatsen.’

‘Als je het niet aan je moeder wil verkopen, verkoop het dan ook niet aan een ander’

‘Het gaat om ethiek en het moreel kompas van de professional. Het gaat over normen en waarden, weten wat goed en slecht is en hier naar durven en kunnen handelen.’ Nagel zelf is opgevoed met een groot gevoel voor rechtvaardigheid. In haar werk vertaalde zij dit naar: ‘Als je het niet aan je moeder wil verkopen, verkoop het dan ook niet aan een ander’.

Is de manier waarop een professional zich gedraagt, wanneer hij zijn moreel kompas inzet, te beïnvloeden? Nagel kijkt naar gedrag als een combinatie van DNA (wat je van huis uit meekrijgt) en context (de invloed van de omgeving waarin je je bevindt).
‘Als sector kunnen wij meer aandacht geven aan de context voor de professionals. Duidelijkheid omtrent normen en waarden beïnvloeden en zorgen dat duidelijk is welk gedrag gewenst is binnen de organisatie. DSI kan hier een ondersteunende rol in spelen’.

De rol van integriteit

Zoals aangegeven is vakbekwaamheid belangrijk. De sector besteedt hier terecht veel tijd en budget aan. Naast vakbekwaam- heid staat compliance ook volop in de aandacht. Integriteit heeft een duidelijke link met beide.

‘Compliance is belangrijk voor het naleven van de geldende wet- en regelgeving. De rol van integriteit verdient dezelfde aandacht. Integriteit is belangrijk voor het naleven van normen en waarden en de kernwaarden van een organisatie. De cultuur van de organisatie en de wijze waarop deze wordt uitgedragen door de leiding heeft grote invloed op integriteit’.

Graag spelen wij als DSI hier een rol in door op het gebied van integriteit onze kennis te delen, door het open en eerlijke gesprek te voeren met onze gecertificeerden en deelnemende organisaties over ethische dilemma’s en recente tuchttransacties en -uitspraken.

We doen het samen

Ethiek, het stellen van de juiste normen en waarden voor de sector is cruciaal. Samen kunnen wij het vertrouwen in de sector vergroten. Met elkaar in gesprek gaan en blijven over ethische dilemma’s is en blijft essentieel.

DSI werkt samen met veel professionals uit de financiële sector om dit gesprek mee te voeren. Zo ook in dit jaarverslag. Wij hebben diverse Adviescommissies en een Accreditatiecommissie. De voorzitter van onze Accreditatiecommissie vertelt in dit jaarverslag over het Permanent Vakbekwaam programma. Ook laten wij een DSI gecertificeerde aan het woord over DSI, integriteit en vakbekwaamheid en één van de werkgevers die deelneemt aan DSI en hun professionals bij DSI laat certificeren.

 

Nieuwsgierig naar andere interviews in het DSI Jaarverslag 2020?

“Een integer advies is gebaseerd op zoveel mogelijk invalshoeken”                            

Lukas Daalder
Managing Director BlackRock

Lees meer
“Je stapt ook niet in een auto zonder rijbewijs”                                                                  

Rob Wesselius
Business Manager Financial Market ING Wholesale Banking

Lees meer
“Met gepaste trots kijken we terug op een bewogen jaar”                                                                         

Malon van Eerde, Paul Schuiling en Marieke de Beer
Management Team DSI

Lees meer

Download het DSI Jaarverslag 2020